Over dit Blog / About

Er zijn feiten en er zijn meningen. Een feit is een waarheid, een mening kan een waarheid zijn. In 1990 schreef ik: “Ik geloof niet in gelijk hebben, maar wel in het hebben van de beste argumenten”. Het gaat om goede argumenten en kennis van zaken.

De uitspraak op de voorpagina is van journalist C.P. Scott (1846-1932): ‘Comment is free, but facts are sacred’. Vertaald: Commentaar (meningen) zijn vrij, maar feiten zijn heilig. Ga van feiten uit en baseer daar een mening op.

L’histoire longue durée is een terminologie voor geschiedenis van de lange termijn, dit zijn de gebeurtenissen die zich over decennia en eeuwen voltrekken. Maatschappelijke, culturele, economische, politieke, filosofische, religieuze concepten, processen en paradigma’s die op de achtergrond werken en bewust of onbewust de geschiedenis richting geven.

In 2011 is dit blog begonnen en zijn de oudere artikelen gedigitaliseerd en op dit Blog gezet. De conclusies van mijn afstudeerscriptie in 1981 over kolen en het broeikaseffect zijn actueler dan ooit (Dossier Broeikaseffect). De artikelen Het Einde van het Communisme (1991) en De Geschiedenis herhaalt zich (1992) hebben hun waarde behouden als analyse van de post-Koude Oorlogtijd en het liberaal-kapitalisme en staan vol met voorspellingen die nog steeds actueel zijn. Ook zijn er enkele artikelen over filosofische zaken, religie en literatuur ed. (Camus, Nietzsche). Alle teksten zijn zelf geschreven, fotografie van eigen makelij.

Tevens zijn er enkele eigen geschreven Korte Verhalen te lezen (probeersels).

Sommige berichten worden voorzien van Updates. Op deze manier wordt een onderwerp over een lange termijn gevolgd en ontwikkelingen bijgehouden (dit zou in de journalistiek ook moeten gebeuren). Er is bijvoorbeeld een Dossier Woningnood (vanaf 2009) waar te lezen is hoe er na WO2 altijd een structurele woningnood in Nederland is geweest. Verder is er een Dossier Terrorisme (vanaf 2014), een Dossier Vluchtelingen (vanaf 2013), een Dossier Migratie (vanaf 2013), een Dossier Griekenland (vanaf 2011), een Dossier China (vanaf 2010), een Dossier Amerika (VS) (vanaf 2008), een Dossier Geopolitiek (vanaf 2014), een Dossier Depressie (vanaf 2007), een Dossier VVD (vanaf 2010) en meer. In totaal 17 Dossiers.

In 2017 is het partijprogramma van de Humanistisch Sociale Partij (HSP 2017) toegevoegd.

De artikelen zijn te vinden onder Artikelen in de kolom rechts of via Tags en zoekwoorden.

Het gaat in deze tijd om het leggen van de verbanden tussen de overvloed aan informatie en nieuwsberichten. We leven meer dan ooit in de geschiedenis in een interdependente (wederzijds afhankelijke) wereld waar alles met alles samenhangt. Dit komt door de techniek, in de eerste plaats de snelle communicatietechniek door internet. Een bekende theorie is: als een vlinder ergens op de wereld opvliegt (metaforisch gezien) ontstaat er ergens anders op de wereld een orkaan (het vlindereffect van Edward Lorenz 1917-2008). Dit is ook toepasbaar op andere gebieden, kleine gebeurtenissen kunnen grote gevolgen hebben. Naar deze tijd vertaald: als de Chinese economie in een crisis komt, kan de hele wereld gevolgen ondervinden (denk nu aan corona).

Tevens is er de laatste jaren nep-nieuws (in het Engels fake-news) opgekomen, gemaakt door mensen die geen argumenten hebben en op oneerlijke (en vaak illegale) wijze de publieke opinie willen beïnvloeden en gaan fantaseren om een bepaald belang te propageren (soms via of uit het buitenland). Dit moet ten sterkste worden afgekeurd. Het is het beste het (journalistieke) principe te hanteren van 1 bron is geen bron: iedere website, krant, weekblad, tv station kan iets schrijven en uitzenden, maar daarmee hoeft het nog niet waar te zijn! Altijd kritisch blijven! (Zelfs ten aanzien van dit blog).

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde (HBO) en behaalde de onderwijsbevoegdheid voor beide vakken voor het voortgezet onderwijs. Volgde tevens een cursus filosofie en een zelfstudie psychologie.

Teksten en fotografie vallen onder het auteursrecht, overname zonder toestemming wordt juridisch afgehandeld zonder waarschuwing of vooraankondiging. Alle foto’s zijn te koop via ronaldpuma.nl.

Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding is onafhankelijk en niet partijgebonden.

Het gaat om de mening en de discussie, niet om de persoon, maar voor vragen kan contact worden opgenomen via de Contactpagina op ronaldpuma.nl.

Alle genoemde personen worden aangesproken in hun functie en niet persoonlijk.

F&M staat voor Feiten en Meningen met een # nummer.

Reageren is mogelijk, alle reacties worden gelezen, echter, alleen niet-anonieme en inhoudelijke reacties worden geplaatst. (Dit zouden alle sociale media moeten doen).

Disclaimer: Alle informatie wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid op deze website geplaatst, voor typefouten en andere onvolkomenheden wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

====================

“Weten dat men niets weet.” (Socrates, Grieks filosoof, 470 – 399 voor Christus)

“Om te zien wat gebeurd is heb je slechts een paar gezonde ogen nodig, om te overzien wat gebeuren kan een goed stel hersens.” (Arthur Schopenhauer, Duits filosoof, 1788 – 1860)

“In het algemeen hebben de wijzen door de eeuwen heen altijd hetzelfde beweerd, en hebben de dwazen, die altijd de overgrote meerderheid vormen, steeds hetzelfde gedaan, namelijk het tegendeel. En zo zal het altijd wel blijven. Daarom zegt Voltaire: ‘Wij zullen deze wereld even dom en slecht achterlaten als we ze bij onze geboorte aantroffen’.” (Arthur Schopenhauer, Duits filosoof, 1788 – 1860)

“Journalistiek en de media kunnen veel, maar dan vooral veel van datgene waar we niets aan hebben, namelijk het bevredigen van een onverzadigbare behoefte aan drama en amusement bij de nieuwsconsument.” (Ronald Puma, 1995)

“Overal waar een goed journalist een schop in de grond zet komt vuil naar boven.” (Ronald Puma, 1995)

“Het tot uitdrukking brengen van slechte ideeën is minder gevaarlijk dan het overlaten aan een overheid om uit te maken wat goed is en wat slecht.” (columnist weekblad Time).

Voorspellingen doen is goed naar het heden kijken. (Uit een interview met filosoof Marshall McLuhan (1911-1980). Hij deed veel voorspellingen in de jaren 1950-1980: The Global Village, The Medium is the Message ea.).

“Ik heb geen reden nodig om eigenzinnig te zijn omdat ik het LEF ervoor heb”. (Ronald Puma).

cropped-pic_0009-b-2-940.jpg
All in all, we’re just another brick in the wall. (Pink Floyd).

Copyright © Ronald Puma (Foto’s, tekst en logo’s).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s