Spiegeltjes en kralen

(Geschreven in 2013) (Met Update 2021, 8 jaar later). 

Net zo als de zwarte bevolking in Afrika 400 jaar geleden werd gepaaid met spiegeltjes en kralen, zo laat de moderne mens zich paaien door de techniek. Met gebogen hoofd gaan de mensen door het leven, gevangen in een kunstmatige, virtuele wereld.

iPhone en iPad, de spiegeltjes en kralen van de moderne tijd.

Apple en Samsung, de spiegeltjes en kralen van de moderne tijd.

Apple and Samsung, the mirrors and beads of modern times….  

(Lees ook Dossier China (Met Updates) waar westerse bedrijven goedkoop hun producten in elkaar laten zetten ten koste van de Chinese werkers).

Update 08.02.2018 (5 jaar later)

Er zijn meerdere onderzoeken naar de verslavende werking van Facebook, Twitter en andere sociale media en de macht van de techbedrijven (Google). Zelfs ex medewerkers keren zich nu tegen dit soort bedrijven en hun macht.

Een mooi citaat (dat ik toevallig tegenkwam) van Václav Havel (1936 – 2011), een schrijver/filosoof die president van een land, Tsjechië, werd. Er zijn maar weinig politici die zich intellectueel mogen noemen, Václav Havel was er een.

Václav Havel in 1979:

“Onze aandacht richt zich daarom onvermijdelijk op de meest wezenlijke kwestie: de crisis van onze eigentijdse technologische maatschappij als geheel, de crisis die Heidegger beschreven heeft als de onmacht van de mensheid wanneer zij geconfronteerd wordt met de planetaire macht van de technologie. De technologie – het kind van de moderne wetenschap, die op haar beurt weer een kind van de moderne metafysica is – heeft zich losgemaakt van de menselijke controle, heeft opgehouden ons te dienen, heeft ons tot slaaf gemaakt en ons gedwongen mee te werken aan de voorbereiding van onze eigen ondergang. En de mensheid kan geen uitweg vinden: wij hebben geen ideeën en geen geloof, laat staan een politiek concept dat ons helpt de dingen weer onder menselijke controle te brengen. Wij kijken hulpeloos toe hoe die kil functionerende, door ons geconstrueerde machine ons onontkoombaar verzwelgt (…)”.

Citaat uit: Essay over Charta ’77, Václav Havel, Poging om in de waarheid te leven, Uitgeverij Van Gennep Amsterdam (2e druk 1989).

Update 23.05.2019

Lees hier over de ontsporing van de sociale media en de achtergronden: Meningen en sociale media

Lees hier over het narcisme van de moderne tijd: Het Ik-Tijdperk (Me, Myself, I)

Update 09.10.2020

“Met gebogen hoofd gaan de mensen door het leven, gevangen in een kunstmatige, virtuele wereld”. (uit 2013).

De verslaving aan de smartphone en de macht van de (Amerikaanse) bedrijven is bijna totaal. Er is een wedloop gaande tussen de bedrijven en consumenten (de persoonlijke gegevens, ook wel data genoemd) en overheden (de bedrijven hebben zich een machtspositie toegeëigend (ook financieel) en een monopolie. Vooral de EU probeert een tegenwicht te bieden. Hier zijn onderhandelingen en gesprekken gaande waar wij nooit van zullen horen, maar bedrijven hebben de beste juridische adviseurs die er zijn en doen alles om hun positie te behouden. Al de technologiebedrijven hebben multimiljardairs als leidinggevenden, ze zijn rijker geworden door de coronapandemie….

Uit serie Phones (2010 tot heden).

Update 12.08.2021

Toen Facebook naar de beurs ging in 2012 (100 miljard dollar, nu 1000 miljard, er zijn wel schommelingen) heb ik op de pagina van eigenaar Mark Zuckerberg gevraagd of ik als gebruiker ook geld zou gaan krijgen en een jaar later vroeg ik of ik geld zou krijgen na het plaatsen van foto’s op mijn pagina (wetende dat dit natuurlijk nooit zou gaan gebeuren).

Iemand die een voorzienende blik heeft gehad met betrekking tot de werking en invloed van tv en media was de Canadese wetenschapper Marshall McLuhan (1911-1980). Hierin ben ik mij aan het verdiepen, een buitengewoon interessante denker, die bovendien stijl had.

(C) Copyright Ronald Puma 

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog wordt geschreven zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
2018.
Geplaatst in cultuur, economie, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, religie, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Big Brother (George Orwell)

(Geschreven in 2016) (Met Update 2022, 6 jaar later)

Afgelopen zomer 5 boeken herlezen na 25 tot 30 jaar om te zien wat ze nog waard zijn: George Orwell: 1984 en Animal Farm, Aldous Huxley: Brave New World, Voltaire: Candide en Amusing Ourselves to Death van Neil Postman. Dit blijven allemaal klassiekers hoewel het boek van Postman uit 1985 wel wat gedateerd is.

Orwell (1903-1950) beschreef in 1948, toen hij het boek 1984 schreef (toen nog heel ver weg in de toekomst), de totalitaire staat (gebaseerd op het communisme in de Sovjet-Unie en het verslagen fascisme/nationaal-socialisme van Nazi-Duitsland). Het individu is ondergeschikt aan de staat, privacy is er niet want in ieder huis is een beeldscherm voor de staatspropaganda en een camera (we zouden nu webcam zeggen) voor de controle. Beide kunnen niet uitgezet worden en iedere hoek van het huis is zichtbaar, alleen in een heel klein hoekje kan de hoofdpersoon in een schriftje schrijven. Hier komt het beroemd geworden ‘Big Brother is watching you’ vandaan.

Waarheid bestaat niet meer, de geschiedenis wordt tot in details herschreven in het voordeel van de staat. Er is een nieuw gebruik van taal, de Newspeak (Nieuwspraak). Het ministerie van Waarheid heeft voor een omkering van betekenis van woorden gezorgd, dus: Oorlog is vrede, Vrijheid is slavernij, Onwetendheid is kracht en 2 + 2 = 5. Het gaat altijd goed met de economie (je leest hier de beroemde 5-jarenplannen van de Sovjet-Unie in waarin de productiecijfers altijd rooskleurig waren terwijl er schaarste was). Er is altijd oorlog met een buitenlandse vijand, maar dit kan van de ene op de andere dag een andere vijand zijn.

Een man en een vrouw onttrekken zich aan het systeem, zij willen zichzelf zijn en niet de staat dienen. Er is een vermoeden van het bestaan van een verzetsgroep. Ze vinden een schuilplaats waar ze af en toe naar toe kunnen. Maar de staat is niet te verslaan, wint altijd en beide worden niet alleen onderworpen, uiteindelijk houden ze zelfs van van Grote Broer en accepteren dat 2 + 2 5 is.

Als je het boek uit hebt wil je het nog een keer lezen, je vraagt je telkens af: hebben wij dat in deze maatschappij ook niet. De controlestaat is er, maar hij is niet totaal. Tenminste daar gaan we van uit op dit moment, maar er is een race om de techniek gaande. Staten zullen nooit laten weten wat ze kunnen, Snowden heeft laten zien dat de VS wereldwijd telefoonverkeer kan scannen en ze doen het ook. De botsing ontstaat daar waar democratische rechten en privacy geschonden worden om bijvoorbeeld terroristen op te sporen. We moeten echter heel goed uitkijken dat democratische rechten en vrijheden niet beperkt worden onder het mom van terrorismebestrijding (in andere landen gebeurt dit al).

Ook het begrip Newspeak zie je in deze tijd. Bezuinigingen noemen ze altijd ‘hervormingen’, liefst de ‘noodzakelijke hervormingen’. Stijging van de huizenprijs is goed. Prijsstijgingen in het algemeen, ook wel inflatie genoemd, zijn goed. Veel consumeren is goed. Geld lenen is goed. Schulden zijn geen probleem. etc.

Het tweede boek van Orwell is Animal Farm, De Boerderij der Dieren in de vertaling. Gepubliceerd in 1945. Dit boek is een komisch geschreven, maar tragisch, verhaal over de ontsporing van het communisme in de Sovjet-Unie. De revolutie in 1917 (volgend jaar dus 100 jaar geleden) beloofde veel, maar mondde uit in wreedheden, kampen en een nieuwe elite. De hoofdpersonen uit het boek zijn dieren. Het begint met een gelijkheidsideaal, maar eindigt in: Alle dieren zijn gelijk, maar sommige dieren zijn meer gelijk dan andere dieren.

Orwell stierf jong aan een ziekte (46 jaar), het einde van het communisme zou nog 39 jaar op zich laten wachten (in 1989). Of de controlestaat waarheid is geworden is niet duidelijk. In ieder geval heeft iedereen nog de keuze om de tv weg te doen, geen webcam te gebruiken en de telefoon thuis te laten….

1984 wordt ook wel een dystopie genoemd, de tegenhanger van een utopie, een schrikbeeld van de toekomst. Het woord utopie komt van Thomas More en zijn boek Utopia, dit jaar is het boek 500 jaar oud (1516). Dit ben ik nu aan het lezen, het boek is een omissie op mijn leeslijst, heb het vreemd genoeg vroeger nooit gelezen.

(Vreemd dat zowel de woorden Big Brother en Utopia zijn gekaapt door de zogenaamde amusementsindustrie’. Dit laat een ander soort cultuurrelativisme zien dan waar we gewoonlijk aan denken: hogere en lagere cultuur (ja, die bestaan) zijn in deze tijd op één hoop gegooid. Iemand die niets kan, nog nooit een boek heeft gelezen, er aantrekkelijk uitziet en in het ware leven geen uitdagingen meer heeft, maar wel de onbenulligheid heeft om in een tv format te willen optreden en onzin uit te kramen, tussen de reclameblokken door, kan rekenen op veel aandacht). (Maar dat terzijde).

Lees ook het artikel over De Angstmaatschappij De angstmaatschappij uit 2017.

Update 27.11.2019

Big Brother en de controlestaat zijn werkelijkheid geworden in China. De controle van de burger is totaal (of bijna totaal), algoritmes bepalen wie de wet zou kunnen gaan overtreden, Een paar keer door een rood stoplicht lopen en er volgt een negatieve aantekening in het sociale paspoort. Gezichtsherkenning op straat. Angstwekkend. (Lees ook Dossier China (Met Updates))

Maar het is niet allen China, dit is een cultuurverschijnsel: de technologie is de moraal gaan bepalen (ik schreef er in 1993 over) en het individu heeft steeds minder inzicht en invloed op zijn eigen bestaan. Zichtbare en onzichtbare controlesystemen gaan levens bepalen en beïnvloeden. In een digitale wereld kan alles met alles worden verbonden, het mag niet maar het kan wel: nummerborden, burgerservicenummers, belastinggegevens, postcodegebieden enzovoort. Soms komen er ook goede toepassingen bijvoorbeeld in medische aangelegenheden. Ook het individu heeft met technologie meer mogelijkheden gekregen, maar er is een wedloop tussen overheden en burgers en burgers onderling. Bij dit laatste valt te denken aan mensen met geld die door internet hun vermogens buiten controle van een staat kunnen beheren (vroeger gingen deze mensen met een koffertje met contanten met de auto naar Zwitserland of Liechtenstein), mensen zonder geld hebben niets om op terug te vallen.

Er is een tegenstelling gegroeid tussen mensen die over de middelen beschikken om hun leven in te richten zoals ze willen (zolang ze maar hun deel belasting betalen) en anderen die ondergeschikt zijn gemaakt en gedwongen worden de grillen van de liberaal-kapitalistische markt te ondergaan. Hierdoor is het populisme ontstaan, de problemen in verschillende samenlevingen komen terecht bij diegenen die er het minst verantwoordelijk voor zijn. Hieruit is de Brexit voortgekomen en ook de rechts-radicale partij Alternatieve für Deutschland (AfD) (in de VS president Trump).

Bedrijven hebben zich met de komst van internet en de globalisering meer macht toegeëigend dan overheden. Hun moraal is geld verdienen. Ze hebben meer geld dan overheden en betere mensen in dienst. Ze hebben nog meer gegevens van het individu dan overheden en het meest zorgwekkende is dat mensen die vrijwillig afstaan door het gebruik van hun producten, waarbij door het accepteren van algemene voorwaarden persoonsgegevens handelswaar zijn geworden.  Het vrijwillig meewerken is van Aldous Huxley’s Brave New World waarover het mooie citaat van Neil Postman gaat (zie De geschiedenis herhaalt zich).

Orwell (geschreven in 1948) en Huxley (geschreven in 1932) hebben allebei gelijk gekregen.

We moeten veel kritischer zijn tegenover deze technieken, het is de reden dat ik tot nu toe geen smartphone heb gekocht (wel een mobieltje), maar men wordt er bijna toe gedwongen….

Update 25.06.2020

De coronapandemie met de daaruit voortgevloeide economische en sociale crisis geeft overheden steeds meer mogelijkheden om de burger in de gaten te houden, dat alles met het (deels terechte) argument dat de pandemie zo beter onder controle gehouden kan worden. De vraag is of de controle in de toekomst zal verdwijnen. De technologie heeft de mens in haar greep, ontsnappen is onmogelijk.

Op YouTube is een verfilming van 1984 (gemaakt in 1956) te zien die in al zijn eenvoud een beklemmend beeld van een controlestaat geeft.

Update 13.12.2021

NOS: ‘De autoriteiten in de Zuid-Koreaanse stad Bucheon gaan positief geteste mensen vanaf januari volgen met behulp van bijna 11.000 beveiligingscamera’s, gezichtsherkenning en kunstmatige intelligentie. Het systeem bekijkt de bewegingen van positief geteste mensen, houdt in de gaten of ze contact hebben met anderen en of ze wel een mondkapje dragen, meldt persbureau Reuters’. In wat voor maatschappij komen wij terecht?

Update 12.03.2022

Rusland is buurland Oekraïne binnengevallen vanwege geopolitieke redenen.

Wat opvalt is de Newspeak (Nieuwspraak) van Orwell in Rusland. De volledige omkering van de betekenis van woorden en de indoctrinatie van een bevolking door gecontroleerde staatsmedia is te zien. Huiveringwekkend en mogelijk gemaakt door de alomtegenwoordige media, in Rusland met name de televisie. De inval van Oekraïne (een oorlog tegen een buurland om geopolitieke redenen (zie Dossier Geopolitiek) wordt een ‘speciale militaire operatie’ genoemd. Als een gebouw is gebombardeerd wordt in de Russische media gezegd dat ze het zelf gedaan hebben. Op het gebruik van het woord ‘oorlog’ staat 15 jaar gevangenisstraf. Demonstreren is verboden. Politieagenten mogen in een telefoon kijken of er geen staatsvijandige berichten in staan. Persvrijheid is afgeschaft, de staat bepaald wat waarheid is. Een foto van een bebloede vrouw wordt als een in scene gezette foto afgedaan. Internet met westerse sociale media wordt uitgezet (net als in China).

Onder onze ogen is Rusland met president Poetin (vooral na 2014) in een dictatuur veranderd.

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma (tekst en foto’s).

Dit blog is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Geplaatst in Columns, cultuur, filosofie, journalistiek, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Geschiedenis/History

(Geschreven in 2014) (Met Update 2022)

De geschiedenis van de mensheid heeft een inherente logica waar geen mens of regering kennis van heeft, noch invloed op heeft. Dat is de l’histoire longue durée. 

Denk nu aan 1788, 1913, 1916, 1928, 1939, 1988.

Update 18.04.2020 

(Ten tijde van de coronapandemie die de hele wereld in haar greep heeft genomen).

De geschiedenis van de mensheid heeft een inherente logica waar geen mens, regering of God kennis van heeft, noch invloed op heeft. Dat is de l’histoire longue durée. 

Denk nu aan 1788, 1913, 1916, 1928, 1939, 1988, 2019.

(Wie de goede oplossing hiervan heeft (waar ik op doel bij ieder jaartal) krijgt een digitale foto toegestuurd. Over de antwoorden wordt niet gecorrespondeerd).

Update 12.03.2022

(Na de inval van Rusland in Oekraïne)

De geschiedenis van de mensheid heeft een inherente logica waar geen mens, regering of God kennis van heeft, noch invloed op heeft. Dat is de l’histoire longue durée. 

Denk nu aan 1788, 1913, 1916, 1928, 1939, 1988, 2019, 2021.

(C) Ronald Puma

Dit blog is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Geplaatst in Columns, communisme, cultuur, economie, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, religie | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De Pianoman (Kort verhaal)

Pianoklanken klonken in de hoge stationshal en vulden de ruimte als zonnestralen van een voorjaarszon, maar voorjaar liet op zich wachten. Deze winter duurde lang. De pianist was duidelijk geen beginner aangezien hij uit het hoofd enkele bekende klassieke pianowerken ten gehore bracht op de piano die sinds enige jaren in de hal stond en waar iedereen die dat wilde op mocht spelen. Enkele reizigers beleven staan en genoten van de muziek tot hun trein of bus zou gaan vertrekken. Buiten bleef de mist hangen, het was een kille en sombere dag in januari.

Bijna twee jaar na het begin van de pandemie was er een zekere afstomping opgetreden, een onverschilligheid die tot besluitloosheid leidde. De persconferentie had zoals eerdere tot een kakofonie aan reacties, meningen en verwensingen geleid. Als er een ding duidelijk was geworden was het wel dat de verantwoordelijken zelf ook niet wisten wat te doen. In het begin van de pandemie was er sprake van drie weken lockdown, toen een maand, daarna kwamen er versoepelingen waar te gretig gebruik van gemaakt werd zodat er nieuwe beperkingen moesten komen. Het werd inmiddels jojobeleid genoemd en dat was niet geheel onterecht. Nieuwe varianten van het virus kwamen even onverwacht als een vulkaanuitbarsting in de Grote Oceaan. Mensen moesten juist niet doen wat ze het liefste doen: dicht bij elkaar zijn. Daarom kon het wel een beproeving voor de individuele mens en voor de mensheid als geheel gezien worden. Menselijke hoogmoed, die diep in de westerse cultuur aanwezig is, geeft de illusie van volledige controle van leven en natuur, maar die is slechts schijn. De mens wikt, maar het Lot beschikt is een onontkoombaar gegeven dat echter maar door weinigen geaccepteerd kan worden.

De pianoman was aan de afronding van een grandioos stuk bezig, hij speelde echter zonder de bekende gebaren die we pianogrootheden in concertzalen wel eens zagen doen terwijl hun zwarte jacket opveerde. Deze pianist sloeg de laatste noten aan, pakte zijn blauwe rugzak en liep richting de trein die hem naar een onbekende bestemming zou brengen. Enkele mensen applaudisseerden en de pianoman stak even zijn hand op als groet. We zouden nooit te weten komen wie er zo mooi gespeeld had. Buiten was de mist dikker geworden, de avond zou spoedig vallen.

(C) Tekst /Foto 2022 Ronald Puma

Meer korte verhalen: https://feitenenmeningen.blog/tag/kort-verhaal/

Geplaatst in Columns, cultuur, filosofie, geschiedenis, journalistiek, kort verhaal, media, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Media verslaving/Media addiction

(Geschreven in 2014) (Update 2022)

Met terugwerkende kracht een voorspellende LP hoes uit 1979.

The Tubes was een Amerikaanse band. Deze LP hoes is gemaakt door Jim McCrary.

Update 09.04.2018 (4 jaar later)

Peuters, kleuters en kinderen gebruiken al vanaf 2 jaar de tablet. Ouders laten het gebruik toe omdat de kinderen dan even rustig zijn. Op de website van de NOS een interessant artikel hierover: Peters en kleuters gebruiken tablet

Update 22.01.2022 (8 jaar later)

Marshall McLuhan (1911-1980) was een Canadese filosoof die veel over de invloed van media schreef, met name de televisie die in zijn tijd begon. Hij schreef onder andere over de verslavende werking van tv. De sociale media zouden 30 jaar later hun intrede doen en de invloed ervan is gigantisch groot, misschien wel totaal. Zelf zit ik in hetzelfde denkspoor (‘Technologie moet niet de moraal gaan bepalen’ (uit 1993) en schreef er oa. over in Meningen en sociale media en Media en machteloosheid en Spiegeltjes en kralen en Swipen.

Veel mensen kunnen de sociale media niet aan, ze vereisen impulsbeheersing en zelfkennis. Hoofdzakelijk Amerikaanse bedrijven bieden ze gratis aan, maar dat privégegevens ook een waarde hebben wordt verzwegen (gebruiksvoorwaarden en cookies zijn onbegrijpelijk en onvermijdbaar). Overheden laten alles toe en komen pas heel laat tot het inzicht dat deze zogenoemde Big Tech bedrijven teveel macht hebben gekregen en zelfs een bedreiging van de democratie zelf kunnen zijn.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, cultuur, economie, filosofie, geschiedenis, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De totalitaire democratie

(Geschreven in 2013) (Met Update 2018)

Er schuilt helemaal geen tegenspraak in een term als totalitaire democratie, elke democratie evolueert op den duur vanzelf tot een totalitair regime, want het volk wil niet zelf regeren, het wil geregeerd worden. Het volk eist democratische rechten en vrijheden voor zich op, maar het is te lui en te dom om van die rechten en vrijheden gebruik te maken. De massa kan niet denken en zij vindt het bijgevolg gemakkelijker te dienen en te gehoorzamen dan te leiden en te bevelen, de massa heeft de slavernij uitgevonden niet de dictators”. (Ward Ruyslinck (1929-2014), Vlaams schrijver).

Update 31.05.2018 (5 jaar later)

Zolang mensen blijven stemmen op de gevestigde partijen die al 40 jaar regeren (VVD, CDA, PvdA en D66), zolang zal er niets veranderen in Nederland. (8 jaar Rutte, 8 jaar Balkenende, 8 jaar Kok, 12 jaar Lubbers, 5 jaar Van Agt).

In de hedendaagse politiek zien we 19e en 20e eeuwse politiek met verouderde uitgangspunten. Het gaat nu en in de toekomst niet meer om links of rechts maar om sociaal bewust en milieu bewust.

Lees hier het partijprogramma van de Humanistisch Sociale Partij, de nieuwe partij voor de 21e eeuw: Humanistisch Sociale Partij (HSP 2017)

Lees ook de diverse Dossiers over politiek. Zie in de kolom rechts onder Artikelen.

Update 10.11.2018

Lees hier het nieuwe artikel over ‘De Sterke Man’ en de reden waarom mensen voor zo iemand kiezen: De ‘Sterke Man’ / Leider

Update 19.01.2022 (9 jaar later)

Uit 2013: ‘In de hedendaagse politiek zien we 19e en 20e eeuwse politiek met verouderde uitgangspunten. Het gaat nu en in de toekomst niet meer om links of rechts maar om sociaal bewust en milieu bewust‘.

Lees hier het partijprogramma van de Humanistisch Sociale Partij, de nieuwe partij voor de 21e eeuw: Humanistisch Sociale Partij (HSP 2017)

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit bericht komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, cultuur, economie, EU, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, kort verhaal, media, milieu, Muziek, politiek, privatisering, religie, sport, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Jan Blokker

(Geschreven in 2013)

Journalist Jan Blokker (1927 – 2010) zei eens dat de media ‘een uit de hand gelopen dorpspomp’ waren. Waarmee hij bedoelde dat mensen vroeger de laatste nieuwtjes met elkaar deelden bij de dorpspomp en de stroom nietszeggende berichten van de huidige tijd. De zogenaamd ‘sociale media‘, waaronder Twitter en Facebook, hebben dit gezegde een nieuwe boost gegeven.

Geplaatst in cultuur, filosofie, journalistiek, media | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Het Einde van het Communisme

(Geschreven in 1991) (Met Update 2022. Dit artikel is 31 jaar oud)

In deze tijd waarin we het einde van de communistische ideologie meemaken en er een algehele bezinning op mens en maatschappij plaatsvindt, is het interessant om te bezien waarom de communistische ideologie een grote aantrekkingskracht heeft gehad op miljoenen mensen over de hele wereld en waarom het zolang geduurd heeft voordat het communisme als ondeugdelijk werd ontmaskerd.

Als uitgangspunt bij de beantwoording van deze vragen kan men een stelling van Freud nemen. Freud heeft namelijk gezegd: “Godsdienst is de illusie van het verlangen”. Voor velen is ideologie sinds de “dood van God” (Nietzsche) een substituut geworden voor godsdienst. Wat wordt hiermee bedoeld. Zoals godsdienst beantwoord aan het verlangen naar een betere wereld en de onvolmaaktheid van het aardse bestaan verzacht, zo heeft het geloof in een ideologie dezelfde functie. De communistische ideologie is zelfs een zeer aantrekkelijk substituut aangezien de communistische ideologie een paradijs op aarde beloofde (de klasseloze maatschappij), terwijl het christelijk geloof slechts een paradijs in het hiernamaals kon beloven. George Steiner heeft dit een seculiere heilsverwachting genoemd. Probleem was echter dat in de praktijk al snel bleek dat er ter verwerkelijking van deze aardse heilsverwachting wel dwang nodig was, aangezien mensen volgens de communistische leer niet in staat zijn om in te zien wat in hun belang is. Volgens de aldus, na de Russische Revolutie (1917), ontstane koppeling tussen Marxisme en Leninisme is er een voorhoede en dwang nodig om gelijkheid en solidariteit tussen mensen te bewerkstelligen. De methode die hiervoor gebruikt werd was het scheppen van een ondemocratische totalitaire bevelsmaatschappij die Stalin tot in de perfectie heeft doorgevoerd. Milan Kundera heeft hierover geschreven: “Als de droom van het paradijs echter werkelijkheid wordt, duiken er hier en daar mensen op die in de weg staan, daarom moeten de heersers van het paradijs een kleine Goelag aan de rand van Eden bouwen. In de loop van tijd wordt deze Goelag steeds groter en perfecter, terwijl het aangrenzende paradijs steeds kleiner en armer wordt”.

Waarom het zolang geduurd heeft voordat de ondeugdelijkheid en wreedheid van het communisme voor iedereen duidelijk werd, hoewel er genoeg mensen waren die vroegtijdig inzagen (in 1917 of nog eerder) dat het communisme niet de goede weg was om de samenleving te verbeteren heeft te maken met het volgende. Zoals gezegd, de communistische landen zelf werden in stand gehouden door repressie en valse beloften aan de bevolking. Maar natuurlijk is er ook een groot aantal mensen geweest dat daadwerkelijk in de communistische utopie geloofd heeft, zich daarom verbonden met het systeem en dat zich zo heeft weten te handhaven. Dit, en dat geldt ook voor de mensen die in het communisme geloofden in niet-communistische landen, heeft tot gevolg dat het, in analogie met het christelijke geloof niet makkelijk is ‘van je geloof te vallen’ en velen zullen dit tot de dag van vandaag ervaren.

Een andere belangrijke reden voor het voorbestaan van het communisme is geweest dat het kapitalisme als systeem ook niet goed werkt en geen ideologie is die een samenleving duurzaam vooruit kan helpen. Daarom is er deze hele eeuw, door de westerse progressieve intelligentsia gezocht naar een alternatief. Dit werd gevonden in het communisme al of niet verwezenlijkt geacht in bijvoorbeeld de Sovjet Unie en Cuba.

Dat het kapitalisme als economisch systeem niet goed werkt, niet in evenwicht is, kunnen we zien aan de verschillende problemen die opgetreden zijn en nog steeds optreden. 1) De telkens weer terugkerende crisis (of recessies zoals dat nu heet). Hierin heeft Marx dus nog steeds gelijk hoewel de gevolgen, in deze tijd, in ons deel van de wereld, minder ernstig zijn dan honderd jaar geleden of tijdens de crisis van de jaren 1930. Maar in andere delen van de wereld, bijvoorbeeld  Latijns Amerika of Afrika, betekend de haast permanente crisis armoede voor grote delen van de bevolking. Hierdoor worden we geconfronteerd met migratiestromen van grote aantallen mensen naar de welvarende delen van de wereld, onder andere Europa. Zelfs de Verenigde Staten van Amerika, met miljoenen mensen die onder de armoedegrens leven en gaarkeukens in de winter, zijn niet in staat om een stabiele rechtvaardige economie te bereiken. 2) De tegenstelling tussen overproductie (landbouw) en schaarste. Deze problemen worden veroorzaakt doordat het kapitalistische vrijemarkt principe, waar de wet van vraag en aanbod bepaalt wat er geproduceerd wordt en hoe, niet goed functioneert. Daarom kunnen we stellen dat het kapitalisme als systeem net zo min als het communisme geen recht weet te doen aan de materiële en niet-materiële verlangens van de wereldbevolking.  In enkele landen zij de scherpe kantjes er zodanig afgeslepen dat we materieel gezien van een welvaartsstaat kunnen spreken, maar niet-materieel, geestelijk, zijn deze landen leeg. De kapitalistische welvaartsstaat heeft namelijk als belangrijkste fundament het op productiegroei en geforceerde consumptie gestoelde vooruitgangsgeloof en dat is een magere basis. De een is zich hier wat meer bewust van dan de ander, maar men ervaart de beperktheid van de verzorgingsstaat zeker als men als werkloze of arbeidsongeschikte geconfronteerd wordt met het feit dat men overbodig is.

Het communisme is dood, de behoefte aan een alternatief voor het kapitalisme blijft. Het gaat erom in deze tijd te komen tot een afweging van prioriteiten. Het grotendeels ongestuurde kapitalisme laten voortdenderen, met alle gevolgen van dien, of kiezen voor een sterk gematigd kapitalisme. Rekenen op het eigen initiatief en de verantwoordelijkheid van mensen, maar tegelijkertijd grenzen stellen aan de groei en een beroep kunnen doen op (vrijwillige) solidariteit. Hoe de geestelijke leegte opgevuld kan worden, nu de ballonnen met illusies over hemelse en aardse paradijzen zijn doorgeprikt, is een vraag waarop geen eenduidig antwoord mogelijk is. Deze vraag, die waarschijnlijk de belangrijkste vraag voor de toekomst zal zijn, zal ieder voor zich moeten beantwoorden.

(Het getypte origineel van dit artikel uit 1991 is op verzoek in te zien).

(Dit artikel heeft van 1991 tot de digitalisering in 2010 in de kast gelegen).

Lees ook het artikel De geschiedenis herhaalt zich uit 1992.

Lees ook het artikel Het Einde van het Kapitalisme uit 2015.

Update 04.03.2019

Dit artikel geschreven zijnde in 1991 is visionair.

Update 02.10.2019

Karl Marx (1818-1883) was een bourgeois, zijn ideeën voor een betere wereld noemde hij wetenschappelijk (de communistische klasseloze maatschappij), komen voort uit de Verlichting en waren een reactie op de uitbuiting binnen het kapitalisme van de 19e eeuw. (Dit wordt verder uitgewerkt wanneer daar tijd voor is).

Update 04.01.2021

2021 Karl Marx is terug, met name zijn analyse van het kapitalisme.

Uit 1991:Het communisme is dood, de behoefte aan een alternatief voor het kapitalisme blijft. Het gaat erom in deze tijd te komen tot een afweging van prioriteiten. Het grotendeels ongestuurde kapitalisme laten voortdenderen, met alle gevolgen vandien, of kiezen voor een sterk gematigd kapitalisme. Rekenen op het eigen initiatief en de verantwoordelijkheid van mensen, maar tegelijkertijd grenzen stellen aan de groei en een beroep kunnen doen op (vrijwillige) solidariteit. Hoe de geestelijke leegte opgevuld kan worden, nu de ballonnen met illusies over hemelse en aardse paradijzen zijn doorgeprikt, is een vraag waarop geen eenduidig antwoord mogelijk is. Deze vraag, die waarschijnlijk de belangrijkste vraag voor de toekomst zal zijn, zal ieder voor zich moeten beantwoorden’.

Update 15.01.2022 (31 jaar later)

Uit 1991: ‘Het communisme is dood, de behoefte aan een alternatief voor het kapitalisme blijft. Het gaat erom in deze tijd te komen tot een afweging van prioriteiten. Het grotendeels ongestuurde kapitalisme laten voortdenderen, met alle gevolgen vandien, of kiezen voor een sterk gematigd kapitalisme. Rekenen op het eigen initiatief en de verantwoordelijkheid van mensen, maar tegelijkertijd grenzen stellen aan de groei en een beroep kunnen doen op (vrijwillige) solidariteit. Hoe de geestelijke leegte opgevuld kan worden, nu de ballonnen met illusies over hemelse en aardse paradijzen zijn doorgeprikt, is een vraag waarop geen eenduidig antwoord mogelijk is. Deze vraag, die waarschijnlijk de belangrijkste vraag voor de toekomst zal zijn, zal ieder voor zich moeten beantwoorden’. (Lees Friedrich Nietzsche (1844-1900).

Uit 1991: ‘Een andere belangrijke reden voor het voorbestaan van het communisme is geweest dat het kapitalisme als systeem ook niet goed werkt en geen ideologie is die een samenleving duurzaam vooruit kan helpen’.

(C) Ronald Puma
De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in cultuur, economie, filosofie, journalistiek, klimaat, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dossier China

De (staats)kapitalistische dictatuur China.

(Geschreven in 2010) (Met Update 2021, 11 jaar later)

Slavernij bestaat in 2010 nog. Het bestaat in China, een kapitalistische dictatuur waar alle westerse landen en bedrijven zo graag zaken mee doen en goedkoop hun producten laten maken. Een land waar geen persvrijheid is en het bericht dat babymelk vervuild was tijdens de Olympische spelen niet mocht worden gepubliceerd en er doden vielen. Een land met maar 1 politieke partij. Een land zonder vakbonden. Een land met een enorme milieuvervuiling. Een land waar de meerderheid van de ruim 1.3 miljard mensen in armoede leeft. Een land waar het aantal miljardairs in twee jaar is gestegen tot bijna 200. Een land waar menig industrieel, overheidsdienaar en (ex-)dictator jaloers op is. Een land waarop bijna geen kritiek geleverd wordt. Een land waar zeker vanuit Nederland geen kritiek op wordt geuit. Vroeger was China een communistische dictatuur, vandaag een kapitalistische dictatuur. 

Na aanleiding van dit bericht:

De Chinese fabriek waar de iPhone van Apple wordt gemaakt, Foxconn, kampt met een hoog aantal zelfmoorden. De medewerkers moeten daarom een omstreden verklaring tekenen. Daarin staat dat het bedrijf ze mag laten opnemen bij psychische problemen. Ook moet het personeel beloven geen zelfmoord te plegen. De 800.000 werknemers van Foxconn gaan gebukt onder extreem hoge werkdruk. Ze werken twaalf uur per dag en zes dagen per week, en ze verdienen daarmee maar zo’n 300 dollar per maand. In Amerika koop je daarvoor een nieuwe iPhone.

Uit mijn artikel De geschiedenis herhaalt zich (1992):

“Ik betwijfel of alle filosofie van de wereld erin zal slagen de slavernij op te heffen. Men zal er hoogstens de naam van veranderen. Ik kan mij vormen van dienstbaarheid voorstellen die erger zijn, dan de onze omdat zij arglistiger zijn.  Hetzij dat men erin slaagt de mensen te veranderen in domme, tevreden machines die zich vrij achten, terwijl zij onderworpen zijn, hetzij dat men met uitsluiting van menselijke genoegens en verpozingen een arbeidsdrift bij hen ontwikkeld, die even fel is als de belustheid op oorlog bij barbaarse rassen”, aldus de Romeinse keizer Hadrianus (76 -138 v. Chr.) over het afschaffen van de slavernij aan zijn opvolger. 

Update 27.05.2010

Dit bericht lezen we nu heel anders:

Apple bereikte woensdag een totale beurswaarde van 222,12 miljard dollar. Daarmee is Apple, gemeten naar beurswaarde het grootste bedrijf van de Verenigde Staten. Het technologiebedrijf zit met name in de lift sinds de lancering van de uiterst succesvolle iPod, iPhone en iPad. Die drie gadgets hebben niet alleen gezorgd voor miljoenen nieuwe klanten, ze zijn bovendien gekoppeld aan een online winkel voor muziek, films, software en sinds kort ook boeken, kranten en tijdschriften. Apple pikt van de opbrengsten van de verkoop een flink graantje mee.

De werknemers in de fabriek zijn afkomstig uit de armere streken van China en wonen in slaapzalen die bij de fabriek zijn gebouwd. De golf van zelfmoorden vestigde al eerder de aandacht op de werk- en leefomstandigheden in het complex. De mensen die er werken zouden van de buitenwereld worden afgesloten. De leiding van Foxconn beloofde eerder deze week nog de omstandigheden te verbeteren om meer zelfmoorden te voorkomen. Zo wil de fabriek vangnetten plaatsen rond alle hoge gebouwen.

Dat is de oplossing van het probleem. Als het niet zo diep triest was zou je er om kunnen lachen. Vandaag lezen we dat er nog een werknemer zelfmoord heeft gepleegd in China, de 10e zelfdoding.

Het iPad verhaal van Apple die in de kapitalistische dictatuur China gemaakt wordt gaat verder. Donderdag 29 juli stond in de Volkskrant een artikel, het staat niet op de website, met tal van gegevens die de situatie kenmerken. De feiten zijn: de kostprijs van een iPad is 250 dollar, de fabricage kost 9 dollar. Dit is samen de helft van de verkoopprijs, er komen natuurlijk nog distributiekosten bij en marketing (hoewel de media Apple bedienen met een vermogen aan gratis reclame), maar het is niet voor niets dat Apple een kwartaalwinst haalde die 78% hoger is dan een jaar eerder. Er zijn er sinds april ruim 3 miljoen verkocht. Wat ook opmerkelijk is is dat er een vergelijking met de Stenen Tafel van Mozes wordt getrokken, het apparaat is een tablet genoemd, het heeft religieuze proporties aangenomen. Mensen staan in de rij voor de winkels om de eerste apparaten te kopen.

Jaren geleden kwam ik tot de volgende conclusie, Net zo als de zwarte bevolking in Afrika zich 400 jaar geleden liet paaien/werd gepaaid met spiegeltjes en kralen, zo laat de moderne mens zich paaien door de techniek. Met gebogen hoofd lopen mensen over straat, turend naar een beeldscherm’. 

Update 14.01.2012

Vandaag een bericht in de Volkskrant. Apple heeft de verkoop van de nieuwe iPhone in China uitgesteld na een opstootje bij de winkel in Peking. Een menigte van enkele honderden mensen hadden een hele nacht staan wachten en er ontstonden enkele opstootjes. In de menigte zaten betaalde stromannen van handelaren die de telefoontjes met winst wilden doorverkopen.

Update 21.01.2012

Er werken bij Foxconn meisjes van 12 jaar is onlangs gebleken, kinderabeid is in China verboden. De directeur van de fabriek vergeleek het managen van zijn personeel (1 miljoen) met het behandelen van dieren en hij kreeg er hoofdpijn van.

Update 31.01.2012

Een columnist van de Los Angeles Times vraagt zich af of een boycot van Apple producten nodig is. De New York Times heeft uitgezocht wat de arbeidsomstandigheden zijn in China en komt tot de conclusie dat de arbeidomstandigheden 19 eeuws zijn.

In 2010 zei ik al dat het schandalig is wat er in China gebeurt en dat het kopen van producten van Apple mewerken aan deze praktijken is. Ik heb nog nooit iets van Apple en wijlen Steve Jobs gekocht en ik ben het ook niet van plan.

Update 06.02.2012

Het bedrijf Foxconn gaat de helft van de productie van de Apple producten verplaatsen van de stad Shenzhen naar Chengdu in het verre binnenland. De lonen zijn te hoog geworden, in Chengdu zijn de lonen 25% lager. Tevens gaat Foxconn werknemers vervangen door robots.

Update 03.03.2012

In Amsterdam wordt vandaag een winkel van Apple geopend op de een van de duurste locaties in de stad, het Leidseplein. Er werken 300 mensen. De foto’s van de winkel laten de religieuze dimensie zien, het is een bedevaartsoord met een kathedraal, de techniek is de nieuwe religie. In de moderne tijd zonder god is er geen werkelijk doel in het leven meer, de enig overgebleven zin van het bestaan is het produceren en consumeren van materiële zaken. De uitvinder van de producten Steve Jobs werd vereerd en aanbeden als een hogepriester en na zijn dood is hij een heilige. Suspect is de uitgebreide kritiekloze demonstratie van een spelletje voor de iPad in een tv programma, 15 minuten gratis reclame voor een bedrijf dat producten laat maken in een dictatuur.

Update 24.09.2012 

De Foxconn fabriek waar de nieuwe Apple iPhone 5 wordt gemaakt is tijdelijk gesloten vanwege vechtpartijen tussen de werknemers.

In de Duitse stad Oberhausen is bij een winkel waar de nieuwe iPhone 5 wordt verkocht ruzie ontstaan tussen de ca. 2000 mensen die voor de winkel stonden, mensen vielen flauw en er werd een ambulancepost ingericht. Er stonden om 04.00 uur ’s nachts al honderden mensen voor de winkel te wachten.

Update 20.12.2013

Een 15 jarige Chinese jongen ging vanaf het platteland in een fabriek werken die voor Apple iPhones en iPads maakt, hij werkte 79 uur per week, inclusief extra uren en nachtdiensten, en verdiende daarmee ca. 200 euro in een maand. Binnen een maand was hij echter dood door de arbeidsomstandigheden en het hoge aantal werkuren dat hij maakte. Er zouden 5 doden in de fabriek zijn gevallen de laatste tijd. Apple ontkent dat de dood een gevolg is van de arbeidsomstandigheden en bood de familie 10 duizend euro voor de geleden schade.

Voor een bedrijf als Apple zijn doden collateral damage (bijkomende schade, een term uit de oorlogsvoering) die afgekocht kan worden.

De reportage van RTL televisie staat hier: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/laatste-videos-nieuws/15-jarige-overleden-na-werkdagen-van-twaalf-uur-iphone-fabriek

Update 03.05.2014

In de de fabrieken waar al die westerse bedrijven goedkoop hun producten laten maken worden de werknemers ziek van het werken met chemische middelen die in de landen zelf verboden zijn zoals het kankerverwekkende benzeen.

China is nu de eerste economie van de wereld en heeft een groei van 7%. De verschillen tussen de 1.3 miljard inwoners zijn extreem, het is eigenlijk het ‘ouderwetse’ kapitalisme uit de 19e eeuw in het westen.

Update 04.06.2014

China herdenkt de opstand van 1989. De beroemde foto van de ‘Tankman’, een man die met twee boodschappentassen voor een tank gaat staan, mag in China niet getoond worden. Er is controle op het internetverkeer, Google is onzichtbaar, 1.3 miljard mensen afsluiten van moderne communicatiemiddelen, als dat geen dictatuur is. Maar China kent zijn evenknie in de Verenigde Staten waar men de hele wereld afluistert en stiekem portretten verzameld om deze te gaan gebruiken voor automatische gezichtsherkenning op luchthavens en andere openbare gelegenheden.

Update 07.01.2016 (6 jaar later)

De Chinese beurzen zijn deze eerste week van het jaar aan het dalen. Wat opvalt is dat de meeste beurshandel door particulieren gedaan wordt. Een Chinees vergeleek het met gokken. Niet verwonderlijk, ze gokken graag in de oosterse cultuur. Dit is het echte volkskapitalisme, misschien nog wel meer dan in het westen. Probleem is dat in de huidige tijd dalende beurzen in China invloed hebben op de hele wereldeconomie. We leven nu in 1 grote wereldomvattende kapitalistische economische constellatie die interdependent is. Als er ergens op de wereld problemen ontstaan, of doelbewust gecreëerd worden om de eigen economie te stimuleren (wat in het voordeel van de eigen economie is, kan een nadeel zijn voor een andere economie), zijn de gevolgen over de hele wereld merkbaar. De huizencrisis in de VS met de zogenoemde ‘giftige’ leningen, van 2007/2008, heeft voor 7 jaar crisis gezorgd aangezien de VS de crisis ‘geëxporteerd’ hebben, letterlijk en figuurlijk, want de ‘slechte leningen’ waren doorverkocht aan banken over de hele wereld. Er kwam een triple dip, drie op elkaar volgende crises, die met grote moeite onder controle kwam. Deskundigen zeggen dat we niet ver van een financiële meltdown waren (een term uit de atoomindustrie die staat voor uit controle raken) waarbij de geldautomaten leeg zouden zijn en spaartegoeden verdampt. Dit moest koste wat kost vermeden worden, want dit soort gebeurtenissen kunnen revoluties ontketenen dat beseffen de verantwoordelijken. De ware gang van zaken zullen we nooit weten, want dat zijn de grootste staatsgeheimen die er zijn. In ieder geval is wel duidelijk dat de volgende economische crisis ernstiger zal zijn dan welke crisis die de wereld ooit gehad heeft. De hele wereld is wat ze in Duitsland noemen ‘verschuldet’, alle landen op de wereld hebben hoge staatsschulden, reserves zijn er niet meer. Daar komt de klimaatcrisis, de vluchtelingencrisis en de bevolkingsgroei in deze eeuw naar ca. 10 miljard mensen bij (+ 3 miljard, hoofdzakelijk in armere landen).

Het kapitalisme is als een bergafwaarts voortrollende steen die niet meer tegen te houden is. De geschiedenis heeft laten zien dat in zulke tijden oorlog als uitweg gezien gaat worden. Leiders zullen de massa paaien met makkelijke oplossingen, een vijand voor al het kwaad aanwijzen en een zondebok zal de schuld krijgen en de meeste mensen zullen hierin meegaan.

Update 03.12.2016

China is de VS sinds 2014 voorbij als grootste exporteur van goederen. “De 21e eeuw zal de Chinese eeuw zijn” (dit zei ik midden jaren 1980 tijdens een discussie).

Update 10.08.2017 (7 jaar later).

Een goed artikel in de Volkskrant vandaag over China dat laat zien dat het het kapitalisme in China goede zaken doet (oa. met Nederlandse ‘ondernemers’).

Update 23.11.2017

 • Dat er niet veel veranderd in de productiewijze van de Apple producten laat het bericht in de Volkskrant van vandaag zien. Kort samengevat: 3000 Chinese studenten werken verplicht in de fabriek van Foxconn als stagiair op straffe van het niet mogen afstuderen. Ze werken veel meer uren dan is toegestaan, 11 uur per dag. Ze monteren dagelijks 1200 iPhone X toestellen. Officieel mag het allemaal niet, maar het gebeurt toch. Apple is het rijkste bedrijf in de wereld. Ze ontwijken belasting. De internationale overheden zijn machteloos. China is voor het westerse bedrijfsleven een uitgekomen droom: goedkoop flexibel personeel zonder rechten. 
 • Ook een treffend bericht is dat er 1 man verantwoordelijk was voor het toezicht op het internet verkeer en censuur, want kritiek is verboden. De man zit nu zelf in de gevangenis vanwege corruptie, maar dat is een in China een vaag begrip, want iedereen die niet meer past wordt op een zijspoor gezet, net zo als in de oude communistische tijden. Er zijn 730 miljoen internetgebruikers, maar ze mogen alleen lezen en doen wat de staat toestaat.
 • Een maand geleden was er een partijcongres (eens in de 5 jaar). Vertrouwd zijn de beelden van een grote zaal met 2200 deelnemers, discussie is er niet. De door de president uitgedachte toekomst staat nu in de beginselen van de Communistische Partij, zijn wil is wet. Hij staat nu op dezelfde hoogte als Mao Zedong de leidsman die het Communistisch China vormde in de vorige eeuw. Hij noemt het ‘modern socialisme’.

Zoals boven al gezegd heeft China het westen al bijna of helemaal ingehaald. Voeg een ambitieuze en nijvere bevolking samen met een staatsgeleide kapitalistische economie en een potentieel van 1,4 miljard mensen en dan weet men wat er kan komen, want ze ontwikkelen al lang hun eigen producten op een goedkope manier en concurreren met dit alles tegen het westen met al zijn rechten en verworvenheden die traag maken.  

Update 09.02.2018

De olympische winterspelen in Zuid-Korea beginnen. Ze praten veel over Noord-Korea en een hereniging van beide landen, maar ze moeten natuurlijk praten over China dat Noord-Korea al decennia de hand boven het hoofd houdt. China wil geen kapitalistisch buurland dat na een hereniging Amerikaanse militairen aan de grens gaat stationeren.

Update 10.04.2018

De grootste handelsmissie uit Nederland ooit is in China. Men ziet het politieke systeem als een feit dat geaccepteerd moet worden.

In een VPRO tv programma was laatst te zien hoe een totale controlestaat werkt, misschien ons voorland. Door rood lopen over een zebrapad wordt geregistreerd door gezichtsherkenning en opgeslagen, doet men dat een paar keer dan krijgt men straf en een negatieve beoordeling als burger.

Er is een handelsoorlog gaande met China. Amerika is boos dat er zoveel goedkope producten worden geëxporteerd. Dat het Amerikaanse bedrijf Apple echter een van de rijkste bedrijven in de wereld is geworden komt doordat ze zo goedkoop hebben kunnen produceren in China. Het zijn de stuiptrekkingen van een failliet kapitalisme dat verstrikt is geraakt in zijn eigen val. Het zijn de handelsoorlogen als vervanging van militaire oorlogen die ik in 1992 al zag. (Zie ‘De geschiedenis herhaalt zich’ in de kolom rechts onder Artikelen).

Update 06.06.2018

Een Amerikaanse hoogleraar geschiedenis Joshua Freeman heeft een boek over de geschiedenis van de fabriek (vanaf de eerste fabriek 300 jaar geleden) geschreven. Treffend is dat hij in het interview in de Volkskrant (31.05.2018) zegt dat de zelfmoorden bij Foxconn (zie boven in het eerste bericht uit 2010, 8 jaar geleden) de aanleiding waren voor het schrijven van zijn boek. Hij noemt de absurditeit van de anti-zelfmoordnetten, werkers die helemaal gek van het werk worden: 12 urige werkdagen 13 dagen aaneen, slaapzalen, verplicht zwijgen tijden het werk, bestraffingen, contracten waarin de werkers moesten beloven geen zelfmoord te plegen ed. Het is een kort interview, ik hoop dat hij in zijn boek ook het verband legt tussen Apple (het rijkste bedrijf in de wereld) en de productiewijze (ik denk het niet, want dat gaat de meeste mensen toch te ver).

Dit is 19e eeuws kapitalisme zoals het westen ook gekend heeft (zie boven). De arbeiders in de Ford fabrieken mochten hun brood niet in een krant verpakken, want dan zouden ze onder het werk gaan lezen…..

Update 23.08.2018

Een documentaire op tv (22.08.2018, terug te zien op 2Doc) over alles wat ik hierboven schreef vanaf 2010, 8 jaar geleden Dit is verbijsterend en laat zien dat de wereld in de ijzeren greep van het kapitalisme is. Er zijn krachten die dit verwerpelijke systeem met geweld in stand houden. De documentaire uit 2017 heet Complicit, wat medeplichtig betekent. Niets is minder waar. Al de elektronicabedrijven laten hun producten in China maken, China is de assemblagehal van de wereld geworden: arbeidsomstandigheden zijn vaak slecht, er wordt met kankerverwekkende stoffen (benzeen) gewerkt die in het westen verboden zijn, jongeren krijgen leukemie, lange werkdagen van soms 15 uur, de gebruikte schoonmaakmiddelen zijn goedkoper dan veilige, gezondheidsklinieken worden door de bedrijven omgekocht om te verklaren dat de ziekte niet door de arbeidsomstandigheden is gekomen, bedrijven werken onder een andere naam voor Apple, mensen die opkomen voor de zieken worden tegengewerkt, Foxconn is het bedrijf dat genoemd wordt, ze werken voor alle grote elektronicabedrijven (Apple, Samsung, Sony, Philips) (zie boven in 2010), de bedrijfsleiding ontkent alles, levens worden verpest, mensen plegen zelfmoord enzovoort enzovoort……

Er is een organisatie die aandacht voor de misstanden vraagt en een verbod op benzeen eist.

Er is in de hele wereld geen consument die er minder door zal gaan kopen. (Ik bezit geen smartphone, dit terzijde). De documentaire begon om kwart voor elf in de avond. Wat nodig zou zijn is dat deze documentaire na het journaal om 20.30 uur wordt uitgezonden met daarna een discussie over wat dit voor ons betekent. Maar elders schreef ik al dat de publieke omroep liever een programma over koken of boeren die een vrouw zoeken uitzend om half negen.

China maakt al een tijd hun eigen producten en ze zijn daar heel succesvol in. China zal de leidende macht in de wereld worden in deze eeuw. Voeg een dictatoriaal staatsgeleid kapitalisme samen met een arme en nijverige bevolking zonder rechten en minder regels dan in concurrerende landen en je hebt een krachtige economie. Mooier moet we het niet maken, wel duidelijker.

De nieuwe oorlogen zijn handelsoorlogen, dat was mijn constatering/voorspelling in 1992 (uit De geschiedenis herhaalt zich, zie onder artikelen kolom rechts).

Update 17.10.2018

Met China worden grote handelscontracten gesloten. Vragen over mensenrechten en democratie worden niet gesteld, het doet er niet toe.

Update 12.10.2019

Wekenlang is er protest van de inwoners van Hong Kong tegen een nieuwe wet. Er is een speciale status voor Hong Kong.

De dystopie (een angstbeeld voor de toekomst, de tegenstelling van een utopie) van Orwell en Huxley komt in China tot leven: met dank aan de technologie is de totale controlestaat een feit. Het wordt ook ideologisch gesteund, want alles gaat onder het mom van het welzijn van de burger.

Update 02.04.2020 (10 JAAR later)

In China is een nieuw virus ontstaan, een venijnig griepvirus dat longontsteking veroorzaakt en vooral voor ouderen (70+) dodelijk kan zijn, maar eigenlijk voor iedereen met longproblemen en/of andere gezondheidsproblemen. Ook mensen zonder gezondheidsproblemen kunnen ernstig ziek worden. De besmettelijkheid is zeer groot, daarom zijn er veel mensen tegelijk ziek en niet zoals met een normale griep verspreid over een periode van 3 maanden, meestal in de winter (waarbij ook veel mensen overlijden). De intensive care afdelingen van ziekenhuizen zijn vol. Het virus is vermoedelijk ontstaan op illegale vervuilde markten waar arme mensen in hun voeding voorzien en virussen van dier op mens overgaat (vleermuizen en andere dieren). 

Er is veel over te zeggen.

 • Het betreft de stad Wuhan, een Chinavirus/Wuhanvirus mag het niet heten (zoals de Spaanse Griep ruim 100 jaar geleden en de Mexicaanse Griep in 2009), dat geeft zo’n slechte indruk. De naam is nu Coronavirus, Covid-19 en de internationale aanduiding SARS-CoV-2.
 • China heeft de ernst van de virusuitbraak verzwegen. Klokkenluiders werden tegengewerkt. Zoals 10 jaar geleden door mij gesteld: China is een dictatuur, er is geen vrije pers, er zijn geen vakbonden, dit is een controlestaat en vergeleken met mijn eerste bericht is alles veel erger geworden. Alle informatie wordt gestuurd door de overheid met een doel, het is politiek. Het aantal doden zou veel hoger kunnen zijn, het is niet na te gaan.
 • Mens op mens besmetting werd in het begin ontkend.
 • Wat China graag laat zien is hoe ze in een paar dagen een compleet ziekenhuis bouwen, deze beelden werden toegestaan.
 • Mij valt op dat er weinig kritiek op China is, misschien komt dat doordat de hele wereld haar producten goedkoop laat maken in Chinese fabrieken waar arbeidsomstandigheden zijn die in westen verboden zijn, ze werken met voor een mens schadelijke stoffen, er worden mensen ziek, we horen er weinig van. Het Amerikaanse bedrijf Apple is het rijkste bedrijf van de wereld geworden door de goedkope productie: ik ken de precieze cijfers niet, maar als je een smartphone in elkaar kan laten zetten voor 300 euro (een maandloon in China) en die in de rest van de wereld verkoopt voor 900, dan is duidelijk dat er exorbitante winst gemaakt wordt.
 • Toevoeging bij het voorgaande: de teneur is: ‘niemand heeft schuld’ enwe zitten allemaal in hetzelfde schuitje’.
 • Vandaag is te lezen dat er medicijntekorten in het westen zijn omdat de productie naar China is verplaatst. Verbazingwekkend. Vanavond op tv een documentaire.
 • China heeft publicitair het beeld weten om te draaien naar helper van de wereld en dat is onterecht.

Update 18.04.2020

‘Het aantal doden zou veel hoger kunnen zijn, het is niet na te gaan’, geschreven op 2 april: het aantal doden ís veel hoger. Vandaag in de Volkskrant een artikel over het manipuleren van cijfers van doden en besmettingen in China. Mooie bevestiging van wat ik schreef, China manipuleert cijfers omdat ze de gevolgen kennen uit hun geschiedenis. Een in Engeland wonende historicus met een Chinese naam zegt: Gedurende de hele geschiedenis hebben epidemieën, oorlogen en natuurrampen de val van dynastieën ingeluid’. In dit soort wereld ontwrichtende situaties kan grootschalige sociale onrust ontstaan, zelfs gewelddadige revoluties, dat is in de geschiedenis eerder gebeurd.

‘Nobody is to blame’ is not an option. dat zeg ik. China, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) speelt hierin ook een rol zo is gebleken. Ze volgden China en er is vanaf december tot half februari niet adequaat gehandeld. Het deugt niet. Opvallend is dat de president van Amerika, iemand met een verwerpelijke politiek, verwijten maakt richting China en WHO en veel mensen, alleen omdat ze tegen Trump zijn (en daar is alle reden voor), hem geen gelijk kunnen geven. Maar ook een i….t kan soms gelijk hebben. Argumenten moeten altijd gewogen en beoordeeld worden van wie ze ook vandaan komen. 

De wereld is in een uiterst precaire situatie terechtgekomen vergelijkbaar met oorlog, alleen geweld, onderdrukking en honger ontbreken (tot nu toe).

Update 26.04.2020

De wereldwijde antipathie tegen China groeit en terecht. Niet tegen de bevolking, maar tegen de politiek.

Een artikel vol met verdenkingen voor juridisch nalatig handelen: Artikel Volkskrant

Update 05.01.2021

De oorzaak van de croronapandemie is een jaar later nog steeds niet onderzocht. China houdt onderzoek tegen. Misschien zal de uitkomst van het onderzoek moeten zijn dat China herstelbetalingen zal moeten doen aan de wereld, net zo als na een oorlog gebruikelijk is (Duitsland na WO 1 en WO2). Maar, zoals gezegd, de hele wereld laat in China goedkoop producten assembleren daarom zijn al die bedrijven zo rijk geworden (Apple), kritiek op het land zal de smartphone een stuk duurder maken, ze houden namelijk  niet van kritiek.

Update 19.06.2021

Dit blogbericht is 11 jaar oud. China is een wereldmacht geworden, andere landen, de VS en Europa, zijn bezorgd. Toch hebben ze China in het zadel geholpen door de assemblage van producten ernaartoe te verplaatsen. Nu heeft China de technologie ‘overgenomen’ (ze worden vaak verdacht van bedrijfsspionage) en is er mee verder gegaan. Japan had in de vorige eeuw ook een achterstand en begon met het namaken, kopiëren, van producten tot ze het zelf konden en zelfs beter en belangrijker nog goedkoper, ook Zuid-Korea deed dit. Ze werden in de jaren 1980 ‘De Aziatische Tijgers‘ genoemd. Zuid-Korea was lange tijd een dictatuur, maar dat was voor het westen nooit een probleem, netzo als China lange tijd. De mensenrechten krijgen de laatste jaren meer aandacht door de berichten dat er een miljoen Oeigoeren in werkkampen opgesloten zijn, maar China trekt zich nergens meer wat aan. Vandaag in de Volkskrant een lang artikel over mensen die politiek niet in de pas lopen en worden aangepakt.

Het is de vraag of de dystopie (angstbeeld voor de toekomst) van Orwell (1984) en Huxley (Brave New World) niet zijn uitgekomen in China en of dit land ons voorland is. De totale controlestaat, kapitalisme, beperkte vrijheden (geen vrije pers, geen vakbonden ed.). China is bezig dezelfde geopolitiek te voeren als andere grote landen. (Dossier Geopolitiek).

In de jaren 1980 zei ik bij een discussie dat de 21 eeuw de eeuw van China zou worden…..

Lees ook: Een vastgelopen containerschip in het Suezkanaal over de wereldhandel en China.

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Goederentrein met containers rijdt door station Breda.
Geplaatst in cultuur, economie, filosofie, journalistiek, klimaat, milieu, politiek | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dossier Coronapandemie

(Geschreven 25 april 2020) (Met Updates 2022)

Een verkenning in coronatijd.

Wetenschap en technologie hebben de mensheid in ruim 150 jaar veel opgeleverd. In het kader van dit bericht de medische wetenschap. Veel ziekten zijn overwonnen, sommige ziekten zijn vergevorderd in de behandeling (kanker), naar genezing van andere ziekten wordt naarstig gezocht (oa. spierziekten). De algemene hygiëne is toegenomen (sterfte bij geboorten is teruggedrongen). Ook de kwaliteit van voeding is verbeterd (in de westerse landen is zelfs overvloed waardoor de helft van de mensen te dik tot zeer dik (obesitas) is. De landbouwtechnieken zijn verbeterd met betere tegen ziekten en weer resistente zaden (ondanks dat zijn er mensen met honger).

Door al deze factoren is de gemiddelde levensverwachting in 70 jaar wereldwijd met 20 jaar gestegen van 52 naar 72 jaar (vooral door China en India). Ook in Afrika is de levensverwachting gestegen. In westerse landen is de levensverwachting nog sterker gestegen, 100 jaar geleden was 60 jaar oud, 50 jaar geleden 70, nu is 80 jaar oud en steeds meer mensen worden 100 jaar (vooral vrouwen). Het streven van de wetenschap is mensen steeds ouder te laten worden.

Alles bij elkaar is de wereldbevolking sterk gegroeid naar meer dan 7 miljard mensen, de tendens is een groei naar 9 tot 11 miljard wereldbewoners aan het einde van deze eeuw. Eind jaren 1990 schreef ik dit op: Jaar 0: 300 miljoen mensen op de hele aarde, in jaar 1800 1 miljard, 1930 2 miljard, 1960 3 miljard, 2000 6 miljard, nu ruim 7.5 miljard. De prognose 20 jaar geleden was 9 miljard in 2050 en dat lijkt een goede voorspelling.

Enkele cijfers die ik vond: 1804: 1 miljard, 1927: 2 miljard, 1960: 3 miljard, 1975: 4 miljard, 1987: 5 miljard, 1999: 6 miljard, 2011: 7 miljard.

Nederland: 10 miljoen in de jaren 1950 (Nederland was VOL, de overheid vroeg mensen te emigreren (zie Dossier Dossier Migratie/Immigratie), 15 miljoen mensen in 1990, 16 miljoen in 2000, nu ruim 17 miljoen. (De ‘vergrijzing’ (klinkt wat denigrerend) was in de jaren 1990 al af te lezen aan de bevolkingspiramide met de bekende uitstulping van de naoorlogse geboortegolf, ook wel de ‘babyboomers’ geheten, tegenwoordig afgekort tot ‘boomer’ ( ‘OK boomer’). (Ondergetekende is van de generatie daarna, de ‘verloren generatie’, afgestudeerd in de jaren 1980 toen de werkeloosheid met 15.000 personen per maand steeg en er net als nu woningnood was (10 jaar geleden zocht ik daarom naar de oorzaken: Dossier Woningnood (Met Updates). In mijn tijd is de wereldbevolking meer dan verdubbeld van 3 naar 7.5 miljard (en zelf deed ik er niet aan mee….)(Maar dit geheel terzijde).

Wat is de consequentie van dit alles, daar gaat het in deze tijd van de desastreuze coronapandemie (officiële naam Covid-19/SARS-CoV-2) over die de hele wereld in haar greep heeft gekregen en tot veel zieken, doden en ongekende economische schade gaat leiden in de komende decennia. Balans vandaag (wereld): bijna 3 miljoen gevallen, bijna 200.000 doden. Deze pandemie gaat lange tijd doorwerken zolang er geen vaccin is, jaren. De huidige situatie is te vergelijken met oorlog, maar dan zonder geweld, honger en onderdrukking. Mensen staan nu (nog?) in de rij om een supermarkt binnen te komen omdat er niet teveel personen tegelijk binnen mogen zijn en niet vanwege schaarste. 75 jaar geleden tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1944/1945 hadden de mensen honger en werden uit nood tulpenbollen gegeten, in de hongerwinter.

7 miljard mensen willen (onder andere) wonen, werken, zich verplaatsen, op vakantie en consumeren (vooral voedsel, vooral vlees). Hiervoor zijn natuurlijke hulpbronnen, grondstoffen en andere fossiele brandstoffen en grootschalige voedselproductie nodig. De analyse tot nu toe is dat het virus in China op een vleesmarkt van dier op mens is overgegaan. China heeft 1.4 miljard inwoners, het is een land met staatskapitalisme waar net als in westerse landen grote welvaartsverschillen zijn. Arme mensen zien zich genoodzaakt inferieure diersoorten te eten (dit is ook in Afrika), maar er zit ook een cultureel aspect aan want bijvoorbeeld het eten van honden is geaccepteerd (hoewel ze er vanaf willen begrijp ik).

Wat is de consequentie van dit alles, ergens ligt een grens aan wat de aarde aankan. Verstandige mensen waren er in de jaren 1970 al mee bezig (1972, Club van Rome, rapport Grenzen aan de Groei). Zij zagen de exponentiële  bevolkingsgroei als problematisch, zij zagen het grootschalige gebruik van grondstoffen en energie (fossiele brandstoffen kolen, olie, gas en kernenergie) als problematisch. we zijn in 2020 50 jaar verder en de verschillenden crisissen zijn inmiddels structureel (ik schrijf er zelf sinds de jaren 1980 en 1990 al over, zie de diverse Dossiers. De ervaring heeft uitgewezen dat publicatie in kranten en bladen niet mogelijk is (verspilde moeite), bovendien is gratis werken niet gewenst (behalve voor mijzelf op dit blog).

Wat is de consequentie van dit alles. Kort samengevat heeft de mensheid alles in het werk gesteld om ouder te worden, maar bevolkingsgroei en grootschalige consumptie hebben een grens. Er overlijden veel oude mensen, boven de 70, boven de 80, dat is niet vreemd, want dit nieuwe venijnige virus veroorzaakt een ernstige longontsteking en oudere mensen kunnen dat fysiek niet aan (daarom zijn kinderen minder vatbaar). Hierdoor komen ze ook in de intensieve zorg terecht en hebben beademing nodig. Ook mensen die al gezondheidsproblemen hebben lopen een groter risico. De oudere mensen kunnen er niets aan doen (een lang leven is mooi), mensen met gezondheidsproblemen deels wel, de mensen met een ongezonde levenswijze (roken, drinken, teveel eten, ongezond eten, geen lichaamsbeweging enzovoort). Factor is hierbij dat in de westerse wereld, maar eigenlijk overal, veel eten, ongezond eten niet ontmoedigd wordt, ja zelfs wordt aangemoedigd (fastfood, overal snoep/sigaretten/drank/ijs verkopen, kinderen veel suikerhoudende zaken laten eten in de opvoeding en op school).

Niet aan de orde komt hier de gigantische hoeveelheid geld die gezondheidszorg nu al kost (in Nederland richting 100 miljard euro per jaar) en de stijging gaat in rap temp door. Als dat geld moet ergens verdiend worden, want het is deels belastinggeld. De eigen bijdrage door premiebetalingen, het (steeds hogere) eigen risico en het kopen van medicijnen wordt door de mensen zelf betaald.

Ook niet aan de orde komt de ongezonde levenswijze van de, hoofdzakelijk westerse, mens. De helft van de mensheid is te dik door voedingspatroon en een levenswijze met roken en alcohol. Het is een taboe, maar ongezond leven wordt gestimuleerd door bedrijven en overheden accepteren dat, ik schreef er al zo vaak over (oa in Dossier Consumentisme). (Amerikaans) fastfood op iedere hoek van de straat, letterlijk. Snoepautomaten op stations. Benzinestations halen meer omzet uit snacks, snoep en sigaretten dan met benzine. Enzovoort.

De lockdown die op zondag 15 maart door de persconferentie live op tv werd opgelegd was ingegeven door het besef bij de verantwoordelijken in politiek en bij de gezondheidsautoriteiten dat er een situatie zou ontstaan waarbij er heel veel mensen tegelijk ziek zouden worden en er geen intensieve zorg voorhanden zou zijn. Een ziekenauto met een coronaviruspatiënt zou dan nergens heen kunnen en er zouden heel veel mensen tegelijk doodgaan. Het per direct verhinderen van contact tussen mensen heeft dat tegengegaan.

Where are we now, waar zijn we nu? De mensheid staat voor een duivels dilemma en moet een gordiaanse knoop ontwarren en bovendien is dit voor veel mensen onverwacht, het is een hard ontwaken. De Tweede Wereldoorlog is dit jaar 75 jaar geleden, iedereen onder de 75 jaar heeft geen oorlog meegemaakt. Leven en dood liggen echter dicht bij elkaar, dat beseffen veel mensen in de welvarende landen niet meer, wel in Afrika en bijvoorbeeld India en elders waar doodgaan zichtbaarder is. Ook persoonlijke ervaringen kunnen zorgen voor een sterker besef van leven en dood en de relativiteit der dingen. Er zijn wel mensen die het beseffen. Hoorde op de radio dat er ouderen zijn die met het virus bij de huisarts zijn gekomen en niet naar het ziekenhuis wilden gaan voor behandeling. Heel wijs. Er zijn de verhalen van de oorspronkelijke bewoners van Amerika (doorgaans indianen genoemd), die op hoge leeftijd inzagen dat hun tijd gekomen was en ze een belasting voor de stam waren geworden. Ze gingen de bergen in naar een heuveltop of grot, gingen zitten, aten niet meer en wachten op het levenseinde, de dood….

Euthanasie speelt ook een rol binnen dit kader. Wat is de tijd om te sterven. Filosoof Nietzsche heeft hierover gezegd in zijn boek Aldus sprak Zarathoestra: Velen sterven te laat, en sommigen sterven te vroeg. Sterf te rechter tijd’. Maar dat is voor velen in deze tijd van hoogmoed en arrogantie een beetje te confronterend. Misschien later meer hierover. (Over Nietzsche: Friedrich Nietzsche (1844 – 1900)

Een boeiend gesprek tussen de filosofen Marli Huijer en Ad Verbrugge op YouTube (1 uur) waarin enkele dilemma’s besproken worden die ik ook noemde: Coronacrisis en de gevolgen voor de toekomst

Lees ook Dossier Depressie uit 2007 (13 jaar geleden) met de analyse dat depressie ook maatschappelijke oorzaken heeft en dat er een taboe op rust: Dossier Depressie (Met Updates)

Update 14.07.2020

Het vlindereffect van Edward Lorenz (1917-2008) behelst dat kleine gebeurtenissen grote gevolgen kunnen hebben (de chaostheorie). Op een vleesmarkt in China ademen enkele mensen bij het slachten van dieren een nieuw virus in (het coronavirus, een zoõnose (gaat van dier op mens over), de Chinese overheid wil de economische belangen niet schaden en doet niets (2019). Klokkenluiders wordt het zwijgen opgelegd, een is er later overleden aan het virus. Mensen gaan naar het buitenland en besmetten anderen die weer anderen besmetten: een pandemie. Het gevolg is een oorlogssituatie (zonder geweld en honger) en een radeloze wereld. Angstige mensen geloven in complotten en/of volgen een leider die pretendeert het antwoord te hebben (soms de schadelijkheid van het virus ontkent). Het is in de geschiedenis vaker gebeurd en kan tot volksopstanden leiden. Zien we nu al op kleine schaal. Ook wordt het virus ontkend door anderen.

Complotdenkers, virusontkenners, klimaatverandering ontkenners (ook 9/11, 5G ed) zijn een uiting van het niet begrijpen van oorzaak en gevolg en de samenhang der dingen. Het ontkennen van feiten komt hieruit voort. De mediakanalen waar iedereen gratis video’s kan plaatsen (en die als paddenstoelen uit een vochtige bosgrond zijn geschoten) laten een stoet aan warhoofden voorbijkomen. Ook mensen die vroeger verstandige dingen zeiden zijn voor de bijl gegaan en hebben zich verloren in complotten en zelfs het ontkennen van de aanwezigheid van een virus.

Balans vandaag (wereld): 13 miljoen coronabesmettingen, richting 600 duizend doden. In Nederland ruim 6000 doden.

Update 19.09.2020

Had een pandemie kunnen worden voorkomen? dat is de vraag. Vandaag 30 miljoen besmettingen, richting 1 miljoen doden. Gigantische economische schade, de echte crisis moet nog beginnen.

Iemand waar de verantwoordelijken naar hadden MOETEN luisteren is Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. In deze ruim 20 minuten durende toespraak uit 2015 blijkt dat de coronapandemie er aan zat te komen. De toespraak zit vol met voorspellende uitspraken, waarvan de ‘ellebooggroet’ het meest opvalt. Maar belangrijker is de waarschuwing voor een virus dat van mens op mens overgaat. Het aantal doden is minder dan voorspeld. De vergelijking met de Spaanse Griep 1918 is moeilijk te maken, aangezien de medische wetenschap en techniek toen natuurlijk een stuk minder waren en er minder wereldbewoners waren. Dit zou percentueel uitgerekend moeten worden. Er van uitgaande dat er ongeveer ruim 2 miljard wereldbewoners waren en het getal 50 miljoen doden door de Spaanse griep is er sprake van een enorm hoog aantal doden.

Ik zeg het bijna nooit maar dit moet je zien: http://www.onesingleplanet.nl/zoonosen/

De coronapandemie is een beproeving voor de maatschappij, voor de mensheid.

Update 29.09.2020

Nieuwe beperkende maatregelen in Nederland. Wereldwijd ruim 30 miljoen besmettingen, bijna 1 miljoen doden.

Het ziet er slecht uit, bijzonder slecht. De verantwoordelijken zullen het niet in de openbaarheid zeggen, maar de vooruitzichten zijn niet goed. De WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, verwacht nog eens 1 miljoen doden erbij komende tijd voor er ergens volgend jaar hopelijk een vaccin zal zijn. Er zijn meer dan 300 experimenten met een vaccin gaande, maar het is er nog niet.

Het zal de komende tijd gaan om mentale kracht en weerbaarheid. Hele generaties hebben nog nooit echte tegenslag gehad en dit is een ontnuchtering uit de welvaarts-consumptiemaatschappij waarin alles mogelijk en vanzelfsprekend was, maar dat was slechts schijn.

Update 01.10.2020

Er zijn in Nederland 10.000 mensen in maart tot juni overleden aan Covid-19. 60% had al problemen met de gezondheid. De gemiddelde leeftijd was rond de 80 jaar (mannen iets jonger).

Update 15.12.2020

De tweede totale lockdown is een feit, 5 weken tot 19 januari 2021. Een schok ging gisteren door het land. Deze maatschappij raakt voor jaren ontwricht, kinderen en jongeren die minder en gebrekkig onderwijs krijgen zullen dat jaren merken. Het zal een generatie kenmerken.

Vandaag: wereldwijd 73 miljoen besmettingen, 1.6 miljoen doden.

Dit is net als een oorlog, maar dan zonder geweld, onderdrukking en honger. We staan nu (nog) in de rij voor een winkel omdat er maar een beperkt aantal mensen binnen mogen. In de oorlog (40-45) stonden mensen in de rij omdat ze honger hadden. (Ik zei het in het voorjaar). Het kan nog erger, een grote stroomstoring, een nieuw computervirus dat wereldwijd netwerken platlegt, dan staan de mensen in tuinen parken op gasbranders en houtvuurtjes voedsel te bereiden….Eerst kerst 2020 doorkomen, maximaal toegestaan bezoek 3 personen. Wie in 2010 had gezegd dat de regering kerst 2020 zou gaan bepalen hoeveel gasten je thuis mag ontvangen, zou voor gek zijn verklaard.

Update 17.01.2021

Er zijn wereldwijd meerdere vaccins en ze worden snel toegediend. Men vraagt zich af hoe het kan dat er zoveel verschillende vaccins zijn. Het is een race tegen de klok van de wanhoop, want de psychische belasting is enorm. Vooral jongeren, die zelf het minste last hebben van het coronavirus, hebben het moeilijk. Overal zijn lockdowns verlengd en strenger geworden met de avondklok (huisarrest). De voorspelling van de WHO in september van 1 miljoen doden erbij was goed, het is zelfs erg snel gegaan. Nu 2 miljoen doden en bijna 100 miljoen besmettingen. China staat na 1 jaar toe dat de WHO onderzoek gaat doen. Zoals eerder gezegd zullen ze in China alles doen om dit in de geschiedenisboeken te laten vermelden als ‘niemand had schuld’ en ‘de overheid heeft goed en adequaat gehandeld’.

Update 22.01.2021

De coronapandemie en de klimaatcrisis zijn door de mensheid zelf veroorzaakt door de onverantwoorde omgang met de natuur, inclusief de dieren. Dit is langzaam opgebouwd door de economische groei profeten en beleidsmakers die decennialang de mensen hebben wijsgemaakt dat economische groei het doel is en niet een middel om een zinvol leven te leven. Het zijn de ministers van economische zaken, de industriëlen, de intellectuelen en wetenschappers. De coronapandemie was voorspeld door deskundigen, het broeikaseffect (opwarming van de aardatmosfeer door fossiele brandstoffen) was in de jaren 1970 al bekend. Shell zwakte een eigen rapport af om geen economische schade te leiden.

De avondklok gaat 23 januari om 21.00 uur in, iedereen moet thuisblijven tot 04.30 en mag maar 1 persoon thuis ontvangen. Dit gaat ver, heel ver. De vergelijking met oorlog die ik in april 2020 maakte lees ik nu vaker….

Update 14.03.2021

De avondklok is er nog steeds. Vandaag weer demonstraties.

Zelf val ik in de leeftijdscategorie die aan de beurt is en heb sinds kort AstraZeneca door de aderen lopen: ik deed het niet voor mijzelf, maar voor de maatschappij. Waarvan acte. Ik twijfelde wel, ook omdat men in nieuwsberichten de dag voor vaccinatie hoort over bijwerkingen en degelijke…..

Voor de geschiedenisboeken: vandaag wereldwijd 119 miljoen infecties, 2.6 miljoen doden. Nederland: 16.000 doden.

Update 16.04.2021 (1 jaar later)

De coronacrisis duurt voort en verdiept zich zelfs ondanks de vaccinaties. Wanhopig worstelt de maatschappij met een zo groot fenomeen dat het bijna uit controle raakt. Iedereen is ziek, zwak, misselijk, kwetsbaar, depressief, dement, dik (de helft van de mensen heeft overgewicht of zelfs obesitas, oud (boven de 50 ben je oud) of heeft verzorging of hulp nodig. Het is een teken van de tijd, van de staat van de cultuur. Ik schreef er in 2007 (14 JAAR geleden over in Dossier Depressie (Dossier Depressie): maatschappij en cultuur zelf zijn het probleem niet het individu. Het eerste dat nu aan de gang is binnen een testsamenleving het oude leven weer oppakken. Er is niets tegen een vliegreis naar een ver oord of naar de zon (eens in de paar jaar vanwege die andere crisis, de klimaatcrisis), maar het probleem is dat men het als eerste levensbehoefte is gaan zien (blijf thuis en lees een boek!).

In de Volkskrant staat geregeld een rubriek met de titel Het Eeuwige Leven geschreven door Peter de Waard. Het zijn korte necrologieën, levensbeschrijvingen, van mensen die overleden zijn. Op 15.04.2021 een bijzondere over een mevrouw van 68 die gezond was, maar vond dat haar tijd gekomen was, eigenlijk 10 jaar later dan ze vroeger dacht. Ze had de middelen gevonden en zette er een punt achter. De Zweedse schrijver Stig Dagerman (1923-1954) stapte op zijn 31e uit het leven, hij schreef: ‘Het enige bewijs van de menselijke vrijheid is zelfdoding’. De westerse mens is ver van de natuur af komen te staan. Zoals boven beschreven, ouder worden was het doel en wetenschap en technologie maakten het mogelijk, maar er is ergens een grens, het is terra incognita voor de mensheid, onontgonnen gebied in geestelijk opzicht. De vergrijzing neemt toe, neemt sterk toe, er zijn straks niet genoeg mensen om al de ouderen te verzorgen. ‘Nederland wordt 1 groot bejaardentehuis’, uit de Notities 1990-2000, wel wat provocatief gezegd. Het aantal ouderen zou in de prognose toenemen van 3 naar 6 miljoen.

‘De beschaving zal eindigen als een klucht’, ook uit de notities van de jaren 1990, maar ik dacht toen aan ergens ver in deze eeuw als ik al lang dood ben, maar dat ik het allemaal zelf nog moet meemaken is toch wel ongelofelijk…..

China heeft een WHO onderzoek toegestaan, maar ze hebben geen openheid van zaken gegeven. Zie boven, ik verwachtte niet anders. De economische groeicijfers in China zijn momenteel hoger dan ooit.

De verschillende vaccins hebben bijwerkingen, niet bij veel mensen, maar de verwarring is groot. Het vaccinatietempo is laag. In Nederland zijn de besmettingscijfers te hoog om de avondklok en andere beperkingen te stoppen.

In mijn archief vond ik een overheidsdocument (PDF) uit 2007 (!) van ministerie van Volksgezondheid/Binnenlandse Zaken (VWS/BiZa) bestemd voor ondernemers en kleinbedrijf over hoe men zich op een pandemie, die bijna zeker te verwachten is, kan voorbereiden. 2007 is 13 jaar voor Corona, deze pandemie kan dus nooit door de overheid als onverwacht worden gebruikt bij de verdediging van de hele gang van zaken. De overheden zijn er toch om de burger te beschermen, men kan niet van burgers verwachten dat ze iets van een dergelijke omvang zien aankomen. Bovendien waren er recent al epidemieën, de Mexicaanse griep, Sars en Mers (dit zou nog eens moeten worden uitgezocht).

Het bericht wat de chaos compleet zou kunnen maken is dat de vaccins toch niet zo goed werken….

De cijfers: bijna 140 miljoen besmettingen, bijna 3 miljoen doden (wereldwijd).

Aanvullingen mogelijk.

Update 07.06.2021

Een bijzondere documentaire van Omroep Human over de inwerking van de pandemie op de mens, de oorzaken en oplossingen:

https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2021/zand-in-de-machine.html#

Update 27.07.2021

Cijfers wereldwijd: ruim 4 miljoen doden, bijna 200 miljoen besmettingen. De wereld draait in wanhopige rondjes rond het virus. Nieuwe varianten van het virus, nu de Delta variant. De pandemie is te groot voor de mensheid als geheel en individueel. Individueel worden mensen gek, geloven in de meest wilde complotten en verschijnselen. Mensen spreken over moord door politici Dit is de grote ontnuchtering van de mensheid, zoals eerder wel eens geschreven is echte tegenslag, bijvoorbeeld een oorlog, 75 jaar geleden. Er is sprake van een welvaartsillusie’ dit houdt in dat alles in de moderne maatschappijen vanzelfsprekend lijkt (zie foto van zonnebloem in de fotogalerij). Welvaart en zekerheid zijn niet vanzelfsprekend.

Ook in Nederland worden beleidsfouten gemaakt, waarschijnlijk, naast het feit dat zelfs beleidsmakers en politici hier zelf ook voor het eerst mee te maken hebben, doordat de uitgangspunten verkeerd zijn, namelijk de economie voorop stellen. Dezelfde fouten als een jaar geleden worden gemaakt: te snel en te veel versoepelen van coronamaatregelen. Elders schreef ik dat de nachthoreca in clubs en cafés als aller-allerlaatste open hadden moeten gaan. Ook het bekende ‘Dansen met Jansen’, direct na een vaccinatie alles kunnen doen, is wetenschappelijk gezien een grote fout geweest. De minister wilde zo ‘meer jongeren overhalen zich te laten vaccineren’.

 • Als men de snelle corona versoepelingen als als experiment had gezien is het experiment geslaagd: de besmettingen namen snel zeer sterk toe en na de daarna afgekondigde beperkingen weer snel af (deze week).
 • Wat ook opvalt is dat iedereen zelf deskundige wil worden en veel mensen verdiepen zich in de hele materie (werking ‘spike eiwit’ etc). Dit is echter heel moeilijke materie, zelfs de vakmensen weten het allemaal niet zeker. Hoor ook deskundigen beweringen doen die twijfelachtig zijn.
 • China staat geen verder onderzoek naar de bron van het virus toe (oa. virus uit laboratorium). China zal er voor zorgen dat in de geschiedenisboeken staat dat de overheid zeer adequaat heeft gehandeld en veel mensenlevens heeft gered (wat deels waar is door de totale lockdown van 3 maanden, dat kan in een dictatuur, in de rest van de wereld durfden ze dat niet aan want zou tot opstand hebben geleidt).
 • Iedereen is aan het argumentenshoppen/argumentwinkelen: je gebruikt dat argument dat JOU het beste uitkomt.
 • Vaccinatie is niet verplicht, maar ongevaccineerden worden uiteindelijk buitengesloten (letterlijk en figuurlijk). Dit zag ik in april al aankomen, daarom ben ik gevaccineerd (2x AstraZeneca) terwijl ik er eigenlijk niet voor ben, ook niet tegen, maar iedereen moet het toch zelf weten. Ik heb het alles afwegende voor de maatschappij gedaan….. It’s a choice between the devil and de deep blue sea. Overigens zou ik bij niet-vaccinatie geen aanspraak willen maken op een ziekenhuisbed en dat zou eigenlijk voor iedereen moeten gelden. Of ik voor nog een vaccinatie zal kiezen weet ik niet, maar ik denk van niet.
 • Echte populisten (het meeste populisme heeft een sociaaleconomische achtergrond, heb dit eerder uitvoerig beschreven) gedijen goed bij zo’n crisis, vooral door te zeggen dat ‘we onze vrijheid weer terug willen’.
 • De verantwoordelijke politici doen, ondanks de enorme steunmaatregelen, het voorkomen alsof we allemaal een stap terug moeten doen, maar het is waarschijnlijker dat we een grote herverdeling van welvaart en vermogen gaan krijgen.

De waarheid is vaak veel banaler dan men denkt, mensen kunnen niet accepteren dat een pandemie ook stomme pech is. In Afrika en elders zijn zoönozen al eerder van dier op mens overgegaan, alleen is er toen geen wereldwijde pandemie uitgebroken (puur geluk).

De wereldbevolking vaart in een schip zonder kapitein en zonder bestemming op een woeste oceaan.

Update 12.11.2021

Samenvatting:

Een nieuw griepvirus waartegen mensen geen afweer hebben kan zich makkelijk verspreiden (de pandemie) en moet uiteindelijk uitdoven in groepsimmuniteit. Dit kan op een harde of zachte manier: niets doen en miljoenen doden accepteren (een veelvoud van de huidige 5 miljoen wereldwijd) of de zachte manier door het beperken van direct menselijk contact (tegengaan speekseloverdracht/aerosolen (mondkapjes (ook thuis), door lockdowns, afstandhouden en vaccinatie en duurt in beide gevallen jaren.

Vandaag: ruim 5 miljoen doden, 250 miljoen besmettingen. (cijfers website WHO).

Update 14.11.2021

Toevoeging vorige update. Sommige deskundigen denken dat er met dit coronavirus geen groepsimmuniteit zal ontstaan, zoals bij een gewone griep. Tevens kijkt men met angst en beven naar de mogelijkheid van een nieuw gemuteerd virus waar de huidige vaccins niet tegen helpen, er zal dan een nieuw vaccin ontwikkeld moeten worden en iedereen opnieuw gevaccineerd…………..

‘De mensheid is slim, dat hebben de ontwikkeling van wetenschap en techniek laten zien (zie boven), maar uiteindelijk toch te dom om te overleven’. (Eerder dit jaar geschreven).

Update 27.11.2021

Geloven in complotten, ontkenning en afzonderen zijn een uiting van het niet begrijpen van oorzaak en gevolg en angst. De remedie is BETER uitleggen, een dagelijkse duiding na 8 uur journaal, begrijpelijk voor iedereen (2 miljoen laaggeletterden in NL). Misschien een apart Coronajournaal gepresenteerd door Frans Bauer.

Update 06.12.2021

Een nieuwe variant van het virus, besmettelijker dan de voorgaande: Omikron.

Update 19.12.2021

Geschreven op 25 april 2020: ….ingegeven door het besef bij de verantwoordelijken in politiek en bij de gezondheidsautoriteiten dat er een situatie zou ontstaan waarbij er heel veel mensen tegelijk ziek zouden worden en er geen intensieve zorg voorhanden zou zijn. Een ziekenauto met een coronaviruspatiënt zou dan nergens heen kunnen en er zouden heel veel mensen tegelijk doodgaan. Het per direct verhinderen van contact tussen mensen heeft dat tegengegaan. Dit is nog steeds aan de orde bij de lockdown die vandaag is ingegaan. Het gaat de verantwoordelijken om de ziekenhuis/ic bezetting die mogelijk door de nieuwe omikron variant van het virus (uit Zuid-Afrika) sterk gaat stijgen. Om dit voor te zijn is er de lockdown. En vraag die ik nog niet beantwoorde heb gezien is hoeveel ic capaciteit er in een land per hoofd van de bevolking nodig is om een goede gezondheidszorg te garanderen (in vergelijking met andere landen).

Hoorde op de radio in het voorbijgaan dat er in Nederland 1 miljoen mensen onder de 60 zijn met een medisch probleem. Dat is heel erg veel, kan het echter nergens checken. De pandemie houdt ook verband met leefstijl in de welvaarts- consumptiemaatschappij (zie boven) en de algehele gezondheidszorg (preventie), dit is naar de achtergrond verschoven.

De vraag is natuurlijk: wat komt er na omikron?? en wat komt er daarna, we kunnen toch niet jaren en jaren zo doorgaan met ieder jaar een (of meerdere) booster/opfrisprik…..heeft de mensheid het niet verkloot (excuzes le mot/sorry voor het woord) door haar eigen gedrag. Het is een Gordiaanse Knoop geworden, een onontwarbare knoop. Zal deze Griekse mythologie eens opzoeken, meestal straffen de goden de mens voor zijn daden…

Update 30.12.2021

De inkt is nog niet droog, 19 december geschreven: we kunnen toch niet jaren en jaren zo doorgaan met ieder jaar een (of meerdere) booster/opfrisprik….Het is al in de planning voor 2022: de booster + nog twee vaccinatieprikken…..en in 2023 ook nog een. Maar niets is zeker, want na Omikron kan nog een variant komen, nog besmettelijker, nog dodelijker. Het zorgsysteem kan het dan niet meer aan en dan krijgen we toch de gevreesde TRIAGE, selecteren wie mag overleven: JIJ wel JIJ niet.

Update 30.01.2022

De Omikron variant is minder ziekmakend, wel besmettelijker. De coronabeperkingen zijn iets versoepeld. De vraag is of er na de pandemie niet een mentale crisis gaat komen, want veel mensen hebben vertrouwen verloren…..

Update 16.02.2022

 • Het lijkt de goede kant op te gaan en de inperkingen van vrijheden wordt afgebouwd.
 • In een PDF document dat ik in bezit heb, geschreven door ministerie van Volksgezondheid in 2007, staat oa de zin: ‘het staat vast dat er een pandemie komt‘. Men kan dus niet zeggen dat het allemaal onverwacht is. Vandaag een eerste onderzoekresultaat van de eerste maanden in 2020: Nederland was niet goed voorbereid. Jarenlang gaat er nu gediscussieerd worden over de aanpak van de pandemie, maar helaas is het zo dat (zoals ik boven al schreef) een pandemie is te groot voor de mensheid in de moderne tijd…..
 • China moet nog steeds de oorsprong van het virus bekendmaken.
 • Vandaag: 5.8 miljoen doden, 400 miljoen besmettingen.
 • Veel mensen begrijpen na twee jaar nog steeds niet was een virus is.

Update 02.03.2022

Geweldig werk van onderzoekers. De handel in levende dieren werd door China altijd ontkend, het gebeurde toch is uitgezocht. Bijna de precieze plaats van de oorsprong van het virus is bekend. Wat zei ik in april 2020: Nobody is to blame is no option! Waarschijnlijk gaat China (weer) ontkennen. De corona pandemie is veroorzaakt door menselijk handelen, het is GEEN toeval of ongeluk. Misschien moet China schadevergoeding betalen, de volgende stap. De consumptie van vlees moet terug.

Het artikel in de Volkskrant: https://www.volkskrant.nl/ts-be6a1141

Update 08.08.2022

Een nieuw virus: het apenpokken virus dat is komen ‘overwaaien’ (zo werd dit genoemd) uit Afrika en hoofdzakelijke wordt overgedragen door mannen die verkeer met mannen hebben….misschien is een tijdje seksuele onthouding of verandering van methoden verstandig, heb het nog niemand (durven) horen zeggen…De vaccinatie is begonnen.

Coronacijfers cijfers vandaag (WHO): bijna 580 miljoen besmettingen, ruim 6.4 miljoen doden.

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Het schrijven van het eerste deel van dit artikel heeft ca 5 uur tijd in beslag genomen. Correcties, aanpassingen en toevoegingen zijn mogelijk.
Alle informatie op dit blog wordt op eenvoudige wijze verkregen: eigen archief en openbare bronnen (maar er wordt niets overgeschreven). Dit heeft een beperking in zich, want het is niet altijd mogelijk informatie te vinden die men zou willen hebben.

Fotogalerij (alle foto’s zijn te koop via ronaldpuma.nl).

Geplaatst in Columns, communisme, cultuur, economie, EU, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, kort verhaal, media, milieu, Muziek, politiek, privatisering, religie, sport, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

2022

Ook in 2022 worden alle Dossiers bijgehouden en als er tijd voor is voorzien van Updates.

16 Dossiers: https://feitenenmeningen.blog/?s=dossier

Lees het goed!

(C) Copyright Ronald Puma 

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog wordt geschreven zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Alle genoemde personen worden besproken in hun functie.
Geplaatst in Uncategorized | Tags: , | Een reactie plaatsen

Condition Humaine

(Geschreven in 1993) (Update 2021, 28 jaar later)

Is het leven is een zinloos of kan men er een zin aan geven? Jean-Paul Sartre schreef: ‘De mens kan pas iets willen al hij begrepen heeft dat hij alleen is, alleen op de wereld temidden van eindeloze verantwoordelijkheden, zonder hulp of toevlucht, zonder enig ander doel dan het doel dat hij zichzelf stelt, zonder enig andere bestemming dan de bestemming die hij zelf schept op deze aarde.’ De bestemming die men schept is de zin van het leven. Deze bestemming kan van alles inhouden, men kan: veel geld proberen te verdienen, een postzegelverzameling aanleggen, andere mensen helpen, als kunstenaar proberen onsterfelijk te worden, het Hogere dienen, voor nageslacht zorgen enzovoorts. Toch is dit alles maar een poging om iets te doen, meestal slechts om geld te verdienen, in leven te blijven.

Bij goede omstandigheden duurt een leven gemiddeld 75 jaar, een korte tijd op de tijdsbalk van onze jaartelling, ervoor was niets, erna is niets en de tijd van leven is voor de meeste mensen een periode van onzekerheid en lijden. Een onverdraaglijke gedachte, vandaar dat mensen een zingeving en houvast gecreëerd hebben. Vroeger haalde men zingeving uit de natuur, later uit een God en toen god dood was geconstateerd een ideologie. De ideologieën zijn in deze eeuw evenals god een illusie gebleken, wat nu? Nu is er niets meer over, enkel de wereld waarin wij leven, met oorlog en vrede, honger en overvloed, armoede en rijkdom, verslagenheid en hoop. Eigenlijk zoals het altijd geweest is en ook zal zijn. De geschiedenis beweegt zich daarom cyclisch én lineair voort, er is een voortgaande technische, wetenschappelijke en materiële ontwikkeling, maar binnen deze ontwikkeling is de mens hetzelfde gebleven en daarmee de vraag naar de zin van dit alles.

De vraag naar de zin van het leven is niet eenduidig te beantwoorden, het is uiteindelijk ‘slechts’ waarvoor je kiest, welke bestemming je schept, die keuze bepaalt (mede) je levensloop en lot. György Konrád, de Hongaarse schrijver, schreef daarom: ‘Op de vraag naar de zin van het leven antwoordt ieder met zijn levensloop.’

Update 12.12.2021 (28 jaar later)

Een bijzonder mooi boek van Michael Ignatieff (1947), een erudiete man, met de titel ‘Troost’ (Als licht in donkere tijden) waarin hij in 17 hoofdstukken onderzoekt waar mensen door de eeuwen heen hun troost hebben gevonden in een weerbarstige wereld en het persoonlijke leven vol met tegenslag en ellende. Goed om te lezen in deze tijd van klimaatcrisis en pandemie.

Bekijk de foto expositie met de titel Condition Humaine met zwart-wit fotografie uit de periode 1986-2001 hier: http://www.conditionhumaine.nl

Lees hier een beschouwing uit 1999, het jaar voor de eeuwwisseling, 22 jaar geleden: 2000 A.D..

Lees hier over Albert Camus die zocht naar een antwoord op een leven zonder god: Albert Camus (1913-1960)

België, Oostende 1987. Uit de foto expositie Condition Humaine.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit artikel is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, cultuur, filosofie, politiek, religie, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

1 Dag zonder vlees (Broccoli-Quiche)

(Geschreven in 2019)

Vet een bakvorm in met boter en doe er wat bloem in tegen het aanbakken, bekleed de bakvorm met bladerdeeg. Kook rijst en broccoli en bak 1 ui met knoflook en zout en peper. Meng rijst met met ui en leg de broccoli erbovenop. Leg plakjes monchoukaas erop. Kluts geraspte kaas met 3 eieren en een scheutje melk en zout/peper en giet erbovenop. Klaar. In hete oven tot de kleur is zoals op de foto. Maak tomaten/komkommersalade erbij. 

Deze quiche is voor 4 personen. Koud de volgende dag eten kan ook heel goed, of weer opwarmen.

Zelf deeg (piedeeg) maken kan ook: doe 200 gram bloem in een schaal, voeg 75 gram boter toe en een snufje zout en een beetje koud water, snij met mes en vork het geheel door elkaar en kneed met de koele hand tot een soepele deegbal is ontstaan. Gebruik een deegroller op het (schone) aanrecht en maak er een lap van die een paar maal gedraaid wordt. Bekleed hiermee de bakvorm en snij met een mes de randen eraf en maak hiermee een extra rand.

Variaties zijn er veel. Vullen met prei als groente. Vullen met worteltjes en sperzieboontjes. Zalm met broccoli. Zalm met ananas en broccoli.

Iets minder vlees eten is niet moeilijk (ik doe het al 30 jaar). Heb ongeveer 10 verschillende recepten zonder vlees die eens in de zoveel tijd terugkomen.

Helaas is het in Nederland zo dat als men zegt dat het beter is voor dier en milieu om 1 dag in week geen vlees te eten mensen BOOS worden.

Broccolitaart(C) Ronald Puma

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.

Geplaatst in Columns, cultuur, economie, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, milieu, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Vegetarisme

(Geschreven in 2013) (Update 2020, 7 jaar later)

Als mensen de dieren waar het vlees dat ze eten van afkomstig is zelf zouden moeten slachten, zouden er heel wat meer vegetariërs zijn. (De gemiddelde vleesconsumptie is 43 kilo per persoon per jaar in 2010). Iedereen die vlees eet zou minimaal 1 keer in zijn leven een dier moeten doden, bijvoorbeeld een kip slachten.

Update 06.12.2020

Zelf ben ik geen vegetariër en heb nooit een dier doodgemaakt, wel eet ik al dertig jaar minder vlees, wat ook wel aangeduid wordt met het lelijke woord flexitariër. Ik noem dat altijd half-om-half vegetariër (50%-50%).

Een anekdote in dit kader is een ervaring in 1983 toen ik op Kreta (Griekenland) was. Ik kwam aan de zuidkust aan met de bus in een klein dorp. Het was zomer en warm en midden op de dag. Iets buiten het dorp hing een dood schaap aan een boom met de kop naar beneden en een slachter was bezig om het dier van zijn vel te ontdoen, dit ging door blazen (om de huid los te maken) en snijden. Na enige tijd gekeken te hebben, er stonden meer mensen te kijken, bleek dat de slachter de eigenaar van het restaurant was in het dorp. Hij vertelde dat als we die avond zouden komen eten we het vlees van dit schaap zouden gaan eten. Die avond at ik daar een heerlijke Griekse maaltijd met het vlees van het schaap.

Kortom, dit is eigenlijk zoals het zou moeten gaan en het vroeger ging (voor de industriële verwerking van ons vlees ver weg bij een bedrijf (door slecht betaalde buitenlandse werkers, dit terzijde).Toen is mijn idee dat eigenlijk iedereen een keer zelf zou moeten slachten ontstaan.

Als de mensheid in de oertijd van jagers en verzamelaars kieskeurig was geweest en geen vlees had gegeten maar vegetariër was geweest was de mens al lang uitgestorven.

Over 3 weken is het kerst, zoals de afgelopen ongeveer 30 jaar zal ik met kerst geen vlees eten maar een quiche (soms gevuld met zalm (uit blik). (1 Dag zonder vlees (Broccoli Quiche)).

Helaas is het in Nederland zo dat als men zegt dat het beter is voor dier en milieu om 1 dag in week geen vlees te eten mensen BOOS worden.

Vrachtwagen met varkens op weg naar het slachthuis.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, economie, filosofie, journalistiek, klimaat, media, milieu | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Black Friday

(Geschreven in 2018) (Met Update 2021)

Nog zo’n verwerpelijk fenomeen dat uit de Verenigde Staten is komen overwaaien en toonbeeld is van de dolgedraaide consumptiemaatschappij.

We moeten de verbanden gaan leggen tussen zaken: Black Friday (overconsumptie) en klimaat/milieuvervuiling/uitbuiting ed.

(Zie Dossier Consumentisme (Met Updates) en Dossier Amerika (VS) (Met Updates)

Update 19.11.2021

Meer mensen zien dit hele verschijnsel als verwerpelijk.

We leven in een welvaartsillusie, de illusie die mensen is voorgespiegeld door verantwoordelijken in economie en politiek.

OMG. Black Friday is dit jaar opgerekt tot 2 weken…..

Geplaatst in Columns, cultuur, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, media, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Sport en meritocratie

(Geschreven 15 oktober 2021)

De steeds vaker voorkomende berichtten en onderzoeken over misbruik van vooral jonge mensen in sport (turnen ea) komt ook voort uit de prestatiemaatschappij waar winnen het ultieme doel is geworden ten koste alles. Het is ook de uiting van de liberale ideologie van een meritocratie, je ben wat je presteert, winnen is te danken aan je eigen inspanning alleen. In de hele liberaal-kapitalistische maatschappij is winnen het doel geworden, in studie, werk, hoever je vliegreis is geweest, hoe mooi je woont en in welke auto je rijdt en dus ook sport: je wint of je verliest, als je verliest is dat je eigen schuld. Je moet winnen. In een trainingssituatie bij sport, ballet speelt de machtsverhouding tussen leraar en leerling en het leeftijdsverschil een grote rol. In de maatschappij is er ook een groot machtsverschil, dit is wat de meritocratie is gaan heten. De meritocratie gaat uit van gelijke kansen voor iedereen, in theorie, maar er zijn helemaal geen gelijke kansen hebben meerdere onderzoeken uitgewezen. Het milieu waar je geboren wordt, de stad, wijk, het schooladvies bepalen hoe het je later zal vergaan in de maatschappij. Een simpel voorbeeld is dat (witte) vermogenden steeds vaker hun kind naar een (witte) privéschool laten gaan en dat het regulier onderwijs kampt met geld- en personeel tekorten (ik schreef er jaren geleden over, als je een leidende rol wil spelen als kenniseconomie moet je er ook veel geld voor uitrekken: Kenniseconomie en onderwijs). Ook privé bijles is een steeds vaker voorkomende praktijk. Bovendien is de multiculturele maatschappij steeds complexer geworden en discriminatie een veelvoorkomend verschijnsel. Ook hier is de meritocratie aan de orde: als je niet slaagt heb je je best niet genoeg gedaan (men moet zich ‘invechten’ zoals een politicus (ik meen MP Rutte) heeft gezegd, als je dat zo formuleert dan krijg je de maatschappij van vandaag).

Ook de media (radio, tv etc) houden van winnaars en succes: voetballers, sporters (de Olympische Spelen met Gouden Medailles!), uit de cultuursector (kunstenaars: schrijvers, schilders, acteurs etc), succesvolle ondernemers enzovoort. Van verliezers houden ze niet, want die trekken geen publiek en kijkers. Hoewel een dramatisch verhaal over een mislukking het ook goed doet (liefst met tranen).

Het is eigenlijk het idee van de Amerikaanse droom, in theorie kan iedereen rijk en succesvol worden en dat heb je dan helemaal aan jezelf te danken. De praktijk zijn miljoenen armen die onder een brug slapen en voedselbonnen nodig hebben. Ik schreef er in de jaren 1990 al over (Dossier Amerika (VS). Als een een olievlek heeft deze illusie zich over de hele wereld verspreid. Vooral in deze tijd van grote transities waar het gaat om de verdeling van schaarste zal winnen of verliezen steeds meer een rol gaan spelen, de coronapandemie versterkt dit proces ondanks de massieve overheidssteun. Schaarste aan welvaart, schone lucht, schoon water, ruimte, grondstoffen, energie (gasprijs, stroomprijs) en dergelijke. Iedere vorm van solidariteit gaat op deze manier verloren. De mensen die niet mee kunnen komen zijn de ‘deplorables‘ (sneue, betreurenswaardige mensen, gezegd door Hillary Clinton). Hier komt de winst van Trump in 2016 vandaan. Het zogenoemde ‘populisme’ is er op gebaseerd, want zoals ik eerder al schreef heeft het populisme hoofdzakelijk een sociaal-economische achtergrond (De Boze Burger en het ‘populisme’), maar omdat buitenlanders, immigranten en vluchtelingen een makkelijk aan te wijzen groep zijn worden zij als oorzaak van de problemen gezien. Sociaal-economische problemen komen samen in de grote steden waar armoede en frustratie hoog zijn. In Nederland is er al sinds de jaren 1980 populisme (Hans Janmaat) en van begin af aan is er een overlapping geweest met rechts-extremisme en het einde van deze ontwikkeling is niet te verwachten (Dossier Migratie/Immigratie).

The winner takes all.

Als de regerende partijen lang genoeg de problemen niet aanpakken, ontstaat een giftig mengsel van onvrede en woede en uiteindelijk rijdt de ME politie door straat, want de macht zal verzet altijd gebruiken om haar bevoorrechte positie te verdedigen onder het mom van rechtsorde….zo is het in de hele geschiedenis gegaan in alle landen.

Update 07.12.2021

De toegang tot kwalitatief goed onderwijs hangt nu teveel af van de portemonnee van ouders’. Vandaag een artikel in de Volkskrant over toegenomen kansenongelijkheid: https://www.nos.nl/l/t/2408491

Aanvullingen en wijzigingen mogelijk, al schrijvend wordt een mening gevormd.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Slapen onder een brug, je eigen schuld.
Geplaatst in Columns, cultuur, economie, EU, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, media, milieu, politiek, privatisering, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Behaagzucht

Ik schrijf niet om te behagen, ik schrijf wat nodig is.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Een week zonder vlees

(Geschreven in 2019)

Het is weer de week zonder vlees. Dit is een particulier initiatief (uit 2018, nu een stichting) waarbij opgeroepen wordt minder vlees te eten. Een goed initiatief. In Nederland is het zo dat als je mensen echt boos wil maken je moet vragen 1 dag geen vlees te eten (ik schreef er al eerder over). Komisch en gênant zijn de commentaren op de sociale media van mensen die zeggen deze week extra veel vlees te gaan eten (vooral mannen, de ‘oerkrachten’ komen los).

Ben zelf al een jaar of 30 flexitariër, hoewel ik dit woord nooit gebruik, beter klinkt half-om-half-vegetariër. In de praktijk is dat een paar dagen geen vlees eten, dan weer een paar dagen wel vlees, maar met mate.

Het probleem in deze maatschappij is een innerlijke verdeeldheid tussen economie, gezondheid en milieu. Het is een psychologisch fenomeen, want reclame roept op tot het eten van vlees (oa. de bekende kip reclame, fastfood op iedere hoek van de staat etc), snoep, chips enzovoort terwijl aan de andere kant al decennia bekend is dat veel vlees eten niet nodig is en het milieu belast. Snoep (suiker) maakt dik, teveel zout is niet goed. Van tegenstrijdige berichten en ook de voedingsadviezen worden mensen onzeker en uiteindelijk trekken ze zich nergens meer wat van aan.

De politiek (met uitzonderingen) speelt een negatieve rol hierin aangezien ze geen keuzes maken. Met name de VVD en CDA (een christelijke VVD, steunt van oudsher de agrarische sector), maar ook anderen, blinken uit in het niet maken van keuzes door alles af te schuiven op de ‘eigen verantwoordelijkheid’ van mensen. Mensen hebben weliswaar een eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid, maar er is een ongelijke strijd tussen consument en bedrijfsleven. Laatstgenoemde heeft veel meer macht en invloed. Niet alleen door lobby’s, maar ook door haast onbeperkte reclamebudgetten (vooral al die verwerpelijke Amerikaanse fastfood/frisdrank/koffie etc ketens). (Ik schreef er over in: Dossier Consumentisme).

Economische groei wordt als noodzakelijk gezien, discussie hierover is er niet, terwijl de milieubelasting enorm is. Decennia lang wordt er over varkensstallen (stalbranden komen vaak voor) en de veestapel (mestoverschot) gediscussieerd. Dat Nederland wereldwijd na de VS de grootste exporteur van land- en tuinbouw en veeteelt producten is is absurd (het gaat om een bedrag van 92 miljard euro in 2018).

(Kan mij nog herinneren dat ik in de jaren 1980 altijd zei dat er in Nederland evenveel varkens wonen als mensen, namelijk 14 miljoen).

Lees ook: 1 Dag zonder vlees (Broccoli-Quiche)

Lees ook: Vegetarisme

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.

Onderstaand foto’s die het verhaal illustreren.

Geplaatst in Columns, cultuur, economie, filosofie, journalistiek, klimaat, media, milieu, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Gascrisis

(Geschreven 8 oktober 2021)

We moeten nu blijkbaar hopen op een zachte winter om de huizen warm te houden en om te kunnen koken.

Binnen deze hele problematiek komt alles aan het licht waar de hele kapitalistische ordening, alles aan ‘de markt’ overlaten en geen visie hebben, toe kan leiden. Ik schreef er in de jaren 1990 al over.

Als er tijd voor is wordt dit uitgewerkt.

Update 29.12.2021

Ook in de zomer kunnen er problemen ontstaan als er te weinig wind en zon is.

Zouden de verantwoordelijken in economie en politiek zich zelf ook niet afvragen: wat hebben we in het verleden verkeerd gedaan.

Rusland en president Poetin de schuld geven is al aan de orde, dit leidt alleen maar af van eigen falen. Er zijn oorlogen door uitgebroken (door verzonnen verwijten).

Er zijn dus 60 energieaanbieders en er zijn er al een stuk of 7 failliet/gestopt.

Lee ook in Dystopie wat er allemaal kan gebeuren en waar de verantwoordelijken het liever niet over hebben en wat INEENS komt opdoemen netzo als de coronapandemie.

(C) Ronald Puma

Dit blog is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Geplaatst in economie, EU, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, media, milieu, politiek, Uncategorized | Tags: , | Een reactie plaatsen

Storing (Kort verhaal)

(Geschreven in 2016)

Hij begon te trillen, langzaam werd het sterker. Hij werd bang, bang dat hij een paniekaanval zou krijgen. Zweet begon zijn weg naar de poriën te vinden. Het was vroeg in morgen, buiten twijfelde het weer wat het zou gaan doen, zon of regen. Eerst maar eens een kop sterke koffie, misschien zou dat helpen. Hij zette het koffiezetapparaat aan en keek met een doffe blik naar het water dat borrelend door het apparaat liep. Buiten op straat reed een brommer met een kapotte uitlaat langs. Het irriteerde hem, hij zou wel naar buiten willen rennen achter de brommer aan en de berijder een pak slaag willen geven, maar hij liep nog in een badjas, dus dat zou er wat vreemd uitzien. Het trillen werd sterker, was er geen pil tegen deze verslaving vroeg hij zich af. Er waren tegenwoordig klinieken om er vanaf te komen, net als voor andere verslavingen. Mensen werden er ziek van, kregen stress, burn-outs, depressies  en hoofdpijnen. Je zag ook steeds meer mensen met gebogen hoofd over straat lopen, hun blik naar beneden gericht, als zombies. Vooral kinderen die zo door de stad liepen zonder acht te slaan op hun omgeving waren pijnlijk om te zien, zo jong en nu al in de verlammende greep van het middel. Allemaal verslaafden, soms staken ze de straat over zonder te kijken of er een auto aankwam, er was al een dode gevallen. Meerdere auto-ongelukken waren er geweest omdat de bestuurder onder het rijden een dosis moest toedienen. Hij ademde een keer diep, de koffie was bijna klaar. Zou een koude douche niet helpen. Hij liep doelloos door het huis, stak uit verveling een sigaret op en bedacht dat in de volgende oorlog een vijand maar één ding hoefde te doen: zorgen dat het middel niet meer te verkrijgen was, iedereen zou in radeloze paniek raken en rondrennen als een kip zonder kop.

De koffie kalmeerde hem een beetje. Hij keek naar het apparaat waar het middel uit moest komen. Nog steeds geen sein op groen en dat duurde nu al drie uur! Een ondragelijk gevoel maakte zich van hem meester, hij begon te hallucineren en kreeg visioenen van ruisende graanvelden en zonsondergangen. Hij dacht aan de endorfine die nu langzaam uit zijn brein aan het verdwijnen was, dat veroorzaakte dat verlammende, paniekerige gevoel van het leven in de realiteit. Hoe lang zou dit nog gaan duren? Stel je voor dat het middel een hele dag of zelfs een hele week niet leverbaar zou zijn! Bij de buren hoorde hij niets vreemds, maar zij zouden toch ook afkickverschijnselen moeten gaan voelen, want bijna iedereen was aan het middel verslaafd. Sommigen kregen het echter via de lucht, dus zij zouden wel toegediend krijgen. Want die gedachte overviel je wel eens, was het middel niet gewoon een slinkse wijze om je rustig te houden. Er is niets zo prettig voor een staat om onderdanen aan een lijntje te houden en ze doen het vrijwillig, je hoeft ze niet eens te dwingen! Het lijntje moet dan wel precies goed zijn. De staat zat natuurlijk achter de knoppen, dat zag je bijvoorbeeld in China waar bepaalde westerse middelen simpelweg verboden zijn, maar ze hadden hun eigen middelen en die werkten nog beter.

Hij keek even naar het kastje of het middel weer beschikbaar was. Niet, dus liep hij naar de douche en liet ijskoud water over zich heen stromen. Zijn gedachten werkten op volle toeren. Zou een andere leverancier wel kunnen leveren? De buren? Na zich aangekleed te hebben begon zijn paniek snel toe te nemen. Hoe moest hij in godsnaam de dag doorkomen: ER WAS GEEN INTERNET!!….

Fotoreportage: Phones 

Geplaatst in Columns, cultuur, filosofie, journalistiek, kort verhaal, media, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dossier Duitsland

(Geschreven in 2012) (Met Update 2021 9 jaar later)

In de discussie over de economische crisis/recessie (die nu al bijna 4 jaar duurt) wordt Duitsland door bijna iedereen als lichtend voorbeeld in positieve zin aangehaald, maar dat is onterecht. Weliswaar doet Duitsland het in de statistieken goed, de werkelijkheid is echter dat er in Duitsland geen minimumloon is en er een wildgroei is aan tweede- en derderangs arbeidscontracten. In de Duitse vleessector werken ze voor 3 à 4 euro uurloon. In de industrie verdienen mensen bij hetzelfde bedrijf 40% minder door een ander contract. Er is in Duitsland een grote campagne voor de gelijke betaling van gelijk werk die wordt ondersteund door bepaald geen linkse politici: http://www.gleichearbeit-gleichesgeld.de

In Nieuwsuur van 11.05.2012 zei de econoom Barbara Baarsma dat Duitsland met 2-0 voorstaat op economisch gebied in vergelijking met Nederland. Ook zij ‘vergat’ te vertellen dat Duitsland geen minimumloon heeft en zij ziet lagere lonen ook voor Nederland als noodzakelijk. In de Volkskrant van 27.04.2012 stelt econoom Heleen Mees: ‘Alleen Duitsland kan ons redden.’ Dit noemen ze beide ‘de noodzakelijke hervormingen, die Duitsland eerder heeft doorgevoerd dan Nederland’. Dit zijn enkele recente voorbeelden, maar bijna iedere econoom en politicus haalt tegenwoordig Duitsland aan als zijnde ‘het goede voorbeeld.’

Ook de Verenigde Staten van Amerika worden meestal als voorbeeld gezien van een goede aanpak. Op RTL Nieuws was onlangs een reportage uit de VS waar een baan in de industrie voor de crisis 16 euro uurloon opleverde tegen 10 euro nu. De mensen accepteren het omdat ze geen keuze hebben en de vakbonden werken mee. We weten nu dat als er nieuwe cijfers komen over de daling van de werkeloosheid in de VS, meestal met directe invloed op de wereldwijde beurzen, wat er achter zit. Je krijgt net genoeg om in een trailerpark te wonen en een hamburger te kopen, maar meer ook niet. (In de VS krijgen bijna 50 miljoen mensen voedselbonnen als hulp).

Al deze voorbeelden laten de tendens zien van waar het heengaat. De conclusie is dan ook dat de geïndustrialiseerde landen, geheel tegen hun eigen principes in, gaan concurreren, vooral met met de BRIC landen (Brazilië, Rusland, India en China) maar ook onderling, met de loonkosten in plaats van te concurreren door de verhoging van de arbeidsproductiviteit door technologische vernieuwing, we moeten in Europa blijkbaar ook lagelonenlanden worden.

Er moet nog wat tijd overheen gaan en dan gaan ze in Nederland ook praten over loonsverlaging in plaats van bevriezing en nul-lijn.

Update 21.03.2015 (3 jaar later)

Sinds begin dit jaar is er een minimumloon in Duitsland. Er was veel verzet tegen en werkgevers willen er onder uit.

In Nederland ‘vraagt’ V & D om een loonsverlaging van 6%, anders wordt gedreigd met ontslag.

Update 09.06.2015

Duitsland heeft 10 jaar de lonen laag gehouden en hebben juist daarmee een enorme economische groei en export gehad. Er is in Duitsland veel armoede onder de bevolking en er is een echte economische en politieke elite die de dienst uitmaakt. Ze zijn de dominante economie in Europa geworden en spelen een grote rol in de kwestie Griekenland. Duitse en Franse banken hebben veel geld aan Griekenland geleend. In 2010 bleek dat dit onverantwoord is geweest, met enorme leningen is Griekenland overeind gebleven. De cynische redenatie is dat Griekenland nu (2015) wel uit de euro kan, de banken lopen geen risico meer, de risico’s komen nu terecht bij de Europese burger die via hun eigen staat geld tegoed heeft, in totaal 240 miljard, Nederland voor 17 miljard euro.

Over Griekenland, geschreven in 2011: Dossier Griekenland (Met Updates)

Update 19.09.2015

Soms duurt het een paar jaar voor je je eigen mening terugleest. Vandaag in de Volkskrant een interview van een Britse econoom Sir Antony Atkinson (1944). Hij zegt over Duitsland: “Neem Duitsland: door iedereen getypeerd als een succesverhaal, en qua werkgelegenheid heeft Duitsland het inderdaad relatief goed gedaan. Maar dat succes is ten koste gegaan van de lonen. Het Duitse armoedecijfer is gestegen”.

Over de VS en andere landen: “Het huidige ongelijkheidsniveau in het Verenigd Koninkrijk, Amerika en een aantal andere OESO-landen vormt nu een barrière voor de gelijkheid van kansen. Bovendien ondermijnt de huidige ongelijkheid de solidariteit: vooral in Amerika hebben de meeste mensen helemaal niet geprofiteerd van de economische groei van de laatste vijftien jaar”.

Update 19.10.2015

Het autobedrijf Volkswagen, de grootse autoproducent van de wereld, heeft jarenlang bedrog gepleegd met de milieueisen wat betreft de uitstoot van schadelijke stoffen. Ik zie dit in het kader van de kapitalistische productiewijze die zich in de eerste plaats richt op winst en bedrijfsresultaat. Het milieu en de gezondheid van mensen komt op de tweede plaats. Men kan met recht spreken van door de mand vallen, het economisch succes (zie boven) is gebaseerd op leugens en bedrog. 

Update 14.03.2016

Verkiezingen in 3 deelstaten laten een grote winst zien voor een nieuwe partij die tegen de immigratie van vluchtelingen is (Alternative für Deutschland (AfD). Het is de opstand van de middenklasse. In de meeste Europese landen is een grote kloof ontstaan tussen een economisch-politiek-culturele elite en de bevolking. Mijns inziens door de totale economisering die het kapitalisme oplegt en die zorgt voor structurele onzekerheid bij grote delen van de bevolking. 8 jaar economische crisis hebben het vertrouwen in politiek en bestuur ondergraven. Daar komt de massale immigratie bovenop.

Update 24.08.2016

In de Volkskrant vandaag een artikel over armoede in Duitsland. Er wordt een verband gelegd tussen de nieuwe partij AfD, de armoede en de massale toestroom van vluchtelingen. 20 procent van de bevolking zit in de gevarenzone voor armoede (in Nederland 12%). Duitsland heeft met 4% werkeloosheid het laagste werkloosheidcijfer van de hele EU. Het is een van de weinige landen met een begrotingsoverschot (1,2%) (het geld klotst tegen tegen de plinten, zogezegd).

In Duitsland wordt echter dezelfde vergissing gemaakt die ook in Nederland wordt gemaakt: iemand die werk heeft heeft het goed. Een laag werkloosheidcijfer geeft aan dat het in een land goed gaat. Ook in de VS, een land zonder minimumloon, maken ze die vergissing. Het is pure statistiek, lage werkeloosheid: het gaat goed. Daarom zijn er in Duitsland en ook in Nederland, net zo als overal waar de kapitalistische logica heerst ‘working poor‘, werkende armen.

Update 04.08.2017 (5 jaar na het eerste bericht)

Het economisch succes van Duitsland is volledig door de mand gevallen. Het is leugen en bedrog. Bijna alle autofabrikanten hebben meegedaan aan prijsafspraken (mensen hebben dus teveel betaald) en dat gebeurt al 20 jaar! Met dieselauto’s is massaal fraude gepleegd met de uitstoot van uitlaatgassen. Vooral dit laatste is te betitelen als misdadig. Er gaan mensen dood door fijnstof, klimaatsverandering wordt verergerd door de uitstoot van gassen. Willens en wetens is er bedrogen.

Volkswagen kreeg 4.5 miljard euro lening tegen lagere rente van Europa om schone auto’s te maken, ze gebruikten het geld om de boel te belazeren.

Verbijsterend, dit is die economisch-politieke Europese elite die de boel bedriegt, werknemers een laag loon betaalt, economische crises veroorzaakt en vervolgens verbaasd is dat er rechtse partijen opkomen. 

In de Volkskrant een artikel over armoede in Duitsland. Veel ouderen zijn arm en verdienen wat bij met het verzamelen van lege flessen. En dat in een van de rijkste landen van Europa. In Duitsland is er geen AOW voor ouderen.

Update 22.09.2017

Aanstaande zondag verkiezingen in Duitsland. De verwachting is dat Angela Merkel weer zal gaan winnen. Zij is sinds 2005 bondskanselier, dus al 12 jaar, misschien ongezond voor een democratie. In het land der blinden is eenoog koning, daarom wordt zij als reddende persoon gezien in de internationale politiek. Politiek gezien heeft zij door een sympathiek voorkomen en tactisch handelen de gunst van velen weten te behouden. Toch is Duitsland een gespleten land. De door Merkel gepropageerde ‘willkommenskultur’ wordt door vele niet gedeeld. Zoals ik boven al schreef is de AfD er voor een deel uit voortgekomen. Ondanks alle schandalen van de auto-industrie is er tegelijkertijd een enorm begrotingsoverschot én armoede onder de bevolking. De opkomst van rechts en extreem rechts is zorgwekkend. Bij de verkiezingen kan de rechtse AfD in de Bondsdag komen en groter worden dan de Groenen. De voorman viel deze week op door zijn uitspraak dat Duitsland best trots op de prestaties van Duitse soldaten in WO2 mag zijn, ze deden hun plicht. Hij probeerde een onderscheid te maken tussen de ‘gewone soldaten’ die hun plicht deden en de concentratiekampen. Ook is er de tendens om het oorlogsverleden te vergeten. Extreem rechts zijn volledige aanhangers van het nationaal-socialisme en Hitler bewonderaars. De beelden zijn beangstigend. Hoewel we weten dat de geschiedenis zich herhaald (hetzelfde op een andere manier) is het te hopen dat deze mensen nooit macht of invloed zullen krijgen.

Er zijn 2 wereldoorlogen geweest (1914-1918 en 1940-1945) en beide begonnen in Duitsland. De 2e wereldoorlog is voorgekomen uit de eerste (‘Verdrag van Versailles’). Men vraagt zich soms af of het mogelijk zou zijn dat de 3e wereldoorlog uit de 2e kan voortkomen. Nationalisme wordt in deze tijd weer als oplossing voor problemen gezien net zo als in vroeger tijden. Het is duidelijk dat Rusland het oprukkende westen sinds het einde van de Koude Oorlog en de val van de Berlijnse Muur niet als een goede gang van zaken ziet (zie Dossier Geopolitiek).

Er is naast de economische globalisering ook een globalisering van conflicten, alles hangt met alles samen en wijsheid is ver te zoeken. Wat ik zie is versplintering en fragmentatie en een middelpuntvliedende kracht waarin de wereld terecht dreigt te komen of al is…..

Waar behoefte aan is is wijsheid en humaniteit bij wereldleiders, maar dat komt zelden voor.

In 1992 schreef ik dit toen er bij de meeste mensen euforie was over de val van de Berlijnse Muur en het communisme:

“Francis Fukuyama, met zijn door velen geprezen constatering van het Einde van de Geschiedenis, waarbij hij stelt dat het liberalisme de enig overgebleven ideologie is, heeft daarom geen gelijk.”  

“Het einde van de geschiedenis is niet bereikt en zal ook nooit bereikt worden aangezien de mensen het nooit helemaal eens zullen worden. Het lijkt in deze tijd eerder op een hernieuwd begin van de geschiedenis waar in verhevigde vorm zal terugkeren wat geweest is en zelfs oorlog met militaire middelen, met alle daarbij behorende wreedheden, behoort tot de mogelijkheden als we naar het voormalige Joegoslavië kijken.”

“…..vandaar dat we in de huidige tijd terug zien keren wat, soms gedeeltelijk, is weggeweest of onderdrukt: religies (al dan niet fundamentalistisch), nationalisme, fascisme, de monarchie, zelfs een opleving van het communisme is mogelijk.” 

Afkomstig uit het artikel ‘De geschiedenis herhaalt zich’, zie zijbalk rechts. Niemand wilde het toen lezen in de euforie na de val van de Muur, maar ik studeerde geschiedenis en las de filosofen!

Update 25.09.2017

De verkiezingen zijn geweest, Merkel (CDU) verloor, de SPD verloor (samen de regeringscoalitie met ook CSU), Die Linke, de Groenen en de rechtse AfD wonnen. Enkele gedachten:

 • Dat zal zal nog een heel karwei worden om 90 Kamerleden in het Duitse parlement te volgen op hun uitspraken. De voorzitter van die nieuwe partij AfD zei vorige week dat Duitsland trots mag zijn op de prestaties van de gewone soldaten in WO1 en WO2. De man heeft duidelijk geschiedenisles nodig.
 • Het vreemdste commentaar is toch wel dat men zegt dat Duitsland nu een ‘gewoon Europees land’ is met een rechtse partij.
 • De SPD heeft de PvdA nagedaan, een liberale koers gaan varen en de achterban in de steek laten.
 • Ze krijgen nu net zo’n kabinetsformatie als in Nederland, er is geen makkelijke coalitie te vormen.
 • 12 jaar regeren (Merkel) en nog 4 jaar doorgaan is helemaal niet gezond in een democratie.

Update 20.11.2017

Ze krijgen nu net zo’n kabinetsformatie als in Nederland, er is geen makkelijke coalitie te vormen’ (Zie boven). Er is geen regering te vormen in Duitsland, waarschijnlijk komen er nieuwe verkiezingen. De liberalen stopten met de formatie. De voorman van de liberalen (FDP, Christian Lindner, de VVD van Duitsland) is een gewiekste politicus. Ze waren 4 jaar niet vertegenwoordigd in het parlement.

Update 18.08.2019

Inmiddels is Duitsland ook een gepolariseerd land (net zo als heel Europa) en is de rechtse partij AfD groot geworden. In voormalig Oost-Duitsland komen verkiezingen (bij de Europese verkiezingen werd de AfD de grootste) en men vreest onregeerbaarheid. De mensen zijn 30 jaar na de val van de Muur ontevreden en bang voor de toekomst, velen zijn weggetrokken naar het westen. Zoals elders al eens gezegd neigen mensen die sociaal-economisch onder druk staan, ‘lagere’ klasse en de middenklasse, naar rechts en niet naar links. Een historisch gegeven. Bondskanselier mevrouw Merkel regeert sinds 2005, dus 14 jaar, en gaat door tot 2021, ongezond lang voor een democratie.

De rechtszaken over het moedwillig auto’s bij controle minder milieubelastend maken door sjoemelsoftware (kwam in 2015 uit) lopen nog steeds, er zijn zelfs verantwoordelijken veroordeeld. De auto-industrie maakte ook kartelafspraken. Er is een innige band tussen politiek en industrie, dat is de economisch-politieke elite die we in Nederland ook hebben.

Update 20.02.2020 ((8 jaar later)

Een aanslag uit rechts-extremistische hoek, 9 doden. De eerste beschrijving van de dader laten een gek zien die een wapenvergunning had. Zoals boven beschreven is (ook) Duitsland een gepolariseerd land. Mijn analyse is nog steeds dat het zogenoemde ‘populisme’ na een aantal jaren een verbinding aangaat met rechts-extremisme, er ontstaat een giftig en gevaarlijk mengsel waarbinnen geweld en extremistische standpunten gaan woekeren, ook binnen de partij AfD. De politiek-economische elite heeft het populisme laten begaan omdat ze de oorzaken niet willen aanpakken: armoede (ouderen aan de onderkant van de maatschappij zijn vaak arm), werkeloosheid (goedkope en makkelijk inzetbare MOE-landers zorgen voor verdringing), woningnood (Duitsland kent extreme huurstijgingen). In een land met een geschiedenis van rechts-extremisme dat tot oorlog heeft geleid is de toekomst niet zo mooi als men het huidige klimaat ziet.

Update 25.09.2021 (9 jaar later)

Verkiezingen in Duitsland, Angela Merkel kan niet meer herkozen worden. Ook Duitsland is een gepolariseerd land net zo als Nederland. Het valt vaak op dat er in Duitsland dezelfde problemen als in Nederland zijn: woningnood, armoede, grote sociale verschillen, polarisatie en versplintering (door de kiesdrempel niet in het parlement zoals in Nederland met nu 19 fracties). De kandidaten voor opvolging van Merkel ( boekhouders van CDU en SPD) kennen 1 positieve: Annalena Baerbock (De Groenen) welbespraakt en sympathiek (hoewel ze haar cv zelf wat opwaardeerde). Liberaal Christiaan Lindner (zie boven) is de mogelijke verassing, hij valt op door welbespraaktheid, onverstoorbaarheid, een zeker charisma….en heeft zich tussen alle partijen in gepositioneerd. (Voorspelling).

Men verwacht het niet, maar enkele directeuren uit de auto-industrie die verantwoordelijk zijn voor sjoemelsoftware krijgen gevangenisstraf (zie boven), ze zijn er nu nog mee bezig.

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en onafhankelijk.
Geplaatst in economie, journalistiek, politiek | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Een vastgelopen containerschip in het Suezkanaal

Geschreven 27.03.2021 (Met Updates)

Een met containers geladen binnenvaartschip vaart over de Waal bij Nijmegen richting Duitsland.

Het vastgelopen schip in het Suezkanaal laat onbedoeld zien waar het kapitalisme met zijn globalisering en wereldhandel toe heeft geleid: een totale afhankelijkheid van het goedkoop in Azië produceren van goederen.

Update 30.03.2021

Wat laat het vandaag losgetrokken (oa door een Nederlands bedrijf) containerschip zien (wat mensen die dit volgen al wisten).

Het containerschip is een van de grootste in de wereld met 20.000 containers en was op weg vanuit Azië naar Rotterdam. Vroeger was 5000 containers veel, nu is een dergelijk schip een varende liggende wolkenkrabber van 400 meter lang met 20.000 containers (kwetsbaar voor zijwind, de mogelijke oorzaak voor het vastlopen).

Enkele opvallende gegevens:

 • Dagelijks gaat er voor een waarde van 10 miljard door het Suezkanaal, 12 procent van de wereldhandel.
 • Er worden onder andere auto-onderdelen vervoerd, ze zitten in de zogenoemde supply chain, de aanvoer lijn, een keten van afhankelijke onderdelen die de huidige productie kenmerkt. Produceren in Azië is goedkoop. Een verstoring heeft dus grote gevolgen. De theorie erachter is ‘Supply chain management’.
 • Er werden in en paar dagen bijna 400 schepen opgehouden die in file lagen aan de noord- en zuidzijde van het kanaal.
 • Het zal weken duren voor de achterstand is ingelopen en de file is opgelost.
 • Ook levend vee werd vervoerd, schapen uit Roemenië, dit is al jaren in discussie want dierenmishandeling door het vervoer zelf is mogelijk. Schapen die onderweg doodgaan worden in zee gegooid.
 • Er worden nog grotere schepen gebouwd met 24.000 containers.
 • Verzekeringsmaatschappijen twijfelen of extreem grote schepen nog te verzekeren zijn.
 • Er gaan 50 schepen per dag door het kanaal (dat niet heel breed is) en dit is een inkomstenbron voor het land Egypte.

Waar het hier om gaat is dat de hele westerse wereld hun productie heeft uitbesteed aan lagelonenlanden, heel Azië inclusief China. In deze landen zijn de arbeidsomstandigheden vaak slecht: kinderarbeid, werken met in het westen verboden kankerverwekkende stoffen, milieuvervuiling enzovoort. Het zijn in Nederland de bekende winkels die hun prullaria verkopen zoals Blokker en Action en HEMA waar de minder vermogenden hun spullen kunnen kopen. Een T-shirt of jurkje voor 3 euro is onmogelijk. Het is bekend dat in China Apple zijn telefoons laat assembleren, de beeldschermen worden met in het westen verboden stoffen schoongemaakt, werknemers worden er ziek van. De verantwoordelijken in politiek en bedrijfsleven hebben decennialang de wereldhandel en globalisering gepropageerd. Het alternatief van lokaal produceren wordt doorgaans als onrealistisch gezien, want dan wordt alles duurder. Deze argumentatie is de burger voor een voldongen feit stellen, voor een keuze die eigenlijk nooit bewust gemaakt is. Er zal in het parlement in het verleden wel over gesproken zijn, maar dan vooral door de partijen die de zegeningen van wereldhandel, globalisering en kapitalisme zien zonder over de gevolgen na te denken of deze bewust te verzwijgen. In Nederland zijn dat met name VVD en CDA, maar ook D66 en de PvdA, de partijen die ruim 40 jaar regeren.

In dit kader past ook het containerschip MSC Zoe dat januari 2019 (tijdens een storm) boven de Waddeneilanden ongeveer 342 containers verloor in zee en de stranden vervuilde, ook zonken er containers. Er zijn ongeveer 40 containers zoek, die dus nog op de bodem liggen. Dit zorgde voor grote vervuiling en het schadebedrag dat de scheepvaartmaatschappij heeft moeten betalen was 3.5 miljoen euro. Het ecologisch onderzoek gaat door.

Veel wat in het kapitalisme verkeerd is gegaan en in deze tijd voor uitbuiting, kinderarbeid (kledingindustrie), milieuvervuiling elders, klimaatverandering en vervuiling van de zeeën door schepen komt hier samen. Discussie hierover is er niet, dit wordt als vaststaand gegeven voorgespiegeld.

Dit bericht is niet volledig en wordt misschien nog aangevuld. Als een paar goede onderzoeksjournalisten hierin zouden duiken gaat er een beerput open, helaas ontbreekt bij mij de mogelijkheid hiervoor. Ook alle geneesmiddelen worden goedkoop in Azië geproduceerd, dat bleek ‘ineens’ tijdens de pandemie. Dit moet verder worden uitgezocht.

Lees ook: Dystopie

Update 30.07.2021

Het containerschip Ever Given is met een paar maanden vertraging in Rotterdam aangemeerd. Op tv enkele reportages over bedrijven en mensen die op goederen zitten te wachten. Een meneer (type babyboomer) had een motor besteld met een bepaalde kleur, maar had tot zijn droefenis een andere kleur moeten kopen….Ook tuinmeubelen ed. waren te laat.

Aanvullingen mogelijk.

Update 07.09.2021

De prijs van een container is meer dan vertienvoudigd, in China gaan havens tijdelijk dicht vanwege corona. Rederijen maken megawinsten. (en dergelijke). Men vreest dat de kerstspullen niet op tijd in de winkel liggen….

Veelzeggend artikel in de Volkskrant: https://www.volkskrant.nl/ts-b6dd9d07

Een goederentrein met containers rijdt door station Breda.

(C) Copyright Ronald Puma 

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog wordt geschreven zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, economie, EU, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, media, politiek | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dossier Terrorisme

(Geschreven in 2014) (Met Updates 2021)

Al die jongeren die vanuit Europa naar Syrië en Irak gaan omdat ze in een kalifaat (een door godsdienst, de islam, geregeerde staat) willen leven, zijn ontspoord in de multiculturele samenleving. Het is de derde generatie mensen die voortgekomen zijn uit de gastarbeidersgeneratie die in Nederland door de overheid en de werkgevers vanaf de jaren ’60 uit Marokko en Turkije hier naartoe gehaald zijn om goedkoop het vuile werk te doen. Men dacht dat ze wel terug zouden gaan, maar dat was naïef, want mensen aarden en de lonen zijn hier hoger dan in de landen van herkomst en de gezinshereniging kwam op gang. Maar ook massale instroom van asielzoekers in de jaren 1990 (1994-2002, toen de VVD ook regeerde met de PvdA*) heeft verstrekkende gevolgen gehad door de komst van mensen met een andere cultuur. Vooral de achterstandswijken waar de goedkopere huizen zijn werden een verzamelpunt van een botsing van culturen. (Hier begon de populariteit van Pim Fortuyn (in Rotterdam), een van eerste personen die de problemen benoemde en daardoor zo populair is geworden, daarna volgden Rita Verdonk en Geert Wilders).

(*Er kwamen in die jaren gemiddeld 50.000 mensen het land binnen. Mensen werden in tenten ondergebracht, want de opvang was vol. Het werd nooit duidelijk of het politieke of economische vluchtelingen waren. De asielprocedures duurden zeer lang, hierdoor moest er 10 jaar later een generaal pardon komen, want mensen die al zolang wachtten konden redelijkerwijs niet meer weggestuurd worden).

Ondertussen kwamen de nieuwe generaties in een voor hen vreemde cultuur en moesten een plaats vinden. Het contrast van het vrijgevochten Nederland met de landen van herkomst (van de ouders) is immens. Dit zorgt voor conflicten met de ouders. Er is verhulde discriminatie in Nederland. 10 jaar geleden bleek al dat een ‘allochtoon’ (hier geboren) die een kamer wilde huren werd afgewezen omdat het een ‘buitenlander’ was. Stageplaatsen waren er voor allochtonen niet. Men wilde een paar jaar geleden anoniem solliciteren mogelijk maken om discriminatie te voorkomen.  Als je jarenlang mensen afwijst en geen eerlijke kansen biedt gaan sommigen van hen de verkeerde kant op, eerst in de criminaliteit en de laatste jaren in de extremistische religiositeit.

(Men zou denken dat er uit voorgaande lessen geleerd zijn, maar vanaf 2006 is een nieuwe groep gastarbeiders hiernaartoe gehaald om in de ‘BV Nederland’ goedkoop het werk te doen: de Polen. Ze verlaten huis en haard en gaan hier in een caravan wonen of in een huis van een huisjesmelker. Malafide uitzendbureau’s zijn als paddenstoelen uit de grond  geschoten (na zes jaar wordt er iets aan gedaan). De Polen werken hard, maar zorgen ook voor problemen en kampen zelf met problemen. Maar dit terzijde).

Conclusie: als we hier autochtonen gewoon een goed salaris betalen hebben we geen instroom van buitenlandse werknemers nodig en hebben we ook niet meer te maken met ontspoorde jongeren. Als we asielzoekers toelaten moeten de procedures wel goed zijn en we moeten niet meer willen doen dan we als samenleving kunnen dragen, hoe moeilijk dat ook is.

Er is een uitstekende 3 delige documentaire met de titel ‘Land van aankomst’ van oa. Paul Scheffer die de geschiedenis laat zien van immigratie en de komst van gastarbeiders vanaf de jaren 1960.

Update 16.11.2015 (1 jaar later)

Van haat vervulde jongemannen uit de achterstandswijken van Parijs en Brussel stappen met hun geweren in auto’s en rijden naar drukke terrassen langs de boulevards van Parijs en naar een theater en schieten in het wilde weg 130 onschuldige mensen dood.

(stilte….

een heel lang zwijgen en nadenken, lezen…..en ons afvragen waarom dit in ons deel van de wereld, de westerse beschaving, de westerse cultuur gebeurt.

Het zijn de jongeren die niets te verliezen hebben (zie boven) en gegrepen zijn door een giftig gedachtegoed dat uit de islam te halen is en sterk anti-westers is. Deze jonge mannen zijn in de kracht van hun leven, maar de westerse maatschappij wil hen niet en zij willen de westerse maatschappij niet, dit is in heel west-Europa zo. Deze situatie is in decennia gegroeid, heeft voortgewoekerd, de opstanden in de buitenwijken van Parijs waren bijvoorbeeld in 2005.

De oplossing van deze problematiek moet in sociaal-economisch/psychologische hoek gezocht worden: mensen die wel wat te verliezen hebben doen zoiets niet, mensen met werk, vrouw, kinderen en dus een toekomst.

Het is beter een leger psychologen, psychiaters, leraren en onderwijzers naar banlieues van Parijs en de Brusselse wijk Molenbeek te sturen, dan een leger naar Syrië.

Armoede en deprivatie (achterstelling) zijn de vader en moeder van terrorisme en geweld. Deze uitspraak van mij blijft staan.

Update 20.11.2015

De man* die verantwoordelijk wordt gehouden voor 130 doden in Parijs (samen met zijn handlangers) voldoet precies aan het profiel dat ik boven schetste. Een kleine krabbelaar in Brussel van Marokkaanse afkomst die in de maatschappij ontspoort en langzaam afglijdt: afgebroken school, klein baantje, drugs, diefstallen, gevangenis. Het giftige gedachtegoed dat uit de islam te halen is en anti-westers is, zal een heel grote aantrekkingskracht hebben. Door de zogenoemd sociale media is de wereld kleiner geworden en deze jongeren zien op websites de wrede onthoofdingsvideo’s en ander geweld. Haatpredikers, die vanwege de vrijheid van meningsuiting zijn toegestaan, zeggen dingen die iemand die onzeker is een zekerheid kan geven, een schijnzekerheid.

We moeten dit vanuit de psychologie verklaren: hij had een schuldige voor zijn eigen falen en mislukken gevonden en kon wraak nemen. Tevens kon hij in zijn ogen een held zijn in plaats van een verliezer samen met heel veel andere jongemannen en vrouwen die in een cultuurdiaspora terecht zijn gekomen (zie boven) en veelal in een diepe identiteitscrisis verkeren en (soms) met ernstige psychische problemen kampen. Aangezien deze situatie in decennia is gegroeid, zal de maatschappij hier ook jaren over doen om dit tegen te gaan. Misschien is dit te vergelijken met de jaren 1970/1980 toen linkse jongeren geweld gebruikten met de RAF in Duitsland en de Rode Brigade in Italië.

(*Zijn naam noem ik expres niet in tegenstelling tot de media die ook zijn foto en filmbeelden herhaaldelijk tonen. Dit geeft hem geheel onterecht bekendheid en zijn vrienden gebruiken zijn naam als propaganda).

Update 23.03.2016 (2 jaar later)

Opnieuw aanslagen, ditmaal in Brussel, meer dan 30 doden door zelfmoordterroristen. Jongen mannen die zich zelf opbliezen, zelfmoord pleegden en anderen doodden. Het gevreesde middel van zelfmoordterrorisme is vanuit het Midden-Oosten en andere delen van de wereld naar Europa gekomen. Het is duidelijk dat er sprake is van een patroon, een ontstane structuur die, zoals ik boven al schreef, een giftig ideologisch gedachtegoed is dat is voortgekomen of gehaald uit de islam. Het is een ideologie van de dood, de martelaarsdood die een paradijs beloofd (met 72 maagden). De terroristen zien het als een oorlog, een heilige oorlog, een jihad. 

Op deze website probeer ik de lange termijn geschiedenis te analyseren. Het door de islam geïnspireerde terrorisme is eigenlijk al bezig sinds 2001 (dus 15 jaar, maar voor 2001 was het er ook al) met de aanslagen in New York. De mannen die dit deden waren intelligente jongemannen afkomstig uit Saoedi-Arabië en Egypte, ze studeerden in Hamburg. Ze namen vlieglessen in Florida en wat ik mij nog kan herinneren is dat ze alleen geïnteresseerd waren in rechtuitvliegen. Ze kaapten de vliegtuigen in de lucht en vlogen de wolkenkrabbers binnen.

Sindsdien is de geest uit de fles, er is een herhalend patroon ontstaan: Madrid 2004, Londen 2005, Boston 2013, Tunesië 2015, 2 x Parijs 2015, Brussel 2016. Op Wikipedia staat een indrukwekkende lijst die een patroon laat zien, een horribel patroon (zoekterm: lijst van terroristische aanslagen sinds 2000, filteren op islamitisch geïnspireerd terrorisme). De belangrijkste uitdaging in deze tijd is de diepere achtergronden te vinden voor dit giftige gedachtegoed dat uit de islam is gekomen. Men moet dit in de eerste plaats tegengaan met harde middelen, de staatsmacht. Dit is een kanker die in decennia gegroeid is. Kanker bestrijdt men agressief, door bestraling. In de tweede plaats moet de voedingsbodem die deze jongeren tot illusieloze zelfmoordenaars heeft gebracht diepgaand onderzocht worden. De volksmond, het gesundenes volksempfinden, doet niets liever dan alleen het eerste. Er wordt een zondebok aangewezen, in Duitsland voor de Tweede Wereldoorlog de Joden, zij werden voor alle kwaad in de wereld verantwoordelijk gesteld. Dit zou nu ook kunnen gebeuren met de islamieten.

De islam als religie zal aan diepgaand zelfonderzoek moeten doen om te verhinderen dat ze als zondebok gezien kunnen gaan worden. Dat zal een zware taak zijn. Deze religie kenmerkt zich door afzijdigheid, dat hebben de afgelopen 15 jaar laten zien, hoewel er soms een lichte verbetering is. Mijn gedachten hierover zijn dat de islam een jonge religie is, 700 jaar jonger dan het christendom, en dat ze de weg die het christendom heeft afgelegd nog moeten gaan: hervormingen en aanpassing aan de moderne tijd, de Verlichting en een filosoof als Friedrich Nietzsche. Maar aangezien er zelfs binnen het christendom nog tal van opvattingen zijn die het verlichtingsdenken (waar het bestaan van een almachtige god werd verworpen en wetenschap een hoge waardering heeft gekregen) die 300 jaar geleden in Europa ontstonden nog niet hebben geaccepteerd, laat zien dat dit een heel moeilijke en lange weg is.

De diepe haat tegen het westen en de maatschappij, waar komt die vandaan. Of is dit haat tegen het leven zelf. Is het iets in onze cultuur, de dominante westerse seculiere cultuur van de dolgedraaide consumptiemaatschappij met vervreemding, onthechting, prestatiedwang en losgeslagen seksuele moraal. 

De persoonsprofielen van twee van de zelfmoordterroristen in Brussel zijn net als die van de dader van Parijs die ik boven beschreef. Het waren broers, maatschappelijk ontspoord, eerst in zware criminaliteit (overvallen, carjacking (dit is iemand uit zijn auto trekken en ermee vandoor gaan), daarna islamitisch geïnspireerd terrorisme. Ze konden hun eigen falen op de maatschappij wreken, hadden niets meer te verliezen en zouden langdurig in de gevangenis terechtkomen.

Update 03.08.2016

In de Volkskrant vandaag het verhaal van (ook) twee broers, de een is een succesvolle sportheld, zijn 4 jaar jongere broer een zelfmoordterrorist. Een treffend verhaal dat mijn bovenstaande analyse bevestigd, maar tegelijkertijd gecompliceerder maakt aangezien de een wel slaagde en de ander ontspoorde.

In de broer die zich opblies en zelfmoord pleegde zie ik de botsing van culturen in één persoon. Hij had mijns inziens een identiteitsprobleem dat tot labiliteit en psychische problemen heeft geleid. Hij kwam vervolgens een andere jongen tegen die al geradicaliseerd was en anderen overhaalde tot geweld en reisde naar Syrië waar hij een militaire training kreeg. 3 jaar later blies hij zichzelf op in de Brusselse vertrekhal van het vliegveld.

Veel jongeren met dezelfde achtergrond worstelen met deze problematiek en er zullen jaren overheen gaan voordat dit is uitgedoofd en bedwongen. 40% van deze jongeren is zonder werk, daar ligt het begin van de oplossing.

Maar we echter moeten vooral ook niet vergeten welke rol het conflict Israël en de Palestijnen speelt. Dit heeft een wereldwijde impact, meer dan 65 jaar, sinds 1948. Over Israël praten is een taboe geworden in het westen, de status quo is geaccepteerd (bij de politiek). Veel mensen, dus ook de jongeren, die uit die regio komen hebben echter sympathie voor de underdog, de Palestijnen, moslims. Hier zit ook psychologie achter, in het westen voelen veel mensen met een Arabische achtergrond zich ook underdog door hun maatschappelijke positie waar verhulde, of tegenwoordig steeds vaker onverhulde, discriminatie en beledigingen veelvuldig voorkomen. Door de globalisering, de massamigratie en internet en sociale media voelt men zich sterk verbonden met het Midden-Oosten en de landen van herkomst.

Veel artikelen schreef ik niet, maar de twee artikelen die ik begin jaren 1990 schreef zijn pure predicties geworden. Dat we diverse ingrijpende problemen zouden gaan krijgen met de massamigratie omschreef ik in 1992 zo:

‘De door bevolkingsgroei en economische en politieke crisis op gang gekomen migratiestromen zorgen ervoor dat we geconfronteerd worden met vele van de eigen cultuur vervreemde, van hun wortels losgeraakte en daardoor identiteitszoekende mensen en dit, in combinatie met de botsing tussen de verschillende culturen, levert nu reeds in vele samenlevingen grote spanningen op’. 

Update 23.12.2016 (2 jaar na het eerste bericht)

Een Tunesische jongeman van 23 rijdt met een gekaapte vrachtwagen 11 mensen dood op een kerstmarkt in Berlijn nadat hij de chauffeur had gedood. Zijn profiel: een mislukt leven in Tunesië, naar Europa als bootvluchteling gegaan, jarenlange criminaliteit, onder invloed van de giftige anti-westerse ideologie (zie boven). Er zijn duizenden van deze jongemannen, het hele midden-oosten zit er vol mee (of ze zijn al in Europa).

Verontrustend is ook geworden dat de oplossing wordt gezocht in verregaande veiligheidsmaatregelen, de totale controlestaat is er nu al en dat wordt steeds erger. In Frankrijk is al een jaar de noodtoestand van kracht waarbij de rechten van het individu op de laatste plaats komen. Uiteindelijk zal de democratie het onderspit delven als  we niet oppassen.

Update 07.06.2017

Engeland is drie keer in korte tijd getroffen door terroristen. Een zelfmoordaanslag op kinderen die een concert bezoeken, lager kun je niet gaan. De persoonsprofielen laten hetzelfde zien als ik boven beschreef. Jongemannen met psychische problemen die in korte tijd radicaliseren en onder invloed komen van een giftig ideologisch gedachtegoed dat uit de islam gehaald wordt. Er is een Pakistaan, een Italiaanse Marokkaan en een Libische Marokkaan. Er is een schatting van 20.000 – 30.000 van dit soort jongemannen in Engeland (!). Ze moeten allemaal in de gaten gehouden worden. Men heeft het over het inperken van burgerrechten.

Ruim 130 imams hebben een verklaring ondertekend en willen niet bidden voor de omgekomen terroristen, want zij zien nu in dat hun geloof is gekaapt door anderen. Dit is een begin van een oplossing, want zoals ik boven beschreef heeft de islam zich altijd afzijdig gehouden, integendeel haatpredikers zijn nooit verboden of tegengegaan, ze hebben ze hun gang laten gaan, jaren lang (ook in Nederland).

Is het niet ‘gewoon’ pure godsdienstwaanzin die we in de geschiedenis al eerder hebben gezien en die we bij andere religies ook wel eens tegenkomen.

Een andere gedachte die bij mij opkwam is dat we in het westen al meer dan 100 jaar richting secularisering gegaan zijn, er is ontkerkelijking, kerken worden afgebroken of er komt een boekwinkel in. Echter via de achterdeur is een geheel andere religie, de islam, binnengekomen. Ik ben voor godsdienstvrijheid, mensen mogen geloven wat ze zelf willen, maar geloven moeten de mensen thuis doen en dat zei ik 30 jaar geleden al. Zoals boven reeds beschreven moet de islam nog door een fase van moskeehervorming en verlichting heengaan en terechtkomen in de moderne tijd.

Men vraagt zich af of bij een volgende aanslag de vlam niet in de pan zal slaan, ik lees her en der dat bij veel mensen de maat vol is. De politiek heeft laten zien geen antwoord te hebben op dit geweld. Voor veel mensen is een genuanceerde analyse zoals ik die bovenstaand heb gegeven toch teveel gevraagd….

Update 21.06.2017

Gisteren een poging tot het plegen van een aanslag in het station van Brussel. De bom ontplofte niet, de dader werd direct doodgeschoten. Zijn persoonsprofiel (zie boven): een in België geboren Marokkaan van 36 jaar die een westerse levensstijl had (te zien op foto’s) maar in de kleine (drugs)criminaliteit terecht kwam, gescheiden was van zijn vrouw en vervolgens onder invloed is gekomen van het giftige gedachtegoed dat uit de islam te halen is. 

De dag voor gisteren een poging tot een aanslag in Parijs, de dader werd ook hier direct doodgeschoten. Zijn persoonsprofiel is nog niet bekend, maar het zal niet verbazen als ook hij bovenstaand persoonsprofiel heeft.

Update 09.07.2017

In de Volkskrant van 8 juli een boekbespreking van een boek over het terrorisme, IS en jihadisten. Het boek (5 sterren) is geschreven door Souad Mekhennet, een Duitse Washington Post journalist van Marokkaans-Turkse oorsprong die de moed heeft gehad met ISers te gaan praten. De conclusies van de motieven voor de wandaden van de terroristen komen overeen met wat ik boven heb geschreven. Het zijn mensen uit gebroken gezinnen, vol met geweld en drugsproblematiek. Het terrorisme biedt de jongeren een identiteit, een geborgenheid en een duidelijke vijand: alles wat Westers is. 

Update 25.08.2017 (3 jaar later)

Aanslagen in Barcelona, 15 doden. Een terreurcel van ca 12 jongemannen. In de Volkskrant een goed overzicht met treffende feiten.

De instigator was een man (40), die zich imam noemt, met een crimineel verleden van hasjhandel, 4 jaar cel, ontmoet daar iemand die in 2004 bij de aanslagen in Madrid betrokken was. Uitzetten lukte niet, komt in aanraking met een groep jongeren, 20 ers, en begint hen te beïnvloeden en dat lukt. Het maken van grote bommen mislukt door een ontploffing. Dat mag een geluk heten, want ze hadden een enorme hoeveelheid explosieven.

Het is pure psychologie. De man van 40 heeft wraak willen nemen op de maatschappij waarin hij mislukt was. De jongeren zijn uiterst beïnvloedbaar, waarschijnlijk heeft de ‘imam’ hun een jaar lang gezegd dat alles wat in Westen gebeurd slecht en verderfelijk is, dat ze de koran moeten volgen, het is een plicht. Ze gingen zich anders kleden en popmuziek werd niet meer geluisterd. Een tegengeluid is er niet meer en daar ontstaat een kokerdenken richting de zelfmoord-martelaarsdood (zie boven).

Er is werk voor psychologen en voor de staat, ook in Nederland: gedragsverandering (op school, in de straat) van dit soort jongeren moet vroegtijdig worden opgemerkt en aangepakt. In iedere moskee moet worden meegeluisterd naar de inhoud van de preek. Iedere imam moet in de gaten worden gehouden.

(Lees ook Dossier Migratie/Immigratie

Update 24.04.2018 (4 jaar na het eerste bericht)

Nieuwsuur en NRC werkten een half jaar om uit te zoeken waar het geld vandaan komt dat moskeeën krijgen uit het buitenland, in het bijzonder uit het Midden-Oosten, Saoedi-Arabië en Koeweit. Een verbazingwekkend verhaal in alle opzichten. Dit is die ‘goede oude VOC mentaliteit’ van Balkenende en Rutte. Als de handel in gevaar komt is er geen kritiek meer op verwerpelijke landen.

 • Er worden miljoenen geïnvesteerd in conservatieve moskeeën waar het salafisme, de fundamentalistische islam, gepredikt wordt.
 • Is al 8 jaar aan de gang.
 • Onderzoek werd tegengewerkt.
 • De Tweede Kamer kreeg geen informatie.
 • Het aantal moskeeën met anti westerse predikers is verdubbeld.
 • De integratie wordt belemmerd.
 • Imams verkondigen anti-westerse boodschappen.

In Parijs werden in november 2015 130 onschuldige burgers vermoord door jongemannen die naar anti-westerse haatpredikers hadden geluisterd (zie boven).

Het is ongelofelijk, die naïviteit, die domheid en dat opportunisme. Het is een wonder dat er in Nederland geen aanslagen zijn geweest vergelijkbaar met Parijs, Brussel en andere steden.

Website NOS/Nieuwsuur: Website NOS/Nieuwsuur

Update 25.08.2018

Vandaag in de Volkskrant. Uit een groot onderzoek van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) blijkt dat tweederde van de terreurverdachten en jihadisten een crimineel verleden heeft. Veel van wat ik boven schreef wordt bevestigd. Het zijn jongeren die in de marge van de maatschappij ploeteren, alleen lager onderwijs hebben gehad, werkeloos zijn of geworden zijn, een uitkering hebben en dus niets te doen hebben. Ze zoeken een invulling van hun bestaan. In Duitsland en Frankrijk is er hetzelfde beeld. Een persoon van de aanslagen in Parijs 2015 wordt genoemd als kleine crimineel (zie boven). IS is grotendeels verslagen, maar het schijnt dat ze nog steeds jongeren proberen te rekruteren.

Wat niet genoemd wordt, maar wat ik zeg, is dat veel jongeren die uit een andere cultuur komen, zelfs tweede en derde generatie, een identiteitsprobleem hebben. Ik schreef hier in 1992 al over dat dit een van de gevolgen van de migratiestromen zou worden.

Update 28.09.2018

De persoonsprofielen van de jonge mannen die zijn gearresteerd, vanwege een terrorismeverdenking, deze week duiden allemaal op ontspoorde jongemannen die in een cultuurdiaspora terecht zijn gekomen. Het is echter makkelijker, zoals velen doen, een zondebok, de islam (waar veel terechte zorgen over zijn) aan te wijzen. Zoiets leidt vroeger of later tot extremiteiten van alle kanten, hoe dat zal gaan weet ik niet.

Update 06.03.2020

De man die vier mensen in een tram in Utrecht doodschoot (2019) is ontspoorde persoon, hij is een mengeling van godsdienstwaanzin (islamitisch), gewone waanzin en een crimineel. Vandaag werd de strafeis van levenslang geëist. Hij had een lang strafblad van geweld, wapenbezit en diefstal. Hij past in mijn analyse dat hij een schuldige voor zijn eigen falen heeft gezocht (zie boven), het geloof gaf hem een ‘rechtvaardiging’ voor zijn daden. Hij voelde zijn geloof beledigd en riep tijdens de aanslag terwijl hij schoot ‘God is groot’, Allahu Akbar.

Het valt wel op dat de media spreken van een terrorist en de woorden islamitisch geïnspireerde godsdienstwaanzin niet vallen. Er bestaat ook christelijke godsdienstwaanzin, iedere religie heeft godsdienstwaanzinnigen. Christelijk geweld is iets van vroeger, de Kruistochten en de Middeleeuwen. Gebruiken ze allemaal geweld, dat zou nog eens uitgezocht moeten worden.

Religie is de uitdrukking van het onvermogen van de mens om de samenhang der dingen te begrijpen.

Iedere religie claimt haar eigen onverbiddelijke gelijk en daar beginnen de problemen, want niet iedereen kan gelijk hebben. Zolang de mensen niet begrijpen dat de god die ze aanbidden overal dezelfde god is zullen er conflicten zijn. 

Lees ook over de angstmaatschappij waarin we terecht zijn gekomen: De angstmaatschappij

Update 19.06.2020

6 jongemannen staan terecht voor het beramen van een aanslag. Een infiltrant voorkwam de aanslag. Allemaal twintigers/dertigers die ontspoord zijn in de maatschappij. Onder invloed gekomen van het giftige gedachtegoed dat uit de uit de islam te halen is. Het patroon dat ik vanaf 2014 beschreef. Helaas worden de achtergronden niet gezocht. Wel smullen de media van het reconstrueren van het hele verhaal.

Update 29.10.2020

Nieuwe aanslagen in Frankrijk. Een leraar die een cartoon over de Islam in de klas liet zien is door een 18 jarige jongeman vermoord. Vandaag een aanslag met 3 doden.

Update 06.09.2021 (7 jaar later)

Een van de jongen mannen die de aanslagen in 2015 in Parijs pleegde staat 6 jaar later terecht. Zijn naam noem ik niet, want hij dient als mens vergeten te worden, zij allen wilden ‘martelaar’ worden, door hun namen niet te noemen zullen ze uit de geschiedenis worden gewist.

Sinds dit jaar heb ik kennis genomen van de Canadese filosoof Marshall McLuhan (1911-1980) een bijzonder interessante denker. In een van zijn vele tv interviews (op YouTube) zegt hij: ‘De zoektocht naar identiteit gaat altijd gepaard met geweld’ en ‘zelfs de bedreiging van de eigen identiteit gaat gepaard met geweld’. Dit is ook mijn eigen analyse van al die jonge mannen die terroristen werden. McLuhan noemt zelfs (in 1977) terroristen en vliegtuigkapers (wat toen geregeld gebeurde). Het is bekend dat veel politici niet naar oorzaken, achtergronden en sociologische verklaringen zoeken, ik doe dat wel.

In Afghanistan hebben de Taliban (islamitische religieuze extremisten, ze leven in de Middeleeuwen) na 20 jaar gewonnen van het VS leger, het leger met het hoogste budget van de hele wereld. De VS vochten samen met 30 NAVO landen (en andere landen) en ze hebben niet kunnen winnen. Op de tv beelden zien we jonge mannen met volle baarden, de Kalasjnikov in de hand, in pick-up trucks. Dit zijn de jongeren die 20 jaar geleden in Pakistan op Koranscholen werden geïndoctrineerd. De generatie ouderen zijn oudgedienden die zich 20 schuil hebben moeten houden en het nu voor het zeggen hebben. De les is dat ieder fanatisme met een ogenschijnlijke zwakheid toch kan winnen omdat ze weten waarom ze vechten…..

In Dossier Geopolitiek een analyse van de gebeurtenissen in Afghanistan.

Update 05.12.2021

Uit de Volkskrant van dit weekend: ‘Persoonlijkheidsstoornissen, autisme, laag IQ. Terroristen hebben meer psychische stoornissen dan gedacht, volgens een Nederlandse studie’. Ik schrijf er vanaf 2014 over in dit Dossier.

Het artikel: https://www.volkskrant.nl/ts-bc27df0b

Dit gaat ook toenemen, want er komen momenteel uit alle delen van de wereld vluchtelingen (Afghanistan, het hele Midden-Oosten, Libië, enzovoort) mensen die al dan niet getraumatiseerd zijn en/of in de westerse cultuur vervreemd raken en een identiteitsprobleem krijgen. Ik schreef er in 1 zin al over in 1992 (De Geschiedenis herhaalt zich), maar in dit Dossier heb ik dat verder uitgewerkt. Bij de autoriteiten en verantwoordelijken is er een grote naïviteit en onkunde, of een dubbele agenda (vluchtelingen voor de arbeidsmarkt) en kritiek wordt meestal in de rechtse hoek geplaatst. Vooral in Nederland een structureel probleem.

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, cultuur, economie, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, religie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Anno 2021

(Geschreven in 2018)

Maak geen vergissing: grote delen van de wereld leven anno 2018 nog in de donkere Middeleeuwen vol met bijgeloof, obscurantisme, oude religieuze gebruiken, dogma’s en angst. (Ook binnen de westerse wereld).

Update 2021

Maak geen vergissing: grote delen van de wereld leven anno 2021 nog in de donkere Middeleeuwen vol met geloof en bijgeloof, obscurantisme, oude religieuze gebruiken, dogma’s en angst. (Ook binnen de westerse wereld).

Geplaatst in Columns, cultuur, filosofie, journalistiek, media, politiek, religie, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Media en machteloosheid

(Geschreven in 2016) (Met Update 2021)

Nieuws is tegenwoordig gecultiveerde machteloosheid. 

Door de snelle communicatietechnieken zijn gebeurtenissen wereldwijd binnen een mum van tijd  zichtbaar. Nieuws uit Patagonië  (Zuid-Chili) of Kamchatka (Oost-Rusland) is er binnen een minuut. Filters zijn er niet of nauwelijks. Problemen ontstaan daar waar conflicten tussen landen, groepen mensen, religies als nieuws tot ons komen zonder context, uitleg of toelichting. Hier ontstaat het gevoel van machteloosheid dat de nieuwsconsument overvalt, de laatste jaren steeds vaker. Na de val van de Berlijnse Muur en het communisme eind jaren 1980 was er een periode van hoop. Er zouden geen conflicten meer zijn, de economie zou alleen nog maar groeien, het milieu zou verbeteren, de Derde Wereld zou het beter krijgen en de honger zou de wereld uit zijn: het Einde van de Geschiedenis (boek van Fukuyama) was bereikt met de democratische liberaal-kapitalistische heilstaat (lees ook De geschiedenis herhaalt zich).

Het is een hard ontwaken in de 21e eeuw. Dit begon met 11 september 2001 met de aanslagen in New York, bijna 3000 doden. In Nederland werden we midden in de zomer van 2014 opgeschrikt door het neerschieten van een passagiersvliegtuig met bijna 300 mensen onder wie 193 Nederlanders. Het jaar 2015 was nog geen week begonnen of mannen met Kalasjnikovs oorlogswapens liepen door de staten van Parijs naar een krantenredactie, 20 doden. September 2015 begon een Bijbelse exodus van vluchtelingen uit Syrië. Enzovoort enzovoort. (Lees ook: Dossier Terrorisme).

Machteloosheid ontstaat daar waar men geen oorzaak en gevolg meer ziet. De mainstream media geven hoofdzakelijk de gevolgen weer. De oorzaken blijven te vaak achterwege of gaan niet diep genoeg, want echte goede onderzoeksjournalistiek kost veel geld en tijd. De oorzaken kennen is de mogelijkheden van oplossingen bieden.

Syrië is een voorbeeld. Rusland steunt een wrede dictator die zijn eigen bevolking afslacht en houdt in de veilheidsraad van de Verenigde Naties iedere maatregel of actie tegen Assad al 5 jaar tegen. Waarom doet Rusland dat. De wereldmachten Rusland, de Verenigde Staten, China en ook Europa zijn verwikkeld in een geopolitieke strijd om macht en invloed. Rusland is een overblijfsel van de Sovjet-Unie, ze hebben van oudsher contact met Syrië, hebben daar bases en dat willen ze zo houden. De VS moesten begin deze eeuw Saoedi-Arabië uit en willen in het Midden-Oosten blijven (niet in de laatste plaats vanwege Israël), ze vielen Irak binnen in 2004 (met vervalste bewijzen) vanwege de olie en als reactie op de aanslagen van 11 september 2001 in New York (Groot-Brittannië en Nederland steunden hen). Kortom ieder land doet wat het beste uitkomt, het is politiek zonder moraal, puur opportunisme en machtspolitiek. In het Dossier Geopolitiek heb ik een uitgebreide analyse gemaakt (Dossier Geopolitiek (Met Updates)).

Een ander voorbeeld zijn de bootvluchtelingen uit Afrika die in Italië aankomen, als ze het halen en niet verdronken zijn in de Middellandse Zee. Dit zijn de vluchtelingen met economische motieven, ze zien geen toekomst in eigen land. Ook hier zijn er oorzaken die in het nieuws vaak achterwege blijven. Zelf schreef ik hier begin jaren 1990 al over, zie hiervoor het bericht Dossier Vluchtelingen met een analyse (Dossier Vluchtelingen/Migratie (Met Updates)

Er zijn nu mensen die de tv op zolder zetten of helemaal de deur uit doen en niet meer naar het journaal kijken of de krant lezen, nieuwsmijders worden ze genoemd, het is te zien als een reactie op het gevoel van machteloosheid dat in de huidige tijd is ontstaan. We moeten daarom naar veel meer duiding, grondige analyses en achtergronden kijken om de machteloosheid tegen te gaan. Dit moet vooral door de publieke omroep gedaan worden en door de kwaliteitsmedia. Het is een feit dat de Frans/Duitse zender ARTE dit simpelweg beter doet dan menig andere omroep met uitstekende thema avonden (op dinsdagen) over diverse maatschappelijke zaken, religie, economie, terrorisme en dergelijke.

Het gaat er om een goede balans te vinden tussen nieuws helemaal mijden en een overdosis nieuws. Men kan en hoeft niet alles te weten en te volgen en bovendien is het persoonlijke leven, de directe leef- en werkomgeving natuurlijk het belangrijkst.

Update 23.02.2017

In de Volkskrant vandaag een lang verhaal over nieuwsmijders, mensen die het nieuws niet meer volgen of zeer beperkt.

Update 05.08.2021 (Vijf jaar later)

Geschreven in 2016, nog steeds actueel. We worden steeds meer gedreven door ‘nieuws’, nieuws is een groot wereldomvattend organisme geworden, ook door de sociale media (meestal Amerikaans) die er er een verdienmodel van hebben gemaakt, nieuws is handel. Veel mensen hebben ‘pushmeldingen’ van nieuws op hun smartphone, ze krijgen direct bericht bij een gebeurtenis waar ze in principe niets mee te doen hebben. Voor ons is het totaal onbelangrijk of er in Zuid-Chili een bus in een ravijn rijdt. Media, televisie en sociale media zijn een integraal deel en verlengstuk van van onze psychosociale omgeving geworden (Marshall McLuhan in de jaren 1960, dit is met de sociale media exponentieel toegenomen op een wijze die hij niet heeft kunnen voorzien), we staan er mee op en gaan ermee naar bed (de smartphone).

Wat ook opvalt is dat door de financiële positie van media de zogenoemde ‘clickbait‘ (een lekker makend nieuwtje om bezoekers naar een website te lokken) is toegenomen, vooral voorpagina’s met moord en doodslag, (ongelukkige) celebrities (scheidingen) of bij aanschaf van een nieuwe dure auto, dramatische ongelukken, dodelijke ziektes die iemand persoonlijk zijn overkomen en die ze maar net overleefd hebben, sporters met succes (winnaars willen we zien!) en verzoeken voor gratis content (vooral foto’s). De berichten staan naast bewegende reclames (door elkaar heen) waarmee de noodlijdende media het hoofd boven water moeten houden (de uitgeverijen en eigenaren souperen de winst, want geld is er wel, maar dat is het kapitalisme, de bedrijfsresultaten zijn goed).

De oorzaken van het nieuws waardoor de bovengenoemde gecultiveerde machteloosheid is ontstaan verdwijnen steeds meer naar de achtergrond en ontstaat het bekende ‘wat kan ik er aan doen’ en onverschilligheid. Overigens is dit allemaal niet nieuw, Neil Postman schreef in zijn boek ‘Amusing Ourselves to Death’ (vertaald als ‘We amuseren ons kapot’) in 1985 al over de media en Marshall McLuhan deed dat al in de jaren 1960 (‘The Medium is the Message’, waar de analyse uit voortkomt dat het middel van informatieoverdracht belangrijker is dan de inhoud zelf. (Momenteel ben ik mij hierin aan het verdiepen). Van Postman is de uitspraak: ‘Maar het is de vraag of een cultuur zich kan handhaven als de mening postvat dat de wereld in tweeëntwintig minuten te overzien is en amusement de maat van alle dingen wordt’.

Een in deze tijd nieuw verschijnsel is aversie en wantrouwen tegenover ‘de media’ als geheel, veel mensen vertrouwen het nieuws niet meer en noemen dit Nep Nieuws/Fake News (er is een nieuwe omroep die het als uitgangspunt heeft genomen, de uitzendingen moeten nog beginnen). Dit is zich zelfs gaan uitten in agressie tegen journalisten die aan het werk zijn. Mijn inziens is het wantrouwen voortgekomen uit het niet begrijpen van zaken, van oorzaak en gevolg. Wat veelal wordt vergeten is dat heel veel mensen niet academisch of hooggeschoold zijn (in Nederland is anno 2021 sprake van laaggeletterdheid) en alles wat op het individu afkomt steeds complexer is geworden: zoals de pandemie en de klimaatverandering. Niet begrijpen leidt tot het ontkennen van feiten en wantrouwen tegenover de brenger van het nieuws. Het heeft groteske vormen aangenomen en zelfs politici uit de populistische hoek doen er aan mee, voor hen is het een dankbaar iets, want zeggen dat het allemaal leugens zijn, niet waar en ‘we allemaal onze vrijheid terug willen’ is een makkelijk te brengen boodschap waar veel mensen vatbaar voor zijn, dat laten de demonstraties zien. (Het is overigens een internationaal verschijnsel).

Publieke omroepen hebben hieraangaande een kans gemist (ik heb er eerder over geschreven) ze moeten de achtergronden beter uitleggen: direct na het 8 uur Journaal een rubriek met uitleg en achtergronden op een eenvoudige wijze gebracht: Wat is klimaatverandering, wat is de pandemie, waar komen al die vluchtelingen vandaan, wat is de politiek van Rusland enzovoort enzovoort.

In de Middeleeuwen werd een boodschapper die onplezierig nieuws aan een koning moest vertellen soms onthoofd. Shakespeare zei: ‘Don’t shoot the messenger’ (1598). Media (schrijvend/fotograferend etc) zijn in deze tijd de brenger van ongemakkelijk nieuws over corona, klimaatverandering, stikstof (etc) dat mensen ten diepste raakt en krijgen de schuld. Ook ‘Don’t shoot the pianoplayer’ uit het ‘Wilde Westen’ (VS 1860) roept op niet de verkeerde de schuld te geven (Karremans zei dit in 1995 tegen Mladic in Srebenica, maar dit terzijde).

(Aanvullingen mogelijk).

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, cultuur, filosofie, journalistiek, media, politiek, religie, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Nederland, een dunbevolkte stad

(Geschreven in 2018) (Update 2021)

Nederland is een dunbevolkte stad met de Oostvaardersplassen, de Veluwe, het Groene Hart en de Friese Meren als parken en recreatiegebieden.

Als we niet uitkijken wordt Nederland in de toekomst een díchtbevolkte stad.

Het aantal inwoners steeg van 14 miljoen in de jaren 1980 naar ruim 17 miljoen in 2018.

Update 12.10.2018

Ineens heel actueel, die discussie over de bevolkingsgroei. Men heeft het over mogelijk 20 miljoen Nederlanders en veel immigratie. Lees hierover het Dossier Migratie (Met Updates)

Update 28.06.2021

De woningnood is groot (er is een wooncrisis), er is een tekort van 330 duizend woningen; bouwen kan minder door de stikstofproblematiek, bovendien is er geen bouwgrond beschikbaar; men wil landbouwgrond een andere bestemming geven; het plan is voor 2030 1 miljoen woningen te gaan bouwen…..

Nederland heeft nu 17.5 miljoen inwoners, tendens stijgend (bevolkingsgroei en immigratie (gastarbeiders/arbeidsmigranten, het grootste taboe in Nederland sinds de jaren 1980).

Lees Dossier Woningnood

(C) Ronald Puma

Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.

Geplaatst in Columns, cultuur, economie, journalistiek, klimaat, media, milieu, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dossier Voetbal

(Geschreven in 2016) (Met Updates 2021)

In ieder geval is Nederland een heel goed opleidingsinstituut geworden voor de topclubs in heel Europa. 

Dit dacht ik na het verlies van Ajax van een Russische elftal dat niet als grandioos bekend staat. De doelman van Ajax was al zo goed als verkocht aan Barcelona, maar deed toch mee, want deze wedstrijd moest gewonnen worden om Champions League te mogen spelen en daarmee veel geld te kunnen verdienen.

Met dat geld verdienen zijn de problemen in  het voetbal begonnen, voetbal is een afspiegeling van de maatschappij. De commercialisering heeft in Nederland het voetbal om zeep geholpen. Ik zei meer dan 10 jaar geleden al: het voetbal is verkocht, het is verkocht aan de hoogste bieder. Ajax is een heel goed voorbeeld. Ajax ging in 1998 naar de handelsbeurs om in de vaart der voetbalvolkeren door te stoten en daarvoor geld op te halen. In 1996 was het nieuwe stadion klaar, het probleem was echter dat er geen gras wilde groeien (begrijpt u). De grasmat wordt dus ieder jaar vervangen en er zijn lampen nodig voor de groei (dit zal samen een vermogen kosten). Is dit niet symbolisch, een voetbalclub die het groot aan wil pakken, maar sinds 1995 geen Europa Cup 1, nu de Champions League, heeft gewonnen, ieder jaar vroegtijdig wordt uitgeschakeld in de voorrondes en waar ieder jaar de beste spelers vertrekken. De diverse bestuurscrises die breeduit in de media als dagelijkse soapserie zijn uitgezonden, laten zien dat er op de achtergrond grote financiële en persoonlijke (baantjes) zaken spelen. Het fijne hiervan zullen we nooit te weten komen.

Veel voetbalclubs hebben schulden, ze moeten ieder jaar door de KNVB beoordeeld worden of ze toestemming krijgen om deel te mogen nemen aan de competitie. Zelfs gemiddelde clubs betalen hun spelers hoge salarissen. De besturen worden vaak gevormd door ‘handige jongens’ met megalomane plannen die sponsoren weten binnen te halen en de belastingwetgeving tot in de puntjes kennen. FC Twente heeft 80 miljoen euro schuld en dreigde uit de eredivisie gezet te worden, er moest een rechtelijke uitspraak komen om dit te verhinderen.

Ondertussen spelen de media het spel mee, echte kritiek is er niet, het gaat nu eenmaal zoals het gaat en de journalist verdient zijn geld door het voetbal. Bijna ieder weekend zien we competitiewedstrijden waar je echt niet met het bord op schoot om 19.00 uur voor gaat zitten. De term mickey mouse competitie valt regelmatig, hoewel de spanning in de competitie wel is toegenomen als PEC Zwolle bovenaan staat in de competitie (2013).

Een afspiegeling van de maatschappij zijn ook de spelers die als ze kans krijgen liever een jaarsalaris van een paar miljoen opstrijken en bij een buitenlandse club op de bank gaan zitten als reservespeler. Het is de heersende moraal in de hele maatschappij: pakken wat je pakken kunt. Gênant wordt het als een 20 tot 25 jarige jongeman van eenvoudige komaf ineens in een auto van een paar ton gaat rijden, zich laat bedekken met tatoeages en in een villa woont met zijn knappe spelersvrouw en kinderen. Op zijn ca 33e jaar is hij binnen, hoeft nooit meer te werken. (Dit zijn dan role models geworden voor veel jongeren). Sommige ontsporen in weelde. De mannen die het in zich hebben worden trainer. Het is echter ook iets van generaties en persoonlijkheid. Johan Cruijff was een geniale voetballer, maar als persoon heeft hij laten zien dat hij verder keek dan het voetbal. Zijn voetbalveldjes in de wijken laten een grote maatschappelijke betrokkenheid zien, hij begon zelf in Amsterdam op straat te voetballen. Clarence Seedorf is ook een ex-voetballer, nu trainer, die veel voor de maatschappij doet, onder andere in Suriname.

Nederland deed niet mee met het Europese Kampioenschap voetbal 2016 na een serie verliezen in de kwalificatie. Ook dit is een gevolg van een generatie/mentaliteitskwestie. Tevens is er de beleidskwestie, goed betaalde bestuurders en trainers strijden om de macht en vooral om de speelwijze. Tegenwoordig speelt men bijna volgens wetenschappelijke theorieën in plaats van sport.

Voetbal trekt ook bepaalde bevolkingsgroepen aan, dit zijn de jonge mannen die vol testosteron de vijandclub wel even mores zullen leren. Het zorgt voor grote problemen en zinloos geweld, hoewel het de laatste jaren minder is dan 20 jaar geleden toen er zelfs een dode is gevallen in 1997. Absurd is natuurlijk het verschijnsel risicowedstrijden. Gewoon naar een wedstrijd gaan met je gezin wordt dan een afweging of het wel veilig is. Een verkeerde benadering is natuurlijk dat de kosten voor de inzet van politie door de overheid, dus de belastingbetaler, moeten worden gedragen. De clubs moeten dit zelf betalen en als ze dat niet kunnen kan de wedstrijd niet doorgaan.

Bekend is de uitspraak van Rinus Michels (1928-2005), de bekende trainer die ooit zei: Voetbal is oorlog. Hij bedoelde de strijd die nodig is om te winnen. 25 jaar geleden heb ik hiervan gemaakt: Voetbal is een substituut voor oorlog, waarmee ik bedoel dat voetbal een soort geritualiseerde oorlog is met strijd, de beste willen zijn en winnen of verliezen. Misschien is oorlog een voortzetting van de stammenstrijd en voetbal een geciviliseerde voortzetting van oorlog in vredestijd.

Voetbal is metafysica van het volk.

Er zit ook een metafysisch aspect aan voetbal. Sinds de ‘dood van god’ (Nietzsche) leven we in een seculiere wereld, tenminste voor velen in de westerse wereld, toch is er de behoefte aan verbinding en samenkomen voor een gemeenschappelijk doel. In de moderne tijd heeft sport en dus ook voetbal die leegte opgevuld (samen met onder andere popmuziek). De echt fanatieke fans leven voor het voetbal ‘mijn club’, zetten tatoeages en op zondag is er de stadiondienst waar samen het clublied en andere samenzang plaatsvind.

Blijft over de trouwe echte voetbalfan, die blijft hopen en zijn/haar club blijft steunen…..en droomt over een deelname, liefst de finale, aan de Champions League waarbij de club tegen Real Madrid, Bayern München of Manchester United gaat spelen.

Update 15.09.2016

De Nederlandse voetbalclubs zeggen het vertrouwen in de Raad van Commissarissen van KNVB  op. Er was zonder overleg een nieuwe directeur benoemd.

De verkiezing van een nieuwe voorzitter van de UEFA (de Europese voetbalbond) is een onduidelijk ‘spel’ waar de grote belangen tot onvoorspelbare uitkomsten kan leiden, een onbekende Sloveen wordt voorzitter.

De FIFA (Wereldvoetbalbond)  kende eerder dit jaar ook een onduidelijk pokerspel voor een nieuwe voorzitter na het vertrek van de vorige. Deze heeft ervoor gezorgd dat de WK voetbal 2022 in Qatar zal plaatsvinden, een land waar het te warm is om te voetballen. Zijn naam noem ik niet, maar hij zat er 17 jaar en wordt nu vervolgd. Zijn beoogde Franse opvolger wordt ook vervolgd.

Enzovoort…

Update 03.08.2017 (1 jaar later)

Ajax is uitgeschakeld om aan de Champignons League mee te mogen doen…..

Een Braziliaanse speler bij Barcelona gaat naar Parijs, er is een totaalbedrag mee gemoeid van ca 500 miljoen euro. Het gaat op de achtergrond om de investeerder uit Qatar, een land dat op de wereld alleen een rol speelt vanwege het bezit van olie, zij betalen een absurde afkoopsom van ruim 222 miljoen.

Positief is het vrouwenvoetbal. Vanavond speelt Nederland een wedstrijd. Wat tot nu toe opvalt is een zekere onbevangenheid van het spel. Wat wel het geval is is dat veel vrouwen in het buitenland spelen en dat gaat natuurlijk ook om geld.

Update 08.08.2017

De vrouwen wonnen de finale en dat was mooi om te zien, wat we vooral zagen zijn sporters die hard werken in een team en geen opgeblazen individualistische getatoeëerde ego’s die we zo vaak bij de mannen zien (niet altijd, Ajen Robben is een positieve uitzondering, Robin van Persie en nog wel een paar).

Update 25.08.2017

Ajax is uitgeschakeld in de Europa League, ze staan 8e in de competitie. Een speler (33 jaar) die een aantal jaren in het buitenland veel geld heeft verdiend mag nog een jaartje bij Ajax spelen in de nadagen van zijn carrière.

Update 26.08.2017

Een heel goede analyse van Willem Vissers vandaag in de Volkskrant over de teloorgang, de teloorgang. 

Update 28.10.2017

Nederland gaat niet naar het WK in Rusland in 2018.

Update 24.11.2017

Uit de Engelse krant The Guardian 15 oktober 2017: ‘De neergang van het voetbal in Nederland: gedoemd door een totale obsessie met het verleden’.

Update 04.04.2018

Voetballers zijn de slechtste rolmodellen die er zijn (nou, misschien zijn sommige muzikanten nog slechter).

Update 10.11.2019

Het kan verkeren! Ajax speelt weer erg goed. We zien die Johan Cruijff mentaliteit weer: brutaal, arrogant, die Amsterdamse arrogantie. Heerlijk! Vooral trainer Erik ten Hag laat iets bijzonders zien, want hoewel er ook nu goede spelers naar het buitenland zijn vertrokken (lees bovenaan), slaagt hij er toch in de kwaliteit hoog te houden. Het heeft ook met een nieuwe generatie te maken die weer gretig is en veel talent heeft.

De Johan Cruijff mentaliteit is een uitspraak van hem die ik ooit opschreef toen hij een ander team analyseerde: “Ze hebben niet iemand die zegt ‘geef mij die bal maar even'”. Drukt precies uit wat hij zelf altijd deed, het voortouw nemen en aanvoerder zijn.

Update 21.04.2021

De grote rijke voetbalclubs van Europa willen een eigen competitie beginnen en meer geld verdienen. Waarschijnlijk hebben de bestuurders in Monaco in een luxe hotel al een paar jaar bijeenkomsten gehad, copieus gedineerd, en een plan bedacht om heel veel geld te gaan verdienen. Zoals boven gezegd (5 jaar geleden) is voetbal een afspiegeling van de maatschappij, dus dolgedraaid wereldvreemd kapitalisme. Dat er ook clubs zijn die niet mee willen doen is echter bemoedigend.

Update 12.05.2021

Het plan gaat niet door, enkele poenscheppers willen toch doorzetten. Voetballers hebben tegenwoordig security nodig (persoonlijke bescherming), ze zijn extreem rijk en dat valt op, de enorme welvaartskloof tussen rijke en arm is hier goed zichtbaar. Het is echter volledig geaccepteerd in de maatschappij.

Update 14.06.2021

In voetbal gaat het om techniek, intelligentie en mentaliteit, daarom was Johan Cruijff een van de beste spelers en ook een goede trainer. Techniek (talent) en intelligentie zijn aangeboren, mentaliteit kun je leren. Cruijff (Happel/Michels) wisten dat een wedstrijd wordt gewonnen (vooral) op de momenten dat een speler de bal NIET heeft: het totaalvoetbal/positiespel. Makkelijk is het niet en intelligentie is nodig.

Update 18.06.2021

Nederland speelt goed, vooral mentaal, ze zijn gretig en gedreven en wonnen 2 wedstrijden. Hou dat vast!

Lees ook: Maradona en Cruijff

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, cultuur, economie, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, sport | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Fidel Castro (1926 – 2016)

(Geschreven in 2016) (Update 2021)

Als de overleden Fidel Castro net als Michail Gorbatsjov in de Sovjet-Unie eind jaren 1980 voor glasnost (openheid) en perestrojka (hervormingen) had gekozen, was hij als held de geschiedenis ingegaan, nu zal hij herinnerd worden als dictator.

De Cubaanse revolutie was een inspiratiebron en hoop voor de Derde Wereld en veel andere landen (vooral voor het verzet in de door de Verenigde Staten gesteunde rechtse dictaturen in Midden- en Zuid-Amerika) in de jaren 1960, 1970 en 1980, maar niet voor de westerse wereld, hoewel velen dit wel dachten. Het geweld moet echter niet worden gebagatelliseerd.

Fidel Castro was een universeel symbool geworden van verzet net als Che Guevara. Symbolen komen echter niet altijd overeen met de realiteit.

Lees ook het artikel Het Einde van het Communisme

Update 14.06.2021

De Verenigde Staten worden al jaren overspoeld met vluchtelingen uit Zuid- en vooral Midden-Amerika, allemaal landen die in de vorige eeuw rechtse wrede dictaturen hadden die de bevolking decennialang onderdrukten en arm hebben gehouden. Deze dictaturen werden door de VS ondersteund met geld en advies. De vluchtelingen lopen vanuit bijvoorbeeld Guatemala helemaal door Mexico heen op zoek naar een beter leven en ze laten alles achter. In de VS zullen ze worden uitgebuit op de arbeidsmarkt. De vertrokken president Donald Trump was begonnen met het bouwen van een muur en een hek om de vluchtelingen tegen te houden, een simplistische manier een dergelijk probleem aan te pakken, president Biden is er mee gestopt en laat (gereguleerd) weer vluchtelingen toe.

In de wirwar van nieuws zonder achtergrond en duiding wordt dit allemaal weggelaten en tot een ‘niemand heeft schuld’ en ‘niemand is verantwoordelijk’ geworden daarom halen mensen hun schouders op en reageren begrijpelijk met wat kan ik er aan doen’, een reactie die op heel veel gebieden plaatsvind. Daarom zeg ik al jaren dat er direct na het journaal een actualiteitenprogramma moet komen met de achtergronden van het nieuws. Op de Belgische tv zender Canvas doet men dit wel. Nieuws in een steeds gecompliceerder wordende wereld is zinloos zonder uitleg, want wij kijken naar de gevolgen, maar we moeten naar de oorzaken kijken.

Lees ook Gecultiveerde machteloosheid

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

2000 A.D.

(Geschreven in 1999, voor de eeuwwisseling) (Update 2021, 22 jaar later)

2000 A.D. (Anno Domini, in het jaar van onze Heer)

Nu de eeuw en het millennium ten einde lopen en wij in het jaar 2000 terechtkomen is het interessant hierbij te kijken naar het samenvallen van 2000 jaar christendom en het honderdste sterfjaar van Friedrich Nietzsche.

Het christendom is een sprookje voor volwassenen, maar wel een heel nuttig sprookje, dat heel lang heeft standgehouden net zo als alle andere wereldreligies die het bestaan voor velen zinvol en dragelijk maken. De hele menselijke geschiedenis op aarde en de persoonlijke geschiedenis van ieder mens afzonderlijk worden gekenmerkt door een tijdloze en onbegrensde zoektocht naar een houvast en een verklaring voor de onvolmaaktheid van het aardse bestaan.

De oermens, de jager-verzamelaar, werd gekweld en bedreigd door het hem omringende natuurgeweld. Om de angsten te bezweren werd de natuur als goddelijk gezien en vereerd: aarde-, water- en vuur godsdiensten ontstonden. De Agrarische revolutie, het zich op een plaats vestigen en het verbouwen van voedsel en domesticeren van dieren, was een belangrijke ontwikkeling. Deze heeft zich op verschillende continenten afgespeeld en was de aanzet tot verschillende beschavingen. Ieder van deze beschavingen heeft haar behoefte aan zingeving op eigen wijze beantwoordt, hoe groter de angst voor het onbekende, hoe groter de behoefte aan religie en godsdienst. Wereldse en gelovige machten strijden om de heerschappij. In ons deel van de wereld komt toevalligerwijs het christendom als invloedrijkste  levensbeschouwing naar voren en daar danken wij het jaar 2000 aan.

Toch zijn er altijd mensen geweest die twijfelden aan de inhoud en de pretenties van het christendom. Deze werden in de Middeleeuwen op de brandstapel verbrand. Later ontrafelden kritische geesten samen met de voortgang met de wetenschap steeds meer van de christelijke moraal, Friedrich Nietzsche het meest rigoureus. Zijn “God is dood” is na ruim honderd jaar nog steeds niet ten volle in de beschaving doordrongen. Verklaarbaar, want de mens is nu zelf verantwoordelijk voor zijn eigen daden en keuzes en daarom blijft de behoefte aan een leidraad en een moraal onveranderd hoog. Destemeer nu in de afgelopen twee eeuwen radicale ideologieën hebben laten zien dat zij geen alternatief kunnen bieden en het aardse paradijs even moeilijk te vinden is als het hemelse paradijs. Ook de enorme wetenschappelijke, technische en materiële ontwikkeling sinds de Industriële revolutie, vooral tijdens de laatste honderd jaar, laat, ondanks alle voordelen en vooruitgang, nijpende vragen onbeantwoord en roept juist fundamentele vragen op over beïnvloeding van het menselijk leven en de natuur.

Wij staan nog net als de jager/verzamelaar in een groot donker bos waar natuurrampen en ziekten ons bedreigen en bliksemflitsen oplichten met onze twijfels, angsten en vermeende zekerheden. Het verschil is slechts dat wij geen knuppel in onze hand hebben maar een mobiele telefoon en een computer.

Update 2020

Lees ook het artikel over Friedrich Nietzsche: Friedrich Nietzsche (1844 – 1900)

Update 08.06.2021

Geschreven in 1999, 22 jaar geleden:

Wij staan nog net als de jager/verzamelaar in een groot donker bos waar natuurrampen en ziekten ons bedreigen en bliksemflitsen oplichten met onze twijfels, angsten en vermeende zekerheden. Het verschil is slechts dat wij geen knuppel in onze hand hebben maar een mobiele telefoon en een computer.

De pandemie en de kilmaatcrisis zijn grootheden waartegenover de mens klein wordt, de huizenhoge pretenties van wetenschap en techniek/technologie verkruimelen, hoewel een vaccin tegen covid-19 zeer snel is gevonden (door de DNA techniek als ik het goed heb begrepen). De mensheid dobbert in een schuitje op een woeste zee, maar waarheen het gaat weet niemand meer, ook de leidinggevenden niet. Er is genoeg technologie om de zaken in goede banen te leiden, maar tegenstrijdigheid in beleid en egoïsme voeren de boventoon. Zoals in 1996 AL geconstateerd leven we in een periode van schaarste, schaarste aan verantwoorde energie en grondstoffen, water, schone lucht, ruimte en dergelijke. Schaarste moet worden verdeeld en daar wringt de schoen, want het is ieder voor zich, de mentaliteit van het gecultiveerde egoïsme van het kapitalisme. Zolang hier geen verandering plaatsvindt zal het bootje blijven ronddraaien en de mens kennende is het waarschijnlijk teveel gevraagd….

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit artikel is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in cultuur, economie, filosofie, journalistiek, religie, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Jubileum Feiten en Meningen (10 jaar!)

177 blogberichten waarvan 16 Dossiers, geheel tot stand gekomen zonder subsidie en onafhankelijk. Bovendien met een partijprogramma voor een nieuwe politieke partij die een antwoord zoekt op de huidige illusieloze gevestigde politiek.

Slow opinions.

Datum 6 juni 2021. Koffie met taart en goede muziek!

Het minst gelezen blog van Nederland (waar het meest op staat!).

“Ik heb geen reden nodig om eigenzinnig te zijn omdat ik het LEF ervoor heb”.

Foto © Ronald Puma

Update 6 juni 2022.

11 jaar Feiten en Meningen! Voorwaarts!

***

Geplaatst in Columns, communisme, cultuur, economie, EU, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, kort verhaal, media, milieu, Muziek, politiek, privatisering, religie, sport, Uncategorized | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Dilettanten in de politiek

(Geschreven in 2015) (Update 2021)

Laten we vooral niet vergeten dat we al die dilettanten in de politiek van de afgelopen 15 jaar te danken hebben aan al de partijen die regeringsverantwoordelijkheid gedragen hebben en onmachtig bleken om de oorzaken van een brede onvrede in de maatschappij weg te nemen.

Lees ook de uitwerking van bovenstaande: De Boze Burger en het ‘populisme’

Geplaatst in Columns, cultuur, filosofie, journalistiek, media, politiek | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Uitzendbureaus

Alle uitzendbureaus moeten worden genationaliseerd en omgevormd tot arbeidsbureau nieuwe stijl waar mensen van werk naar werk worden begeleidt zonder winstoogmerk.

In de eerste plaats de dubieuze uitzendbureaus (die door het gebrek aan vergunningplicht als paddenstoelen uit vochtige bosgrond zijn omhooggeschoten) waartegen nauwelijks is opgereden door de overheid en die de werkers uit midden en oost Europa (de zogenoemde MOE landers die zoveel bijdragen aan de economie in de tuinbouw, vleesverwerking en andere sectoren) al jaren hebben uitgebuit. Uitzendbureaus spelen een hoofdrol in de flexibilisering van de arbeid waarvan zelfs rechts politieke partijen vinden dat dit uit hand is gelopen.

De meeste mensen weten het niet, maar een van de rijkste mensen van Nederland (miljardair) is een gepensioneerde oprichter van het bekendste uitzendbureau.

Lees ook de paragraaf in het partijprogramma van de Humanistisch Sociale Partij

(C) Ronald Puma

Dit blog is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Geplaatst in Columns, economie, EU, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, privatisering, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Een Nieuwe Politieke Partij

(Geschreven in 2016) (Met Update 2021, 5 jaar later)

Ja, nu bijna iedere Nederlander zijn eigen politieke partij heeft ga ik er ook maar een beginnen.

Update 03.12.2016

Er is vandaag een nieuwe partij bijgekomen die mee gaat doen aan de verkiezingen. De naam noemen is verspilde moeite. Er gaan 20 partijen meedoen in maart 2017.

Waar het om gaat is natuurlijk wat ik eerder al schreef: al die dilettanten (amateurs) en partijen gebaseerd op deelbelangen in de politiek van vandaag hebben we te danken aan het falen van al die partijen die regeringsverantwoordelijkheid hebben gedragen sinds een jaar of 15 tot 20 (VVD, CDA, PvdA, D66). Er is een brede onvrede in de maatschappij ontstaan die Pim Fortuyn als een van de eerste kanaliseerde. Daarna Rita Verdonk en Geert Wilders. Zie: De Boze Burger en het ‘populisme’

Als we niet oppassen mondt de democratie uit in een klucht.

Update 2018

Mijn politieke partij is een feit: de Humanistisch Sociale Partij (HSP 2017): Humanistisch Sociale Partij

Update 25.11.2019

“Als we niet oppassen mondt de democratie uit in een klucht”, uit 2016. We leven nu al in een klucht. Er is in de tussentijd een nieuwe partij bijgekomen (ze zijn in de Eerste Kamer de grootste, de leider en de aanhangers ontkennen dat er een klimaatprobleem is). 2 andere mensen hebben zich van hun eigen partij losgemaakt en zitten in de Tweede Kamer als onafhankelijk lid (de huidige regeringscoalitie is haar meerderheid kwijt, we zijn een millimeter verwijderd van nieuwe verkiezingen). Getuigt ook van een hoge arrogantie om als eenmans/eenvrouwsfractie door te gaan. Een is pandjesbaas in Amsterdam, hij zal wel bevriend zijn met een Prins die als hobby ook in onroerend goed zit (in Amsterdam is geen betaalbare woning te vinden. Er is in Nederland een tekort van 300.000 woningen, maar door de stikstofcrisis mag er niet gebouwd worden). Hoe erg kan iets zijn. (Zie Dossier Woningnood: Dossier Woningnood (Met Updates)).

Er is ook een nieuwe omroep die het ‘rechtse geluid’ dat ‘niet vertegenwoordigd is’ moet gaan vertolken. Dat er al zo’n omroep is weten ze blijkbaar niet (er werkt overigens een groot journalistiek talent). Dat de publieke omroep niet genoeg doet is echter wel waar, maar dat zit vooral in achtergronden en verbanden leggen (daardoor is de verwarring ontstaan die tot ‘gecultiveerde machteloosheid’ heeft geleidt, zie Gecultiveerde machteloosheid. De Frans-Duitse zender ARTE doet dit wel door thema avonden uit te zenden met echte onderzoeken en uitdieping, een avond lang die begint op prime-time (iedere dinsdag om 20.15 uur). (In Nederland zenden ze liever een ‘amusementsprogramma’ uit waarin volwassen mensen dirigentje gaan spelen). Maar dat is de nieuwe omroep niet van plan, zij willen een vertaling van 2 politieke partijen naar een omroep. De ‘verzuiling’ van vroeger is helemaal terug: iedereen zijn eigen omroep en politieke partij.

Update 29.06.2020 (4 jaar later)

Er is en nieuwe politieke partij: De ‘Partij voor de Toekomst’. Een politieke partij De Partij voor het Verleden noemen heeft geen zin, wie is er niet voor de toekomst. Deze nieuwe partij bestaat uit politiek ontheemden, politiek thuislozen, voorgekomen uit Partij voor de Dieren, de Ouderenpartij en Forum voor Democratie. Een vreemd samenraapsel van personen die zich van hun eigen partij hebben losgemaakt en een zetel meenamen.

De verkluchtiging (is dat een woord) van de politiek begon met de LPF 20 jaar geleden met eigenbelangebehartiging (is dat een woord) in de politiek met vastgoedmensen die hun toko wilden bevoordelen.

Het is bijzonder knap dat de gevestigde partijen VVD (10 jaar aan de macht), PvdA (lieten zich in het pak naaien door de VVD), D66 (waar is een Hans van Mierlo) en CDA (4 kandidaten voor lijsttrekker) 20 jaar populisme in stand hebben gehouden door hun beleid en daaruitvoortvloeiend de huidige versplintering. Ze zijn er wel bij mee, want een verdeelde oppositie is een groot voordeel bij de komende verkiezingen in maart 2021.

Als we niet oppassen mondt de democratie uit in een klucht (uit 2016).

De Humanistisch Sociale Partij (HSP 2017) (Humanistisch Sociale Partij) staat in de startblokken, maar eerst moeten andere partijen zich opheffen en aansluiten, want nog een partij erbij heeft geen zin.

Update 02.04.2021 (5 jaar later)

Als we niet oppassen mondt de democratie uit in een klucht (uit 2016).

De verkiezingen zijn geweest, er deden 37 partijen mee (zie boven), 17 zijn in de Tweede Kamer gekomen, 4 nieuwe, 3 eenpersoonsfracties. Maar liefst 69 nieuwe parlementariërs (Kamerleden), met veel ervaring, vertrokken. (VVD’er Dijkhoff (40 jaar jong, ‘de slimste mens’), driedelig pak met gymschoenen eronder (?) gaat met vrienden ‘een bedrijfje beginnen’, hij schreef mee aan het verkiezingsprogramma en gaat zelf weg (dit terzijde). De namen van de partijen die meededen laten al veel ideeënarmoede, verwarring en onzekerheid zien. Op het stembiljet stonden: JA21, BIJ1, CODE ORANJE, Volt, NIDA, Piratenpartij, Libertaire Partij, JONG, Splinter, BBB, NL Beter, OPRECHT, JEZUS LEEFT, TROTS, 30, DE FEESTPARTIJ.

Gisteren de eerste dag van de Kamer direct een historisch debat dat hopelijk geen voorbode is voor de komende jaren. Reconstrueren zou teveel werk zijn, maar mijn vrees dat de democratie kan uitmonden in een klucht zag ik bewaarheid worden. Totale verwarring die niet zonder gevaar is voor de toekomst van de democratie en het land zelf. Over MP Rutte schrijf ik sinds 2010 ( Dossier VVD) hij is de Houdini in de politiek met Machiavelli als handboek. Een waar rookgordijn ontstond tijdens 14 uur vergaderen tot 03.30 uur (ik keek niet).

Decennialang is er al achterkamertjespolitiek in Nederland, ik schrijf er al zo lang over. Een economisch-politieke (ook culturele) elite (ze kennen elkaar nog uit de studententijd: een vrindje van vroeger) ze verdelen de maatschappelijke posities, houdt de lonen laag, zorgen voor onzekerheid op de arbeidsmarkt door flexwerk (noemen dit hervormingen en een verbetering), laat goedkope arbeidskrachten (gastarbeiders in de jaren 1960 en arbeidsmigranten in de jaren 2000 uit de MOE-landen) concurreren met autochtonen en wentelt de problemen af op de oude wijken (hier komt het ‘populisme’ vandaan (vanaf de jaren 1980). De woningnood is structureel (krapte wordt geaccepteerd, want goed voor eigenaren), 60 jaar ‘gratis’ gas uit Groningen halen (miljarden inkomsten, ik las ergens 300 miljard), tot de aardbevingen er een einde aan maken, de bewoners in ontreddering achterlatend en ze wachten nog steeds op vergoeding van de schade. Conflicterend beleid met betrekking tot de landbouw waarbij met enorme subsidiegelden een gigantische productie tot stand is gekomen, maar de stikstofproblematiek de natuur aantast en de woningnood doet voortduren. Een overheid die jarenlang onterecht haar eigen burgers als fraudeurs bestempeld (25.000 gezinnen, 100.000 personen) en tot wanhoop drijft.

Een dan een MP die 10 jaar lang soms ‘ineens’ een selectieve herinnering heeft, zaken die slecht uitkomen zijn ‘vergeten’, ook nieuw Nederlands verzint: ‘verkeerd herinnerd’ (je iets verkeerd herinneren kan niet, het bestaat niet). Bovenal is er na al dit alles een partij die de meeste stemmen krijgt: de bange burgers klampt zich vast aan een ogenschijnlijk betrouwbare politicus in onzekere tijden. Dat is de rechts-conservatieve volksaard van het ‘gecultiveerde egoïsme’ en ‘als ik het niet doe een ander het toch’, lekker 130 rijden in je lease auto en gooi het afval maar in de sloot. Lees het goed.

Waar het om gaat is de achtergrond, het gaat om macht en geld, steeds meer, want we leven in een tijd van de onzekerheid en de verdeling van schaarste (energie, grondstoffen, schoon water, schone lucht enzovoort). Alles staat onder druk en de croronapandemie heeft voor nog meer druk gezorgd. De meeste mensen beseffen het niet, maar de economsche crisis moet nog beginnen.

We leven in een ‘welvaartsillusie’ (mijn woord): decennialang hebben de verantwoordelijken de burger wijsgemaakt dat de onbegrensde groei van productie en consumptie geen prijs heeft. Opvallend dat een kunstenaar onlangs op tv met een scherpe analyse zoveel bijval krijgt. Opvallend dat een tv satiricus (die nu stopt) al jarenlang maatschappelijk relevante onderwerpen op humoristische wijze zeer veel mensen weet te bereiken en meer impact heeft dan gewone journalistiek.

(De ‘Partij voor de Toekomst’ zie boven, hield er na 5 maanden al weer mee op, 2 leden zijn nu van het politieke toneel verdwenen, de derde noemt zich ‘groep’).

Wanhopig klampt de moderne mens zich in een woeste zee vast aan de rand van te volle reddingsboten midden op een ruige zee wachtend op een volgende storm….

Update 23.05.2021

Nu 18 partijen in de Volksvertegenwoordiging, 1 kamerlid heeft ruzie met partij en gaat met die ene zetel zelfstandig verder. Ze moeten bij een debat allemaal spreektijd hebben…..

Programma Tegenlicht laat bestuurskundige Bovens aan het woord. Hij zegt dat tot de jaren 1980, 1990 het aantal academici in de Volksvertegenwoordiging is gestegen van 50% naar 80%. Mijn analyse is dan dat we daardoor misschien wel die 20 jaar 20 tot 30 zetels ‘populisme’ hebben gekregen en die Nederland een bijna onregeerbaar land hebben gemaakt. Veel mensen, vooral jongeren, het is ook een generatiekwestie, herkennen zich niet meer in de gevestigde partijen en zijn op zoek naar iets anders, naar een partij die hen WEL vertegenwoordigd.

Misschien wordt dit bericht nog aangevuld.

(C) Copyright Ronald Puma 

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Alle genoemde personen worden aangesproken in hun functie.
Dit bericht is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding.

Fotogalerij (C) Ronald Puma

Geplaatst in Columns, cultuur, filosofie, journalistiek, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Russische spionnen

(Geschreven in 2018) (Update 2021)

Een Putinversteher (zo worden mensen met veel begrip voor Poetin en Rusland genoemd) ben ik niet en Rusland is een gemankeerde democratie, maar veel historici en ex-diplomaten (waaronder De Hoop Scheffer) zijn het er over eens dat na de val van de Muur (1989) en het communisme, het verdwijnen van de Sovjet-Unie en het einde van de Koude Oorlog de westerse ‘Drang nach Osten’ te groot is geweest en te snel is gegaan. De snelle Duitse eenwording in 1990 is mede te danken aan de toezegging van het westen aan Rusland dat al die Oost Europese landen geen NAVO leden zouden worden. Het tegendeel is gebeurd.

Voor Rusland komt de dreiging historisch gezien uit het westen, dit is begonnen met de inval van Napoleon in 1812 en twee aanvallen vanuit het westen door wereldoorlogen, door Duitsland. Van de geschatte ruim 50 miljoen doden in WO2 was bijna de helft Rus, toch zien velen Amerika (en Canada ea) als enige bevrijder van Europa van het nationaal-socialisme. Dat heel Midden- en Oost Europa nu tot het westen behoort is voor Rusland bedreigend. Ook Oekraïne en de Krim moeten in dit kader worden gezien (zonder de Russische daden goed te praten). Van Balen (VVD) en Verhofstadt (Belg) waren er in 2014, na de Maidanrevolutie, als de kippen bij om Oekraïne binnen de westerse invloedssfeer te trekken. Getalsmatig is Rusland zwaar in de minderheid. In Rusland wonen ca 150 miljoen mensen (in een heel groot land in oppervlakte, 2x zoveel landoppervlak als Europa), in Europa meer dan 500 miljoen (de VS 326 miljoen). De Russische economie schijnt (ik kan de precieze cijfers niet vinden) even groot te zijn als die van 1 land, namelijk Spanje. Hun economie drijft hoofdzakelijk op de inkomsten uit fossiele brandstoffen (die op termijn mondiaal teruggedrongen gaan worden…).

Er is actie-reactie, we zijn al 25 jaar, onder leiding van de VS, in een bepaalde richting aan het varen. In ons, westers, onderwijs zit een bepaalde eenzijdigheid die door velen niet wordt gezien. Ook de media moeten oppassen niet in een bepaald vast kader te blijven analyseren op weg naar een confrontatie. (Ik schreef er oa. over in Dossier Geopolitiek en Dossier VS (Amerika).

Wat veel mensen ook niet weten is dat Rusland nooit overzeese koloniën heeft gehad in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland, België, Frankrijk, Spanje en Engeland (en andere landen). Begin vorige eeuw, voor de Russische Revolutie, was Rusland een feodaal tsarenrijk met een agrarische economie. In het westen was er toen al, met dank aan 200 jaar kolonialisme (met roof, plundering en slavernij) en 100 jaar industriële revolutie (met kinderarbeid en uitbuiting van de arbeiders), een grote voorsprong. In feite hebben ze hun economie in 100 jaar op bijna westerse hoogte gebracht. Dat gebeurde in de Sovjet tijd op gruwelijke wijze, te denken valt aan de gedwongen collectivisatie in de landbouw, waardoor miljoenen doden zijn gevallen door hongersnoden. Ook de industrie werd binnen de collectiviteit ontwikkeld met de bekende 5-jarenplannen die kunstmatig positief werden voorgespiegeld en uiteindelijk tot de ondergang hebben geleid: het land was eind jaren 1980 failliet. (Dat het gedwongen collectivisme niet werkte schreef ik in 1991 in het artikel Het Einde van het Communisme).

De uitbuiting in het westen die met de industriële revolutie en een kapitalistische systeem was opgetreden was voor Karl Marx (een Duitser, samen met Friedrich Engels) de reden voor het ontwikkelen van een andere economisch systeem, het communisme. Dat dit in de praktijk in Rusland samen met het Leninisme en Stalinisme tot rampen heeft geleid heeft de geschiedenis laten zien. Zijn analyses van het kapitalisme zijn echter gebleven en in deze tijd worden ze geherwaardeerd en door links én rechts bestudeerd.

“Het kapitalisme werkt echter ook niet goed”,  (ik schreef dit in 1992 in De geschiedenis herhaalt zich). In deze tijd doen de verantwoordelijken er alles aan om de afgelopen 10 jaar crisis als een natuurverschijnsel voor te doen en sterker nog: crises horen er nu eenmaal bij (banken kunnen worden genationaliseerd, belastingen verhoogd enzovoort) en zo blijft alles bij het oude. Nieuw is de rekening van de zogenoemde energietransitie. De verantwoordelijken beseffen het nog niet (of ze doen alsof) maar de energietransitie is de nieuwe klassenstrijd, het gaat nu om mensen die toegang tot energie en grondstoffen hebben en mensen die afvallen omdat ze het niet meer kunnen betalen.

De zaak met de betrapte Russische spionnen (de aanleiding voor dit artikel) roept veel vragen op. Het lijkt bijzonder amateuristisch van opzet. De details erachter zullen we echter nooit horen, daarom hebben de media, minimaal een week, een heerlijk onderwerp om over te speculeren en fantaseren. We moeten Rusland niet overschatten, maar ook niet onderschatten. Russen zijn overlevers, ze kennen in hun geschiedenis talrijke bloedige conflicten (revolutie, opstanden, oorlogen) die ze altijd doorstaan hebben. Bijna 25 miljoen doden in de Tweede Wereldoorlog, als je dat in je geschiedenis hebt weet je het leven op waarde te schatten en zul je alles doen om het niet weer te laten gebeuren.

De geschiedenis hoeft zich niet te herhalen en we kunnen leren van de geschiedenis, maar dan moet we niet de zelfde fouten maken als in het verleden.

Een geweldig boek over de ontsporing van het communisme is Animal Farm waarover ik eerder schreef: George Orwell (Big Brother)

Update 14.03.2021

Een interview met Jaap de Hoop Scheffer (in tv programma Buitenhof), zijn analyses van een paar jaar geleden is hij vergeten, het is nu weer het aloude vijand denken dat de klok slaat. Het is echter wel zo dat president Poetin ontspoord is en een ordinaire dictator geworden is. Lees ook Dossier Geopolitiek: Dossier Geopolitiek

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Alle artikelen komen tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding.
Geplaatst in Columns, communisme, cultuur, EU, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

2021

2021

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

De grote Shake Out van 2021

Volgend jaar (2021 na de verkiezingen) wordt het jaar van de Grote Shake Out, economisch en sociaal. Shake Out wordt doorgaans gebruikt om herschikking van de economie aan te duiden, waarbij faillissementen en oplopende werkeloosheid optreden, maar de term kan mijn inziens ook op het sociale vlak worden gebruikt waarbij grote aantallen mensen gemarginaliseerd zullen gaan worden.

De overheid doet nu veel met steunpakketten om ondernemers te behoeden voor faillissement, maar dat kan natuurlijk niet doorgaan. Staatsschuld en begrotingstekort stijgen. Het aantal faillissementen is echter erg laag en de werkeloosheid is nog niet dramatisch gestegen. Dit is uitstel van executie. De gevestigde partijen beloven momenteel erg veel in aanloop naar de verkiezingen, maar beloften zullen niet niet waargemaakt kunnen worden. Bovendien willen ze de huidige maatschappelijke ongelijkheid in stand houden en dat zal ten koste gaan van minder bedeelden. Er is een mogelijkheid om te zorgen dat JIJ niet door de shake-out in de marge van de maatschappij terecht gaat komen en de voedselbank moet opzoeken: stem op de goede partij.

Vooral de horecasector, waar over het algemeen de marges klein zijn, zal bij ophouden van overheidssteun een shock krijgen, veel cafés zullen niet meer open gaan en anderen zullen na enige tijd alsnog failliet gaan. Veel economische sectoren zullen getroffen worden zoals de de reisbranche, want of het ‘oude normaal’ (voor een paar tientjes vliegen) terug komt is de vraag door die andere crisis: de klimaatcrisis.

Wat vergeten wordt is de olifant in de kamer die ‘vergrijzing’ heet. Iedereen met verstand van zaken die in de jaren 1990 de bekende bevolkingspiramide bekeek met de bekende uitstulpingen van de naoorlogse bevolkingsexplosie, de babyboomers, die weet dat dit een groot probleem wordt (hoewel oud worden iedereen toegewenst is). (Zelf ben ik van de generatie daarna, de ‘verloren generatie’).

Vandaag in het nieuws: 1 miljoen werkers heeft nog geen 1000 euro reserve. Dit is het gevolg van 10 jaar beleidskeuzes door de gevestigde partijen (die 40 jaar regeren). In de Volkskrant: https://www.volkskrant.nl/ts-ba99101a

(Misschien wordt dit bericht aangevuld).

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde aardrijkskunde en geschiedenis en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, economie, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, Uncategorized | Een reactie plaatsen

Tradities

Maatschappij, moraal en tradities veranderen in de loop der tijd, eeuwen. Palingtrekken (1886), Zwarte Piet en vuurwerk zijn de voorbeelden. Nieuwe tradities ontstaan: Roetveegpiet, LAWAAI maken op potten, pannen en trommels om 24.00 uur bij de jaarwisseling (milieuvriendelijk en gratis). Het is de natuurlijke loop der dingen. Opvoeding, onderwijs en media moeten het behandelen.

Lees ook: Geschiedenis en morele groei

LAWAAI!
Geplaatst in Columns, cultuur, filosofie, journalistiek, media, milieu, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De buitengrenzen van Europa

De naïviteit van de Europese politici ten aanzien van bewaking van de buitengrenzen van Europa en het vrij reizen van personen sinds midden jaren 1990 heb ik nooit gehad. Dat komt omdat ik twee maal (1982 en 1983) vanuit Zuid-Italië (oorspronkelijk vertrekpunt was Kreta) ben teruggelift naar Nederland en dus wist dat het erg makkelijk en gratis is als je in Italië bent, zoals veel vluchtelingen, om naar het noorden te reizen. Op een vrachttrein klimmen als je geen geld hebt kan ook en het gebeurt. Zonder kaartje in de trein stappen (eerst goed kijken waar de conducteur instapt) is ook mogelijk.

Bij een discussie begin jaren 1990 over open grenzen in Europa zonder grenscontroles was mijn opmerking: ‘Iedereen die voet aan wal zet in Zuid-Europa is binnen de kortste keren naar het noorden gereisd’.

Dit na aanleiding van het bericht vandaag in de Volkskrant dat anno 2020, dus ongeveer 25 jaar later nadat ik dit gezegd heb, de buitengrenzen beter bewaakt moeten worden: https://www.volkskrant.nl/ts-beac280d De urgentie is bepaald door de aanslag onlangs in Nice waar een Tunesische man via Italië naar toe was gereisd en 3 mensen doodde.

Overigens was ik in 1993 al voor het tegenhouden van migranten met een economisch motief maar voor het ontwikkelen van de Afrikaanse landen door goede ontwikkelingshulp, het verminderen van importheffingen, het niet dumpen van voedseloverschotten en dergelijke. Westers egoïsme heeft na al die decennia de voedingsbodem gelegd voor de uit de hand gelopen migratieproblematiek waarbij duizenden (men schat richting 100.000 mensen) zijn verdronken in de Middellandse Zee. De mooie Mediterranee met dat blauwe water is een massagraf, daar moeten al die mensen die langs de Côte d’Azur in hun bootjes en luxe-jachten witte wijn aan het drinken zijn aan denken….

(Ik schreef over vluchtelingen met een economisch motief in ‘De Geschiedenis herhaalt zich’ in 1992).

2 Foto’s gemaakt vanuit een vrachtwagen van de Duitse Autobahn in gemaakt in 1982. Van de vrachtwagenchauffeur kreeg ik een lift.

(C) Ronald Puma

Dit blog is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Geplaatst in Columns, EU, journalistiek, kort verhaal, media, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dictators

In onzekere tijden willen veel mensen een sterke leider, iemand die twijfel en angst wegneemt, iemand die zegt wat ze moeten denken, voelen en doen, voor saamhorigheid zorgt en eigen verantwoordelijkheid overbodig maakt. Onzekerheid is de kraamkamer van dictators.

Geplaatst in Columns, cultuur, economie, EU, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, media, milieu, politiek, religie, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Alles blijft hier staan

(Geschreven in 2018). (Update 2020).

Dit blog bestaat op 6 juni 2018 7 jaar. En dat is goed. Er staat veel op. Er wordt geen woord, geen letter, geen komma en geen punt veranderd. Alles blijft hier staan tot in lengte van dagen.

Het eerste bericht heet Kopiëren en Plakken in de Media en dat gaat over de snelheid van het nieuws, nauwkeurigheid en het overnemen van berichten. Alles op dit blog is het tegendeel. Alles is tot stand gekomen na langzaam denkwerk, analyseren en beslist nooit iets overschrijven.

De meeste argumenten (van soms 25 jaar of zelfs langer geleden) hebben stand gehouden. Ik heb nog nooit met een mode meegedaan en iedere tijdgeest heb ik kritisch benaderd. De kernvraag is altijd: Is dat wel zo? Dat is de vraag die iedere journalist en burger zich moet stellen. Zelf dringend moet stellen in een tijd waar verzonnen berichten (nep nieuws, in het Engels fake news) veel voorkomen. Iedere dag zie ik mijn argumenten van soms meer dan 25 jaar geleden voorbijkomen.

Veel lezers zijn er niet, hoewel er sinds 2011 ieder jaar een lijn omhoog te zien is geweest, maar ik schrijf niet om populair te worden, ik schrijf wat nodig is. Veel zin heeft het overigens allemaal niet, de tijdgeest van deze tijd is die van de post-christelijke liberaal-kapitalistische consumptiemaatschappij en daar is echt geen kruid meer tegen gewassen. Bedrijven en financiële instellingen maken de dienst uit, de politiek volgt (veel mensen denken dat de politiek leidend is, dat is niet zo). Dit is een grote wals die ieder alternatief plat drukt. Echte maatschappijkritiek is er bijna niet meer. Die was er vroeger wel, je had denkers en filosofen die fundamentele vragen stelden over mens en maatschappij……

“Het doet er niet toe of je vandaag de goede analyse hebt, het gaat er om dat je hem gisteren had”.

“Overal waar een goed journalist een schop in de grond zet komt vuil naar boven”. (Geschreven in de jaren 1990).

Goede argumenten zijn als een boom die in een weids landschap staat en vele stormen heeft doorstaan, dit is de boom die nooit omvalt.

Het gaat om intellectuele zuiverheid……

(Kijk ook in het menu onder Over dit Blog / About voor achtergronden).

Kort samengevat.

 • In 1981 schreef ik mijn afstudeerscriptie, de conclusie was dat er minder fossiele brandstoffen moesten worden gebruikt en meer gebruik gemaakt moest gaan worden van zonneenergie en windenergie.
 • In 1991/1992 schreef ik, nadat de Berlijnse Muur en het communisme (terecht) waren verdwenen, dat euforie over de zogenaamde overwinning van het liberaal-kapitalisme niet terecht was. Het ‘Einde van de Geschiedenis’ was niet bereikt, de ‘Nieuwe Wereldorde’ was niet bereikt, de ‘Nieuwe Economie’ zou niet stand houden. De ‘terugtredende overheid’, waarbij ‘de markt’ alles efficiënter en goedkoper zou gaan regelen zou niet werken (mijn stelling was dat we een sterke overheid nodig hebben om de burger tegen de bedrijven te beschermen).
 • In 1991/1992 schreef ik over de teloorgang van het communisme en waarom gedwongen collectivisme tot rampen leidt.
 • In 1991/1992, toen de eerste bootvluchtelingen vanuit Afrika naar Europa kwamen, legde ik als een van de weinigen een verband tussen de ongelijke economische verhoudingen in de kapitalistische wereld en de vluchtelingenproblematiek.
 • In 1991/1992 voorzag ik in navolging van Nietzsche de collectieve identiteitscrisis waarin het individu in de kapitalistische consumptie maatschappij zonder god terecht zou komen. De existentiële  vragen zouden belangrijke vragen worden.
 • In 1991/1992 voorzag ik dat met name immigranten (de voormalige gastarbeiders) in een identiteitscrisis zouden komen door cultuurverschillen.
 • In 1993 schreef ik een partijprogramma voor een Liberaal Sociale Partij (LSP 93) met tal van programmapunten die nog steeds actueel zijn. (De partij is nooit van de grond gekomen).
 • Vanaf 2006 schreef ik 15 dossiers en losse stukken met kritische analyses over: de VS, China, Rusland, geopolitiek, de EU, Griekenland, Duitsland, de woningnood, terrorisme, de consumptiemaatschappij, de milieucrisis, emigratie/immigratie/arbeidsmigratie, depressie als volksziekte/de ggz, de politiek, vluchtelingen, voetbal et cetera.
 • In 2017 schreef ik een partijprogramma voor een partij voor de 21e eeuw, de Humanistisch Sociale Partij.

Update 23 juni 2019 

We vieren 8 jaar blog. Alles blijft hier staan.

Update 20 juli 2020

We vieren 9 jaar Blog! Alles blijft hier staan.

Waar veel mensen in deze tijd van Wikiprofessoren, Facebookdeskundigen en Twitterwijsneuzen een hekel aan hebben is dat iemand anders het soms beter weet. Het moeilijkst is het een ander gelijk te geven, dat komt omdat men dan het gevoel heeft dat je het zelf misschien niet zo goed begrepen hebt.

Kijk ook op: Ongemakkelijke waarheden en voorspellingen.

(C) Ronald Puma

Dit blog is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Geplaatst in Columns, cultuur, economie, EU, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, kort verhaal, media, milieu, Muziek, politiek, privatisering, religie, sport, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Lockdown (Kort verhaal)

De vrouw die deze zondagmiddag achter de bar stond begroette iedereen die het café binnenkwam met een luid ‘hallo’ en vroeg direct wat de klant wilde drinken. Tom ging aan de bar zitten en bestelde een ‘Vaasje’, ook wel ‘Amsterdammertje’ genoemd. De vrouw liep naar de tap, tapte het biertje en zette het voor hem op de bar.
‘Even opschrijven’ vroeg ze, ‘of gelijk betalen?’
‘Opschrijven graag’.
‘Heb je geen viltje’, vroeg Tom.
‘Zeker wel’, zei de bardame, ze lachte en pakte een viltje en zette het glas netjes op het viltje met het bierlogo naar hem toe.
‘Bedankt’, zei Tom.

Druk was het niet in het café, er waren ongeveer 25 mannen en vrouwen binnen. Ze zaten allemaal op ruime afstand van elkaar zoals een week eerder gevraagd was, netzo als het verzoek geen handen geven bij een begroeting, maar even met de ellebogen tegen elkaar te stoten.
Over een uur zou er een persconferentie live op televisie worden uitgezonden met belangrijke mededelingen van de regering. Het café was ruim voorzien van beeldschermen die bedoeld waren voor sportwedstrijden die werden uitgezonden. Vanmiddag was er een honkbalwedstrijd te zien. Tom interesseerde het niets en hij keek door het raam naar buiten waar het bewolkt maar droog weer was.
Een man met een hondje kwam binnen en ging aan de bar staan en bestelde een groot glas Guinness bier. Hij zag er fris geschoren uit en had een blauw overhemd aan. Het hondje liep door de hele zaak heen, snuffelde overal even aan en kwam terug naar zijn baas, keek omhoog en kwispelde met zijn staart.
‘Ben benieuwd wat er straks gezegd gaat worden’, zei de man
‘Zeker’, zei Tom, ‘zal wel een week of drie gaan duren met die coronapandemie’ en hij nam een slok van zijn bier. Hij had zin in een sigaret, maar roken aan de bar mocht niet meer, bovendien was hij gestopt met roken, maar op dit soort momenten kwam zijn verlangen naar een saffie terug. Het had hem veel moeite gekost om te stoppen, want roken is lekker. Je mocht het niet zeggen in deze tijd van gezondheidsmanie, maar zo zag hij het. Nadat hij 3 jaar geleden gestopt was, ‘cold turkey’ zoals dat heet, van de ene dag op de andere, was hij 2 maanden verkouden geweest.
Op de achtergrond stond er zachtjes muziek aan en achter in het café liepen twee meisjes om een poolbiljart heen. Af en toe verdween er iemand een rookhok in om een sigaret te roken, binnenkort zou ook dat verboden zijn.
‘Is het niet een kwestie van vrijheid en je eigen keuzes maken of je je eigen gezondheid wil verpesten’, vroeg Tom zich af. Hij bestelde nog een biertje. De barvrouw zette het biertje voor zijn neus.
‘Hoe laat is die persconferentie’, vroeg Tom.
‘Om half zes’, zei de barvrouw, ‘over een half uur’ voegde ze er aan toe.
‘Ok’ zei Tom.

Buiten miezerde het inmiddels.
De man met het hondje vertelde over zijn schildersbedrijf en hoe druk hij het had, iedereen wilde in het voorjaar zijn huis geschilderd hebben.
‘Nou, ik heb niet veel meer te doen’ zei Tom, ‘fotografie als beroep is afgebroken er is geen droog brood meer mee te verdienen, daarom ben ik al een half jaar schoonmaker van een kantoor, inclusief de wc’s’ benadrukte hij en vervolgde: ‘gelukkig heb ik mijn boeken gemaakt, want dat was altijd mijn doel, 30 jaar lang, maar tegen de maatschappij kun je niet op’. Hij bestelde nog een biertje. Nadat het glas op de bar gezet was vervolgde hij: ‘tegenwoordig moeten mensen als pionnetjes heen-en-weer geschoven worden, dat noemen ze flexibel zijn, van het ene werk naar het andere. Het probleem is dat het aantal mensen dat ‘flexibel’ moet zijn’, hij hield zijn handen in de lucht en maakte het aanhalingstekengebaar, ‘steeds groter wordt en anderen zekerheid hebben met een vaste baan en een normaal leven en dat zijn dan de mensen die zeggen wat een ander moet doen’. Hij zuchtte en keek naar buiten, de schilder zei niets en keek voor zich uit naar de wand achter de bar waar een grote hoeveelheid flessen sterke drank stond te pronken.

De tv werd harder gezet en op het beeldscherm verscheen de minister van medische zorg. Hij stond achter een katheder, naast hem stond de minister van onderwijs en hij begon als eerste te speken. ‘Alle basisscholen, middelbare scholen, mbo-scholen en kinderopvanglocaties gaan vanaf maandag dicht, in ieder geval tot en met 6 april’.
De minister van medische zorg was daarna aan het woord en zei: ‘Alle horeca gaat vanaf zondag 18:00 dicht tot en met 6 april.’
Iedereen in het café staarde naar het scherm en begon te roepen van verbazing. Dat is nu direct! Drie weken geen café, dat is lang.
‘Nou, doe dan snel nog maar een biertje’ zei Tom.
De barvrouw tapte voor iedereen die dat wilde een glas vol en plaatste dat op de bar.
‘Kunnen jullie direct even betalen’ vroeg ze, ‘we gaan zo sluiten’ en ze pakte een mobiel scanapparaat en ging bij iedereen langs. Tom pakte zijn betaalpasje en hield hem voor de scanner.
Het was inmiddels vijf voor zes en een collega van de bardame die was opgeroepen ruimde haastig de stoelen op. Verbouwereerd stonden de overgebleven aanwezigen in het café, anderen waren al snel naar huis vertrokken.
Tom was een van de laatste die naar buiten ging.
‘Tot over drie weken!’ riep hij.
Er stonden 5 mensen op de stoep voor het café.
‘Ik weet niet wat ik hiermee aanmoet’, zei Tom, de anderen die buiten stonden knikten met hun hoofd, maar zwegen. Een van hen draaide een sigaret.

Er viel inmiddels gestage regen, de lucht was donker geworden. Tom groette en liep haastig richting het treinstation. 3 weken geen kroeg, dacht hij, wat moet je in vredesnaam op zondag doen. 3 weken is maar 3 weken probeerde hij zichzelf op te monteren.
Het was zondagmiddag kwart over zes op deze 15e maart 2020, Tom vroeg zich af waar het allemaal toe zou leiden. Op weg naar het treinstation zat een haveloze zwerver op een bankje onder het afdakje van een leeg busstation. Hij had een blikje bier in zijn hand en lachte hard waardoor je zijn tandeloze mond kon zien. Hij wist nog van niets en dat was misschien maar goed ook.

© Tekst en foto Ronald Puma

Geschreven op 1 juli 2020.

Iedere overeenkomst met bestaande personen of plaatsen berust op toeval.

Geplaatst in Columns, cultuur, economie, filosofie, journalistiek, kort verhaal, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Een Vastgoedmagnaat (Kort verhaal)

De man rolde een sjekkie maar de regen zorgde ervoor dat hij telkens een nieuw vloeitje moest pakken. Hij zat op een bankje onder een boom in het park. Doordat het de hele dag regende drupte water langzaam door de bladeren van de boom heen. Koud was het gelukkig niet, het was een rustige nazomer en de avonden waren nog aangenaam om buiten te zijn. Het rook hier wel naar pis, al de andere passanten van het park gebruikten deze boom om tegenaan te plassen. Een halveliterblik bier stond voor hem op de grond. Hij had zich al een paar dagen niet kunnen scheren want de nachtopvang was telkens vol. Daardoor moest hij soms onder een afdak van een appartementencomplex slapen, nota bene het gebouw dat hij zelf tien jaar geleden had gerenoveerd. Zijn mooie colbertjasje was versleten, er zaten gaten in en het stonk. Hij hoestte een keer, stak zijn sjekkie aan, nam een hijs van zijn peuk en stak van wal.

‘Ja, vroeger was alles beter, ik was de koning van het vastgoed, ze noemden mij een vastgoedmagnaat en ik stond in de Quote 500.’ ‘Ken je die nog?’ vroeg hij. ‘Dat glossy blad voor de rijken, ze zijn ook al een tijd failliet.’ Hij lachte even, maar het was een vermoeide lach en je zag dat er iets met zijn gebit was.
‘Ik had veel meer geld dan in dat in het blad stond, wat denk jij nou. Mijn accountant had een mooie constructie gemaakt: indirect naar de Kaaimaneilanden via een trustkantoor op de Zuidas.’ Hij zuchtte, ‘Ja dat geld is tijdens die staatsgreep daar verdwenen, het waren miljoenen, zit nu een of andere linkse dictator kaviaar van te eten, want de banken werden allemaal genationaliseerd.’ ‘Godverdomme,’ vloekte hij en hoestte stevig.

Hij had geen geld meer over, blut, broke, nada, niets meer. Vroeger ging hij copieus lunchen met gemeenteambtenaren, nu zagen ze hem niet meer staan. Als je wint heb je vrienden. Hij kreeg nu bijstand. Bij de gemeente waren ze vroeger blij met hem, iemand die de stad in de vaart der volkeren wilde laten doorstoten. Dat het allemaal niet even correct toeging gaf niet, ze knepen een oogje dicht. Sterker nog, hij kreeg subsidie, alle ondernemers kregen subsidie. Uitkeringen zijn natuurlijk slecht, want dat maakt de mensen maar lui, maar subsidie voor ondernemers is goed, want die is goed voor de werkgelegenheid. Als er een pand leegstond waren ze blij dat iemand er wat mee wilde doen.

‘O ja, soms ging ik twee keer op dezelfde dag naar de notaris, ’s ochtends kocht ik een pand, ’s middags verkocht ik het weer. Even aftikken noemden we dat. Hup! Kon zo weer vijftigduizend winst bijschrijven. Als ik het niet deed deed een ander het. Ha! Zo is dat toch! Zo gaat dat in de hele maatschappij. Daarna direct door naar de kroeg. Ik gaf een rondje voor de hele zaak en die zat vol hoor!’

Vrouwen keken tegen hem op, een man met aanzien en macht, hij hoefde maar met zijn vingers te knippen of ze gingen met hem mee naar een hotel. Kostte een paar centen, maar moeder de vrouw thuis hoefde er natuurlijk van niets te weten. Hij vertelde het met een glunderend gezicht, maar ondanks dat bleven zijn mondhoeken hangen.

Er kwam iemand met een klein hondje aan de lijn voorbij lopen en de man kende hem. Hij riep vanaf het bankje: ‘Hé Piet, ken je me nog?’ De persoon die voorbij liep keek naar hem maar leek hem niet te kennen, of niet meer te willen kennen.
‘Kennen wij elkaar?’ vroeg hij.
‘Ja’, zei de man, ‘van dat café dat je toen van mij huurde.’
De voorbijganger reageerde niet, hoewel er een kleine flonkering in zijn ogen zichtbaar was.
‘Nee, sorry ik ken u niet,’ en hij liep snel door om een verder gesprek te vermijden terwijl hij het onwillige hondje meetrok.
Het was even stil, in de verte reed een brommer met een kapotte uitlaat voorbij.

‘U vraagt hoe dit allemaal zo gekomen is?’ Hij zuchtte diep, nam een slok van zijn halve liter en rolde nog een sigaret. Tijdens het rollen zag je dat zijn handen een beetje trilden, maar hij ging zorgvuldig met zijn tong langs de gomrand.
‘Nou, bijna 10 jaar geleden kwam zo’n blaag, zo’n jonge klootzak van een of ander tv programma of iets met een videokanaal, want iedere onbenul kon toen ineens een eigen zender beginnen, op een middag mijn kantoor binnenstormen. Hij had een paar huurders van een van mijn panden meegenomen die klachten hadden. Het brandalarm werkte niet en er was een lekkage en meer van dat soort futiliteiten. Ja, ik had toen zoveel panden, de halve stad was van mij! Ik kan natuurlijk niet voor ieder wissewasje een monteur sturen. Nou, die knul komt binnen en ik denk eerst nog leuk! publiciteit, we willen toch allemaal op tv nietwaar? Maar toen bleek het serieus en dat was natuurlijk níet leuk. Al mijn medewerkers, inclusief de dames, kwamen de gang op om het stel naar buiten te werken. Ja, en toen gaf ik hem een beuk, dat deed me aan vroeger denken, aan de sportschool. Het was altijd lekker om tegen zo’n bokszak aan te meppen. Ik heb er jarenlang zelfs een in de woonkamer gehad. Bleek die klootzak z’n kaak gebroken te hebben! Ik wist niet dat ik zo hard kon slaan. De camera waarmee alles gefilmd was, was ook stuk, maar jammer genoeg waren de opnamen niet beschadigd. Op straat rende ik achter hem aan, maar hij rende harder dan ik. In één middag werd verdomme mijn héle carrière en reputatie kapot gemaakt.’

De man nam een hijs van zijn sjekkie, inhaleerde diep en de rook kwam uit zijn mond terwijl hij verder sprak.
‘De Engelsen noemen dat “When the shit hits the fan”, als de stront de ventilator raakt. Mooie uitdrukking nietwaar? Toen kwamen de rechtszaken. Er kwam ook een onderzoek naar de veiligheid in al mijn huizen en van de boekhouding. Dat het allemaal niet OK was wist ik zelf ook wel. Mijn vrouw zag het na een jaar niet meer zitten met alle juridische zaken, want ik sprak nergens anders meer over, en ze ging het huis uit. Dat kostte ook veel geld, vrouwen zijn leuk, maar ze kosten veel geld hoor! Ik had nog nooit een ei gebakken en daar was ik trots op, altijd maar werken, werken, maar nu moest ik ineens zelf koken. De cashflow was weg, liquiditeitsproblemen, de bank zag het met mij ook niet meer zitten en trok de stekker eruit. Ik was failliet!’

Hij zweeg en staarde zoekend voor zich uit of hij ergens in de verte een antwoord kon vinden. Het was opgehouden te regenen.

‘Kunt u niks missen, een eurootje of twee, drie misschien, voor een blikje bier?’ vroeg hij. Zijn stem was ineens zacht geworden, haast nederig. Nog even en hij zou in tranen uitbarsten. Hij stamelde ‘Ik was toch de koning van het vastgoed, een vastgoedmagnaat. Ik was kóning!’
Ik pakte in de binnenzak van mijn jas mijn portemonnee en haalde een briefje van 10 euro tevoorschijn en vroeg terwijl ik hem aankeek: ‘Maar weet je nog 25 jaar geleden, toen ik langsfietste toen je op de stoep voor dat pand stond dat je net gerenoveerd had en ik vroeg of er nog een etage vrij was.’
‘Nee, kennen wij elkaar dan?’ vroeg hij verbaasd.
‘Ja, ja, ik vroeg toen of er een etage vrij was, want ik zocht dringend woonruimte en jij zei toen schamper zonder mij te kennen: ‘Dat kun jij toch niet betalen.’
‘Zei ik dat?’
‘Ja, ja, dat zei jij.’
‘O, sorry’, zei hij verontschuldigend, ‘dat was niet zo netjes.’
‘Tja’, zei ik, ‘het leven leert ons allemaal een harde les en jij hebt je lesje geleerd.’
Ik gaf hem het tientje, stond op, schudde hem de hand en zei: ‘Hou je taai.’

Het was donker geworden, koud was het niet, maar buiten slapen zou toch geen pretje zijn. Het park was leeg en verlaten.

2205 (C) Ronald Puma

(©) Tekst en foto Ronald Puma.

(Iedere overeenkomst met bestaande personen, plaatsen en situaties berust op toeval).
(Dit verhaal is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding).
Geplaatst in Columns, cultuur, economie, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, kort verhaal, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Recessie/Crisis (2012) (2020)

(Geschreven in 2012) (Met Update 2020, 8 jaar later)

15.02.2012 Alweer crisis? Kunnen ze geen systeem bedenken zonder crisis? (Het CBS maakte vandaag bekend dat er twee kwartalen een economische krimp is, de definitie voor een recessie).

De feiten:

2000: De Internetcrisis/Internetbubbel

2008: De Kredietcrisis/Bankencrisis

2011/2012: De Eurocrisis/Schuldencrisis (niet opgelost)

2012/2013: (verwacht): De Vastgoedcrisis

Update 03.03.2012

Het falen van de Europese en landelijke politiek is de afgelopen week gebleken. De 24 regeringsleiders van de EU ondertekenden een nieuw euroverdrag dat alle landen verplicht binnen 5 jaar de begroting in evenwicht te hebben, dat betekent dat er geen begrotingstekorten meer mogen zijn. Nu de economische en financiële crisis al bijna 4 jaar duurt en vele landen grote begrotingstekorten en staatsschulden hebben opgebouwd in de afgelopen decennia moeten er nieuwe regels komen terwijl er al begrotingsregels waren. Deze regels werkten echter niet, Duitsland en Frankrijk waren de eerste landen die zich in 2005 niet aan deze regels hebben gehouden. Nu het water over de dijken klotst moet er ineens wat gebeuren en moeten de Europese landen in een paar jaar de schulden afbouwen. We zijn door en door ‘verschuldet zoals de Duitsers zeggen, een Nederlandse vertaling is hier niet voor.

De Nederlandse minister van financiën Jan-Kees de Jager krijgt het nu heel moeilijk, van Griekenland wordt geëist dat het begrotingstekort (6,7%) wordt verminderd, nu moet Nederland hetzelfde doen. Het begrotingstekort wordt op 4,5% verwacht in 2013, in geld uitgedrukt 28 miljard. De totale staatsschuld zal groeien naar ruim 500 miljard in 2015. (Een aspect wat altijd wordt vergeten is dat Nederland miljarden inkomsten heeft uit het gas dat zich door een geologisch toeval onder ons grondgebied bevindt, dit moet je dus eigenlijk niet meerekenen, want de gasvoorraden raken binnen enkele decennia op).  We kunnen concluderen dat alle opeenvolgende regeringen van de afgelopen 20 tot 30 jaar hebben gefaald. Elders heb ik beschreven wie er regeringsverantwoordelijkheid hebben gedragen: ruim 1 jaar minister-president Mark Rutte (VVD, 2010-heden), 8 jaar minister-president Jan Peter Balkenende (CDA, 2002-2010), 8 jaar minister-president Wim Kok (PvdA, 1994-2002), 12 jaar minister-president Ruud Lubbers (CDA, 1982-1994).

Het fundamentele probleem is dat iedere politicus denkt in termijnen van 4 jaar, de tijd dat er verkiezingen zijn, er wordt niet op de lange termijn geregeerd (‘regeren is vooruitzien’ is een loze kreet) daar komen (dit is in alle democratieën zo) de staatsschulden vandaan. De kiezers tevreden houden en zelf aan de macht blijven. Een goed voorbeeld is de bejubelde minister van financiën Gerrit Zalm, een sympathieke man. In 2001 echter, na ca. 6 jaar van economische groei (er waren begrotingsoverschotten!), ging hij met het oog op de komende verkiezingen de koopkracht stimuleren. Het geld dat er toen over was had moeten worden gespaard, net zo als in een normaal huishouden, sparen voor een appeltje voor de dorst. De internetbubbel spatte uit elkaar, en er was weer een crisis en dan worden de staatsschulden natuurlijk niet verminderd.

Het verminderen van de staatsschuld wordt hoofdzakelijk door rechts bepleit, dat zou niet zo moeten zijn. Het is in feite een neutrale zaak, het is het algemeen belang, het verschil zit in de aanpak. Afgelopen week hoorden we minister-president Rutte een staaltje retoriek geven over de staatsschuld. Hij zei dat iedere Nederlander ‘diep van binnen’ voelt dat de staatsschuld niet goed is. Klinkt goed, iedereen mee eens, het gaat er natuurlijk om welke maatregelen men neemt om de schuld te verminderen en van de huidige regering kunnen we helemaal niets verwachten.

In Griekenland worden de lonen en uitkeringen met 10% tot 30 % verminderd, mensen worden massaal ontslagen en in armoede in gestort. Het minimumloon in Griekenland is nu ca. 600 euro per maand (in Nederland ruim 1100 euro) de kosten voor levensonderhoud zijn ongeveer hetzelfde als in Nederland. Het zal niet verbazen dat we dit in Nederland ook krijgen, misschien iets minder radicaal. De pensioenen gaan al omlaag. We kunnen dan zien of de Nederlandse bevolking net zo zal reageren als de Griekse.

De regering moet op korte termijn miljarden vinden om te bezuinigen. Alle partijen zijn nu al aan het zoeken naar een helder en duidelijk breekpunt om de verkiezingen in te gaan (*).

In 1991 schreef ik al over ‘de telkens weer terugkerende crisis of recessie zoals dat nu heet’ van het kapitalisme in mijn artikel ‘Het einde van het communisme’ (zie archief).

(*) Het kabinet viel op 23 april, 20 dagen nadat ik dit schreef.

Update 27.03.2020 (8 jaar later)

Bovenstaande beschouwingen zijn nog steeds geldend.

Het is weer crisis, de Coronacrisis, de voorspellingen zijn verontrustend. In het bericht Het Einde van het Kapitalisme zijn actuele analyses te lezen.

Update 01.12.2020

De croronapandemie heeft grote economische gevolgen. De staat, de overheid, heeft miljarden euro’s steun gegeven dit jaar, de staatsschuld groeit met ruim 100 miljard. Wat opvalt en verbaasd is dat de verantwoordelijken ineens zeggen dat schulden geen probleem meer zijn. Na 2008 is er 50 miljard uitgegeven aan nationalisaties en steun en jarenlang was bezuinigen het devies, vooral de burger moest dokken (zoals de verhuurdersheffing en de btw (vergroot welvaartsverschillen). Verschil is wel dat er bijna geen rente op leningen meer betaald hoeft te worden. Ieder jaar een andere mening, het kenmerk van de politiek in het algemeen en VVD/MP Rutte in het bijzonder. (Helaas ontbreekt de tijd om dit verder uit te werken, maar in andere berichten schreef ik er ook over: Dossier Griekenland).

(C) Ronald Puma

Dit blog is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Geplaatst in cultuur, economie, filosofie, journalistiek, media, politiek | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Over kennis en wijsheid

(Geschreven in 2015)

Er zijn twee soorten mensen: mensen met kennis en macht en mensen met wijsheid zonder macht. In de eerste categorie zien we de meeste politici en bestuurders, ze zijn intelligent en welbespraakt, maar het gaat hen om macht, status en geld. De tweede categorie is de bewuste burger die machteloos toekijkt hoe de samenleving geregeerd en bestuurd wordt. Eens in de paar jaar mag hij naar een stembureau, daarna mag hij zijn mening geven in de media en op sociale media, in een democratie mag je even stoom afblazen, maar de politiek zal zich er niets van aantrekken.

Wijsheid is door levenservaring gelouterde kennis. Slechts een enkele politicus mag zich het laatste toerekenen, dit zijn de bekende voorbeelden van oa. Gandhi, Mandela en Vaclav Havel. De laatstgenoemde was schrijver/kunstenaar/filosoof (1936 – 2011) in Tsjechoslowakije (het huidige Tsjechië) en hij was 20 jaar politiek dissident tegen het communistische bewind na WO2 (werd hiervoor vaak in de gevangenis gezet). In 1990, na de geweldloze ‘Fluwelen Revolutie’, werd hij tot president gekozen en bleef dat 13 jaar. Als hij sprak zag je een bedachtzame man die een dienaar van zijn land was, hoewel hij nooit de ambitie had om president te worden, dat is een speling van het lot die hij accepteerde. Een mooie tijdloze uitspraak van hem en die alleen iemand met veel wijsheid kan doen is: “Zoek mensen die de waarheid zoeken, maar vlucht voor mensen die de waarheid gevonden hebben”.

Een goed voorbeeld van het verschil tussen kennis en wijsheid is de uitvinder van de atoombom in de oorlogsjaren 1940-1945 in de Verenigde Staten Oppenheimer en de uitvinder van de waterstofbom (nog krachtiger dan een atoombom) Teller. Oppenheimer zag direct in dat uitvinding van een bom die de wereld zou kunnen vernietigen iets vreselijks was. Dit noem ik wijsheid. Teller had alleen kennis en was een fanatiek aanhanger van president Reagan die de MAD doctrine hanteerde, de mutual assured destruction, de wederzijds gegarandeerde vernietiging en deze doctrine was een dreiging die de wereld in de jaren 1980 en nog lang daarna in zijn greep heeft gehouden, eigenlijk tot vandaag de dag, alleen beseffen de meeste mensen dit niet meer.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog is onafhankelijk en komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding.
Vaclav Havel. (Postzegel 1990).
Geplaatst in Columns, cultuur, filosofie, journalistiek, politiek | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Piketty

PIC_0018.640

(C) Ronald Puma

(Geschreven in 2015) (Met Update 2020).

Het gaat om de ideeëngeschiedenis die achter economische systemen zit. Het kapitalisme cultiveert het in de mens inherent aanwezige egoïsme en individualisme. Adam Smith heeft hiervoor de onderbouwing gegeven. Karl Marx was een reactie op de uitbuiting die met de industriële revolutie was ontstaan en ging uit van collectivisme. In de praktijk die na de Russische revolutie (1917) is ontstaan werd het collectieve belang opgelegd in de marxistisch-leninistisch totalitaire bevelsmaatschappij met kampen en miljoenen doden tot gevolg (ook in China ea.). Na ruim 70 jaar implodeerde de Sovjet-Unie. Velen dachten dat met het mislukken van het communisme eind jaren 1980 het liberaal-kapitalisme had overwonnen, zoals Fukuyama met zijn Einde van de Geschiedenis. Sindsdien wordt bijna de hele wereld door het vrije markt principe gedreven. We hebben sinds de jaren 1980 Reganomics, Thatcherism en No Nonsence gehad, onderbouwd door oa. Milton Friedman, Ayn Rand (Alan Greenspan was een volger, 20 jaar FED). De sociaal-democratie heeft de echt scherpe kanten van het kapitalisme afgeslepen met de verzorgingsstaat in de Westerse wereld (uitgezonderd de VS met 50 miljoen mensen die voedselbonnen nodig hebben). Maar in de globale wereld die met internet is ontstaan kunnen de slimme mensen en bedrijven zich onttrekken aan iedere controle door een overheid. Daardoor zien we ons geconfronteerd met de ontsporingen die Joris Luyendijk goed liet zien in het VPRO programma Tegenlicht (iemand die bij een bank werkt kijkt 5 minuten vooruit; je kunt iedere dag onverwacht ontslagen worden). In een mondiale wereld zijn de verliezers o.a. de mensen die de armoede willen ontvluchten en verdrinken in de Middellandse Zee, sinds begin jaren 1990 tienduizenden…..

Daarom zijn Naomi Klein en Piketty zo belangrijk, we moeten zoeken naar een economisch systeem met respect voor de mens en de natuur en ons niet laten dwingen in een kapitalisme tegenover communisme discussie.

18 januari 2015 VPRO Tegenlicht over Thomas Piketty en Naomi Klein, 2 mensen met analyses waar we wat aan hebben.

http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2014-2015/red-de-mens.html

In 1992 schreef over de noodzaak het kapitalisme in te dammen, maar niet af te schaffen in het artikel ‘De geschiedenis herhaalt zich’: De geschiedenis herhaalt zich

Update 03.07.2015

Het kapitalisme zal ooit als een irrationeel en absurd economisch systeem worden gezien. Dit kan nog decennia duren, misschien een eeuw en dan zal men tot de conclusie komen dat het kapitalisme een verwoestend effect heeft gehad op de mens en de natuur.

Op de mens vanwege dezelfde analyse van Karl Marx van vervreemding, uitbuiting en onrechtvaardigheid. De oplossing ligt niet in het opgelegde collectivisme (zoals in de Sovjet-Unie is gedaan, zoals ik in 1991 al schreef in mijn artikel ‘Het einde van het communisme’), maar in een mengvorm van egoïsme en altruïsme, eigenbelang en gemeenschappelijk belang.

Op de natuur vanwege de ecologische kortzichtigheid die tot uitdrukking is gekomen in grootschalige aantasting van de natuur en het ecosysteem door energie en grondstoffengebruik en massaconsumptie. De wereld heeft momenteel 7 miljard bewoners die allemaal dezelfde welvaart en consumptie willen als nu een klein deel van die 7 miljard. De groei van de wereldbevolking gaat door. Alleen als er energievormen wordt gevonden die de aarde niet aantasten, bijvoorbeeld met behulp van water, zon en wind is welvaart van al die miljarden wereldbewoners mogelijk.

Update 16.02.2020 (5 jaar later)

Piketty schreef zijn boek in 2013, sindsdien is de situatie verslechterd: de rijken zijn rijker geworden, de armen blijven arm. Filantropie is de nieuwe mode van de rijken, filantropie geeft zo’n goed gevoel. Jeff Bezos van Amazon, het bedrijf dat zijn personeel uitbuit, is een van de rijkste mensen op aarde, geeft 10 miljard dollar (van zijn ruim 100 miljard, verdiend over de ruggen van zijn personeel) om iets tegen klimaatverandering te doen. Zijn woordgebruik drukt wanhoop uit: ‘We kunnen de aarde redden’. Ook de verantwoordelijke politici laten blijken dat ze het niet meer weten.

Mijn conclusies uit 2015 blijven staan:  ‘Het einde van het kapitalisme’: http://wp.me/p1hqtv-po

Geplaatst in Columns, cultuur, economie, EU, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, media, milieu, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Brexit

(Geschreven in 2018) (Met Update 2021)

Waardoor is de Brexit, Groot-Brittannië uit de Europese gemeenschap, gekomen.

25 jaar geleden, begin jaren 1990, kozen de toen verantwoordelijken, voor één groot Europa met open grenzen en dezelfde munteenheid. Tevens zou er een sociaal Europa komen met meer welvaart voor allen door de herverdeling van geld voor investeringen. Het Verdrag van Schengen maakte vrij verkeer van personen, goederen en diensten mogelijk, de Euro was de munt voor iedereen. Europa heeft dan 500 miljoen inwoners, 500 miljoen consumenten en de vrachtwagens kunnen bij grenzen zonder oponthoud doorrijden (dat spaart veel geld) vooral goed voor Nederland exportland.

In de praktijk zijn er echter tal van problemen, onnoemelijk veel problemen, opgetreden, teveel om hier te behandelen, tevens schreef ik er in diverse Dossiers al over. Daarom hier in het kort.

Vrij verkeer van personen betekende in de praktijk dat werkers uit landen met een laag loon, Midden en Oost Europa (de MOE-landen genoemd), naar West Europa zijn gekomen (dit begon 10 jaar geleden) om in de industrie en land- en tuinbouw te komen werken voor een hoger loon dan thuis, maar voor een lager loon dan de autochtone werkers die hier de nadelen van ondervonden. Mijn inziens is dit doelbewust zo gedaan, want ieder econoom weet dat als mensen ergens twee maal zoveel kunnen verdienen, ze dat zullen doen. In Engeland werken een half miljoen Polen die concurreren met autochtone werkers. Het is in de eerste plaats goed voor de werkgevers die goedkopere arbeidskrachten kunnen inhuren (gaat vaak via uitzendbureaus). (Ook in Nederland zijn er problemen met MOE-landers, zie Dossier Migratie).

Open grenzen zonder bewaking van de buitengrenzen zorgen ervoor dat iedereen die voet aan wal zet in bijvoorbeeld Spanje en Italië makkelijk door heel Europa kan reizen (ik voorspelde 25 jaar geleden dat dit zou gaan gebeuren). Er waren in 1992 al immigranten met een economisch motief die op gammele bootjes de Middellandse Zee overstaken en soms verdronken (zie Dossier Vluchtelingen met het krantenbericht uit 1992). Bij veel Afrikanen is er een droom om in Europa en dan speciaal in Engeland te gaan werken, dit is hun beloofde land (via de media zien ze de rijkdom en zelf zijn ze arm). In de kampen bij Calais in Frankrijk verbleven veel van deze mensen jarenlang en velen slaagden er in Engeland te bereiken als illegaal (vrachtwagens werden bestormd). Het heeft 10 jaar geduurd voordat de kampen werden ontruimd (ze liggen nu in Parijs op straat). Europa zonder bewaking van de buitengrenzen is een grote fout geweest, een paar geleden is men pas tot dit inzicht gekomen en is er veel geld voor patrouilleboten en personeel vrijgemaakt. Niet alleen in Engeland, maar ook in Italië, Griekenland en Spanje zijn er grote problemen ontstaan. Noord Europa heeft dit laten gaan, daarom is er in Italië een ‘populistische’ regering gekomen (met linkse en rechtse partijen) die illegale immigratie wil tegengaan en anti EU is. Naast de treinstations van Italiaanse steden verblijven veel illegale immigranten, het schijnen er ca. 700.000 te zijn. Het woord ‘gelukszoekers’ (of het woord ‘dobbernegers’ op een populaire website) gebruik ik nooit, dit is denigrerend, maar de meest immigranten willen een beter leven in Europa, zo eenvoudig is dat (in Dossier Vluchtelingen beschreef ik de geschiedenis ervan, vanaf 1992). Griekenland houdt zich koest, het land heeft grote schulden en is afhankelijk van leningen, ze moeten nog tot 2040 afbetalen. Noord Europa heeft de problemen van illegale immigranten met economisch motief ‘uitbesteed’ aan Zuid Europa.

Ook de Dublin overeenkomst deugt niet, iemand moet in het land waar hij aankomt asiel aanvragen, in de praktijk dus meestal in de landen aan de buitengrenzen zoals Italië. We herinneren ons minister-president Rutte die in april 2015 zei dat Italië dat probleem zelf maar moest oplossen: ‘want het ligt daar nu eenmaal’, een zeldzaam staaltje van welbegrepen eigenbelang, want dan hebben wij er geen last van (zie Dossier VVD en Dossier Vluchtelingen). Een paar jaar later is er Europees geld vrijgemaakt om Italië te helpen. Je zou het ook opportunisme kunnen noemen.

1 munt, de Euro, is handig voor vakantieganger, zo heeft men de burger gepaaid, maar veel economen zijn het er toch over eens dat de omzetting gulden naar euro de burger geld heeft gekost (wat vroeger 1 gulden kostte kost nu 1 euro (omrekenfactor 2,20371, koffie met gebak kost nu 10 gulden…) de lonen zijn echter achtergebleven). Het fijne weet ik hier niet van, dat zou opgezocht moeten worden.

Het referendum voor de Brexit heeft de meerderheid voor uittreding uit de EU opgeleverd. Hier viel toen ook op dat het vooral een klasse- en welvaartskloof was die voor of tegen was. De welgestelde gestudeerde kosmopolieten (vooral in die ontspoorde financiële sector in Londen) redden zich zich wel, die gaan ieder jaar naar tennistoernooi Wimbledon en willen daar die door goedkope werkers uit de MOE landen geplukte aardbeien eten (ik schreef er eerder over).

Heb al vaak gezegd: de politiek moet oogsten wat zij zelf heeft gezaaid. Daar bedoel ik mee dat ieder politiek systeem krachten oproept door haar beleid, als het beleid tegen breed gedragen wensen ingaat komt er ook een fellere reactie, het is actie-reactie.  Tevens schreef ik: ze wilden een groot Europa, maar ze hebben niet genoeg deskundigheid om het in goede banen te leiden (in Dossier Griekenland uit 2011). Dan krijg je de Brexit en ‘populisme’. Want laten we niet vergeten dat het populisme in heel Europa de afgelopen 10 jaar is opgekomen, de mensen willen zo’n dwingend en ondemocratisch Europa niet. Tevens is hierdoor het nationalisme (het oude spook uit Europa) en het verlangen naar het eigene weer terug, veel mensen willen weer naar de natiestaat. Dat is echter niet mogelijk, het is noodzakelijk en beter een democratisch en sociaal Europa te hebben, dan ca 28 individuele landen in een globale economie tegenover China (het land van de 21e eeuw…) en de VS (gebruikt handelsoorlogen en militaire oorlogen om de dominante positie in de wereld met geweld vast te houden).

Alle tendensen gaan eigenlijk de verkeerde richting op, de Brexit zal het leven van de gewone Brit niet verbeteren, de Alternatieve für Deutschland (AfD), een rechtse partij die nu nog op het randje loopt van de rechtsstaat, groeit als kool en kan in potentie ontsporen richting extreem nationalisme of erger. Italië is reeds genoemd, de regering ligt op ramkoers met Europa, ze willen zich niet meer aan de begrotingseisen houden. Hongarije, Polen, Oostenrijk…..enzovoort…..

Niet genoemd zijn enkele fanatieke politici die anti-EU sentimenten over een lange tijd hebben opgezweept. Dit zijn de personen waar het woord populisten zonder aanhalingstekens geschreven kan worden.

In Engeland is er een akkoord, de details ken ik nog niet. Misschien kom ik hier nog op terug.

Update 19.10.2019

Vandaag stemming over iets met de Brexit, volgen doe ik dit niet meer. Past dit niet in mijn analyse van democratie: ‘Iedere democratie kent een periode van opkomst, bloei, verwarring en ondergang’. (Over democratie).

Dit zijn de personen waar het woord populisten zonder aanhalingstekens geschreven kan worden. Zie boven, er werd er een zelfs premier.

Tegenwoordig steken vluchtelingen met bootjes het Kanaal over naar Engeland.

Update 31.01.2020

Het is vandaag Brexit dag. Veel van wat ik boven beschreef komt terug in discussies.

Zelf zoek ik graag naar achterliggende zaken. Het waarom. In Engeland is er een vreemde omkering van conservatief en progressief (in de VS zien we dezelfde omkering). De werkersklasse is conservatief geworden vanwege de Brexit  Ze zullen bedrogen uitkomen.

Achterliggend is ook een identiteitsvraagstuk in de moderne tijd: wie ben ik, wie zijn wij als natie, tot welke groep horen wij. De complexiteit van de moderne samenleving en de steeds groter wordende ongelijkheid en welvaartsverschillen doen mensen zoeken naar oorzaken en alternatieven. De Europese Unie is de grote boosdoener, en voor een deel zit er waarheid in. Afgelopen week kwam de EU met een plan on de immigratie beter te regelen (een van de redenen voor de Brexit en een bron voor het populisme in heel Europa). Ik schreef er over in Dossier Migratie/Immigratie. De migratiecrisis uit Afrika begon al begin jaren 1990, 25 jaar later moeten er plannen komen voor bewaking van de buitengrenzen en de vluchtelingencrisis in Griekenland (beschamend wat daar gebeurt) en Italië  en Libië (beschamend wat daar gebeurt). Het zegt alles over de naïviteit en onkunde om dit 25 jaar op zijn beloop te laten. Als het water over de dijk klotst gaat men plannen maken….

Update 18.09.2021

14.000 mensen zijn in rubberbootjes of iets betere bootjes het Kanaal van Frankrijk naar Engeland overgestoken en het worden er steeds meer. De Engelse douane krijgt les in het op zee terugduwen van de bootjes., de zogenoemde pushbacks, een beschamende vertoning die alleen heeft kunnen ontstaan door decennialang wanbeleid.

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, cultuur, economie, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

2020

2020

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Kenniseconomie en onderwijs

(Geschreven in 2017) (Met Update 2019)

Nederland is een kenniseconomie, we moeten het hebben van goed opgeleide mensen die de snelle ontwikkeling van de techniek in een globale wereldeconomie kunnen bijbenen. Het is daarom zo vreemd dat ze (de opeenvolgende regeringen) weinig geld in goed onderwijs willen steken.

Dit na aanleiding van de grote hoeveelheid berichten in de media over het onderwijs. Er zijn te weinig vakmensen (MBO), er zijn te weinig ICT-ers. De werkdruk van leraren en docenten is te hoog, de klassen zijn te vol en worden voller in plaats van kleiner. Er is een tekort aan docenten, leraren werken met tijdelijke contracten, enzovoort.

“Iedere maatschappij is het product van opvoeding (door de ouders) en onderwijs (door de school)”. (geschreven in het jaar 2000).

Update 02.07.2018

Het is jammer dat Nederland zo slecht bestuurd wordt. Een probleem is de regeerperiode van 4 jaar waarin de politieke partijen die regeringsverantwoordelijkheid dragen hun ei willen leggen en er telkens verandering van beleid is. De maatschappelijke sectoren waar lange termijn visies nodig zijn gaan echter ver over 4 jaar heen. Daar zijn meerjarenvisies voor nodig. Het onderwijs is zo’n sector.

We zijn in efficiëntie, competenties, systemen en protocollen gaan denken, maar we moeten naar mensen kijken. En binnen het onderwijs naar kinderen, jongeren, leerlingen: de toekomstige burgers van de maatschappij.

Update 25.08.2018

“Het is jammer dat Nederland zo slecht bestuurd wordt. Een probleem is de regeerperiode van 4 jaar waarin de politieke partijen die regeringsverantwoordelijkheid dragen hun ei willen leggen en er telkens verandering van beleid is. De maatschappelijke sectoren waar lange termijn visies nodig zijn gaan echter ver over 4 jaar heen. Daar zijn meerjarenvisies voor nodig. Het onderwijs is zo’n sector”. Zie boven.

Vandaag in de Volkskrant een lang interview met minister van onderwijs Arie Slob (Christen Unie). Hij zegt in antwoord op de vraag dat zijn voorganger het anders deed: Dit is een nieuwe regeerperiode. Vier partijen maken afspraken met elkaar. Dan gaan er dingen anders dan in de periode daarvoor”. Dat is het probleem, hier gaat het om, regeren is echter vooruitzien. Wat ik zeg is dat ieder kind dat vandaag geboren wordt over 5 jaar naar de basisschool moet, over 12 jaar naar het voortgezet onderwijs gaat en over 18 jaar gaat studeren of eerder een vakopleiding gaat volgen. Je hebt dus jaren om vooruit te zien en beleid te maken en voor docenten te zorgen. (immigratie moet overigens ook worden meegenomen). Uiteraard is zo ver vooruitkijken moeilijk, maar voor een deel kan het. Er is nu een ernstig tekort aan leraren, ze weten niet waar ze vandaan moeten komen, er wordt gevreesd dat lessen niet door kunnen gaan omdat er geen leraar is. Die kinderen zijn 5 jaar geleden geboren….

Over vooruitzien. 30 jaar geleden keek ik naar de bevolkingspiramide van Nederland met die bekende uitstulping. Daar was toen al te zien wat de babyboom generatie zou gaan betekenen, geboren na de Tweede Wereldoorlog, allemaal in deze tijd met pensioen. Voeg daar de stijgende levensverwachting bij, dan zie je wat vergrijzing van de bevolking inhoudt. Daar zitten we nu middenin (ik ben van de generatie daarna, dit terzijde).

Zolang mensen blijven stemmen op de gevestigde partijen die al 40 jaar regeren (VVD, CDA, PvdA en D66), zolang zal er niets veranderen in Nederland. (8 jaar Rutte, 8 jaar Balkenende, 8 jaar Kok, 12 jaar Lubbers, 5 jaar Van Agt).

In de hedendaagse politiek zien we 19e en 20e eeuwse politiek met verouderde uitgangspunten. Het gaat nu en in de toekomst niet meer om links of rechts maar om sociaal bewust en milieu bewust.

Lees hier het partijprogramma van de Humanistisch Sociale Partij, de nieuwe partij voor de 21e eeuw: Humanistisch Sociale Partij

Lees ook de diverse Dossiers over politiek. Zie in de kolom rechts onder Artikelen.

Update 12.10.2019

Het lerarentekort heeft dramatische hoogten bereikt. 

Tevens is het aantal buitenlandse studenten toegenomen, het fijne weet ik er niet van, maar aan buitenlandse studenten is waarschijnlijk geld te verdienen, gewoon onderwijs aan Nederlandse studenten kost geld.

(Misschien wordt dit bericht nog aangevuld).

Update 21.10.2019

Op 6 november is er een landelijke staking van leraren.

Denk in dit kader ook aan de VVD, ze regeren volgend jaar 10 jaar met MP Rutte als verantwoordelijk persoon.  Iedere sector in de maatschappij is ontevreden, er is een diepe crisis door het stikstof- en milieubeleid. Jammer dat mensen telkens op deze partij, die iedere geloofwaardigheid heeft verloren, blijven stemmen. (Dossier VVD: Dossier VVD (Met Updates)

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog is onafhankelijk en niet partijgebonden.
Geplaatst in Columns, cultuur, economie, filosofie, journalistiek, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Een nieuwe rubriek in de journalistiek

(Geschreven in 2014) (Met Update 2019)

Een nieuwe rubriek voor de journalistiek: onderzoeken wie er in het verleden politiek verantwoordelijk zijn geweest voor een bepaald beleid.

Een voorbeeld: er zijn  illegale uitzendbureaus in Nederland, ze zijn de afgelopen 10 jaar als paddenstoelen uit de grond geschoten en ze bemiddelen in werkers uit Oost-Europa. De werkers worden onderbetaald en hebben niet dezelfde rechten als Nederlandse werknemers. Werkgevers maken er dankbaar gebruik van.

In 2014, na 10 jaar, wordt er gewerkt aan maatregelen om bovenstaande tegen te gaan. Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk hoe het zover heeft kunnen komen en wie tijdens het kabinet Balkenende (2002 – 2010) verantwoordelijk is geweest voor het beleid dat dit mogelijk heeft gemaakt.

Tal van onderwerpen komen hiervoor in aanmerking: de controle op de banken en de financiële sector, alles wat speelt bij de woningcorporaties, de macht van medische sector enzovoort.

Nieuws in deze tijd is gecultiveerde machteloosheid. Dat komt door het grotendeels ontbreken van oorzaak en gevolg. De nieuwsconsument heeft een gevoel van machteloosheid, er gebeurd zoveel waar je niets aan denkt te kunnen doen. Er zijn tegenwoordig nieuwsmijders, mensen die het nieuws niet meer volgen.

In het artikel Dossier Vluchtelingen (Dossier Vluchtelingen/Migratie (Met Updates) heb ik een poging gedaan om het directe verband tussen de vluchtelingenstroom uit Afrika, die al sinds begin jaren 1990 aan de gang is (de vluchtelingen met een economisch motief) in verband te brengen met de westerse politiek.

Update 11.02.2016 (2 jaar later)

Goed stuk van hoofdredacteur Philippe Remarque van de Volkskrant vandaag. (Titel: De krant blijft altijd bestaan).

De Volkskrant lees ik ruim 30 jaar (ook op papier). Mijn suggestie voor een nieuwe rubriek is de volgende. Een wekelijks terugkerend artikel over een onderwerp uit het verleden dat in het heden nog steeds een rol speelt. Titel van de serie: Terugblik. Ik zou bijvoorbeeld willen weten hoe de westerse politiek tegenover Syrië is geweest 20 à 30 jaar geleden. Van Egypte weten we dat de VS dit land 30 jaar lang geld heeft gegeven (totdat de opstand begon). Andere onderwerpen: de woningnood in Nederland die er na de Tweede Wereldoorlog altijd is geweest. De immigratie van de afgelopen decennia. Enzovoort. Veel onderwerpen in het nieuws hebben hun oorsprong in het verleden. Media laten echter vaak alleen de gevolgen zien en niet de oorzaken. Tevens is er een sterke tendens naar nieuwtjes, opinies, columns en aandacht voor celebrities en andere oppervlakkigheden. Iedere democratie kent zijn zwakte in de versimpeling van complexe problemen, dat heeft de geschiedenis laten zien. Een goede krant gaat dat tegen.

(Lees ook het artikel Gecultiveerde machteloosheid).

Update 19.10.2019 (5 jaar later)

Het beleid ten aanzien van de uitstoot van stikstof heeft tot een grote crisis geleid. We moeten nu terugkijken naar de verantwoordelijken van 10, 20, 30, 40 jaar geleden.

Lees hier over de Stikstofcrisis

 

 

Geplaatst in Columns, cultuur, economie, filosofie, journalistiek, media, politiek | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Étienne de La Boétie (1530 – 1563)

Het boek De vrijwillige slavernij las ik in de jaren 1980 en het is mij altijd bijgebleven als een krachtige verklaring waar onderdrukking vandaan komt en waarom het altijd heeft bestaan. Het boek en de schrijver zijn volledig uit het beeld verdwenen en dat is onterecht.

Étienne de La Boétie was een Franse schrijver/filosoof die opgegroeide in een welgesteld milieu. Hij stierf jong (32 jaar) door een ziekte. Hij is van de generatie na Italiaan Niccolò Machiavelli (1469-1527) die met zijn boek De Heerser (ook wel De Vorst genoemd) politiek vanuit de macht heeft beschreven, Étienne de La Boétie doet dit vanuit de onderdrukten. Aangezien ik de boeken in dezelfde tijd las heb ik ze altijd met elkaar verbonden. Macht, onderdrukking, politiek leiders, brood en spelen, moraal, opportunisme in de politiek ed. Dit is een tijdloos verschijnsel en nog steeds actueel.

Enkele mooie citaten uit het boek:

 • “Denk niet dat er één vogel bestaat die zich makkelijker op de lijmstok laat vangen, en ook niet één vis die zich voor iets lekkers eerder aan de haak laat slaan, dan alle meute mensen die zich gretig tot slavernij laten paaien met het kleinste beetje honing dat men hun om de mond smeert”. 
 • “Weest besloten niet meer te dienen en ge zijt vrij”.
 • “Omdat mensen onder het juk worden geboren en daarna in slaafsheid zijn gevoed en opgevoed en zonder vooruit te kijken zich tevreden stellen met te leven zoals ze zijn geboren, denken zij geen recht of goed te bezitten dan wat zij hebben aangetroffen houden ze de toestand bij hun geboorte voor hun natuurlijke staat”. 

In de context van Étienne de La Boétie worden vaak de volgende personen genoemd:

 • Montaigne (een tijdgenoot , zij waren bevriend, ook filosoof en schrijver).
 • In later tijden Jean-Paul Marat (1743-1793) (in de tijd van de Franse Revolutie (hij schreef: Het volk, niet tevreden slachtoffer te zijn van schurken, smeedt zijn eigen ketenen en biedt zijn nek vrijwillig voor het juk”),
 • De anarchist Proudhon (1809-1865).
 • Tolstoj (1828-1910, Russisch schrijver-filosoof) (“Het geweld van de heersers wordt, zoals altijd waar een meerderheid gebukt gaat onder een minderheid, uitsluitend in stand gehouden met bedrog, dat slimme lieden door de eeuwen heen hebben toegepast en dat mensen er, omwille van kleine, gemakkelijk bereikbare voordelen, toe aanzet niet slechts veel grotere belangen, maar bovendien zelfs hun vrijheid prijs te geven en zich bloot te stellen aan het meest verschrikkelijke leed.”).
 • Thoreau (1817-1862, Amerikaans dichter, filosoof) (“Slechts stemmen voor hetgeen rechtvaardig is beduidt: niets doen voor de rechtvaardigheid”.).
 • Gandhi (1869-1948, Indiaas politicus ) (“Indien de mensen slechts één woord wilden uitspreken, dat in iedere taal maar uit een paar letters bestaat, was het met alle onrecht en onderdrukking waarover zij klagen voorbij. Dit ene woord luidt NEEN”).
 • Martin Luther King (1929-1968, Amerikaans burgerrechtsactivist).

Hoewel het in de tijd waarin de schrijver leefde in de eerste plaats ging om echte despoten en koningen, kan dit in iedere tijd worden toegepast en ook gelden voor hedendaagse dictaturen, staatsgeleid kapitalistische landen (China) en zelfs in democratieën (Brood en Spelen: de consumptiemaatschappij en sport etc, lees in dit verband ook: Dossier Consumentisme).

Oorspronkelijke titel: ‘Discours de la servitude volontaire’. Uitgegeven in 1980 bij uitgeverij In de Knipscheer. Vertaling Ewald Vanvugt. Het boek is gratis in zijn geheel als PDF te vinden op internet.

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, communisme, cultuur, economie, EU, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, kort verhaal, media, milieu, Muziek, politiek, privatisering, religie, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen