Algemene Politieke Beschouwingen (Met Updates)

(Geschreven in 2017) (Met Update 2018)

Vroeger, ja vroeger in de jaren 1980, in de Damstraat in Amsterdam waren er mannen uit onbekende buitenlanden die op straat de passanten verleidden tot het wagen van een gokje. Ze hadden 3 luciferdoosjes en een balletje van aluminiumfolie, de argeloze passant werd gevraagd om 50 gulden in te zetten. Een kompaan zette 50 gulden in en zijn partner-in-crime begon op een kleedje dat op de stoep was gelegd met de drie luciferdoosjes heel snel heen en weer te schuiven met het balletje eronder. Er moest vervolgens geraden worden onder welk van de 3 doosjes het balletje zich bevond. De kompaan won en kreeg 50 gulden en iedereen keek verwonderd toe en wilde zelf ook wel een gokje wagen. Echter, zij verloren natuurlijk altijd de 50 gulden en de boeven verdienden geld, zo makkelijk was dat. Als de politie verderop in de straat aankwam rijden werd het kleedje razendsnel opgepakt en de boeven stormden allemaal een andere kant op.

Hieraan moet ik wel vaker denken in verband met de politiek in deze tijd en in het bijzonder in de ‘uitgelekte’ plannen (doen ze opzettelijk om zich alvast te kunnen profileren) van de nieuwe rechts-christelijke regering (VVD/CDA/D66/ChristenUnie) die er aan komt. Het belastingstelsel gaat op de schop (nieuwe ‘schijven’), de btw (laag tarief) wordt verhoogd, de aftrek van hypotheekrente gaat omlaag, woningforfait/ huurwaardeforfait wordt veranderd voor mensen met een eigen woning, de belastingvrije voet wordt verhoogd (goed voor mensen die vermogen hebben), het eigen risico in de zorg blijft hetzelfde (hoog), sommige salarissen gaan omhoog, de energieheffingen gaan omhoog, er is een zorgtoeslag, een huurtoeslag en een kindertoeslag (plannen komen nog) enzovoort. 

Vooral de verhoging van het lage btw tarief van 6% naar 9%, moet in de gaten gehouden worden. Van iedere transactie komt er 3% bovenop die naar de staat gaat. Het 6% tarief betreft oa. de eerste levensbehoeften eten en drinken, de kapper, de fietsenmaker, water, boeken, de horeca, kunst, kranten, geneesmiddelen, openbaar vervoer, concertkaartjes en al die andere dingen waar iedereen als eerste gebruik van maakt of aanschaft. Dit is een sterk denivellerende maatregel die ervoor zorgt dat de lage inkomens veel meer moeten gaan betalen terwijl ze dat geld niet hebben, ze spreken over 20 euro per maand. Hoge inkomens betalen ook meer, maar ze merken dat niet of nauwelijks omdat ze het wél kunnen betalen. Dit wordt voor veel mensen niet gecorrigeerd met een andere inkomstenbelasting. De argumentatie van de toekomstige regering is dat de belastingverlaging die bedrijven krijgen tot meer werkgelegenheid zal leiden, over een paar jaar. Zo worden mensen al jaren aan het lijntje gehouden (we wachten nog steeds op ‘het zoet’ dat na ‘het zuur’ zou komen van hr Balkenende uit 2002). Los hiervan gaat de energiebelasting en de gasprijs flink omhoog.

De overheid speelt ook balletje-balletje. Door met al die bovengenoemde factoren als algemene belastingschijven en prijsverhogingen en btw te goochelen (‘aan de knoppen draaien’ het dat in technocratisch jargon) net zoals een kleine krabbelaar in de Damstraat, denkt de argeloze burger dat er iets te winnen is: dat is niet zo, onder de streep moet er betaald worden, de armoede zal toenemen net zoals het aantal voedselbanken. De welvaartsverschillen zullen nog verder toenemen dan ze nu al zijn. De kloof tussen arm en rijk zal groter worden.

(Het hoge btw tarief werd in 2012 verhoogd (19% naar 21%) om geld op te halen om de nationalisatie van banken te kunnen betalen en al die andere kosten die een ontspoord systeem moesten redden).

Overigens is de overeenkomst tussen de kleine kruimelaars in de Damstraat en de overheid ook gelegen in de naïviteit van de mensen zelf, maar dat heeft filosoof/politicus Machiavelli (1469-1527) in zijn boek ‘De Heerser’ (1515) al uitmuntend beschreven: “De mensen zijn zó onnozel en ze richten zich zó op hun directe behoeften dat iemand die bedriegt altijd wel iemand vindt die zich wil laten bedriegen.” De verkiezingen in maart van dit jaar hebben laten zien dat de meeste mensen het helemaal niet erg vinden om meer btw, hogere accijnzen en een verhuurdersheffing te betalen. Tevens vinden ze het niet erg dat ze geen rente meer op spaartegoeden krijgen terwijl de banken zelf wel rente vragen als er geld geleend moet worden.

De Fransman Piketty schreef in 2013 (bijna 5 jaar geleden) een boek over de steeds verder toenemende kloof tussen arm en rijk. Het heeft helemaal niets uit uitgehaald. (Zie artikel Het Einde van het Kapitalisme uit 2015, rechts onder Artikelen).

Update 12.10.2017

Meer mensen hebben door dat de btw verhoging een heel slecht plan is. Verschillende maatschappelijke organisaties en politieke partijen hebben een handtekeningenactie opgezet tegen de btw verhoging. Hier te vinden: https://www.geenbtwverhoging.nl/ 

Update 26.10.2017

Er is een nieuwe regering, Rutte 3. En dat is knap, maar het heeft wel even geduurd. We moeten ze het voordeel van de twijfel geven, er zit niet anders op. Het komt er natuurlijk wel op neer dat ze er alles voor over hebben gehad om het door henzelf veroorzaakte ‘populisme’ buiten de deur te houden (lees De Boze Burger en het ‘Populisme’, rechts bij artikelen).

Het is echter ook een gegeven dat de meeste mensen de verhogingen van de btw, de accijnzen (roken, benzine enzovoort), de verhuurdersheffing, de lage rente op spaartegoeden en al die andere maatregelen die vanaf 2008 genomen zijn om een ontspoord economisch systeem overeind te houden niet erg gevonden hebben, dat hebben de verkiezingen laten zien. 

Update 09.11.2017

Enkele losse feiten en gebeurtenissen die de tijdgeest laten zien.

  • Rijke ondernemers, vermogende families, huisjesmelkers en professionele beleggers, Wallenkoningen, investeerders namens pensioenfondsen en een lid van de koninklijke familie handelen op de Amsterdamse woningmarkt, aangetrokken door de almaar stijgende huizenprijzen. 21 mensen hebben meer dan 100 panden per persoon in bezit. Gevolgen zijn de gestegen prijzen en toename van de woningnood voor mensen die weinig geld hebben. Opvallende personen zijn een ex acteur en een lid van het koninklijk huis. Dit zijn de echte oorlog woekeraars, mensen die tijdens een oorlog een brood voor het 10 voudige verkopen. (Website van NOS met het bericht.) De woningmarkt is in dezelfde staat als 10 jaar geleden toen we voor de ergste crisis sinds de jaren 1930 stonden. De rente is extreem laag dus er ontstaat weer een bubbel. (Zie Dossier Woningnood).  De woningschaarste blijft hoog. (Website Volkskrant)
  • Duidelijk is geworden dat de afschaffing van de dividendbelasting, van 1,4 miljard en waarvan de effecten op de economie en werkgelegenheid worden betwijfeld, er is gekomen nadat enkele grote bedrijven er bij de vorming van een kabinet op hadden aangedrongen en gedreigd met vertrek uit Nederland. Het stond in geen enkel verkiezingsprogramma. Zo gaat dat in Nederland, maar zo ging het vroeger ook altijd al. (Artikel op website NOS.)
  • Wat ook treffend blijft: Schiphol wordt decennialang geen strobreed in de weg gelegd. en gaat uitbreiden naar Lelystad. Als er ergens een economisch-politieke elite macht heeft (ik schreef er vaker over), dan is het hier. Ex bewindslieden gaan er werken, vliegtickets zijn btw vrij, er wordt geen btw geheven over de brandstof kerosine enzovoort. (Goed artikel over de luchtvaart.) Zelf was ik 25 jaar geleden toen goedkoop vliegen binnen Europa werd gestimuleerd TEGEN (ik was voor de trein en zat nooit meer in een vliegtuig).
  • Waar ik ook vaak over schreef is het achterblijven van de lonen terwijl de economie groeit. De salarissen lopen structureel achter bij de economische groei. Er zijn diverse oorzaken. 1) Productiviteitsgroei is steeds moeilijker te behalen in een verregaand geautomatiseerde economie. 2) De flexibilisering heeft de macht van werkers en vakbonden onderuit gehaald, het kapitaal heeft gewonnen. 3) Met de globalisering is er steeds meer concurrentie uit de lage lonen landen, dit is de internationale race to the bottom en de sociale dumping die in volle gang zijn. Ik heb dit een paar jaar geleden al voorspeld (‘we moeten hier ook lage lonen landen worden’). 4) De sociaal democratie is in de jaren 1990 (in heel Europa) een liberale koers gaan varen en er was geen oppositie meer. (Veel mensen zijn die Duitse bondskanselier vergeten die zo bejubeld werd (ook in Nederland) vanwege zijn ‘hervormingen’ (Agenda 2010). Duitsland is jarenlang een lagelonenland geweest door het ontbreken van een minimumloon, daardoor heeft de economie zo kunnen groeien. Verbijsterd is dat zo’n persoon dan bevriend met de Russische president is en bij een oliemaatschappij is gaan werken, dit zijn de ergste opportunisten, maar ze noemen zich sociaal democraat: Gerhard Schröder (zie Dossier Duitsland). In Nederland hadden we Wim Kok van de PvdA die een socialisme zonder ideologie aanhing). (Ik schreef hierover in De Boze Burger en het ‘Populisme’ als een belangrijke reden voor het ‘populisme’. Zie zijbalk rechts).
  • Er zijn nieuwe uitgelekte documenten over belastingontduiking. Dit is al jaren aan de gang en ik schreef erover in Het Einde van het Kapitalisme (zie rechts bij Artikelen) in 2015. De grote bedrijven en de rijken en vermogenden hebben massaal hun geld verborgen in belastingparadijzen. Internet maakt dit makkelijk, vroeger moesten deze mensen, de particulieren, met een koffertje met contant geld naar Luxemburg, Zwitserland of Liechtenstein reizen om een anonieme bankrekening te openen. Dat hoeft nu niet meer, 1 klik met de computermuis na een advies van de belastingadviseur (afgestudeerd in de mazen van de wet, want het is vaak legaal wat ze doen) en het geld is buiten zicht van de nationale belastingdiensten. Echt immoreel zijn die grote bedrijven die in de ontwikkelingslanden werken, bijvoorbeeld de mijnbouwbedrijven, die via constructies via Nederland minder belasting betalen in die landen. Het gevolg is dat deze landen zich economisch niet hebben kunnen ontwikkelen. Ook de importheffingen en de lage prijzen, bijvoorbeeld voor cacao, helpen niet. Het gevolg is dat er al 25 jaar economisch vluchtelingen vanuit Afrika naar Europa komen waarvan er tienduizenden zijn verdronken in de Middellandse Zee. (Ik schreef hier in 1992 al over in het artikel ‘De geschiedenis herhaalt zich’). Uit de gelekte documenten blijkt ook dat grote bedrijven in Nederland afspraken met de belastingdienst maken (rulings geheten) en simpelweg minder hoeven te betalen. Dus een bekende producent van waspoeder en nog honderden andere producten wil dat wij de consument hun producten kopen, maar belasting betalen doen ze niet. Al de bedrijven hebben brievenbusfirma’s over de hele wereld. Ook hier is internet de grote boosdoener, want dit is voor nationale overheden niet meer bij te houden. Dit is een verloren strijd. Ze hebben het erover dat deze bedrijven en mensen een andere moraal moeten hanteren. Daar moet ik erg om lachen. Dit is hetzelfde als aan een junkie vragen of hij geen heroïne niet meer wil gebruiken. (De ‘grappigste’ redenatie over het betalen van belastingen is van de grootse zoekmachine en een van de rijkste bedrijven op de wereld. Hun redenatie is: ons personeel betaald al belasting dus dan hoeven wij geen belasting meer te betalen…..).
  • In Bonn in Duitsland is een klimaatconferentie over de opwarming van de aarde.           25. 000 mensen vanuit de hele wereld zijn met vliegtuigen aangekomen (!) om te praten over het klimaat. (Zie Dossier Broeikaseffect rechts onder Artikelen).
  • De oude NAVO commandoposten uit de Koude Oorlog worden weer in gebruik genomen, oa om Russische onderzeeërs in de gaten te houden. De defensie budgetten zijn weer omhoog gegaan en moeten 2% van het BBP gaan bedragen.

Mij interesseert alleen de lange termijn. Wat ik zie is wat ik in 1992 al zag gebeuren: de Derde Wereldoorlog als economische wereldoorlog: ‘Het is 1992 en de Derde Wereldoorlog is begonnen. In tegenstelling tot de Eerste en de Tweede Wereldoorlog is er geen oorlog die met wapens wordt uitgevochten, maar een Economische Wereldoorlog. Het is de strijd van allen tegen allen, van individu tegen individu. Het door het kapitalisme gecultiveerde egoïsme en eigenbelang heeft ervoor gezorgd dat mensen elkaar op wereldschaal zijn gaan bevechten. De ‘battle ground’ is de ‘markt’ en de inzet is de economische macht en overheersing. Tot in de perfectie uitgevoerde marktstrategieën zorgen ervoor dat bedrijven zich beramen over het veroveren van een volgend continent als markt en handelsoorlogen tussen de verschillende werelddelen moeten de economische suprematie garanderen. Het  kapitalisme kraakt en piept in al zijn voegen onder het gewicht van de uitputting van grondstoffen en energie en de ecologische vernietiging, maar de strijd moet doorgaan.’  (Uit De geschiedenis herhaalt zich, zie onder Artikelen rechts).

In 2017 vraag ik mij nog steeds af in welke richting een ontwikkeling gaat. Met moet het kapitalisme en de mens kennen om te begrijpen wat we zien gebeuren. De oude marxistische analyse van het kapitalisme werkt na 150 jaar nog steeds (niet de oplossing): zo goedkoop mogelijk produceren en zorgen voor winstmaximalisatie.

Waar gaat dit heen? Revoluties zie ik niet gebeuren, de bestorming van een Winterpaleis en het vermoorden van de tsaar en zijn familie, dit jaar 100 jaar geleden in Rusland bij de Russische Revolutie (1917), zie ik niet. Oprukken naar de Zuidas en brievenbussen kapotmaken en die ene kamerplant (verplicht aanwezig om aan te geven dat er bedrijfsactiviteiten plaatsvinden) het raam uitgooien zal niet werken. Wat ik zie is een diffuse en langzame desintegratie van pappen en nathouden, een wetje hier een wetje daar, volgende maand zien we verder…..De armoede en de onrechtvaardigheid nationaal en internationaal zal toenemen, er zullen mensen verdrinken in de zee…..

Update 22.11.2017

“Wat ik zie is een diffuse en langzame desintegratie van pappen en nathouden, een wetje hier een wetje daar, volgende maand zien we verder…..”. Uit de vorige update. Gisteravond was er een filibuster in de Tweede Kamer. Een filibuster is een vergadering zo lang mogelijk door laten gaan om een stemming te voorkomen. De partijen 50+ en de PVV probeerden dit (het lijkt mislukt). Voor mij is dit een voorbeeld van diffuse desintegratie in een democratie.

De aanleiding was op zich misschien wel terecht met een onverwachte belasting voor mensen die een huis hebben afbetaald op aandringen van de overheid, die vervolgens daar dan weer belasting op gaat heffen. Maar de overheid in Nederland doet niets anders dan alle manieren aangrijpen om geld bij de burger op te halen. Al jaren lang en sinds 2008 de nationalisatie van banken gebeurde helemaal (de vraag waarom dit moest is overigens nooit beantwoord). Te denken valt aan de verhuurdersheffing (Zie Dossier Woningnood, een verslag van 10 jaar), de talrijke accijnsverhogingen, de btw verhoging van 2012 enzovoort enzovoort. Enkele cijfers bekeken hebbende valt dit hele verhaal van de belasting voor woningbezitters ook onder ‘balletje-balletje’, dit is een volstrekt onontwarbare kluwe van gegevens. Dit is alleen nog te begrijpen voor belastingdeskundigen en ik geloof dat zelfs deze het er moeilijk mee hebben….

Het middel van de filibuster laat zien dat als echte problemen zoals de woningnood, de werkeloosheid en dergelijke niet opgelost worden er randverschijnselen gaan plaatsvinden die de aandacht afleiden van waar het om zou moeten gaan. De afkeer van de politiek wordt er groter door, het cynisme van de burger neemt toe. Het was in de jaren 1920 en 1930 van de vorige eeuw in Duitsland (in de Republiek van Weimar) zo dat de democratie er 10 jaar geharrewar op had zitten tot er iemand zei: zo gaat dat niet langer en er een staatsgreep plaatsvond (1933).

Ze zijn nu al bezig met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, want dan komt de eerstvolgende peiling na de formatie van een kabinet met 1 zetel meerderheid en die partijen staan nu al op verlies.

Update 13.12.2017

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft een onderzoek gedaan naar de stand van het land en het welbevinden van de Nederlander en een vergelijking gemaakt met 25 jaar geleden. De conclusie is dat het GOED gaat in Nederland, alleen de armoede is toegenomen, maar verder is bijna iedereen tevreden en is alles beter dan vroeger. Er wringt hier iets. Ik denk dat de talkshows weer genoeg stof hebben om een paar avonden te vullen.

Update 09.02.2018

Het aantal daklozen is de afgelopen jaren bijna verdubbeld tot 30.000 (Bron: EenVandaag 08.02.2018). Oorzaak is mede de woningnood en de stijging van de huurprijzen.

Over Ronald Puma

Fotograaf in Nederland / Photographer in the Netherlands.
Dit bericht werd geplaatst in Columns, economie, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, Uncategorized en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s