Ongemakkelijke waarheden en voorspellingen

(Geschreven in 2018) (Met Updates)

 • Economie is de voortzetting van oorlog met andere middelen (de handelsoorlogen) (uit 1992).
 • Amerika bedrijft economisch imperialisme op wereldschaal (uit 1992).
 • De Europese Unie heeft kapitale fouten gemaakt met Schengen en Dublin die hebben geleid tot populisme in heel Europa en de Brexit. (Dossier Migratie/Immigratie)
 • We leven in de nieuwe klassenmaatschappij van hebben en niet hebben.
 • Migratie vanaf de jaren 1990 uit Afrika met een economisch motief is ontstaan door importheffingen, dumping van voedsel en afval, belastingparadijs Nederland, lage grondstoffenprijzen en de landen zelf (uit 1991).
 • De kapitalistische productiewijze heeft gezorgd voor milieuvervuiling en klimaatsverandering (uit 1981). De marxistisch-communistische productiewijze idem.
 • Handelsoorlogen zullen de nieuwe oorlogen zijn (uit 1992).
 • Mensen zijn en worden ziek van de prestatiemaatschappij.
 • Seks, de laatste prikkel (uit jaren 1990).
 • Grote delen van de wereld leven in de 21e eeuw nog steeds in de Donkere Middeleeuwen.
 • China is het land dat de 21e eeuw zal gaan bepalen (uit jaren 1980).
 • De mensen zullen vechten om de laatste restjes welvaart (uit jaren 1990).
 • We beleven een goed gedocumenteerde ondergang (uit jaren 1990).
 • De beschaving zal eindigen als een klucht (uit jaren 1990).
 • Ik geloof niet in de mensheid, wel in de individuele mens (uit jaren 1990).
 • De geschiedenis herhaalt zich (uit 1992).
 • Het communisme was een religie (uit 1991).
 • De energietransitie is de nieuwe klassenstrijd (1996)
 • De mensen willen de vrijheid, maar ze weten niet wat ze ermee moeten doen (uit jaren 1990, na de val van de Berlijnse Muur).
 • We krijgen met verschillende culturen in 1 land een Babylonische spraakverwarring (uit jaren 1980).
 • Mensen uit andere culturen die hier komen werken krijgen een identiteitsprobleem (1992).
 • Honderd narren op een kluitje en er zit geen verstandig mens bij’ (Arthur Schopenhauer).
 • Waar is nu de ‘Nieuwe wereldorde’, de ‘Nieuwe Economie’, het ‘Einde van de Geschiedenis’, het ‘Sociale Europa’ en de ‘terugtredende overheid’ waar de verantwoordelijken het over hadden in  de jaren 1990 en de toekomst zou zijn.
 • De mensheid verdient het niet om te overleven (2020).
 • De mensheid is te dom om te overleven (2020).
 • De oorsprong van de mens ligt in Afrika en alle mensen waren zwart, maar de geschiedenis van de wereld is wit: Grieken, Romeinen, kolonialisme, industriële revolutie (2020).
 • Kolonialisme, slavernij en holocaust zijn allemaal ontstaan vanuit een blanke beschaving/cultuur (2020). (Toevoeging: er was al slavernij in Afrika zelf voor de komst van de Noord-Europeanen).
 • Aanvullingen mogelijk.

In 16 Dossiers is meer te vinden over de onderbouwing van deze constateringen.

(C) Ronald Puma

Dit blog is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Geplaatst in Columns, cultuur, economie, EU, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, media, milieu, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Botsing van culturen (moderniteit-traditie)

Dat we in enerverende, ja soms zelfs beangstigende, tijden leven is inmiddels helaas al een open deur. Het gaat er om overzicht te houden en te blijven analyseren met als doel ons niet te laten meeslepen in ontwikkelingen en beslissingen van beleidsmakers, maar zelf te blijven nadenken. Een poging.

Zijn we, voor velen ongemerkt (niet voor mij), in een culminatiepunt van crises terechtgekomen, die ik zelf in de jaren 1990 al constateerde. De basiselementen, basisvoorwaarden, van samenlevingen staan onder druk: energievoorziening, wonen, voedsel, drinkwater, schone lucht ed. Komen we de winter warm door, een vraag die een paar jaar geleden ondenkbaar was. Vanzelfsprekendheden zijn niet vanzelfsprekend, voor iedereen, maar met name voor de jonge generaties, oorlog en tegenspoed zijn langer dan 75 jaar geleden (1945) (tenminste in ons deel van de wereld).

Wat de oorlog, de inval van Rusland in Oekraïne, laat zien is naast de verbazingwekkende herhaling van de geschiedenis met ‘ouderwetse’ oorlogvoering, wreedheden, soldaten die zich misdragen, is een cultuurtegenstelling, een cultuurbotsing, een cultuurstrijd (hoewel dit een ietwat besmet woord is), niet alleen daar, maar wereldwijd.

Dat de mens in een identiteitscrises zou komen voorspelde ik in de jaren 1990, maar met moet eerst Nietzsche lezen (‘God is dood’ (1882). In de post-christelijke maatschappijen is niets anders overgebleven dan individualiteit en individu. Liberalisme (ooit progressief) heeft het sociale element uit mens en maatschappij gehaald, iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen situatie (individualisme-kapitalisme). Socialisme (de behoefte en wens tot samenwerken en solidariteit) is als een zon die blijvend achter de horizon is verdwenen. Ieder voor zich. Het leven zelf heeft geen doel of richting meer, het enige dat er is is de consumptiemaatschappij waar bedrijven de collectieve voorkeuren zijn gaan bepalen. Mensen worden in richtingen geduwd door algoritmes waar ze zich niet van bewust zijn en regeringen staan erbij en kijken ernaar (ingegrepen wordt er als het te laat is). Een overstelpend aanbod van nieuws, informatie, amusement en sociale media zorgen voor een hypermaatschappij waar veel mensen zich niet van bewust zijn en zich daarom laten meeslepen in zaken die voor hen geen enkel belang hebben. Hier worden ze ziek van, zich uitend in depressie, burn-out, te dik zijn door overconsumptie enzovoort. Wie zich niet aanpast aan de rat-race komt in een overbelast zorgsysteem terecht. Dat jongeren steeds vaker in een hulpverleningssituatie terechtkomen en door lange wachtlijsten niet geholpen worden is momenteel een triest gegeven dat een falen van beleidsmakers in de politiek laat zien. Een maatschappij zonder optimistische jeugd is verloren.

Wat is overgebleven voor het individu is identiteit, vandaar de aandacht voor gender en transseksualiteit en uiterlijk (hoe men er uitziet) (en andere). Iets dat zich beter in het particuliere domein zou moeten afspelen is publiek geworden (met name via sociale media). Daar komen de pride optochten vandaan, manifestaties van individualiteit. Niets op tegen, maar er zit een zekere dwang tot correctheid achter, dat is de zogenoemde woke attitude, die discussie soms niet meer mogelijk maakt: kom niet aan mij, want ik ben ik. Ondanks dat zijn we in Nederland gezegend, want het is natuurlijk zo dat in veel landen alles dat buiten de traditionele normen valt verworpen wordt, zelfs bestreden, ook in landen waar men het niet verwacht. Dat is de tegenstelde tendens in deze tijd: conservatisme, teugvallen op oude patronen, verwerpen van verworvenheden die na decennialange emancipatiestrijd weer onder druk komen te staan: abortus, euthanasie, man-vrouw verhoudingen, homoseksualiteit. Dit zien we ook in Rusland (zie boven) waar de zojuist genoemde verworvenheden die wij normaal vinden niet eens zijn aangekomen, maar die wel worden genoemd in hun retoriek (doet soms lachwekkend aan) waarbij christendom ook een rol speelt (geestelijken zegenen net als vroeger de wapens voor de oorlog). Andere landen waar dit speelt zijn Hongarije, Polen, Brazilië en sinds deze week ook Italië waar een ultra conservatieve mevrouw de verkiezingen won. Bevreemdend dat dit een vrouw is die traditionele waarden terug wil. Achterliggend is de wereldwijde tegenstelling traditionalisme – moderniteit, moderniteit neemt toe met de loop van de tijd, maar mensen houden vast aan tradities omdat veranderen moeilijk is, ze ervaren zich in hun identiteit bedreigd en dit kan tot geweld leiden. Filosoof/mediasocioloog Marshall McLuhan (1911-1980) sprak er over in de jaren 1970.

Aanvullingen en wijzigingen mogelijk, al schrijvend wordt een mening gevormd.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Waar gaan wij heen.
Geplaatst in Columns, cultuur, geschiedenis, journalistiek, media, milieu, politiek, religie, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Tijd (Gedicht)

tijd glipt
als zand door een hand
als water door een zeef
als vuur door een bos

wat blijft 
is een lege hand
een glas op tafel
zwartgeblakerde bomen in een bos

(C) Ronald Puma

Geplaatst in cultuur, economie, filosofie, journalistiek, kort verhaal, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Belastingen en ecologische voetafdruk

(Geschreven in 2015) (Met Updates 2022)

We moeten naar een belastingstelsel gebaseerd op de ecologische voetafdruk. 

Het energie- en grondstoffenquotum uit 1996: Energie en grondstoffen quotum

Update 08.07.2018

Het gevolg van de energietransitie kan natuurlijk niet zo zijn dat mensen met veel geld hun consumptiepatroon ongestoord kunnen voortzetten en anderen het niet meer kunnen betalen. Daarom moeten (particuliere) veelverbruikers van grondstoffen en energie als eerste hun consumptiepatroon aanpassen, dat wil zeggen minderen. Als het daarna nodig is moeten andere verbruikers ook minderen. Dit wordt uitgedrukt in de zogenoemde ecologische voetafdruk, de hoeveelheid grondstoffen en energie die ieder mens persoonlijk verbruikt.  Daarom zijn algemene energieheffingen niet goed, mensen met geld merken het niet, anderen destemeer, dat is natuurlijk niet rechtvaardig. Het beleid is echter wel gericht op algemene heffingen en investeringen (mensen met geld kunnen hun huis isoleren, anderen niet). Voor bedrijven is een andere aanpak nodig

We zijn ongemerkt in een tijd van de verdeling van schaarste gekomen, dat beseffen de meeste mensen nog niet…..(Ik schreef het in 1996).

Update 14.10.2019

Klimaatactivisten en boeren demonstreren, het zijn de tekenen dat ons economisch systeem failliet is. Het resultaat van decennia beleid gericht op economische groei zonder milieu en natuur te waarderen.

We zijn ongemerkt in een tijd van de verdeling van schaarste gekomen, dat beseffen de meeste mensen nog niet…..

Hoorde op tv iemand voor het eerst zeggen dat we misschien moeten kiezen tussen een vliegvakantie naar Peru of het bouwen van huizen. Ik schreef het in 1996 al.

Lees ook Stikstofcrisis

Update 13.12.2019

Nederlander Frans Timmermans maakte voor de EU een plan van aanpak om de klimaatcrisis te bedwingen onder de titel Green Deal. Ik zeg nog steeds hetzelfde als in 1996. Algemene heffingen in de Green Deal zijn niet voldoende, deze leiden tot grotere welvaartsverschillen en armoede. We gaan toe naar quotering en herverdeling van de welvaart, ditmaal niet vanuit een verwerpelijk gelijkheidsstreven (het communisme), maar vanwege rechtvaardigheid.

Update 06.09.2022 (7 jaar later)

We zijn ongemerkt in een tijd van de verdeling van schaarste gekomen, dat beseffen de meeste mensen nog niet…..(Ik schreef het in 1996).

Inmiddels wordt gesproken over energietekorten komende winter (mensen die letterlijk in de kou komen te zitten) extreem hoge inflatie (alles is duurder geworden) en bedrijven en bakkers die moeten stoppen….

We gaan toe naar quotering en herverdeling van de welvaart, ditmaal niet vanuit een verwerpelijk gelijkheidsstreven (het communisme), maar vanwege rechtvaardigheid.

(Misschien wordt dit nog aangevuld.)

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Alle genoemde personen worden aangesproken in hun functie.
Dit bericht is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding.
Geplaatst in cultuur, economie, klimaat | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Grand Prix Formule 1

(Geschreven in 2021) (Update 2022)

PERSBERICHT 1 september 2021. De Grand Prix Formule 1 autorace op Zandvoort gaat door, maar vanwege de milieu- en stikstofproblematiek zal de race per fiets worden gereden. Alle coureurs krijgen een mountainbike waarmee het parcours gereden gaat worden. (Autoracen is verleden tijd, geschiedenis).

Lees hier het Dossier Broeikaseffect over de klimaatverandering en de opwarming van de aarde uit 1981: Dossier Broeikaseffect (CO2)

Update 26.03.2022

De wereld staat in brand, oorlogen (Oekraïne), klimaatverandering (ijsplaten op de zuidpool breken af door de hoge temperaturen), hongersnood en armoede (ook de de VS), maar komende zondag gaat de Grand Prix van Saoedi-Arabië door (ondanks een aanslag op een vlakbij gelegen oliedepot). Alles wat abject (verwerpelijk) is komt hier samen: een dictatuur (met olie, iets anders hebben ze niet) organiseert een evenement dat anachronistisch is (niet meer van deze tijd). Autoracen is afgelopen en VOORBIJ.

‘De beschaving zal eindigen als een klucht’ (geschreven in de jaren 1990). We zitten er midden in.

‘Wat we meemaken is een goed gedocumenteerde ondergang’ (geschreven in de jaren 1990 toen ik al tot de conclusie was gekomen dat er heel veel onderzoeken gedaan werden die waarschuwden voor klimaatverandering en milieuvervuiling.

Update 01.09.2022

De formule 1 Zandvoort gaat niet door, alle coureurs krijgen een fiets (zie boven).

Aanvullingen mogelijk.

Dit blog is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Vroeger (Kort verhaal)

(Geschreven in 2017)

PIC_0003.800 (C) Ronald Puma
September 2017. Een schip geladen met kolen vaart bij Nijmegen over de Waal richting Duitsland.

‘Ja jongen, vroeger toen gingen ze helemaal in Zuid-Afrika en in andere landen in de kolenmijnen kolen delven. Dat was heel ongezond werk en de werkers werden slecht betaald. De kolen werden daar in een groot schip geladen en ze voeren dan helemaal naar Rotterdam. Daar werd de kolen in een kleiner schip overgeladen en dat schip voer dan over de Waal en Rijn naar Duitsland om in elektriciteitscentrales opgestookt te worden om er stroom mee op te wekken. Met die stroom konden gezinnen en bedrijven in hun behoefte voorzien’.

‘Wat ze toen al lang wisten was dat al die kolen en andere fossiele brandstoffen die miljoenen jaren in de aarde hebben gezeten en in 300 jaar werden opgestookt voor een temperatuurstijging zorgden. Daardoor veranderde het klimaat en de zeespiegel steeg. Ook veranderde de neerslag, in Spanje werd het heel warm en droog en oogsten mislukten en bij ons viel veel meer regen.

‘Gelukkig zijn ze toen van zonne-energie en windenergie gebruik gaan maken anders hadden wij hier niet gezeten.’

Lees hier het artikel over het broeikaseffect: Dossier Broeikaseffect (CO2) uit 1981.

Zon en windenergie (C) Ronald Puma
Nieuwe windmolen en de zon.

(C) Copyright Ronald Puma 

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog wordt geschreven zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, economie, journalistiek, kort verhaal, media, milieu, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Een interview met de MP (Kort verhaal)

(Geschreven september 2016)

(Update 2021: het aantal daklozen is verdubbeld, de woningnood is toegenomen en het bezoek aan de voedselbank is gestegen sinds het begin van de regeerperiode van de MP/VVD).

Het was behaaglijk koel in de studio, de airconditioning stond aan, buiten was het een zwoele nazomeravond. Er klonk wat geroezemoes van het studiopersoneel. Over 10 minuten zou de live uitzending beginnen. Boven de tafel waaraan het interview zou gaan plaatsvinden hing een lamp die, als je het wilde zien, ook een ondervragingslamp op een politiebureau had kunnen zijn. De journalist (J) hield van zijn werk, naar dit interview had hij lang uitgekeken en hij had zich goed voorbereid. Jeremy Paxman was zijn grote voorbeeld, gerespecteerd vanwege zijn interviews waarin hij net zolang doorging met vragen stellen tot de geïnterviewde de vraag had beantwoord. De minister-president (MP) kwam op zijn gemak de studio binnenlopen, ze gaven elkaar een hand en gingen aan tafel zitten. Na een paar beleefdheidsvragen zwegen ze. Een glas water werd voor hen op tafel gezet. De regieassistent gaf het sein 10 seconden, de live uitzending zou beginnen.
J: ‘Welkom MP, fijn dat u vanavond bij ons bent.’
MP: ‘Met alle plezier.’
De ogen van de MP glinsterden achter zijn brillenglazen, hij had er zin in. Interviews vond hij leuk om te doen, hij wist inmiddels dat hij in Nederland iedere journalist de baas was. De journalist die hem vanavond zou interviewen had hij echter niet eerder ontmoet. Hij hoopte zich vanavond te kunnen laten zien als mens en niet als politicus, maar hij dacht natuurlijk wel aan de komende verkiezingen en hoe hij zijn partij het beste voor het voetlicht kon krijgen.
J: ‘Allereerst wil ik vragen of álle vragen gesteld mogen worden.’
MP: ‘Zeker, maar ík ga natuurlijk over de antwoorden’ en hij lachte.
J: ‘U bent nu 6 jaar MP van Nederland en de armoede, het aantal mensen in de bijstand en het aantal daklozen is toegenomen, vindt u dat uw beleid gefaald heeft?’
MP: ‘We hebben in Nederland alle maatregelen genomen die noodzakelijk waren om onze economie weer op orde te krijgen en naar de toekomst te kijken’.
J: ‘U geeft geen antwoord op de vraag, de voedselbanken kunnen de vraag niet aan en er zijn 400.000 kinderen die in armoede opgroeien, is dat niet vreemd in een land waar andere mensen genieten van zoveel rijkdom?’
MP: ‘U weet dat we een ernstige crisis gehad hebben en we moesten de economie weer gezond en toekomstbestendig maken en daarvoor hebben we de noodzakelijke maatregelen genomen. Die crisis moet je vergelijken met een orkaan, daar heeft een mens geen invloed op.’
J: ‘Maar het economisch systeem dat we nu hebben, het liberaal-kapitalisme, ook wel neoliberalisme genoemd, is toch door mensen gemaakt, dat heeft toch niets met een natuurverschijnsel te maken. Kiezen voor de economische ordening volgens kapitalistisch economisch model is een van de vele keuzes die gemaakt kunnen worden.’
MP: ‘Ik zie dat anders, we leven, de filosoof Leibniz parafraserend, in het best denkbare economische systeem en dat wil ik zo houden, crises horen erbij die zijn niet te voorkomen’.
J: Maar de gevolgen zijn groot, daarom vraag ik u: er zijn meer daklozen gekomen omdat mensen de huur niet meer kunnen betalen en hun huis uitgezet worden, is dat niet het gevolg van uw bezuinigingsbeleid?’
MP: ‘Ik zeg u nogmaals, de omstandigheden waren zo dat er ingrijpende maatregelen genomen moesten worden.’
J: ‘U wil geen antwoord geven, toch vraag ik u: is uw beleid niet verantwoordelijk voor het feit dat in Nederland de welvaartsverschillen heel groot zijn en het aantal vermogenden tijdens de crisis is toegenomen en tegelijkertijd het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft is toegenomen. We hebben in Nederland steeds meer ‘werkende armen’, mensen die een of zelfs twee banen hebben en niet rond kunnen komen, net zoals ze in de Verenigde Staten de ‘working poor’ hebben. Mensen die vroeger een vast contract hadden doen nu hetzelfde werk als ZZP-er voor minder geld maar zonder verzekeringen en pensioenvoorzieningen.’
MP: ‘De verschillen zijn niet zo groot en ik bestrijd dat er in Nederland armoede is.’
J: ‘Het Centraal bureau voor Statistiek (CBS) heeft met cijfers laten zien dat de armoede, het aantal daklozen en het aantal mensen in de bijstand is toegenomen, is dat niet het gevolg van uw beleid?’
MP: ‘De economie is weer gezond, de crisis is voorbij, het was mooi weer vandaag, ik heb vanmiddag nog met de boot gevaren met mijn goede vriend, die kent u wel, dat is een collega van u, kortom het gaat goed, het kan eigenlijk niet beter’.
De MP lachte en nam een slok van zijn glas water. Straks na de uitzending zou hij naar zijn favoriete café gaan en de dag afsluiten met pils, de dag even afpilsen.
J: ‘U ontkent de objectieve cijfers van het CBS?’
MP: ‘Kom nou toch, in Nederland is geen armoede. Als je naar Afrika kijkt, daar is armoede.’
J: ‘U kunt de situatie in Afrika toch niet vergelijken met Nederland?’
MP: ‘De mensen zouden eens een beetje dánkbaarder moeten zijn, we leven in zo’n fantástisch land, iedereen heeft het hier goed, er is helemaal geen reden tot klagen.’
Het laatste zei hij met veel nadruk. De MP begon wat geïrriteerd te raken, die journalisten waren soms wel erg lastig. Hij keek vlug op zijn horloge toen hij het lampje op de andere camera zag branden, nog 10 minuten en dan was het interview voorbij. Hij ging even verzitten en duwde zijn bril wat hoger op zijn neus.
J: ‘Toch nog even de vraag, het aantal vermogenden is tijdens de crisis gestegen en de armoede, het aantal mensen in de bijstand en het aantal daklozen ook. Hoe verklaart u dat?’
MP: ‘Het is natuurlijk duidelijk dat we zo’n ernstige crisis niet konden doorkomen zonder ingrijpende maatregelen.’
De journalist begon nu ongeduldig te worden, hij had nog 5 minuten om vragen te stellen en antwoorden te krijgen. Hij haalde het onderste blaadje van zijn aantekeningen vandaan waarop stond wat hij gisteren had genoteerd. In hoofdletters stond er: DENK AAN PAXMAN! Plotseling draaide hij de lamp die boven de tafel hing, net zo als in een oude Franse politiefilm uit de jaren 1950, vol in het gezicht van de MP die verschrikt achteruit deinsde.
J: ‘Ik vraag u nog eenmaal: zijn de armoede, het aantal daklozen en mensen in de bijstand door uw beleid de afgelopen 6 jaar toegenomen of niet?’ Hij stelde de vraag met een indringende intonatie en keek de MP strak aan.
De MP kreeg het nu toch een beetje warm, de eerste sporen van zweet verschenen op zijn voorhoofd dat anders altijd zo koel bleef. Hij schraapte zijn keel en stamelde wat onverstaanbare woorden.
J: ‘Wat zegt u?’
MP: ‘Maar ik probeer toch te doen wat goed is voor de BV Nederland, mijn partij en de mensen in het land. Dat ik het zo goed heb is toch mijn eigen verdienste. Ja, ik heb een exorbitant salaris en verdien in een maand net zoveel als een gewone burger in een heel jaar, maar daar kan ik toch niets aan doen.’
J: U bent als hoogst politiek leider verantwoordelijk.’
De MP snakte nu naar het einde van de uitzending, schichtig schoot zijn blik heen en weer. Nog een minuut. Hij pakte zijn zakdoek en veegde snel het zweet van zijn voorhoofd. Er zat niets anders op dan te bekennen.
MP: ‘Goed, goed, ik zeg sorry, sorry, sorry. Het spijt me. Dat had ik anders moeten doen, Het is door mijn beleid dat het aantal armen, mensen in de bijstand en het aantal daklozen is toegenomen. Ik zal van nu af aan een sociaal beleid gaan voeren.’
J: ‘Daar houden we u aan. Dank u voor dit interview’.
De MP kon geen woord meer uitbrengen en hing in zijn stoel als een bokser die in de ring in de touwen hing. Voor het eerst was hij in een live-uitzending onderuit gegaan. Hij had geen zin meer om naar een café te gaan, hij wilde naar huis. Hij zou thuiskomen, de hond te eten geven, de gordijnen dichttrekken en alleen zijn.

(Iedere overeenkomst met bestaande personen, plaatsen en situaties berust op toeval).

Lees hier: Dossier VVD (Met Updates)

Lees hier: De Boze Burger en het ‘populisme’ (Met Updates)

Armoede 04.800 (C) Ronald Puma
Bedelaar met pet in de hand in winkelstraat. © Ronald Puma
Armoede (C) Ronald Puma 0110
De welvaartsverschillen zijn zelfs tijdens de crisis toegenomen. © Ronald Puma

(C) Copyright tekst & foto Ronald Puma

Geplaatst in Columns, cultuur, economie, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, kort verhaal, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dossier Griekenland

(Geschreven in 2011) (Met Update 2022 11 jaar later)

Over Griekenland en de EU. Arnon Grunberg vergelijkt vandaag in zijn column Voetnoot in de Volkskrant de Griekse schuldencrisis en de enorme bedragen die Griekenland heeft geleend en moet terugbetalen met het verdrag van Versailles (1919) na de Eerste Wereldoorlog toen Duitsland gedwongen werd tot herstelbetalingen. Deze schuldenlast wordt wel gezien als de veroorzaker van de Tweede Wereldoorlog aangezien Duitsland niet aan haar betalingsverplichtingen kon of wilde voldoen. In Duitsland zelf werd het verdrag het Dictaat van Versailles genoemd. Grunberg leest in de Franse krant Le Monde dat de Grieken hard werken en niet eerder met pensioen gaan dan in andere landen en gebruikt dit als argument dat het met Griekenland wel mee valt en hij pleit voor het kwijtschelden van een deel van de Griekse schulden.

Zelf kijk ik in de Grieks/Portugees/Spaans/Ierse en sinds kort zelfs Italiaanse crisis ook naar verantwoordelijkheden. Griekenland moest 10 jaar geleden  bij de Europese Unie omdat de Europese politici een sterk Europa wilden (een interne markt van 500 miljoen inwoners/consumenten) tegenover de grootmachten de Verenigde Staten, Japan en China. Griekenland kon 10 jaar zijn gang gaan en vorig jaar in 2010 bleek ‘ineens’ dat de Grieken de verkeerde cijfers over hun economie en staatshuishouding hebben gegeven, dat er geen goed kadaster is (belangrijk voor een goed werkende economie), dat het systeem van belastinginning niet goed functioneert, waarbij het feit dat de schatrijke Griekse reders, die 15% van de wereldmarkt van de handel over zee beheersen, in eigen land geen belasting betalen, wel het meest verbijsterende is. De Europese Unie stond er 10 jaar bij en keek ernaar.

‘De’ Grieken bestaan niet, net zo als ‘de’ Nederlander niet bestaat, alleen mag je dat hier geloof ik niet meer zeggen van sommigen. In Griekenland is net zo als in Nederland en alle andere Europese landen een politieke en economische elite die groot wil denken, maar het afgelopen decennium collectief gefaald heeft. Ierland heeft dankzij de lage rente teveel geld kunnen lenen, in Portugal, Spanje (enorme speculatieve woningbouwprojecten) en nu ook Italië is de staatsschuld hoog opgelopen, Duitsland en Frankrijk overtraden in 2005 zelf de Europese begrotingsregels (door ze te versoepelen) en gaven daarmee het slechte voorbeeld, zoals algemeen door economen is vastgesteld.

Arnon Grunberg heeft gelijk dat de hele reddingsoperatie van Griekenland in de eerste plaats gebeurt om de schuldeisers (de banken) en de internationale economie te redden.

Ze willen een politieke en economische unie van nu 27 landen en in de toekomst nog meer, maar er is niet genoeg deskundigheid om dit hele proces in goede banen te leiden.

Update 02.11.2011

We moeten hier in Nederland en in alle Europese landen een referendum houden over al die politici die voor deelname aan de Euro door Griekenland waren.

In 2010 bleek ‘ineens’ dat in Griekenland het belastinginning systeem niet werkt, dat er geen goed kadaster is, dat Griekenland geen goede staatsbegrotingen maakt, dat familie van overledenen een uitkering kregen op de naam van de overledene, dat de Griekse elite, bijvoorbeeld de reders, geen belasting betalen, enzovoort. Naast de verantwoordelijkheid van ‘de Grieken’ (‘de Griek’ bestaat niet) waarmee de Griekse elite wordt bedoeld, is er de verantwoordelijkheid van de Europese politici. Ze willen een Europese Unie met veel landen en 1 munt en een interne markt van 500 miljoen consumenten, maar ze hebben niet de deskundigheid om het in goede banen te leiden.

Ze hebben Griekenland meer dan 10 jaar zijn gang laten gaan (horen, zien, zwijgen), de banken hebben goed geld verdiend met het verstrekken van leningen, de bedrijven deden goede zaken met de export en de Olympische spelen in 2004 waren een feest (de meeste stadion staan al jaren te verkrotten), nu blijkt dat het niet deugde. Het brengt het bestaan van miljoenen hardwerkende mensen in heel Europa in gevaar.

Het is te hopen dat de Griekse bevolking tegen hun regering ingaat, het niet accepteert, al dan niet met een referendum, wij kunnen ‘onze’ politici dan ter verantwoording roepen.

Update 07.11.2011 Een Nederlander die bij het IMF werkte constateerde in 2009 dat Griekenland zijn schulden niet meer zou kunnen betalen, onder druk van Griekse functionarissen ontbrak zijn analyse in een officieel IMF-rapport.

Het laat zien hoe niet alleen de Griekse verantwoordelijken gefaald hebben, maar ook de controlerende instanties en politici die hiervan wisten en niets deden. Al die mensen moeten verantwoording afleggen. Tevens blijkt dat het binnen het IMF mogelijk is om de waarheid te verdoezelen, hetzelfde IMF dat, bijvoorbeeld, Italië moet gaan controleren.

Volgens de Duitse Bondskanselier Angela Merkel kan de Eurocrisis 10 jaar gaan duren.

Update 07.12.2011

Minister van financiën Jan Kees de Jager zegt al een week (o.a. op 06.12.2011 in Nieuwsuur) dat de eurocrisis nog een tijd zal duren omdat deze is ontstaan in de afgelopen 10 tot 15 jaar. Hij erkend daarmee dat de verantwoordelijken van de afgelopen 10 jaar fouten hebben gemaakt. Wie waren er de afgelopen jaren dus verantwoordelijk: minister-president W. Kok (PvdA, 1994-2002) en minister-president J.P. Balkenende (CDA, 2002-2010), samen 16 jaar regeringsverantwoordelijkheid. Verantwoording afleggen zullen ze nooit, want de Nederlandse politiek is gebaseerd op de heilige termijn van 4 jaar. Ook bij het electoraat gaat het geheugen niet verder dan 4 jaar, want anders zou de VVD nooit de verkiezingen kunnen winnen zoals in 2010. De VVD is in de Nederlandse politiek de partij die de fundamentele keuze voor liberalisering en privatisering gemaakt heeft (tijdens de Paarse regeringen). Waar dat toe leidt in de economie en de financiële wereld zien we vandaag de dag, wanorde, hebzucht, private rijkdom en publiek armoede. De PvdA heeft alles lijdzaam toegezien en stond erbij en keek ernaar. Na het plukken van de ideologische veren door Wim Kok, een van de meest tragische personen in de Nederlandse politiek, bleef er een kale kip achter. Ze zijn nu wanhopig op zoek naar een nieuwe reden voor hun bestaan. Over het CDA kunnen we heel kort zijn: een christelijke VVD, de partij die verantwoordelijk is voor de uit de hand gelopen agrarische sector met zijn megastallen en milieuvervuiling.

Als de huidige minister-president Mark Rutte zou kiezen voor een sociaal-liberale koers zou het met Nederland een stuk beter gaan. Maar iemand die accepteert dat het grote graaien in de publieke sector en de semi-overheidsorganisaties 3 jaar na het begin van de crisis gewoon doorgaat en dat er ruim een miljoen mensen onder de armoedegrens leven zal nooit succes hebben.

Griekenland is het voorland van armoede in Europa, in Griekenland wordt het minimumloon, dat lager is dan in Nederland, met 20% verlaagd. Griekenland is een land dat als eerste geofferd wordt. De schulden zijn zo groot dat die de komende decennia niet meer afbetaald kunnen worden.

Update 01.04.2014 (3 jaar later)

Vandaag in het NOS journaal een reportage over het kadaster in Griekenland. Het kadaster is een kantoor met vergeelde boeken waar met pen wijzigingen in worden aangebracht. Dat is een euroland in 2014. 25% van de bevolking is werkeloos.

Update 20.02.2015 (4 jaar later)

In 2008 kon Griekenland niet failliet gaan want dan zouden de Europese banken in problemen komen. In 2015 kan Griekenland wel failliet gaan en uit de euro, want de schulden zijn overgenomen door Europa, dus de Europese burger/belastingbetaler. Al de noodsteun is naar de banken gegaan. Zo wordt er door de beleidsbepalers geredeneerd. Nederland zit er voor 18 miljard euro in. In totaal gaat het om een schuld van 240 miljard, afbetalen gaat tot 2054 duren.

Update 17.06.2015

Men kan met recht spreken over een Griekse Tragedie, een land in ontbinding met een enorme sociale neergang. Toch is de vraag niet beantwoord of de Grieken wel  genoeg hebben gedaan om hun eigen politieke en economische elites en bevoorrechten aan te pakken. Dat zijn de verantwoordelijken die de afgelopen decennia het land bestuurd hebben. De politici, de banken, de reders (zie boven). Griekenland heeft net als overal een rijke bovenlaag die herverdeling van bezit tegengaat. We horen en zien vooral reportages over de bejaarden en werkelozen, maar over de vermogenden horen we niets.

Update 04.07.2015

Waarschijnlijk zal Griekenland wel gered worden aangezien sinds enige tijd de geopolitieke factor een rol is gaan spelen. Rusland wil Griekenland wel helpen en dan krijgen we op de zuidflank van Europa een linkse regering gesteund door Rusland (denk aan Russische oorlogsschepen die voor een vriendschapsbezoek in de haven van Athene/Piraeus liggen) en dat kan evenmin als Mexico een linkse regering zou krijgen. Geopolitiek mag wat kosten dat laat de steun aan Oekraïne zien, het land kreeg zomaar 40 miljard dollar van het IMF en zo houden we het binnen de westerse invloedssfeer.

Update 08.07.2015

In het tv programma Nieuwsuur (02.07.2015) een noodzakelijke terugblik op 15 jaar geleden toen Griekenland tot de muntunie met de euro toetrad. Het kon economisch gezien niet, maar het moest vanwege politieke redenen, Griekenland hoort bij de NAVO en westen. Hr Zalm, de toenmalige minister van financiën, was voor, er was weinig discussie. Het CDA was tegen.

Helaas was de reportage te kort, dit is een minimaal 2 uur durende documentaire over de EU en de euro op prime time uitgezonden op de publieke omroep waar man en paard genoemd worden. Kan ook 6 uur duren in delen van 2 uur, begin om 20.30 uur na het journaal, waar de Frans/Duitse zender ARTE zo in uitblinkt, maar zoals elders al gezegd: dat durven ze in Nederland niet, want dan zouden mensen misschien lastige vragen gaan stellen en zich af gaan vragen waarom er in Nederland 7 jaar bezuinigingen geweest zijn. Ze zenden liever nep-survival programma’s uit of programma’s waar alle mogelijke moeite gedaan wordt om mensen aan het huilen te krijgen, dat houdt de mensen zoet.

Wat de afgelopen dagen ook opviel was dat Griekenland intern verdeeld is. De JA stemmers waren de rijkere burgers die wel aan de eisen van de rest van Europa willen voldoen en in de euro willen blijven, de NEE stemmers (die gewonnen hebben) zijn mensen die niets meer te verliezen hebben. Komende zondag is de deadline voor Griekenland.

Update 14.07.2015

Zoals boven reeds gezegd is Griekenland in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de huidige situatie, maar het akkoord dat nu is gesloten en een Grexit voorkomt zal geen oplossing zijn. Het land wordt onder curatele gesteld, misschien kan het woord schuldsanering gebruikt worden. Het is zelfs gênant te noemen dat Europa in feite gaat bepalen wat de economische en sociale koers wordt. De economische keuzes zijn dezelfde destructieve privatiseringsmaatregelen die bijvoorbeeld in Nederland al jaren zoveel schade hebben aangericht (denk aan privatisering van de sociale woningbouw, de spoorwegen, de nutsvoorzieningen etc). Gevreesd moet worden voor een verdere sociale neergang van de maatschappij met armoede en tweedeling.

De bekende economen Paul Krugman en Joseph Stiglitz spreken over ‘waanzin’ en ‘een gebrek aan solidariteit’.

Update 29.03.2017 (6 jaar later)

Engeland heeft bij referendum besloten tot uittreding uit de EU, de Brexit, het eerste land dat dit doet. Uit 2011 (zie boven): Ze willen een politieke en economische unie van nu 27 landen en in de toekomst nog meer, maar er is niet genoeg deskundigheid om dit hele proces in goede banen te leiden). In Engeland werken een half miljoen Polen onder de lonen van de Engelse werkers, een belangrijke reden voor de voorstanders van het verlaten van de EU. Tevens wil men geen grote aantallen vluchtelingen, immigranten, ze willen hun grenzen kunnen sluiten. Het gevaar in deze tijd is dat nationalisme gezien wordt als oplossing voor de problemen, niet alleen in Engeland. Nationalisme is echter eeuwen de oorzaak van conflicten en oorlogen geweest, een verontrustende ontwikkeling.

Uit Griekenland ‘geen nieuws’. Je leest er niets veel meer over, maar de sociale neergang is nog steeds gaande. Tevens is het falen van de hele buitenlandpolitiek (Schengen zonder bewaking van de buitengrenzen) ten aanzien van de vluchtelingenstromen op het bordje van Griekenland terecht gekomen. Er bivakkeren duizenden vluchtelingen in Griekenland. We zagen beelden van mensen op slippers in de sneeuw voor een tent. Voor Noord-Europa geldt: wat we niet zien is er niet.

Update 15.01.2018 (7 jaar later)

Protest en demonstraties in Griekenland. Het land heeft al een paar jaar een linkse regering, maar ze doen hetzelfde als ieder andere regering. Om weer een nieuw deel van het Europese steungeld te krijgen neemt de linkse regering maatregelen, 400 wetswijzigingen: oa het stakingsrecht wordt beperkt, toeslagen worden beperkt voor gezinnen, het veilen van een huis dat niet meer betaald kan worden door de bewoners wordt makkelijker via internet. 

Op de Griekse eilanden en in Athene bivakkeren nog steeds duizenden vluchtelingen, ze zijn gedumpt aan de randen van Europa, net zo als in Italië.

Het land heeft een ongekende sociale neergang gekend die nog steeds doorgaat. Het zou niet verbazen als in zo’n land een opstand uitbreekt, want het is een klassieke crisis van een kapitalistisch systeem.

Update 23.06.2018

‘Griekenland kan weer op eigen benen staan’: het land heeft een schuld van 300 miljard euro die tot in 2060 afbetaald moet worden. 15.000 jongeren zijn geëmigreerd, de werkeloosheid is ruim 20%. De linkse premier draagt vandaag voor het eerst een das. Enkele feiten van vandaag in het nieuws. (Een das dragen is een teken dat je nu bij de elite hoort).

Update 20.08.2018

Griekenland ‘kan weer op eigen benen staan’ na de laatste financiële steun. In het land is echter in een diepe sociale neergang gaande, de helft van de bevolking leeft in armoede. De Europese migrantencrisis is willens en wetens op Griekenland (en Italië en Spanje) afgewend. Het populisme groeit in heel Europa, rechtse partijen groeien als kool. Het is niet de eerste keer dat een ontspoord kapitalisme tot rampen leidt.

Griekenland is het land dat geofferd wordt op het altaar van het internationale kapitalisme. 

2021 (10 jaar later)

Artikel geaccordeerd, er hoeft niets aangepast, verwijderd of gewijzigd te worden.

2022 (11 jaar later)

De moeite waard om nog eens te lezen.

Uit 2011: ‘Ze willen een politieke en economische unie van nu 27 landen en in de toekomst nog meer, maar er is niet genoeg deskundigheid om dit hele proces in goede banen te leiden‘.

De EU wordt steeds groter. Het opkomstpercentage bij EU verkiezingen is echter al 20 jaar lang onder de de 50%, toch regeren ze alsof iedereen het eens is met de gang van zaken. De verschillen binnen de EU zijn heel groot. Uit de geschiedenis weten we dat imperia die te groot worden aan innerlijke verdeeldheid ten onder kunnen gaan, niet iedereen streeft namelijk hetzelfde na. Fukuyama dacht in 1992 van wel, maar het was een wensdroom. (Lees hierover De Geschiedenis herhaalt zich). Hoewel democratie natuurlijk wel de minst slechte staatsvorm is (Winston Churchill).

Aanvullingen mogelijk.

(C) Copyright Ronald Puma 

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog wordt geschreven zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Alle genoemde personen worden aangesproken in hun functie.
Geplaatst in economie, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Denkend aan Holland (Gedicht)

(Geschreven in 2013)

(Vrij naar Hendrik Marsman 1899-1940)

Denkend aan Holland
zie ik lange files
traag door de polder gaan
treinen stilgevallen in de eerste sneeuw

vertrouwen geschaad
geklungel, gegoochel,
politiek balletje-balletje
bestuurders, banken verrijkt

woningnood
kantoren staan leeg
gebouwd voor eigen gewin
de beurs gespekt.

werk hebben een gunst
armoede in een rijk land
de een heeft, de ander niet
bezuinigen? eerst op de kunst

plezier, roken in de kroeg
niet toegestaan,
werken zal je!
’t is nooit genoeg

crisis, recessie,
Triple Dip,
red het land, consumeer
en haal die hand van de knip!

(C) Ronald Puma

Geplaatst in cultuur, economie, filosofie, journalistiek, kort verhaal, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Swipen

(Geschreven in 2014) (Met Update 2021)

Is het u ook opgevallen dat het zogenoemde swipen op een beeldscherm lijkt op het wegwerpgebaar, weggooien. Swipen is het toonbeeld van de vluchtige, verveelde consument die zijn interesse al na een paar seconden heeft verloren en iets nieuws wil zien. Alles waar enige aandacht voor nodig is is al teveel.

Een populaire relatie app (Tinder) werkt met swipen, bevalt het gezicht op de foto niet, gelijk wegwerpen.

Update 30.05.2018 (4 jaar later)

Tv programma Zembla over Tinder en de gevolgen. Er kwam veel voorbij. Dit is eigenlijk cultuursociologie, want dit verschijnsel heeft nu al, na 4 jaar, iets veranderd. In de uitzending: Een frisse jongeman heeft 500 matches, maar geen relatie. Hij zag gelukkig zelf in dat het eigenlijk een vreemd fenomeen is. Ghosting is, zo leerden wij, contact hebben en nooit meer wat laten horen. Filosoof Ad Verbrugge had zoals te verwachten was zinnige opmerkingen. De oppervlakkigheid en vluchtigheid noemde hij als nadelen.

Geef mensen anonimiteit en je leert de ware aard van de mens kennen: egoïstisch, narcistisch en soms wreed.

Maar er schijnen ook huwelijken en relaties uit voort te komen, dus dat is toch positief.

De techniek is de moraal gaan bepalen’, is een stelling van mij van 25 jaar geleden waarmee ik bedoelde dat bedrijven iets verzinnen, iets maken, en de politiek achteraf gaat kijken of er nadelen zijn. Ik dacht toen in de eerste plaats aan de medische sector. Dat is hier met Tinder ook van toepassing: een bedrijf (uiteraard Amerikaans) bedenkt iets in de internetrevolutie, doel is geld verdienen, rijk worden en het wordt wereldwijd massaal gebruikt, net als Google, Twitter en Facebook enzovoort. Inmiddels is van al deze monopoliebedrijven duidelijk geworden dat er een donkere kant aan zit met potentieel grote gevaren. Google heeft de mogelijkheid om algoritmes te laten bepalen wat er te vinden is op het web. Twitter is ideaal voor snel nepnieuws en beledigingen ed. Facebook heeft verkiezingen kunnen beïnvloeden. Enzovoort.

In tv programma Nieuwsuur deze week de uitvinder van het internet, hij had na 30 jaar toch wel bedenkingen gekregen bij wat hij had bedacht. Ik zou het nog even moeten terugluisteren, maar ik meen dat hij zei dat het idee bestond dat als mensen met elkaar verbonden zijn er meer begrip zou komen. Dan moet ik altijd denken aan de uitvinders van radio en televisie die het zelfde dachten, dat was een eeuw geleden, voor twee wereldoorlogen……

Update 10.08.2019 (5 jaar later)

Een veelzeggend en wrang-humoristisch interview in de Volkskrant vandaag met de Franse journaliste Judith Duportail (33 jaar en een knappe moderne verschijning, waarbij direct de vraag is waarom ze Tinder überhaupt gebruikt) die onderzoek deed en een boek schreef over Tinder. Enkele opvallende zaken en uitspraken:

 • Ze vindt aandacht fijn en noemt Tinder een narcisme-shot, het gebruik werd verslavend en net zo gewoon als tanden poetsen en koffie drinken.
 • Wetenschappers hebben aangetoond dat in de hersenen de beloningscentra worden geactiveerd netzo als in het casino of zoals bij een fruitautomaat. Het werkt verslavend. De ontwikkelaars van Tinder hebben dit ook zo bedoeld.
 • Tinder is een vluchtheuvel voor de eenzaamheid (mooi gezegd).
 • Het doel van de gebruiker is een partner vinden, het doel van Tinder is dat je terugkomt, een conflicterend belang.
 • Het bedrijf maakt 800 miljoen winst en heeft 60 miljoen gebruikers, de meest rendabele app uit de App Store.
 • Tinder is volgens haar de illusie dat je een mens kan bestellen, netzo als een pizza of een Uber-taxi.
 • Het is de tijd van de Ultra Modern Solitude (mooi gezegd).
 • Het kapitalisme is doorgedrongen in het diepste privéleven van de mens. (Dit is wat ik bedoel (zie boven) met ‘De techniek/technologie is de moraal gaan bepalen‘, ik schreef het in 1993. Bedrijven en onderzoeksinstituten hebben meer macht dan overheden en ontwikkelen op basis van een verdienmodel (winst) een product. Dit product kan diepgaande invloed hebben op samenleving en cultuur en de nadelen zien we in deze tijd in volle omvang, want ook de milieu/klimaatcrisis is hierdoor ontstaan, zie Dossier Broeikaseffect).
 • De journaliste ziet gelijkwaardigheid tussen man en vrouw door Tinder, want vrouwen zijn het gewend om op hun uiterlijk beoordeeld te worden (‘….onze waarde hangt af van ons uiterlijk….‘), nu geldt dat ook voor mannen.
 • Veel vrouwen gaat het om de seks. Er is sprake van seksuele overconsumptie: ‘Dat een vent alweer op zijn telefoon zit te gluren als je even naar de wc bent of dat hij al een Uber voor je heeft gebeld terwijl je nog amper je kleren hebt aangetrokken’. 
 • Disirability score is de waarde die iemand heeft, je kunt een 9 zijn of een 5, onderaan staan de kanslozen die direct naar links worden weggeswiped (zie boven 2014). Tinder zegt het niet meer zo te doen, maar er is geen transparantie.
 • Via algoritme krijgen vrouwen een wat oudere en beter verdienende man te zien, mannen wat jongere minder goed verdienende vrouwen. Tinder zegt het niet te gebruiken.
 • Tinder werknemers hebben een macho-cultuur.
 • Online daten is in de VS belangrijker dan in real life ontmoeten
 • Het boek dat ze schreef is erg succesvol en er komt een documentaire.

Update 03.04.2021 (7 jaar later)

De technologie heeft de mens in bezit genomen en het neemt steeds meer toe. ‘De techniek/technologie is de moraal gaan bepalen‘, ik schreef het in 1993. Bedrijven en onderzoeksinstituten hebben meer macht en geld dan overheden en ontwikkelen op basis van een verdienmodel (winst) een product. Dit product kan diepgaande invloed hebben op samenleving en cultuur en staat soms haaks op democratie.

Lees hier over de ontsporing van de sociale media: Meningen en sociale media

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid (en ‘zit’ niet op Tinder).
Geplaatst in cultuur, economie, filosofie, media | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Filterkoffie (Gebruiksaanwijzing)

(Geschreven in 2017)

Iets ‘nieuws’, de filterkoffie is terug. Treffend, dat doe ik al een leven lang zo. Grappig dat artikel in AD waarin staat dat mensen af wilden van ‘ingewikkelde espressomachines’. Er wordt gesproken over ‘slow coffee’.

Gebruiksaanwijzing voor 1 kop koffie: plaats filterhouder op mok, doe er een papieren filter in (ik heb altijd die bruine), doe er gewone gemalen koffie in (2 à 3 afgestreken lepels), giet kokend water langzaam op de koffie, giet alleen in het midden en niet aan de randen om de koffiesmaak maximaal te benutten (zet de filter in de gootsteen om uit te lekken en gooi deze later weg met GFT), voeg suiker en melk naar keuze toe.

Gebruiksaanwijzing voor meerdere koppen koffie in een koffiezetapparaat: vul de glazen kan met water (en doe dat door te tellen hoeveel, dus 4 koppen koffie is tellen tot 4 en kijk ook naar het streepje op de kan), plaats een papieren filter in de filterhouder, doe er gemalen koffie in (4 koppen koffie is 4 à 5 afgestreken lepels), zet het apparaat aan en als het geborrel ophoud is de koffie klaar, voeg suiker en melk naar keuze toe.

Gebruik een thermoskan als je meerdere koppen koffie wil opgieten en geen koffiezetapparaat wil gebruiken.

Doe alles proefondervindelijk tot de juiste samenstelling naar eigen smaak is bereikt.

Gebruik gewone filterkoffie, maar dat bekende merk is erg duur, er is een goed alternatief dat € 1,50 per pond goedkoper is.

Mijn favoriete morgenkoffie is een dubbele koffie met warme (volle) melk in een grote kom: koop een grote kom (die je in Franse films soms ziet, om croissants in te dopen), maak de koffie op de boven beschreven wijze in een mok en gebruik meer koffie zodat de koffie sterker wordt, giet de koffie vervolgens over in de kom, doe de opgeklopte warme melk erbij en voeg suiker naar smaak toe.

Lee hier het artikel over de Consumptiemaatschappij: Consumentisme

(C) Copyright Ronald Puma 

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog wordt geschreven zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, cultuur, economie, filosofie, journalistiek, media, milieu, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Economie als oorlog

(Geschreven in 2014) (Met Update 2022)

Economie is de voortzetting van oorlog met andere middelen.

Dit is een variant op het bekende gezegde van Carl von Clausewitz (1780-1831) “Oorlog is de voortzetting van politiek met andere middelen”. Hieraan moest ik denken na het zien van de documentaire Master of the universe (uitgezonden door de VPRO op Holland Doc) over een Duitser die een boekje open deed over zijn werk bij enkele Duitse banken in de jaren voor de economische crisis van 2007/2008  Hij geeft onthullende inzichten over de praktijken van financiële instellingen en van zichzelf. Zijn woordgebruik is doorspekt met militaire termen. Te zien op http://www.hollanddoc.nl/

Zelf schreef ik er over in 1992 in mijn artikel De geschiedenis herhaalt zich (zie zijbalk rechts). Ik schreef toen dit:

“Het is 1992 en de Derde Wereldoorlog is begonnen. In tegenstelling tot de Eerste en de Tweede Wereldoorlog is er geen oorlog die met wapens wordt uitgevochten, maar een Economische Wereldoorlog. Het is de strijd van allen tegen allen, van individu tegen individu. Het door het kapitalisme gecultiveerde egoïsme en eigenbelang heeft ervoor gezorgd dat mensen elkaar op wereldschaal zijn gaan bevechten. De ‘battle ground’ is de ‘markt’ en de inzet is de economische macht en overheersing. Tot in de perfectie uitgevoerde marktstrategieën zorgen ervoor dat bedrijven zich beramen over het veroveren van een volgend continent als markt en handelsoorlogen tussen de verschillende werelddelen moeten de economische suprematie garanderen. Het  kapitalisme kraakt en piept in al zijn voegen onder het gewicht van de uitputting van grondstoffen en energie en de ecologische vernietiging, maar de strijd moet doorgaan”.

Veel echte oorlogen gingen en gaan om het toegang krijgen tot energie- en grondstoffenvoorraden. De inval van de VS in Irak in 2003 ging om de oliereserves en bouwbedrijven die opdrachten kregen. Een bevriend regime werd geïnstalleerd en de positie in het Midden Oosten zeker gesteld. De VS steunde in de jaren 1950 in Iran al een staatsgreep toen de oliebelangen in gevaar kwamen, daar komt de Amerika aversie vandaan in het land. In 1989 kwam er een islamitische revolutie (maar daarover een andere keer).

Een van de rijkste mensen ter wereld Carlos Slim (Mexicaans zakenman) ziet zaken doen ook als oorlog (hij wilde in 2013 KPN overnemen):

Carlos Slim screenshot
Carlos Slim. Screenshot uit 2012.

Update 16.03.2018 (4 jaar later)

Handelsoorlogen zijn actueler dan ooit. De Verenigde Staten van Amerika hebben de handelsoorlog als middel ingezet om weer suprematie te krijgen op economisch vlak. Importheffingen (op staal) moeten concurrentie uit de rest van de wereld tegengaan.

Ik wil geen doemdenker zijn, maar er is anno 2018 een giftig mengsel van conflicten ontstaan, gegroeid in 25 jaar: handelsoorlogen, terugkeer Koude Oorlog en wapenwedloop met nieuwe wapens, regionale conflicten (Syrië), Noord-Korea (zie Dossier Geopolitiek), de klimaatcrisis, de schuldencrisis (wereldwijd zijn er enorme schulden), de mondiale kloof tussen arm en rijk en dergelijke. In een documentaire van de VPRO over klimaatverandering spreekt de Indiase schrijver Amitav Ghosh er over dat mondiale elites een ‘Malthusiaanse correctie’ zien aankomen (vermindering van bevolkingsaantal door rampen). Zelf combineer ik deze analyse met het gegeven dat vermogenden hun geld in belastingparadijzen hebben ondergebracht en sommigen bezitten zelfs eigen eilanden (zie Het Einde van Kapitalisme, rechts in de tijdbalk). Als de grote kladderadatsch komt zitten ze zelf in veiliger oorden.

Nieuw is de cyberoorlog, dit is oorlog voeren vanachter een bureau. Tanks en vliegtuigen zijn niet meer nodig om de tegenstander aan te vallen. In de nieuwe oorlogvoering gaat het om internet, elektriciteit en dataverkeer. Het is nu (in theorie, misschien zelfs in de praktijk, dit staat natuurlijk niet de krant) mogelijk om op afstand een land lam te leggen, zelfs om schade aan te richten, bijvoorbeeld door de beveiliging van kerncentrales uit te schakelen (er is een paar jaar geleden een aanval van het westen op het Iraanse kernprogramma geweest met een virus), chemische fabrieken te ontregelen en om de stroomvoorziening uit te schakelen. Men vraagt zich wel eens af wat er gebeurd als de Trans-Atlantische kabels die op de bodem van de zee liggen voor het internet en communicatie worden doorgeknipt….(het schijnt dat Russische onderzeeërs ze al in kaart hebben gebracht, dit is niet te beveiligen), de wereldeconomie zou volledig instorten (als eerste de handelsbeurzen).

Update 2019 (5 jaar later)

De president van van de Verenigde Staten van Amerika ziet een handelsoorlog als legitiem middel om de positie van zijn land te versterken. Vooral China is de tegenstander, maar ook de Duitse auto-industrie (en Europa). Het moet echter gezegd dat wij, de nieuwsvolgers, er geen echte mening over kunnen hebben, want we kennen de feiten niet. Wat wel een feit is is dat het Amerikaanse bedrijf Apple (een van de rijkste bedrijven in de wereld) al haar producten in China laat assembleren (ik schreef er over in Dossier China (Met Updates)). Daar horen we de president nooit over.

Jammer dat er geen dagelijks buitenland/achtergrond programma is op de publieke omroep, direct na het 20.00 uur Journaal. Ze zouden dan de verbanden kunnen leggen en zaken uitleggen met deskundigen. Maar dat is toch teveel gevraagd. Daarom weten zoveel mensen van niets.

Update 27.07.2021 (7 jaar later)

China is de grote uitdager in de wereld geworden, het land wordt autoritair geleidt door een president die voor het leven kan blijven zitten, zo heeft hij zelf bepaald. (Doet aan de oude keizers denken). Over de hele wereld doet China zaken, ze kopen havens en grond en leggen wegen en spoorlijnen aan en dat doen ze goedkoop. Inmiddels is hun elektronica even goed of misschien wel beter dan in het westen. Ze hebben hetzelfde gedaan als Japan in de jaren 1970: eerst alles namaken en technologie overnemen en daar mee verder gaan. Het is de bekende wet van ‘de remmende voorsprong’. De vergissing is dat ze zich in China baseren op een achterhaald groeimodel dat in het westen voor veel welvaart heeft gezorgd, maar waarvan de nadelen, zoals de klimaatcrisis, aan het licht zijn gekomen en een bedreiging voor de mensheid zijn. Onbegrensde groei van productie en consumptie is niet mogelijk, ik schreef het in 1996 in: Energie en grondstoffen quotum

Update 04.06.2022 (8 jaar later)

Economie als oorlog. Rusland met president Poetin en zijn getrouwen (een clan) is Oekraïne binnengevallen (lees Dossier Geopolitiek). Een nieuwe dimensie aan economie als oorlog. De in decennia ontstane afhankelijkheid van gas, olie en kolen als wapen gebruiken en de export van graan en andere landbouwproducten blokkeren.

Update 22.10.2022

Uit 2018 (zie boven): ‘Nieuw is de cyberoorlog, dit is oorlog voeren vanachter een bureau. Tanks en vliegtuigen zijn niet meer nodig om de tegenstander aan te vallen. In de nieuwe oorlogvoering gaat het om internet, elektriciteit en dataverkeer. Het is nu (in theorie, misschien zelfs in de praktijk, dit staat natuurlijk niet de krant) mogelijk om op afstand een land lam te leggen, zelfs om schade aan te richten, bijvoorbeeld door de beveiliging van kerncentrales uit te schakelen (er is een paar jaar geleden een aanval van het westen op het Iraanse kernprogramma geweest met een virus), chemische fabrieken te ontregelen en om de stroomvoorziening uit te schakelen. Men vraagt zich wel eens af wat er gebeurd als de Trans-Atlantische kabels die op de bodem van de zee liggen voor het internet en communicatie worden doorgeknipt….(het schijnt dat Russische onderzeeërs ze al in kaart hebben gebracht, dit is niet te beveiligen), de wereldeconomie zou volledig instorten (als eerste de handelsbeurzen)’.

Hier heb ik geen gelijk gekregen, want oorlog met tanks gebeurt nu in Oekraïne waar Rusland het buurland is binnengevallen. Maar het laat wel zien hoe ouderwets Rusland oorlog voert, daarom zijn ze ook aan de verliezende hand (hoewel niets zeker is). Hun materieel is (deels) zelfs oud en hun strategieën ook.

Het is een verwarrende tijd waar oude zekerheden zijn weggevallen. Kern van de zaak blijft dat de wereld door de afhankelijkheid van fossiele energie en de klimaatverandering snel naar alternatieven toe moet (ik schreef er in de jaren 1980 over) en dat we in een tijd van schaarste leven (ik schreef er in de jaren 1990 over), schaarste aan grondstoffen energie, schoon water en lucht, ruimte enzovoort. Als men heel lang het verkeerde doet komt er een culminatiepunt waarop alles tegelijk komt.

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Geplaatst in cultuur, economie, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De angstmaatschappij

(Geschreven in 2017) (Met Updates 2022)

Langzaam zijn we in een angstmaatschappij terecht gekomen en dat is het tegendeel van de vrije maatschappij die de verantwoordelijken ons voorhouden in te leven.

(C) Ronald Puma 20.12.2017
Betonblokken tegen terrorisme voor de terrassen op het Rokin in Amsterdam (20.12.2017).

Update 16.03.2018

Volgende week gemeenteraadsverkiezingen en een raadgevend referendum over de Wiv, de Wet Inlichtingen en Veilheidsdiensten ook wel sleepwet genoemd. Enkele analyses.

Wat is de Wiv/Sleepwet:

 • Er mag een zogenaamd ‘sleepnet’ worden ingezet om massaal online communicatie af te luisteren, ook van niet verdachte burgers. Zo mag een hele wijk afgeluisterd worden wanneer er een verdacht persoon in woont.
 • Alle geautomatiseerde apparaten mogen gehackt worden. Denk bijvoorbeeld aan telefoon, computer of smart-tv.
 • Er mag een geheime DNA-databank aangelegd worden waar iedereen in terecht kan komen.
 • Verzamelde data mag met buitenlandse inlichtingendiensten gedeeld worden, ook zonder deze eerst geanalyseerd te hebben.

De overheid wil dus betere mogelijkheden om telefoon-, e-mail- en internetverkeer te kunnen volgen. Men wil de mogelijkheid om alles dat via de kabel gaat ook te kunnen lezen. Het woord terrorisme valt altijd als eerste. Toch past deze hele gang van zaken in een bepaald patroon van decennia. In mijn Dossier Terrorisme heb ik al geanalyseerd dat de meeste van die jonge mannen die de aanslagen in Parijs en Brussel en elders hebben gepleegd ontspoorde jonge mannen zijn die in de westerse samenleving zijn uitgestoten en in een identiteitscrisis zaten. In 2005 waren er in de Parijse banlieus grote rellen, de autoriteiten hadden toen al moeten handelen door deze generatie jongeren een perspectief te geven op een toekomst. Molenbeek (Brussel) was al jaren een achterstandswijk die aan haar lot was overgelaten. Ze dachten dat deze jonge mannen hun leven lang op een straathoek zouden blijven staan en een jointje roken. De repressie van de staat door de politie is duidelijk. 10 jaar later zijn er wrede laffe aanslagen door verbitterde jonge mannen onder invloed van een giftig gedachtegoed dat uit de islam gehaald kan worden. Vaak is overigens gebleken dat terroristen al bekend waren bij de autoriteiten. Gelukkig hebben we in Nederland zulke grote aanslagen niet gehad, hoewel er wel jongens zijn geweest die het hadden willen doen. Journalist/regisseur Theo van Gogh (ik was geen fan van hem, dit terzijde) is door zo’n jongeman vermoord.

Nu vraagt de overheid aan de burgers (in een raadgevend referendum, het doet er niet toe wat de uitslag is) om hen te mogen bespieden als daar een aanleiding voor is. Dat is een hele moeilijke vraag, het is de vraag van de overheid aan de burger om hen totaal te vertrouwen. We leven nu in een democratie met bepaalde partijen aan de macht, hoe is dat in de toekomst? Naar men zegt zijn er veel garanties dat zorgvuldig met de gegevens zal worden omgegaan, is dat ook zo? De staat heeft nu al een enorme controle over de burger, denk aan het burgerservicenummer, dit is al gekoppeld aan van alles en nog wat (tegen fraude is het argument en dat zal voor een deel best waar zijn, voor een ander deel is het simpelweg controle en niets anders).

Wantrouwen tegen een staat is eigenlijk altijd nodig. Waarschijnlijk zal ik tegenstemmen.

De angstmaatschappij, waar ik boven over sprak in 2017, en de controlestaat zullen verder toenemen met meer wantrouwen, meer frustratie, meer afkeer van de politiek.

We leven al een paar jaar in een zogenoemd dreigingsniveau (Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN), er is een schaal van 5. Sinds 2013 is er door de organisatie die er over gaat, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV), dreigingsniveau 4 bepaald: de kans op een terroristische aanslag is reëel.  Dat is wat ik bedoel met een angstmaatschappij. 

Update 01.07.2020 (3 jaar later)

Inmiddels hebben we ook in Nederland een aanslag gehad van een ontspoord persoon die de weg in de maatschappij was kwijtgeraakt (hij is gek). (zie boven en in Dossier Terrorisme Dossier terrorisme (Met updates) waar ik al die ontspoorde jonge mannen die in Frankrijk en België aanslagen pleegden analyseerde).

De coronacrisis doet de angstmaatschappij sterk toenemen. Lees ook Dossier Coronapandemie Waar dit toe gaat leiden is ongewis, maar dat we jaren van problemen tegemoet gaan is duidelijk.

Update 26.01.2021 (4 jaar later)

De controlestaat is al jaren aan het toenemen, maatschappelijke problemen worden niet opgelost door de gevestigde partijen, bovendien willen ze de maatschappelijke ongelijkheid in stand houden, in plaats daarvan is er meer toezicht en controle gekomen. Een illusie van veiligheid wordt gecreëerd, want (uitgaans)geweld neemt niet af. Het is beter de bron van geweld, misdaad en terrorisme te onderzoeken en daar te beginnen met een aanpak en oplossing, hoewel in iedere maatschappij altijd geweld zal voorkomen, helaas het is niet anders.

Lees ook: Dystopie over de kwetsbaarheid van moderne samenlevingen.

Update 10.08.2021

De collectieve angst neemt toe, niet alleen door de pandemie maar ook door de klimaatcrisis. Beide zijn veroorzaakt door de mens zelf, maar het zijn met name de verantwoordelijken in economie, politiek en wetenschap die decennialang een beleid hebben gepropageerd en uitgevoerd dat de wereld in zorgen voor de toekomst, vooral bij jongeren, heeft doen terechtkomen. Niets is zo erg als een gebrek aan een goede toekomstverwachting, zonder toekomst geen leven. Uit de psychologie is bekend dat ontkenning de eerste reactie op een dramatische gebeurtenis is, daarom zijn er nog steeds mensen die de pandemie ontkennen (‘is maar een griepje’) en ook klimaatverandering wordt door velen ontkend. Gisteren verscheen het nieuwste rapport van de Verenigde Naties klimaatgroep IPCC vol met alarmerende feiten over het klimaat (lees Dossier Broeikaseffect (CO2)). Veel mensen op de in het begin zo geroemde, maar inmiddels verguisde, sociale media ontkennen de klimaatverandering. Waarbij overigens de vraag is wie het zijn zijn, want door de anonimiteit kletsen veel mensen waar wat en willen ze anderen de kast op jagen (ik schreef er over in: Meningen en sociale media).

De angstmaatschappij neemt toe, het bange individu klampt zich vast aan illusoire zekerheden, kijkend naar rampenfilms die werkelijkheid zijn geworden in het nieuws…….

Update 28.10.2021

We gaan momenteel van crisis naar crisis.

Niets is zo erg en beschamend voor een maatschappij om mensen, jongeren in het bijzonder, angst voor de toekomst te bezorgen. Deze situatie kan alleen ontstaan vanuit politiek die geen visie en beleid heeft.

Update 06.11.2021

Dit Blogbericht begon in 2017 met angst voor terrorisme en in 2018 voor de aantasting van privacy. De angst voor de coronapandemie is erbij gekomen en heeft al zorgwekkende vormen aangenomen. Net zo als men zichzelf niet ouder ziet worden als je iedere dag in een spiegel kijkt, zo ziet men niet hoe deze maatschappij in verval is. De coronapandemie begon in China 2 jaar geleden (ze geven daar geen openheid van zaken, het is een dictatuur, zie Dossier China) en sloeg over naar de hele wereld. Aangezien dit nooit eerder in de moderne tijd is voorgekomen, in ieder geval niet na de Tweede Wereldoorlog, is dit een enorme beproeving voor individuele mens en de mensheid als geheel in een globale wereld (met 7.5 miljard mensen) die bijna, of misschien wel helemaal, zich als een (1) geheel voortbewegend organisme is geworden. De psychische belasting is hoog, vooral voor mensen aan de ‘onderkant’ van samenlevingen die een existentiële bedreiging ervaren en angstig worden en in complotten gaan geloven (ook enkele politici uit de populistische hoek die garen spinnen bij het verlies aan vrijheid en dit dan ook als speerpunt van hun retoriek hebben genomen). Mensen met een vaste baan en een goed inkomen hoeven vooralsnog niet veel te vrezen (en dat wordt vergeten). Dat er een groot kwaliteitsverlies van de maatschappij is staat echter buiten kijf en dat er vandaag weer oude coronabeperkingen terug komen is deprimerend. De vraag is of we in een structurele voortdurende situatie van angst zijn terecht gekomen met aanhoudende corona maatregelen/beperkingen waaronder een jaarlijkse vaccinatie en afstandhouden (dat tegennatuurlijk is).

Nog groter is de klimaatcrisis en angst voor de toekomst, vooral voor jongeren. In het Schotse Glasgow is deze week een klimaatconferentie en het ene na het andere doemscenario is te lezen en te zien, waarbij voor Nederland de stijgende zeespiegel het meeste aandacht krijgt. Niet toevallig schreef ik hierover mijn afstudeerscriptie met de zin ‘Breda aan Zee’ (lees Dossier Broeikaseffect (CO2)).

Waarschijnlijk lag het hoogtepunt van de welvaarts- en consumptiemaatschappij in de jaren 1970 met onbezorgde toekomstdromen en onbegrensde groei van de economie. Er waren echter een stel vervelende milieufanaten die een rapport schreven waarin stond dat er grote problemen in de toekomst zouden komen (de bekende ‘Club van Rome‘). Zelf heb ik altijd, sinds mijn studie, het verband gelegd met het gekozen economisch systeem dat bekend staat onder de naam kapitalisme. Kapitalisme is niets anders dan mensen hun goddelijke gang laten laten gaan op de vrije markt en veel en goedkoop laten produceren en consumeren, natuur en milieu spelen geen rol. Ik schreef er in de jaren 1990 al over dat dit spaak zou lopen. Er is, welswaar beperkte, sturing van een overheid nodig, geen planeconomie zoals in het communisme: deze werkt nog slechter (met schaarste en ook milieuaantasting).

Al deze maatschappijen zijn ver heen, dit is een Gordiaanse Knoop (uit de Griekse oudheid) geworden, de mensheid loopt langs een ravijn (van een werkende vulkaan) en er in vallen wordt steeds makkelijker, maar niet onvermijdelijk….

Update 31.01.2022 (5 jaar later)

Net zo als men zichzelf niet ouder ziet worden omdat men iedere dag in de spiegel kijkt, zo zien we niet hoe de maatschappij is achteruitgegaan omdat we er iedere dag in leven. Zou men de klok terug kunnen zetten naar (zeg) 10 jaar geleden, dan zou men zien wat er allemaal is veranderd en niet ten goede. Alle westerse maatschappijen zijn in crisis geraakt, de verantwoordelijken zullen het nooit hardop zeggen, dat zou de mensen alleen maar verontrusten. Opnoemen van de problemen deed ik onder andere in 16 Dossiers.

Een toegangsbewijs (vaccinatiebewijs) moeten tonen om in een café iets te gaan drinken is vanuit het bestrijden van de pandemie wel te begrijpen, maar absurd blijft het. Het woord ‘wappie’ gebruik ik zelf niet (is te denigrerend, dit zijn mensen die de hele gang van zaken niet begrijpen, het moet beter uitgelegd worden), maar ze voelen aan dat hun vertrouwde leven weg is, voorbij. Het worden ook steeds meer mensen, overal op de wereld. De autoriteiten hebben strenge maatregelen (inperking vrijheden, lockdown) genomen om de pandemie te bestrijden, de duur ervan is niet bekend en de angstmaatschappij zal hierdoor toenemen met meer wantrouwen.

‘De beschaving zal eindigen als een klucht’, geschreven in de jaren 1990 (in de Notities). Toen dacht ik aan ergens ver weg in deze eeuw (als ik al lang dood zou zijn), maar dat ik het zelf zou gaan meemaken had ik niet verwacht. De ene absurditeit na de andere volgt elkaar op, in steeds sneller tempo, we gaan van crisis naar crisis….

Absurditeit en angstmaatschappij accepteren is geen optie. In een angstmaatschappij wil je niet leven.

Update 20.05.2022

De pandemie, corona, lijkt voorbij, er komt echter alweer een nieuw virus aan: het apenpokkenvirus.

De angst is toegenomen met de oorlog in Oekraïne, de angst voor de atoomoorlog. Wie de jaren 1980 heeft meegemaakt (ondergetekende) weet wat de dreiging met de totale vernietiging is: de MAD doctrine, de Mutual Assured Destruction (de wederzijds gegarandeerde vernietiging) die inhoudt dat de VS en Rusland elkaar en de hele wereld kunnen vernietigen, TOTAAL. Zover zal het niet komen, maar de dreiging alleen al zorgt voor angst. Veel jongeren zijn in de problemen en vertonen gedrag dat niet past bij jong en onbezorgd zijn. Triest. Bovendien is de hulpverlening door jarenlang verkeerd beleid (= bezuinigen) achteruit gegaan (lange wachtlijsten). De gevestigde politiek is onmachtig om problemen op te lossen, er wordt wel veel onderzocht en vergaderd en er worden plannen gemaakt…Het parlement heeft zich 1 dag bezig gehouden met de TELEFOON van de minister-president.

Update 31.05.2022

Inlichtingendiensten slaan massaal gegevens op van miljoenen burgers en deze worden bovendien langer bewaard dan is toegestaan. Burgerrechtenbeweging Bits of Freedom gaat een klacht indienen.

Verbazen doet het niet, de controle van de burger neemt door de digitalisering toe, het is een wedloop tussen burgers en overheid. Waarbij gezegd moet worden dat criminaliteit en terrorisme wel degelijk een gevaar zijn. De maatschappij is verhard en gepolariseerd, de mentaliteit van ‘ieder voor zich‘ is als een onuitroeibare schimmel vast komen te zitten. De verantwoordelijken in politiek en economie zullen dit echter nooit beamen of toegeven.

Aanvullingen mogelijk.

Bord aan het einde van een perron.

(C) Copyright Ronald Puma 

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog wordt geschreven zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.

Illustratieve foto’s (alle foto’s zijn te koop).

Geplaatst in Columns, cultuur, filosofie, journalistiek, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Het Ik-Tijdperk

(Geschreven in 2017) (Update 2021)

PIC_0005.B.800 (C) Ronald Puma

Ik, Me, Myself, I.  (Foto © Ronald Puma).

Hoorde een tv recensent op de radio vragen bij een gesprek over de Bekende Nederlander (ook wel BN-er genoemd) en bekende mensen wereldwijd: ‘Maar wat kan Kim Kardashian dan?’ Antwoord: ‘Zij kan zichzelf goed verkopen’. Ze hoeft niets te kunnen, haar uiterlijk is haar verkoopartikel (met name haar dikke kont, dit schijnt nog navolging te krijgen ook).

De term Ik-Tijdperk is al eind jaren 1970 ontstaan. Weekblad Haagse Post met John Jansen van Galen schreef er over. Later werd het een boek. Ik moet het eens herlezen. Ik ben bang dat we in 35 jaar achteruit zijn gegaan in plaats van vooruit. We leven misschien wel in de meest narcistische tijd ooit. De technologie heeft dat mogelijk gemaakt.

Narcissus is een persoon, een knappe jongeman, uit de Griekse mythologie (3000 jaar oud), hij was arrogant en werd verliefd op zichzelf. Hij keek in stilstaand water en zag zijn spiegelbeeld en vond zichzelf zo mooi dat hij moest blijven kijken (net als al die mensen die naar zichzelf kijken op hun smartphone en hun foto’s dwangmatig op de sociale media, Instagram ed, plaatsen). Het liep niet goed af, (we kunnen heel veel leren van de Oude Grieken). Hij vergat te eten en drinken en probeerde met zijn spiegelbeeld te praten maar dat praatte niet terug. Zijn tranen verstoorden het spiegelbeeld. De aftakeling was daar, hij verloor zijn schoonheid en ging dood. Zijn lichaam werd nooit gevonden, maar de goden waren mild: er bleef een bloem met zijn naam bestaan, de Narcis…..

Meer: I Am: Me, Myself, I

Meer: Spiegeltjes en Kralen

Update 26.04.2021

Lees ook: Meningen en sociale media

phone telefoon
(C) Ronald Puma
De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding.
Dit blog is onafhankelijk en niet verbonden aan een partij.
Geplaatst in Columns, cultuur, filosofie, journalistiek, media, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Flexwerk (Het drama arbeidsmarkt)

(Geschreven in 2019) (Update 2021)

Met dank aan 15 jaar liberaal-kapitalistisch-neoliberaal beleid van VVD CDA PvdA D66

In 10 zinnen wordt het drama beschreven dat zich de afgelopen 10 tot 15 jaar heeft voltrokken op het gebied van werk en de arbeidsmarkt in Nederland en de bron is van polarisatie, populisme, toegenomen armoede, grotere welvaartsverschillen, enzovoort. Iedere zin geeft een drama weer. Voeg hierbij de structurele woningnood, de toegenomen werkdruk in alle sectoren (onderwijs, zorg, politie enzovoort) (leidend tot de burn-out/depressie epidemie) en je hebt de verklaring voor de onvrede die heerst als een hardnekkige griepgolf in de winter. Dit wordt echter al een paar jaar door ‘de politiek’ en de verantwoordelijken gebracht als: het gaat goed met de economie en met Nederland’. 

30 jaar liberaal-kapitalistisch (ook wel neoliberaal genoemd) beleid van de gevestigde partijen die al 40 jaar regeren: VVD, CDA, PvdA, D66. Ik zou mijzelf gaan herhalen als ik dit nogmaals zou gaan uitleggen, want dit is jaren geleden al beschreven in diverse Dossiers (zie onder Artikelen).

Update 12.01.2021

Hopelijk maken mensen bij de komende verkiezingen een onderscheid tussen de corona aanpak van Mark ‘De President‘ Rutte en 10 jaar VVD beleid. Je moet er niet aan denken dat zijn voorganger nu MP was geweest (toch?… u begrijpt wel waarom…). 

Update 14.03.2021 (3 jaar later)

IEDEREEN is ineens vlak voor verkiezingen het er over eens dat ‘flexwerk is doorgeschoten’. Lees ook De Boze Burger en het ‘populisme’ waarin ik het verband leg tussen populisme en sociaal economische ontwikkelingen zoals het lage minimumloon, woningnood, flexwerk/zzp werk/uitzendwerk en dergelijke.

(C) Copyright Ronald Puma 

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog wordt geschreven zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.

Geplaatst in Columns, cultuur, economie, EU, journalistiek, Kapitalisme, media, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

PostNL

(Geschreven in 2017) (Met Update 2021, 4 jaar later)

Een klein maar exemplarisch stukje in de Volkskrant vandaag (05.12.2017, pagina 8) van hoe het níet moet op een arbeidsmarkt en in een maatschappij.

Het gaat over de postmarkt. Dit verhaal begint al in de jaren 1990 toen er een liberaliseringsgolf over de wereld trok. Het communisme was (terecht) ten onder gegaan en de liberaal-kapitalistische heilstaat was aan gebroken. De economie zou floreren door de opkomst van nieuwe technologieën en internet. (Dat er bubbels aan het ontstaan waren was nog niet duidelijk). Alle staatsbedrijven moesten worden geprivatiseerd en naar de ‘markt’: energievoorziening, woningbeheer, betalingsverkeer, de banken en de postbezorging. PPT (Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie) werd KPN en TNT, uit de laatste kwam TNT Express en PostNL. Over PostNL gaat het hier.

350 postsorteerders eisen een nabetaling van 5 miljoen euro vanwege een door PostNL gehanteerde schijnconstructie. De postsorteerders, 350 Polen, Portugezen en Nederlanders, doen het vervelende werk van in de avond en nachturen sorteren van pakketjes (honderden pakketten per uur). Zij verdienen net iets boven het minimumloon terwijl ze eigenlijk volgens de CAO van PostNL betaald zouden moeten krijgen. De schijnconstructie is dat de postsorteerders via een uitzendbureau bij PostNL werken. Het uitzendbureau is speciaal voor dit doel opgezet (het zou niet verbazen als dit door PostNL zelf is gedaan, maar dat is niet duidelijk). PostNL bespaart zo 1 miljoen euro per jaar.

Dit hele verhaal is natuurlijk zoals het niet moet, het is puur kapitalisme: zo goedkoop mogelijk produceren tegen de laagste prijs. Wat ook opvalt is dat er sprake is van Polen en Portugezen, dit zijn de mensen die meer verdienen dan in hun eigen land (zelfs met onderbetaling hier), ze stellen geen vragen en werken hard (ik schreef er eerder over in Dossier Migratie: Dossier Migratie (Met Updates)

Een besparing van 1 miljoen is goed voor de bedrijfsresultaten en de aandeelhouders en in de mooie jaarverslagen zullen ronkende teksten staan van hoe goed het allemaal gaat met het bedrijf. De eigenaren zullen in hun auto’s uit de A-klasse naar hun vrijstaande huizen rijden in de bosrijke buitenwijken van een stad en kerst vieren met dure pakjes onder de boom en trots zijn op hun prestaties.

Bij een inspectie bleek de gang van zaken en vakbond FNV heeft een rechtszaak aangespannen.

Er zijn nog meerdere ontsporingen met betrekking tot de post. 10 jaar geleden werd de postbode afgeschaft en kwam de postbezorger. Er moest concurrentie komen in de postbezorging, wat 1 normaal betaalde baan was werden 2 slecht betaalde banen (er worden door e-mail steeds minder brieven bezorgd, dat speelt natuurlijk ook een rol). Ook bekend van een paar jaar gelden is de pakketbezorger als zzp-er, als schijnzelfstandige, geen vast contract meer, maar hard werken voor weinig geld en de onkosten en verzekeringen zelf dragen. Er zijn rechtszaken gevoerd om mensen weer in vaste dienst te krijgen en het schijnt dat dit is veranderd.

Ik schreef er al vaak over: dat hele ‘populisme’ is terug te voeren op sociaal-economische omstandigheden. Mensen zijn de afgelopen jaren afgeknepen en uitgebuit maar ze komen uit bij de verkeerde politici die een zondebok als schuldige aanwijzen. De nieuwe politicus die nu in de peilingen omhoog schiet is een intellectueel warhoofd met een jongensachtig uiterlijk en een zeker charisma (voor veel vrouwen aan aantrekkelijke man zogezegd), maar hij spreekt teksten uit waar geen touw aan vast te knopen is. Een mengelmoes van standpunten (zijn analyse van een partijkartel deel ik, maar ik zie het breder en dat is de economisch-politieke elite). Pim Fortuyn was ook een charismatisch man, hij begon 15 jaar geleden in de achterstandswijken van Rotterdam, waar de sociale ellende was terechtgekomen, met een verkiezingswinst. Veel mensen hebben in hem iemand gezien die tegen de heersende elite inging (die economisch-politieke elite) (ik was geen aanhanger van hem). Tot hij werd vermoord (2002) door een op hol geslagen milieufundamentalist. Sindsdien hebben we een brede en groeiende onderstroom gezien van onvrede in de samenleving en de politiek en toen moest de ergste economische crisis sinds de jaren 1930 nog beginnen. Mw Verdonk en hr Wilders volgden. Wilders wordt nu ingehaald door die nieuwe politicus.

Veel zal het niet helpen omdat de ware oorzaken van de problemen niet worden aangepakt: vaste banen, betaalbare huizen, betaalbare gezondheidszorg, goed onderwijs, veiligheid op straat, verkleining van de welvaartsverschillen enzovoort. Maar de politiek loopt al jaren achter de feiten aan. Nederland wordt kort samengevat heel slecht bestuurd, het is allemaal korte termijndenken en bovendien is er pure machtspolitiek, want wees niet naïef, alles wat niet binnen het kader past word buitenspel gezet. Al die partijen die de afgelopen 25 jaar regeringsverantwoordelijkheid hebben gedragen (VVD, CDA, PvdA, D66) hebben allemaal boter op hun hoofd en we hebben er 20 jaar politiek geharrewar door gekregen. Vooral de sociaal-democratie heeft het laten afweten, ze zijn helemaal mee gegaan met de liberalisering en de privatisering en hun stemmers en achterban hebben ze in de steek gelaten (ik heb dit al zo vaak gezegd oa in Dossier PvdA/SP: Dossier PvdA / SP (Met Updates)

Het verbaasd niet dat er inmiddels een revival is van Karl Marx (grondlegger van het communisme). In België is een links-marxistische partij (PVDA van België) die echte veranderingen wil, geen cosmetisch pappen en nathouden. Een Nederlandse schrijver houdt in een pamflet een pleidooi voor het communisme. Zoals ik echter ook al vaker heb gezegd: de analyse van Marx is goed, maar niet zijn oplossing. Er zijn nieuwe maatschappelijke structuren en verhoudingen nodig. We moeten beginnen met de pakketsorteerders, die diep in de nacht aan het werk zijn als iedereen ligt te slapen, loon naar werk te geven.

Vernield bushokje in Nijmegen mei 2002 na de moord op Pim Fortuyn. De man op de foto is Ad Melkert. (C) Ronald Puma.
PIC_0044.750 (C) Ronald Puma
Dichtgemaakte brievenbus. (C) Ronald Puma

Een alternatief voor de illusieloze politiek van de gevestigde partijen: Humanistisch Sociale Partij

Update 25.11.2021

In België is er strafrechtelijk onderzoek naar de handelwijze van PostNL. Dit verbaasd niets, ik schreef er 4 jaar geleden over. Helaas is de conclusie dat de gevestigde politiek niet meer in staat is bedrijven aan banden te leggen.

Een artikel in de Volkskrant: https://www.volkskrant.nl/ts-b6020ae6

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit artikel is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, economie, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, privatisering, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

1 mei/may Dag van de Arbeid/Labour Day (2021)(2022)

Ontwerp/Design (C) Ronald Puma

Meer/More: Het Einde van het Kapitalisme (The end of capitalism (2015).

Meer/More: Het Einde van het Communisme (The end of communism (1991).

Meer/More: Humanistisch Sociale Partij (Humanist Social Party (2017).

Geplaatst in Columns, communisme, cultuur, economie, EU, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, media, milieu, politiek, privatisering, religie, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Earth Day / Dag van de Aarde (2020)(2021)(2022)

Earth Day April 22 2020. Dag van de aarde 22 april 2020. (Met Update 2022)

De coronapandemie heeft de hele wereld geraakt, de sociale en economische gevolgen zijn zeer groot, alleen te vergelijken met oorlog (zonder geweld, onderdrukking en honger). Na de crisis doorgaan op de dezelfde weg is uitgesloten. We horen nu al de verhalen dat de verantwoordelijken terug willen naar heilloze weg van economische groei door meer productie en consumptie. Economische groei moet geen doel zijn maar een middel om mensen een zinvol bestaan mogelijk te maken.

We zullen de richting op moeten van beperking van de productie van goederen en consumptie van voedsel (in de landen die teveel consumeren en waar te dik zijn (obesitas) veelvoorkomend is) vooral beperking van de consumptie van vlees. (Het vermoeden is sterk dat het coronavirus (Covid-19) van dier op mens is gegaan doordat mensen in China (Wuhan) op vervuilde vleesmarkten inferieure vleessoorten bereiden en consumeren). Amerikaanse fastfood bedrijven moeten worden teruggedrongen door bouwstops en indien nodig verboden. Wellicht kan verandering van het menu een oplossing zijn om sluiting te verhinderen.

De wereldhandel moet terug, moet worden verminderd (ik schrijf er vanaf de jaren 1990 al over). Heen-en-weer gesleep met industriële goederen (die in Azië/China goedkoper kunnen worden gemaakt) door duizenden (vervuilende) containerschepen moet worden tegengegaan. We moeten naar hergebruik en reparatie: een circulaire economie. Een circulaire economie is verstandig gebruik maken van grondstoffen (bijvoorbeeld ijzererts) en energie (kolen, olie en gas). Het gebruik van fossiele brandstoffen (kolen, olie, gas) moet worden terugdrongen vanwege de opwarming van de aarde (inmiddels onbetwist) en vervangen door zonneenergie en windenergie en energiebesparing en onderzoek naar nieuwe energiebronnen. (Ik schreef het in 1981 in: Dossier Broeikaseffect (CO2) (Met Updates)

Vandaag enkele op het oog onbeduidende voorbeelden van hergebruik. 

Dit klapstoeltje heb ik vorig jaar uit een berg grof vuil getrokken, de zitting was niet meer te redden. Hiervoor kocht een latje en zaagde er 5 delen van en monteerde deze. Bruine verf is niet mooi, maar ik had er nog een blikje van staan. Dit soort klapstoeltjes worden verkocht vanaf 15 euro tot 35 euro en men ziet ze vaak in de horeca. (Geweldige stoelen zijn het overigens niet, maar daar gaat nu niet om).

Circulaire economie (C) Ronald Puma 01

Deze prullenbak nam ik mee uit een grofvuil berg. Het is een Ikea prullenbak. (Er zaten twee pennenbakjes bij die er hetzelfde uitzien). Na alles goed te hebben schoongemaakt: klaar voor gebruik. Waarom iemand dit weggooit is een raadsel.

Circulaire economie (C) Ronald Puma 02

Deze vaas stond bij de glasbak aangezien hij er niet in paste. Ik nam hem mee en maakte hem schoon. Op tafel maakte ik er een stilleven van. (Meer: Still life with apples and oranges)

Circulaire economie (C) Ronald Puma 03

Lees ook: Dossier Consumentisme (Met Updates) met meer voorbeelden van duurzaamheid en hergebruik en de achtergronden van de consumptiemaatschappij.

Update 22.04.2021

Vandaag weer Dag van de Aarde. Today Day of the Earth.

Lees ook: Een vastgelopen containerschip in het Suezkanaal over de nadelen en gevolgen van globalisering.

Update 22.04.2022

Vandaag weer Dag van de Aarde. Today Day of the Earth.

Lees ook de analyses uit 1981 waarin staat dat de mens zijn omgang met de natuur moet wijzigen: Dossier Broeikaseffect (CO2)

(C) Ronald Puma

Dit blog is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Geplaatst in Columns, communisme, cultuur, economie, EU, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, kort verhaal, media, milieu, Muziek, politiek, privatisering, religie, sport, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Maradona en Cruijff

(Geschreven in 2020)

Een voetbaldeskundige zou ik mijzelf niet willen noemen maar ik volg het een en ander toch in wisselende intensiteit al vanaf de jaren 1970. De massahysterie die nationaal en internationaal is losgebarsten na overlijden deze week van de Argentijnse voetballer Maradona (1960-2020) is echter opvallend. Zonder zijn kwaliteiten in twijfel te trekken is hij naar mijn mening niet de ‘beste voetballer aller tijden’, dat was onze eigen Johan Cruijff (1947-2016).

Maradona is jong gestorven (60), hij kwam uit de arme wijk van Buenos Aires en werkte zich door zijn voetbaltalent omhoog (zoals al die jongeren hopen te doen, het is de enig manier om uit de armoede te komen (ook handel in drugs), maar vrede kon hij niet vinden met zijn talenten en enorme hoeveelheid geld, die hij naar verluid later na zijn carrière spendeerde aan de consumptie van drugs en aan vrouwen (en eten, hij was dik). Als voetballer was hij wat men noemt een pingelaar (dribbelaar) wat in wezen een heel egoïstische manier van spelen is, vooral spelen voor jezelf. Hij kon het echter zeer goed en dat liet hij vaak zien.

De op deze dagen herhaaldelijk getoonde handsbal waarmee Argentinië in 1986 een wedstijd won en die als de ‘hand van god’ de geschiedenis is ingegaan is natuurlijk idioot (hij bleef lang volhouden dat het geen hands was, hoewel iedereen dat had kunnen zien. Sportcommentator Theo Reitsma zag het direct en we kunnen dat ook horen bij het tv commentaar). (Hoorde een doorgaans nuchtere presentator op de radio losgaan en dit allemaal verdedigen). Het bekende filmpje waarbij hij tijdens een warming up (met op de achtergrond het vreselijke nummer Life Is Life) minutenlang een balletje hooghoudt is knap, maar hoort in het circus thuis. Psychologisch gezien bleef hij na zijn carrière een innerlijke wedstrijd spelen die om aandacht en bevestiging ging, een wedstrijd die men nooit kan winnen. Alle drugs en alle vrouwen zullen nooit voldoende zijn om een innerlijke leegte te vullen. Meer voetballers hebben het er moeilijk mee gehad (George Best 1946-2005) (popmusici hebben het vaak ook, ze gaan daarom jong dood (‘Club van 27’). Over zijn vriendschap met dictatoren en maffia zullen we het maar niet hebben.

Voetbal is nieuwe metafysica van het volk, dat zien we door de populariteit bij de massa’s, in de hele wereld. Verwonderlijk is het niet, ik schreef erover in Dossier Voetbal, na de ‘dood van God’ van filosoof Nietzsche is er niets meer over om aan vast te klampen en troost voor een ellendig bestaan met armoede en uitzichtloosheid te halen, voetbal heeft deze leegte opgevuld. De verlossing moet in de moderne tijd van het voetbal komen (ook popmuziek en consumptie zorgen voor (nep)verlossing). Op tv zei een Italiaanse fan, of hij het meende weet ik niet, dat Maradona na drie dagen zou wederopstaan (net zoals Jezus….). Cruijff werd in zijn tijd bij Barcelona ook de ‘verlosser’ genoemd. (Kunst is natuurlijk het beste medicijn voor het leven (maar dit terzijde).

Nee, dan Johan Cruijff, hij groeide op in Amsterdam en zijn talenten werden ook al snel duidelijk. Hij combineerde technisch goed spel (balbehandeling) met inzicht en intelligentie en dit zijn de mensen die een wedstrijd kunnen ‘lezen’, daarom was hij later ook een goede trainer. Het gaat in een wedstrijd (ook, misschien vooral) om de positie die je hebt op het veld als je de bal niet hebt, daar is intelligentie voor nodig, bovendien is het belangrijk niet alleen voor jezelf te spelen, maar ook voor een ander en dat kunnen veel voetballers niet, ook de groten niet, misschien juist de groten niet vanwege de ego kwestie. Ook die heerlijke Amsterdamse arrogantie speelt een rol, voor niets en niemand bang en stronteigenwijs (mijn grootvader (1900-1962) was een Amsterdammer).

Het zogenoemde totaalvoetbal (nieuw in de jaren 1970) ging uit van uitgekiend positiespel/positiewisselingen waarbij het ging om de plaats op het veld van spelers die de bal niet hadden maar wel op elkaar regeerden om zo de tegenstander onder druk te zetten. Cruijff en meestertrainer Rinus Michels hebben er veel mee gewonnen.

Onmisbaar was Amsterdamse lef en arrogantie die heel Ajax in die tijd (jaren 1970) met die generatie had. Want ze waren allemaal goed (Piet Keijzer Sjaak Swart waren ook geweldig). Zo’n tijd komt niet meer terug, alles draait nu om geld net zo als het in de hele maatschappij om geld gaat en de meeste mensen zijn dit gaan geloven en ondersteunen.

De Johan Cruijff mentaliteit is een uitspraak van hem die ik ooit opschreef toen hij een ander team analyseerde: ‘Ze hebben niet iemand die zegt ‘geef mij die bal maar even’. Drukt precies uit wat hij zelf altijd deed, het voortouw nemen en aanvoerder zijn en winnen (niet altijd natuurlijk).

Ook maatschappelijk was hij betrokken en de voetbalveldjes door heel Nederland voor jongeren zijn geweldig.

In 2016 schreef ik Dossier Voetbal (Met Updates) met andere analyses over voetbal en sport als nieuwe religie, maar in 1992 stipte ik dit al aan in ‘De geschiedenis herhaalt zich’.

Zelf ben (was) ik een links- en rechtsbenige voetballer en kon goed een balletje hooghouden, maar helaas is het er door omstandigheden vroeger nooit van gekomen echt te voetballen…

Update 09.12.2022

“Voetbal wordt met het brein gespeeld”, Louis van Gaal op een persconferentie in Qatar waar WK voetbal wordt gespeeld. Van Gaal is een echte vakman, iemand die zijn vak beheerst. Het verbaasd niet dat Rinus Michels zijn voorbeeld was (zie boven).

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, cultuur, filosofie, journalistiek, media, religie, sport, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Big Brother (George Orwell)

(Geschreven in 2016) (Met Update 2022, 6 jaar later)

Afgelopen zomer 5 boeken herlezen na 25 tot 30 jaar om te zien wat ze nog waard zijn: George Orwell: 1984 en Animal Farm, Aldous Huxley: Brave New World, Voltaire: Candide en Amusing Ourselves to Death van Neil Postman. Dit blijven allemaal klassiekers hoewel het boek van Postman uit 1985 wel wat gedateerd is.

Orwell (1903-1950) beschreef in 1948, toen hij het boek 1984 schreef (toen nog heel ver weg in de toekomst), de totalitaire staat (gebaseerd op het communisme in de Sovjet-Unie en het verslagen fascisme/nationaal-socialisme van Nazi-Duitsland). Het individu is ondergeschikt aan de staat, privacy is er niet want in ieder huis is een beeldscherm voor de staatspropaganda en een camera (we zouden nu webcam zeggen) voor de controle. Beide kunnen niet uitgezet worden en iedere hoek van het huis is zichtbaar, alleen in een heel klein hoekje kan de hoofdpersoon in een schriftje schrijven. Hier komt het beroemd geworden ‘Big Brother is watching you’ vandaan.

Waarheid bestaat niet meer, de geschiedenis wordt tot in details herschreven in het voordeel van de staat. Er is een nieuw gebruik van taal, de Newspeak (Nieuwspraak). Het ministerie van Waarheid heeft voor een omkering van betekenis van woorden gezorgd, dus: Oorlog is vrede, Vrijheid is slavernij, Onwetendheid is kracht en 2 + 2 = 5. Het gaat altijd goed met de economie (je leest hier de beroemde 5-jarenplannen van de Sovjet-Unie in waarin de productiecijfers altijd rooskleurig waren terwijl er schaarste was). Er is altijd oorlog met een buitenlandse vijand, maar dit kan van de ene op de andere dag een andere vijand zijn.

Een man en een vrouw onttrekken zich aan het systeem, zij willen zichzelf zijn en niet de staat dienen. Er is een vermoeden van het bestaan van een verzetsgroep. Ze vinden een schuilplaats waar ze af en toe naar toe kunnen. Maar de staat is niet te verslaan, wint altijd en beide worden niet alleen onderworpen, uiteindelijk houden ze zelfs van van Grote Broer en accepteren dat 2 + 2 5 is.

Als je het boek uit hebt wil je het nog een keer lezen, je vraagt je telkens af: hebben wij dat in deze maatschappij ook niet. De controlestaat is er, maar hij is niet totaal. Tenminste daar gaan we van uit op dit moment, maar er is een race om de techniek gaande. Staten zullen nooit laten weten wat ze kunnen, Snowden heeft laten zien dat de VS wereldwijd telefoonverkeer kan scannen en ze doen het ook. De botsing ontstaat daar waar democratische rechten en privacy geschonden worden om bijvoorbeeld terroristen op te sporen. We moeten echter heel goed uitkijken dat democratische rechten en vrijheden niet beperkt worden onder het mom van terrorismebestrijding (in andere landen gebeurt dit al).

Ook het begrip Newspeak zie je in deze tijd. Bezuinigingen noemen ze altijd ‘hervormingen’, liefst de ‘noodzakelijke hervormingen’. Stijging van de huizenprijs is goed. Prijsstijgingen in het algemeen, ook wel inflatie genoemd, zijn goed. Veel consumeren is goed. Geld lenen is goed. Schulden zijn geen probleem. etc.

Het tweede boek van Orwell is Animal Farm, De Boerderij der Dieren in de vertaling. Gepubliceerd in 1945. Dit boek is een komisch geschreven, maar tragisch, verhaal over de ontsporing van het communisme in de Sovjet-Unie. De revolutie in 1917 (volgend jaar dus 100 jaar geleden) beloofde veel, maar mondde uit in wreedheden, kampen en een nieuwe elite. De hoofdpersonen uit het boek zijn dieren. Het begint met een gelijkheidsideaal, maar eindigt in: Alle dieren zijn gelijk, maar sommige dieren zijn meer gelijk dan andere dieren.

Orwell stierf jong aan een ziekte (46 jaar), het einde van het communisme zou nog 39 jaar op zich laten wachten (in 1989). Of de controlestaat waarheid is geworden is niet duidelijk. In ieder geval heeft iedereen nog de keuze om de tv weg te doen, geen webcam te gebruiken en de telefoon thuis te laten….

1984 wordt ook wel een dystopie genoemd, de tegenhanger van een utopie, een schrikbeeld van de toekomst. Het woord utopie komt van Thomas More en zijn boek Utopia, dit jaar is het boek 500 jaar oud (1516). Dit ben ik nu aan het lezen, het boek is een omissie op mijn leeslijst, heb het vreemd genoeg vroeger nooit gelezen.

(Vreemd dat zowel de woorden Big Brother en Utopia zijn gekaapt door de zogenaamde amusementsindustrie’. Dit laat een ander soort cultuurrelativisme zien dan waar we gewoonlijk aan denken: hogere en lagere cultuur (ja, die bestaan) zijn in deze tijd op één hoop gegooid. Iemand die niets kan, nog nooit een boek heeft gelezen, er aantrekkelijk uitziet en in het ware leven geen uitdagingen meer heeft, maar wel de onbenulligheid heeft om in een tv format te willen optreden en onzin uit te kramen, tussen de reclameblokken door, kan rekenen op veel aandacht). (Maar dat terzijde).

Lees ook het artikel over De Angstmaatschappij De angstmaatschappij uit 2017.

Update 27.11.2019

Big Brother en de controlestaat zijn werkelijkheid geworden in China. De controle van de burger is totaal (of bijna totaal), algoritmes bepalen wie de wet zou kunnen gaan overtreden, Een paar keer door een rood stoplicht lopen en er volgt een negatieve aantekening in het sociale paspoort. Gezichtsherkenning op straat. Angstwekkend. (Lees ook Dossier China (Met Updates))

Maar het is niet allen China, dit is een cultuurverschijnsel: de technologie is de moraal gaan bepalen (ik schreef er in 1993 over) en het individu heeft steeds minder inzicht en invloed op zijn eigen bestaan. Zichtbare en onzichtbare controlesystemen gaan levens bepalen en beïnvloeden. In een digitale wereld kan alles met alles worden verbonden, het mag niet maar het kan wel: nummerborden, burgerservicenummers, belastinggegevens, postcodegebieden enzovoort. Soms komen er ook goede toepassingen bijvoorbeeld in medische aangelegenheden. Ook het individu heeft met technologie meer mogelijkheden gekregen, maar er is een wedloop tussen overheden en burgers en burgers onderling. Bij dit laatste valt te denken aan mensen met geld die door internet hun vermogens buiten controle van een staat kunnen beheren (vroeger gingen deze mensen met een koffertje met contanten met de auto naar Zwitserland of Liechtenstein), mensen zonder geld hebben niets om op terug te vallen.

Er is een tegenstelling gegroeid tussen mensen die over de middelen beschikken om hun leven in te richten zoals ze willen (zolang ze maar hun deel belasting betalen) en anderen die ondergeschikt zijn gemaakt en gedwongen worden de grillen van de liberaal-kapitalistische markt te ondergaan. Hierdoor is het populisme ontstaan, de problemen in verschillende samenlevingen komen terecht bij diegenen die er het minst verantwoordelijk voor zijn. Hieruit is de Brexit voortgekomen en ook de rechts-radicale partij Alternatieve für Deutschland (AfD) (in de VS president Trump).

Bedrijven hebben zich met de komst van internet en de globalisering meer macht toegeëigend dan overheden. Hun moraal is geld verdienen. Ze hebben meer geld dan overheden en betere mensen in dienst. Ze hebben nog meer gegevens van het individu dan overheden en het meest zorgwekkende is dat mensen die vrijwillig afstaan door het gebruik van hun producten, waarbij door het accepteren van algemene voorwaarden persoonsgegevens handelswaar zijn geworden.  Het vrijwillig meewerken is van Aldous Huxley’s Brave New World waarover het mooie citaat van Neil Postman gaat (zie De geschiedenis herhaalt zich).

Orwell (geschreven in 1948) en Huxley (geschreven in 1932) hebben allebei gelijk gekregen.

We moeten veel kritischer zijn tegenover deze technieken, het is de reden dat ik tot nu toe geen smartphone heb gekocht (wel een mobieltje), maar men wordt er bijna toe gedwongen….

Update 25.06.2020

De coronapandemie met de daaruit voortgevloeide economische en sociale crisis geeft overheden steeds meer mogelijkheden om de burger in de gaten te houden, dat alles met het (deels terechte) argument dat de pandemie zo beter onder controle gehouden kan worden. De vraag is of de controle in de toekomst zal verdwijnen. De technologie heeft de mens in haar greep, ontsnappen is onmogelijk.

Op YouTube is een verfilming van 1984 (gemaakt in 1956) te zien die in al zijn eenvoud een beklemmend beeld van een controlestaat geeft.

Update 13.12.2021

NOS: ‘De autoriteiten in de Zuid-Koreaanse stad Bucheon gaan positief geteste mensen vanaf januari volgen met behulp van bijna 11.000 beveiligingscamera’s, gezichtsherkenning en kunstmatige intelligentie. Het systeem bekijkt de bewegingen van positief geteste mensen, houdt in de gaten of ze contact hebben met anderen en of ze wel een mondkapje dragen, meldt persbureau Reuters’. In wat voor maatschappij komen wij terecht?

Update 12.03.2022

Rusland is buurland Oekraïne binnengevallen vanwege geopolitieke redenen.

Wat opvalt is de Newspeak (Nieuwspraak) van Orwell in Rusland. De volledige omkering van de betekenis van woorden en de indoctrinatie van een bevolking door gecontroleerde staatsmedia is te zien. Huiveringwekkend en mogelijk gemaakt door de alomtegenwoordige media, in Rusland met name de televisie. De inval van Oekraïne (een oorlog tegen een buurland om geopolitieke redenen (zie Dossier Geopolitiek) wordt een ‘speciale militaire operatie’ genoemd. Als een gebouw is gebombardeerd wordt in de Russische media gezegd dat ze het zelf gedaan hebben. Op het gebruik van het woord ‘oorlog’ staat 15 jaar gevangenisstraf. Demonstreren is verboden. Politieagenten mogen in een telefoon kijken of er geen staatsvijandige berichten in staan. Persvrijheid is afgeschaft, de staat bepaald wat waarheid is. Een foto van een bebloede vrouw wordt als een in scene gezette foto afgedaan. Internet met westerse sociale media wordt uitgezet (net als in China).

Onder onze ogen is Rusland met president Poetin (vooral na 2014) in een dictatuur veranderd.

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma (tekst en foto’s).

Dit blog is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Geplaatst in Columns, cultuur, filosofie, journalistiek, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De Pianoman (Kort verhaal)

Pianoklanken klonken in de hoge stationshal en vulden de ruimte als zonnestralen van een voorjaarszon, maar voorjaar liet op zich wachten. Deze winter duurde lang. De pianist was duidelijk geen beginner aangezien hij uit het hoofd enkele bekende klassieke pianowerken ten gehore bracht op de piano die sinds enige jaren in de hal stond en waar iedereen die dat wilde op mocht spelen. Enkele reizigers beleven staan en genoten van de muziek tot hun trein of bus zou gaan vertrekken. Buiten bleef de mist hangen, het was een kille en sombere dag in januari.

Bijna twee jaar na het begin van de pandemie was er een zekere afstomping opgetreden, een onverschilligheid die tot besluitloosheid leidde. De persconferentie had zoals eerdere tot een kakofonie aan reacties, meningen en verwensingen geleid. Als er een ding duidelijk was geworden was het wel dat de verantwoordelijken zelf ook niet wisten wat te doen. In het begin van de pandemie was er sprake van drie weken lockdown, toen een maand, daarna kwamen er versoepelingen waar te gretig gebruik van gemaakt werd zodat er nieuwe beperkingen moesten komen. Het werd inmiddels jojobeleid genoemd en dat was niet geheel onterecht. Nieuwe varianten van het virus kwamen even onverwacht als een vulkaanuitbarsting in de Grote Oceaan. Mensen moesten juist niet doen wat ze het liefste doen: dicht bij elkaar zijn. Daarom kon het wel een beproeving voor de individuele mens en voor de mensheid als geheel gezien worden. Menselijke hoogmoed, die diep in de westerse cultuur aanwezig is, geeft de illusie van volledige controle van leven en natuur, maar die is slechts schijn. De mens wikt, maar het Lot beschikt is een onontkoombaar gegeven dat echter maar door weinigen geaccepteerd kan worden.

De pianoman was aan de afronding van een grandioos stuk bezig, hij speelde echter zonder de bekende gebaren die we pianogrootheden in concertzalen wel eens zagen doen terwijl hun zwarte jacket opveerde. Deze pianist sloeg de laatste noten aan, pakte zijn blauwe rugzak en liep richting de trein die hem naar een onbekende bestemming zou brengen. Enkele mensen applaudisseerden en de pianoman stak even zijn hand op als groet. We zouden nooit te weten komen wie er zo mooi gespeeld had. Buiten was de mist dikker geworden, de avond zou spoedig vallen.

(C) Tekst /Foto 2022 Ronald Puma

Meer korte verhalen: https://feitenenmeningen.blog/tag/kort-verhaal/

Geplaatst in Columns, cultuur, filosofie, geschiedenis, journalistiek, kort verhaal, media, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Media verslaving/Media addiction

(Geschreven in 2014) (Update 2022)

Met terugwerkende kracht een voorspellende LP hoes uit 1979.

The Tubes was een Amerikaanse band. Deze LP hoes is gemaakt door Jim McCrary.

Update 09.04.2018 (4 jaar later)

Peuters, kleuters en kinderen gebruiken al vanaf 2 jaar de tablet. Ouders laten het gebruik toe omdat de kinderen dan even rustig zijn. Op de website van de NOS een interessant artikel hierover: Peters en kleuters gebruiken tablet

Update 22.01.2022 (8 jaar later)

Marshall McLuhan (1911-1980) was een Canadese filosoof die veel over de invloed van media schreef, met name de televisie die in zijn tijd begon. Hij schreef onder andere over de verslavende werking van tv. De sociale media zouden 30 jaar later hun intrede doen en de invloed ervan is gigantisch groot, misschien wel totaal. Zelf zit ik in hetzelfde denkspoor (‘Technologie moet niet de moraal gaan bepalen’ (uit 1993) en schreef er oa. over in Meningen en sociale media en Media en machteloosheid en Spiegeltjes en kralen en Swipen.

Veel mensen kunnen de sociale media niet aan, ze vereisen impulsbeheersing en zelfkennis. Hoofdzakelijk Amerikaanse bedrijven bieden ze gratis aan, maar dat privégegevens ook een waarde hebben wordt verzwegen (gebruiksvoorwaarden en cookies zijn onbegrijpelijk en onvermijdbaar). Overheden laten alles toe en komen pas heel laat tot het inzicht dat deze zogenoemde Big Tech bedrijven teveel macht hebben gekregen en zelfs een bedreiging van de democratie zelf kunnen zijn.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, cultuur, economie, filosofie, geschiedenis, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De totalitaire democratie

(Geschreven in 2013) (Met Update 2018)

Er schuilt helemaal geen tegenspraak in een term als totalitaire democratie, elke democratie evolueert op den duur vanzelf tot een totalitair regime, want het volk wil niet zelf regeren, het wil geregeerd worden. Het volk eist democratische rechten en vrijheden voor zich op, maar het is te lui en te dom om van die rechten en vrijheden gebruik te maken. De massa kan niet denken en zij vindt het bijgevolg gemakkelijker te dienen en te gehoorzamen dan te leiden en te bevelen, de massa heeft de slavernij uitgevonden niet de dictators”. (Ward Ruyslinck (1929-2014), Vlaams schrijver).

Update 31.05.2018 (5 jaar later)

Zolang mensen blijven stemmen op de gevestigde partijen die al 40 jaar regeren (VVD, CDA, PvdA en D66), zolang zal er niets veranderen in Nederland. (8 jaar Rutte, 8 jaar Balkenende, 8 jaar Kok, 12 jaar Lubbers, 5 jaar Van Agt).

In de hedendaagse politiek zien we 19e en 20e eeuwse politiek met verouderde uitgangspunten. Het gaat nu en in de toekomst niet meer om links of rechts maar om sociaal bewust en milieu bewust.

Lees hier het partijprogramma van de Humanistisch Sociale Partij, de nieuwe partij voor de 21e eeuw: Humanistisch Sociale Partij (HSP 2017)

Lees ook de diverse Dossiers over politiek. Zie in de kolom rechts onder Artikelen.

Update 10.11.2018

Lees hier het nieuwe artikel over ‘De Sterke Man’ en de reden waarom mensen voor zo iemand kiezen: De ‘Sterke Man’ / Leider

Update 19.01.2022 (9 jaar later)

Uit 2013: ‘In de hedendaagse politiek zien we 19e en 20e eeuwse politiek met verouderde uitgangspunten. Het gaat nu en in de toekomst niet meer om links of rechts maar om sociaal bewust en milieu bewust‘.

Lees hier het partijprogramma van de Humanistisch Sociale Partij, de nieuwe partij voor de 21e eeuw: Humanistisch Sociale Partij (HSP 2017)

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit bericht komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, cultuur, economie, EU, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, kort verhaal, media, milieu, Muziek, politiek, privatisering, religie, sport, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Jan Blokker

(Geschreven in 2013)

Journalist Jan Blokker (1927 – 2010) zei eens dat de media ‘een uit de hand gelopen dorpspomp’ waren. Waarmee hij bedoelde dat mensen vroeger de laatste nieuwtjes met elkaar deelden bij de dorpspomp en de stroom nietszeggende berichten van de huidige tijd. De zogenaamd ‘sociale media‘, waaronder Twitter en Facebook, hebben dit gezegde een nieuwe boost gegeven.

Geplaatst in cultuur, filosofie, journalistiek, media | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dossier Coronapandemie

(Geschreven 25 april 2020) (Met Updates 2022)

Een verkenning in coronatijd.

Wetenschap en technologie hebben de mensheid in ruim 150 jaar veel opgeleverd. In het kader van dit bericht de medische wetenschap. Veel ziekten zijn overwonnen, sommige ziekten zijn vergevorderd in de behandeling (kanker), naar genezing van andere ziekten wordt naarstig gezocht (oa. spierziekten). De algemene hygiëne is toegenomen (sterfte bij geboorten is teruggedrongen). Ook de kwaliteit van voeding is verbeterd (in de westerse landen is zelfs overvloed waardoor de helft van de mensen te dik tot zeer dik (obesitas) is. De landbouwtechnieken zijn verbeterd met betere tegen ziekten en weer resistente zaden (ondanks dat zijn er mensen met honger).

Door al deze factoren is de gemiddelde levensverwachting in 70 jaar wereldwijd met 20 jaar gestegen van 52 naar 72 jaar (vooral door China en India). Ook in Afrika is de levensverwachting gestegen. In westerse landen is de levensverwachting nog sterker gestegen, 100 jaar geleden was 60 jaar oud, 50 jaar geleden 70, nu is 80 jaar oud en steeds meer mensen worden 100 jaar (vooral vrouwen). Het streven van de wetenschap is mensen steeds ouder te laten worden.

Alles bij elkaar is de wereldbevolking sterk gegroeid naar meer dan 7 miljard mensen, de tendens is een groei naar 9 tot 11 miljard wereldbewoners aan het einde van deze eeuw. Eind jaren 1990 schreef ik dit op: Jaar 0: 300 miljoen mensen op de hele aarde, in jaar 1800 1 miljard, 1930 2 miljard, 1960 3 miljard, 2000 6 miljard, nu ruim 7.5 miljard. De prognose 20 jaar geleden was 9 miljard in 2050 en dat lijkt een goede voorspelling.

Enkele cijfers die ik vond: 1804: 1 miljard, 1927: 2 miljard, 1960: 3 miljard, 1975: 4 miljard, 1987: 5 miljard, 1999: 6 miljard, 2011: 7 miljard.

Nederland: 10 miljoen in de jaren 1950 (Nederland was VOL, de overheid vroeg mensen te emigreren (zie Dossier Dossier Migratie/Immigratie), 15 miljoen mensen in 1990, 16 miljoen in 2000, nu ruim 17 miljoen. (De ‘vergrijzing’ (klinkt wat denigrerend) was in de jaren 1990 al af te lezen aan de bevolkingspiramide met de bekende uitstulping van de naoorlogse geboortegolf, ook wel de ‘babyboomers’ geheten, tegenwoordig afgekort tot ‘boomer’ ( ‘OK boomer’). (Ondergetekende is van de generatie daarna, de ‘verloren generatie’, afgestudeerd in de jaren 1980 toen de werkeloosheid met 15.000 personen per maand steeg en er net als nu woningnood was (10 jaar geleden zocht ik daarom naar de oorzaken: Dossier Woningnood (Met Updates). In mijn tijd is de wereldbevolking meer dan verdubbeld van 3 naar 7.5 miljard (en zelf deed ik er niet aan mee….)(Maar dit geheel terzijde).

Wat is de consequentie van dit alles, daar gaat het in deze tijd van de desastreuze coronapandemie (officiële naam Covid-19/SARS-CoV-2) over die de hele wereld in haar greep heeft gekregen en tot veel zieken, doden en ongekende economische schade gaat leiden in de komende decennia. Balans vandaag (wereld): bijna 3 miljoen gevallen, bijna 200.000 doden. Deze pandemie gaat lange tijd doorwerken zolang er geen vaccin is, jaren. De huidige situatie is te vergelijken met oorlog, maar dan zonder geweld, honger en onderdrukking. Mensen staan nu (nog?) in de rij om een supermarkt binnen te komen omdat er niet teveel personen tegelijk binnen mogen zijn en niet vanwege schaarste. 75 jaar geleden tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1944/1945 hadden de mensen honger en werden uit nood tulpenbollen gegeten, in de hongerwinter.

7 miljard mensen willen (onder andere) wonen, werken, zich verplaatsen, op vakantie en consumeren (vooral voedsel, vooral vlees). Hiervoor zijn natuurlijke hulpbronnen, grondstoffen en andere fossiele brandstoffen en grootschalige voedselproductie nodig. De analyse tot nu toe is dat het virus in China op een vleesmarkt van dier op mens is overgegaan. China heeft 1.4 miljard inwoners, het is een land met staatskapitalisme waar net als in westerse landen grote welvaartsverschillen zijn. Arme mensen zien zich genoodzaakt inferieure diersoorten te eten (dit is ook in Afrika), maar er zit ook een cultureel aspect aan want bijvoorbeeld het eten van honden is geaccepteerd (hoewel ze er vanaf willen begrijp ik).

Wat is de consequentie van dit alles, ergens ligt een grens aan wat de aarde aankan. Verstandige mensen waren er in de jaren 1970 al mee bezig (1972, Club van Rome, rapport Grenzen aan de Groei). Zij zagen de exponentiële  bevolkingsgroei als problematisch, zij zagen het grootschalige gebruik van grondstoffen en energie (fossiele brandstoffen kolen, olie, gas en kernenergie) als problematisch. we zijn in 2020 50 jaar verder en de verschillenden crisissen zijn inmiddels structureel (ik schrijf er zelf sinds de jaren 1980 en 1990 al over, zie de diverse Dossiers. De ervaring heeft uitgewezen dat publicatie in kranten en bladen niet mogelijk is (verspilde moeite), bovendien is gratis werken niet gewenst (behalve voor mijzelf op dit blog).

Wat is de consequentie van dit alles. Kort samengevat heeft de mensheid alles in het werk gesteld om ouder te worden, maar bevolkingsgroei en grootschalige consumptie hebben een grens. Er overlijden veel oude mensen, boven de 70, boven de 80, dat is niet vreemd, want dit nieuwe venijnige virus veroorzaakt een ernstige longontsteking en oudere mensen kunnen dat fysiek niet aan (daarom zijn kinderen minder vatbaar). Hierdoor komen ze ook in de intensieve zorg terecht en hebben beademing nodig. Ook mensen die al gezondheidsproblemen hebben lopen een groter risico. De oudere mensen kunnen er niets aan doen (een lang leven is mooi), mensen met gezondheidsproblemen deels wel, de mensen met een ongezonde levenswijze (roken, drinken, teveel eten, ongezond eten, geen lichaamsbeweging enzovoort). Factor is hierbij dat in de westerse wereld, maar eigenlijk overal, veel eten, ongezond eten niet ontmoedigd wordt, ja zelfs wordt aangemoedigd (fastfood, overal snoep/sigaretten/drank/ijs verkopen, kinderen veel suikerhoudende zaken laten eten in de opvoeding en op school).

Niet aan de orde komt hier de gigantische hoeveelheid geld die gezondheidszorg nu al kost (in Nederland richting 100 miljard euro per jaar) en de stijging gaat in rap temp door. Als dat geld moet ergens verdiend worden, want het is deels belastinggeld. De eigen bijdrage door premiebetalingen, het (steeds hogere) eigen risico en het kopen van medicijnen wordt door de mensen zelf betaald.

Ook niet aan de orde komt de ongezonde levenswijze van de, hoofdzakelijk westerse, mens. De helft van de mensheid is te dik door voedingspatroon en een levenswijze met roken en alcohol. Het is een taboe, maar ongezond leven wordt gestimuleerd door bedrijven en overheden accepteren dat, ik schreef er al zo vaak over (oa in Dossier Consumentisme). (Amerikaans) fastfood op iedere hoek van de straat, letterlijk. Snoepautomaten op stations. Benzinestations halen meer omzet uit snacks, snoep en sigaretten dan met benzine. Enzovoort.

De lockdown die op zondag 15 maart door de persconferentie live op tv werd opgelegd was ingegeven door het besef bij de verantwoordelijken in politiek en bij de gezondheidsautoriteiten dat er een situatie zou ontstaan waarbij er heel veel mensen tegelijk ziek zouden worden en er geen intensieve zorg voorhanden zou zijn. Een ziekenauto met een coronaviruspatiënt zou dan nergens heen kunnen en er zouden heel veel mensen tegelijk doodgaan. Het per direct verhinderen van contact tussen mensen heeft dat tegengegaan.

Where are we now, waar zijn we nu? De mensheid staat voor een duivels dilemma en moet een gordiaanse knoop ontwarren en bovendien is dit voor veel mensen onverwacht, het is een hard ontwaken. De Tweede Wereldoorlog is dit jaar 75 jaar geleden, iedereen onder de 75 jaar heeft geen oorlog meegemaakt. Leven en dood liggen echter dicht bij elkaar, dat beseffen veel mensen in de welvarende landen niet meer, wel in Afrika en bijvoorbeeld India en elders waar doodgaan zichtbaarder is. Ook persoonlijke ervaringen kunnen zorgen voor een sterker besef van leven en dood en de relativiteit der dingen. Er zijn wel mensen die het beseffen. Hoorde op de radio dat er ouderen zijn die met het virus bij de huisarts zijn gekomen en niet naar het ziekenhuis wilden gaan voor behandeling. Heel wijs. Er zijn de verhalen van de oorspronkelijke bewoners van Amerika (doorgaans indianen genoemd), die op hoge leeftijd inzagen dat hun tijd gekomen was en ze een belasting voor de stam waren geworden. Ze gingen de bergen in naar een heuveltop of grot, gingen zitten, aten niet meer en wachten op het levenseinde, de dood….

Euthanasie speelt ook een rol binnen dit kader. Wat is de tijd om te sterven. Filosoof Nietzsche heeft hierover gezegd in zijn boek Aldus sprak Zarathoestra: Velen sterven te laat, en sommigen sterven te vroeg. Sterf te rechter tijd’. Maar dat is voor velen in deze tijd van hoogmoed en arrogantie een beetje te confronterend. Misschien later meer hierover. (Over Nietzsche: Friedrich Nietzsche (1844 – 1900)

Een boeiend gesprek tussen de filosofen Marli Huijer en Ad Verbrugge op YouTube (1 uur) waarin enkele dilemma’s besproken worden die ik ook noemde: Coronacrisis en de gevolgen voor de toekomst

Lees ook Dossier Depressie uit 2007 (13 jaar geleden) met de analyse dat depressie ook maatschappelijke oorzaken heeft en dat er een taboe op rust: Dossier Depressie (Met Updates)

Update 14.07.2020

Het vlindereffect van Edward Lorenz (1917-2008) behelst dat kleine gebeurtenissen grote gevolgen kunnen hebben (de chaostheorie). Op een vleesmarkt in China ademen enkele mensen bij het slachten van dieren een nieuw virus in (het coronavirus, een zoõnose (gaat van dier op mens over), de Chinese overheid wil de economische belangen niet schaden en doet niets (2019). Klokkenluiders wordt het zwijgen opgelegd, een is er later overleden aan het virus. Mensen gaan naar het buitenland en besmetten anderen die weer anderen besmetten: een pandemie. Het gevolg is een oorlogssituatie (zonder geweld en honger) en een radeloze wereld. Angstige mensen geloven in complotten en/of volgen een leider die pretendeert het antwoord te hebben (soms de schadelijkheid van het virus ontkent). Het is in de geschiedenis vaker gebeurd en kan tot volksopstanden leiden. Zien we nu al op kleine schaal. Ook wordt het virus ontkend door anderen.

Complotdenkers, virusontkenners, klimaatverandering ontkenners (ook 9/11, 5G ed) zijn een uiting van het niet begrijpen van oorzaak en gevolg en de samenhang der dingen. Het ontkennen van feiten komt hieruit voort. De mediakanalen waar iedereen gratis video’s kan plaatsen (en die als paddenstoelen uit een vochtige bosgrond zijn geschoten) laten een stoet aan warhoofden voorbijkomen. Ook mensen die vroeger verstandige dingen zeiden zijn voor de bijl gegaan en hebben zich verloren in complotten en zelfs het ontkennen van de aanwezigheid van een virus.

Balans vandaag (wereld): 13 miljoen coronabesmettingen, richting 600 duizend doden. In Nederland ruim 6000 doden.

Update 19.09.2020

Had een pandemie kunnen worden voorkomen? dat is de vraag. Vandaag 30 miljoen besmettingen, richting 1 miljoen doden. Gigantische economische schade, de echte crisis moet nog beginnen.

Iemand waar de verantwoordelijken naar hadden MOETEN luisteren is Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. In deze ruim 20 minuten durende toespraak uit 2015 blijkt dat de coronapandemie er aan zat te komen. De toespraak zit vol met voorspellende uitspraken, waarvan de ‘ellebooggroet’ het meest opvalt. Maar belangrijker is de waarschuwing voor een virus dat van mens op mens overgaat. Het aantal doden is minder dan voorspeld. De vergelijking met de Spaanse Griep 1918 is moeilijk te maken, aangezien de medische wetenschap en techniek toen natuurlijk een stuk minder waren en er minder wereldbewoners waren. Dit zou percentueel uitgerekend moeten worden. Er van uitgaande dat er ongeveer ruim 2 miljard wereldbewoners waren en het getal 50 miljoen doden door de Spaanse griep is er sprake van een enorm hoog aantal doden.

Ik zeg het bijna nooit maar dit moet je zien: http://www.onesingleplanet.nl/zoonosen/

De coronapandemie is een beproeving voor de maatschappij, voor de mensheid.

Update 29.09.2020

Nieuwe beperkende maatregelen in Nederland. Wereldwijd ruim 30 miljoen besmettingen, bijna 1 miljoen doden.

Het ziet er slecht uit, bijzonder slecht. De verantwoordelijken zullen het niet in de openbaarheid zeggen, maar de vooruitzichten zijn niet goed. De WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, verwacht nog eens 1 miljoen doden erbij komende tijd voor er ergens volgend jaar hopelijk een vaccin zal zijn. Er zijn meer dan 300 experimenten met een vaccin gaande, maar het is er nog niet.

Het zal de komende tijd gaan om mentale kracht en weerbaarheid. Hele generaties hebben nog nooit echte tegenslag gehad en dit is een ontnuchtering uit de welvaarts-consumptiemaatschappij waarin alles mogelijk en vanzelfsprekend was, maar dat was slechts schijn.

Update 01.10.2020

Er zijn in Nederland 10.000 mensen in maart tot juni overleden aan Covid-19. 60% had al problemen met de gezondheid. De gemiddelde leeftijd was rond de 80 jaar (mannen iets jonger).

Update 15.12.2020

De tweede totale lockdown is een feit, 5 weken tot 19 januari 2021. Een schok ging gisteren door het land. Deze maatschappij raakt voor jaren ontwricht, kinderen en jongeren die minder en gebrekkig onderwijs krijgen zullen dat jaren merken. Het zal een generatie kenmerken.

Vandaag: wereldwijd 73 miljoen besmettingen, 1.6 miljoen doden.

Dit is net als een oorlog, maar dan zonder geweld, onderdrukking en honger. We staan nu (nog) in de rij voor een winkel omdat er maar een beperkt aantal mensen binnen mogen. In de oorlog (40-45) stonden mensen in de rij omdat ze honger hadden. (Ik zei het in het voorjaar). Het kan nog erger, een grote stroomstoring, een nieuw computervirus dat wereldwijd netwerken platlegt, dan staan de mensen in tuinen parken op gasbranders en houtvuurtjes voedsel te bereiden….Eerst kerst 2020 doorkomen, maximaal toegestaan bezoek 3 personen. Wie in 2010 had gezegd dat de regering kerst 2020 zou gaan bepalen hoeveel gasten je thuis mag ontvangen, zou voor gek zijn verklaard.

Update 17.01.2021

Er zijn wereldwijd meerdere vaccins en ze worden snel toegediend. Men vraagt zich af hoe het kan dat er zoveel verschillende vaccins zijn. Het is een race tegen de klok van de wanhoop, want de psychische belasting is enorm. Vooral jongeren, die zelf het minste last hebben van het coronavirus, hebben het moeilijk. Overal zijn lockdowns verlengd en strenger geworden met de avondklok (huisarrest). De voorspelling van de WHO in september van 1 miljoen doden erbij was goed, het is zelfs erg snel gegaan. Nu 2 miljoen doden en bijna 100 miljoen besmettingen. China staat na 1 jaar toe dat de WHO onderzoek gaat doen. Zoals eerder gezegd zullen ze in China alles doen om dit in de geschiedenisboeken te laten vermelden als ‘niemand had schuld’ en ‘de overheid heeft goed en adequaat gehandeld’.

Update 22.01.2021

De coronapandemie en de klimaatcrisis zijn door de mensheid zelf veroorzaakt door de onverantwoorde omgang met de natuur, inclusief de dieren. Dit is langzaam opgebouwd door de economische groei profeten en beleidsmakers die decennialang de mensen hebben wijsgemaakt dat economische groei het doel is en niet een middel om een zinvol leven te leven. Het zijn de ministers van economische zaken, de industriëlen, de intellectuelen en wetenschappers. De coronapandemie was voorspeld door deskundigen, het broeikaseffect (opwarming van de aardatmosfeer door fossiele brandstoffen) was in de jaren 1970 al bekend. Shell zwakte een eigen rapport af om geen economische schade te leiden.

De avondklok gaat 23 januari om 21.00 uur in, iedereen moet thuisblijven tot 04.30 en mag maar 1 persoon thuis ontvangen. Dit gaat ver, heel ver. De vergelijking met oorlog die ik in april 2020 maakte lees ik nu vaker….

Update 14.03.2021

De avondklok is er nog steeds. Vandaag weer demonstraties.

Zelf val ik in de leeftijdscategorie die aan de beurt is en heb sinds kort AstraZeneca door de aderen lopen: ik deed het niet voor mijzelf, maar voor de maatschappij. Waarvan acte. Ik twijfelde wel, ook omdat men in nieuwsberichten de dag voor vaccinatie hoort over bijwerkingen en degelijke…..

Voor de geschiedenisboeken: vandaag wereldwijd 119 miljoen infecties, 2.6 miljoen doden. Nederland: 16.000 doden.

Update 16.04.2021 (1 jaar later)

De coronacrisis duurt voort en verdiept zich zelfs ondanks de vaccinaties. Wanhopig worstelt de maatschappij met een zo groot fenomeen dat het bijna uit controle raakt. Iedereen is ziek, zwak, misselijk, kwetsbaar, depressief, dement, dik (de helft van de mensen heeft overgewicht of zelfs obesitas, oud (boven de 50 ben je oud) of heeft verzorging of hulp nodig. Het is een teken van de tijd, van de staat van de cultuur. Ik schreef er in 2007 (14 JAAR geleden over in Dossier Depressie (Dossier Depressie): maatschappij en cultuur zelf zijn het probleem niet het individu. Het eerste dat nu aan de gang is binnen een testsamenleving het oude leven weer oppakken. Er is niets tegen een vliegreis naar een ver oord of naar de zon (eens in de paar jaar vanwege die andere crisis, de klimaatcrisis), maar het probleem is dat men het als eerste levensbehoefte is gaan zien (blijf thuis en lees een boek!).

In de Volkskrant staat geregeld een rubriek met de titel Het Eeuwige Leven geschreven door Peter de Waard. Het zijn korte necrologieën, levensbeschrijvingen, van mensen die overleden zijn. Op 15.04.2021 een bijzondere over een mevrouw van 68 die gezond was, maar vond dat haar tijd gekomen was, eigenlijk 10 jaar later dan ze vroeger dacht. Ze had de middelen gevonden en zette er een punt achter. De Zweedse schrijver Stig Dagerman (1923-1954) stapte op zijn 31e uit het leven, hij schreef: ‘Het enige bewijs van de menselijke vrijheid is zelfdoding’. De westerse mens is ver van de natuur af komen te staan. Zoals boven beschreven, ouder worden was het doel en wetenschap en technologie maakten het mogelijk, maar er is ergens een grens, het is terra incognita voor de mensheid, onontgonnen gebied in geestelijk opzicht. De vergrijzing neemt toe, neemt sterk toe, er zijn straks niet genoeg mensen om al de ouderen te verzorgen. ‘Nederland wordt 1 groot bejaardentehuis’, uit de Notities 1990-2000, wel wat provocatief gezegd. Het aantal ouderen zou in de prognose toenemen van 3 naar 6 miljoen.

‘De beschaving zal eindigen als een klucht’, ook uit de notities van de jaren 1990, maar ik dacht toen aan ergens ver in deze eeuw als ik al lang dood ben, maar dat ik het allemaal zelf nog moet meemaken is toch wel ongelofelijk…..

China heeft een WHO onderzoek toegestaan, maar ze hebben geen openheid van zaken gegeven. Zie boven, ik verwachtte niet anders. De economische groeicijfers in China zijn momenteel hoger dan ooit.

De verschillende vaccins hebben bijwerkingen, niet bij veel mensen, maar de verwarring is groot. Het vaccinatietempo is laag. In Nederland zijn de besmettingscijfers te hoog om de avondklok en andere beperkingen te stoppen.

In mijn archief vond ik een overheidsdocument (PDF) uit 2007 (!) van ministerie van Volksgezondheid/Binnenlandse Zaken (VWS/BiZa) bestemd voor ondernemers en kleinbedrijf over hoe men zich op een pandemie, die bijna zeker te verwachten is, kan voorbereiden. 2007 is 13 jaar voor Corona, deze pandemie kan dus nooit door de overheid als onverwacht worden gebruikt bij de verdediging van de hele gang van zaken. De overheden zijn er toch om de burger te beschermen, men kan niet van burgers verwachten dat ze iets van een dergelijke omvang zien aankomen. Bovendien waren er recent al epidemieën, de Mexicaanse griep, Sars en Mers (dit zou nog eens moeten worden uitgezocht).

Het bericht wat de chaos compleet zou kunnen maken is dat de vaccins toch niet zo goed werken….

De cijfers: bijna 140 miljoen besmettingen, bijna 3 miljoen doden (wereldwijd).

Aanvullingen mogelijk.

Update 07.06.2021

Een bijzondere documentaire van Omroep Human over de inwerking van de pandemie op de mens, de oorzaken en oplossingen:

https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2021/zand-in-de-machine.html#

Update 27.07.2021

Cijfers wereldwijd: ruim 4 miljoen doden, bijna 200 miljoen besmettingen. De wereld draait in wanhopige rondjes rond het virus. Nieuwe varianten van het virus, nu de Delta variant. De pandemie is te groot voor de mensheid als geheel en individueel. Individueel worden mensen gek, geloven in de meest wilde complotten en verschijnselen. Mensen spreken over moord door politici Dit is de grote ontnuchtering van de mensheid, zoals eerder wel eens geschreven is echte tegenslag, bijvoorbeeld een oorlog, 75 jaar geleden. Er is sprake van een welvaartsillusie’ dit houdt in dat alles in de moderne maatschappijen vanzelfsprekend lijkt (zie foto van zonnebloem in de fotogalerij). Welvaart en zekerheid zijn niet vanzelfsprekend.

Ook in Nederland worden beleidsfouten gemaakt, waarschijnlijk, naast het feit dat zelfs beleidsmakers en politici hier zelf ook voor het eerst mee te maken hebben, doordat de uitgangspunten verkeerd zijn, namelijk de economie voorop stellen. Dezelfde fouten als een jaar geleden worden gemaakt: te snel en te veel versoepelen van coronamaatregelen. Elders schreef ik dat de nachthoreca in clubs en cafés als aller-allerlaatste open hadden moeten gaan. Ook het bekende ‘Dansen met Jansen’, direct na een vaccinatie alles kunnen doen, is wetenschappelijk gezien een grote fout geweest. De minister wilde zo ‘meer jongeren overhalen zich te laten vaccineren’.

 • Als men de snelle corona versoepelingen als als experiment had gezien is het experiment geslaagd: de besmettingen namen snel zeer sterk toe en na de daarna afgekondigde beperkingen weer snel af (deze week).
 • Wat ook opvalt is dat iedereen zelf deskundige wil worden en veel mensen verdiepen zich in de hele materie (werking ‘spike eiwit’ etc). Dit is echter heel moeilijke materie, zelfs de vakmensen weten het allemaal niet zeker. Hoor ook deskundigen beweringen doen die twijfelachtig zijn.
 • China staat geen verder onderzoek naar de bron van het virus toe (oa. virus uit laboratorium). China zal er voor zorgen dat in de geschiedenisboeken staat dat de overheid zeer adequaat heeft gehandeld en veel mensenlevens heeft gered (wat deels waar is door de totale lockdown van 3 maanden, dat kan in een dictatuur, in de rest van de wereld durfden ze dat niet aan want zou tot opstand hebben geleidt).
 • Iedereen is aan het argumentenshoppen/argumentwinkelen: je gebruikt dat argument dat JOU het beste uitkomt.
 • Vaccinatie is niet verplicht, maar ongevaccineerden worden uiteindelijk buitengesloten (letterlijk en figuurlijk). Dit zag ik in april al aankomen, daarom ben ik gevaccineerd (2x AstraZeneca) terwijl ik er eigenlijk niet voor ben, ook niet tegen, maar iedereen moet het toch zelf weten. Ik heb het alles afwegende voor de maatschappij gedaan….. It’s a choice between the devil and de deep blue sea. Overigens zou ik bij niet-vaccinatie geen aanspraak willen maken op een ziekenhuisbed en dat zou eigenlijk voor iedereen moeten gelden. Of ik voor nog een vaccinatie zal kiezen weet ik niet, maar ik denk van niet.
 • Echte populisten (het meeste populisme heeft een sociaaleconomische achtergrond, heb dit eerder uitvoerig beschreven) gedijen goed bij zo’n crisis, vooral door te zeggen dat ‘we onze vrijheid weer terug willen’.
 • De verantwoordelijke politici doen, ondanks de enorme steunmaatregelen, het voorkomen alsof we allemaal een stap terug moeten doen, maar het is waarschijnlijker dat we een grote herverdeling van welvaart en vermogen gaan krijgen.

De waarheid is vaak veel banaler dan men denkt, mensen kunnen niet accepteren dat een pandemie ook stomme pech is. In Afrika en elders zijn zoönozen al eerder van dier op mens overgegaan, alleen is er toen geen wereldwijde pandemie uitgebroken (puur geluk).

De wereldbevolking vaart in een schip zonder kapitein en zonder bestemming op een woeste oceaan.

Update 12.11.2021

Samenvatting:

Een nieuw griepvirus waartegen mensen geen afweer hebben kan zich makkelijk verspreiden (de pandemie) en moet uiteindelijk uitdoven in groepsimmuniteit. Dit kan op een harde of zachte manier: niets doen en miljoenen doden accepteren (een veelvoud van de huidige 5 miljoen wereldwijd) of de zachte manier door het beperken van direct menselijk contact (tegengaan speekseloverdracht/aerosolen (mondkapjes (ook thuis), door lockdowns, afstandhouden en vaccinatie en duurt in beide gevallen jaren.

Vandaag: ruim 5 miljoen doden, 250 miljoen besmettingen. (cijfers website WHO).

Update 14.11.2021

Toevoeging vorige update. Sommige deskundigen denken dat er met dit coronavirus geen groepsimmuniteit zal ontstaan, zoals bij een gewone griep. Tevens kijkt men met angst en beven naar de mogelijkheid van een nieuw gemuteerd virus waar de huidige vaccins niet tegen helpen, er zal dan een nieuw vaccin ontwikkeld moeten worden en iedereen opnieuw gevaccineerd…………..

‘De mensheid is slim, dat hebben de ontwikkeling van wetenschap en techniek laten zien (zie boven), maar uiteindelijk toch te dom om te overleven’. (Eerder dit jaar geschreven).

Update 27.11.2021

Geloven in complotten, ontkenning en afzonderen zijn een uiting van het niet begrijpen van oorzaak en gevolg en angst. De remedie is BETER uitleggen, een dagelijkse duiding na 8 uur journaal, begrijpelijk voor iedereen (2 miljoen laaggeletterden in NL). Misschien een apart Coronajournaal gepresenteerd door Frans Bauer.

Update 06.12.2021

Een nieuwe variant van het virus, besmettelijker dan de voorgaande: Omikron.

Update 19.12.2021

Geschreven op 25 april 2020: ….ingegeven door het besef bij de verantwoordelijken in politiek en bij de gezondheidsautoriteiten dat er een situatie zou ontstaan waarbij er heel veel mensen tegelijk ziek zouden worden en er geen intensieve zorg voorhanden zou zijn. Een ziekenauto met een coronaviruspatiënt zou dan nergens heen kunnen en er zouden heel veel mensen tegelijk doodgaan. Het per direct verhinderen van contact tussen mensen heeft dat tegengegaan. Dit is nog steeds aan de orde bij de lockdown die vandaag is ingegaan. Het gaat de verantwoordelijken om de ziekenhuis/ic bezetting die mogelijk door de nieuwe omikron variant van het virus (uit Zuid-Afrika) sterk gaat stijgen. Om dit voor te zijn is er de lockdown. En vraag die ik nog niet beantwoorde heb gezien is hoeveel ic capaciteit er in een land per hoofd van de bevolking nodig is om een goede gezondheidszorg te garanderen (in vergelijking met andere landen).

Hoorde op de radio in het voorbijgaan dat er in Nederland 1 miljoen mensen onder de 60 zijn met een medisch probleem. Dat is heel erg veel, kan het echter nergens checken. De pandemie houdt ook verband met leefstijl in de welvaarts- consumptiemaatschappij (zie boven) en de algehele gezondheidszorg (preventie), dit is naar de achtergrond verschoven.

De vraag is natuurlijk: wat komt er na omikron?? en wat komt er daarna, we kunnen toch niet jaren en jaren zo doorgaan met ieder jaar een (of meerdere) booster/opfrisprik…..heeft de mensheid het niet verkloot (excuzes le mot/sorry voor het woord) door haar eigen gedrag. Het is een Gordiaanse Knoop geworden, een onontwarbare knoop. Zal deze Griekse mythologie eens opzoeken, meestal straffen de goden de mens voor zijn daden…

Update 30.12.2021

De inkt is nog niet droog, 19 december geschreven: we kunnen toch niet jaren en jaren zo doorgaan met ieder jaar een (of meerdere) booster/opfrisprik….Het is al in de planning voor 2022: de booster + nog twee vaccinatieprikken…..en in 2023 ook nog een. Maar niets is zeker, want na Omikron kan nog een variant komen, nog besmettelijker, nog dodelijker. Het zorgsysteem kan het dan niet meer aan en dan krijgen we toch de gevreesde TRIAGE, selecteren wie mag overleven: JIJ wel JIJ niet.

Update 30.01.2022

De Omikron variant is minder ziekmakend, wel besmettelijker. De coronabeperkingen zijn iets versoepeld. De vraag is of er na de pandemie niet een mentale crisis gaat komen, want veel mensen hebben vertrouwen verloren…..

Update 16.02.2022

 • Het lijkt de goede kant op te gaan en de inperkingen van vrijheden wordt afgebouwd.
 • In een PDF document dat ik in bezit heb, geschreven door ministerie van Volksgezondheid in 2007, staat oa de zin: ‘het staat vast dat er een pandemie komt‘. Men kan dus niet zeggen dat het allemaal onverwacht is. Vandaag een eerste onderzoekresultaat van de eerste maanden in 2020: Nederland was niet goed voorbereid. Jarenlang gaat er nu gediscussieerd worden over de aanpak van de pandemie, maar helaas is het zo dat (zoals ik boven al schreef) een pandemie is te groot voor de mensheid in de moderne tijd…..
 • China moet nog steeds de oorsprong van het virus bekendmaken.
 • Vandaag: 5.8 miljoen doden, 400 miljoen besmettingen.
 • Veel mensen begrijpen na twee jaar nog steeds niet was een virus is.

Update 02.03.2022

Geweldig werk van onderzoekers. De handel in levende dieren werd door China altijd ontkend, het gebeurde toch is uitgezocht. Bijna de precieze plaats van de oorsprong van het virus is bekend. Wat zei ik in april 2020: Nobody is to blame is no option! Waarschijnlijk gaat China (weer) ontkennen. De corona pandemie is veroorzaakt door menselijk handelen, het is GEEN toeval of ongeluk. Misschien moet China schadevergoeding betalen, de volgende stap. De consumptie van vlees moet terug.

Het artikel in de Volkskrant: https://www.volkskrant.nl/ts-be6a1141

Update 08.08.2022

Een nieuw virus: het apenpokken virus dat is komen ‘overwaaien’ (zo werd dit genoemd) uit Afrika en hoofdzakelijke wordt overgedragen door mannen die verkeer met mannen hebben….misschien is een tijdje seksuele onthouding of verandering van methoden verstandig, heb het nog niemand (durven) horen zeggen…De vaccinatie is begonnen.

Coronacijfers cijfers vandaag (WHO): bijna 580 miljoen besmettingen, ruim 6.4 miljoen doden.

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Het schrijven van het eerste deel van dit artikel heeft ca 5 uur tijd in beslag genomen. Correcties, aanpassingen en toevoegingen zijn mogelijk.
Alle informatie op dit blog wordt op eenvoudige wijze verkregen: eigen archief en openbare bronnen (maar er wordt niets overgeschreven). Dit heeft een beperking in zich, want het is niet altijd mogelijk informatie te vinden die men zou willen hebben.

Fotogalerij (alle foto’s zijn te koop via ronaldpuma.nl).

Geplaatst in Columns, communisme, cultuur, economie, EU, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, kort verhaal, media, milieu, Muziek, politiek, privatisering, religie, sport, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

2022

Ook in 2022 worden alle Dossiers bijgehouden en als er tijd voor is voorzien van Updates.

16 Dossiers: https://feitenenmeningen.blog/?s=dossier

Lees het goed!

(C) Copyright Ronald Puma 

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog wordt geschreven zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Alle genoemde personen worden besproken in hun functie.
Geplaatst in Uncategorized | Tags: , | Een reactie plaatsen

Condition Humaine

(Geschreven in 1993) (Update 2021, 28 jaar later)

Is het leven is een zinloos of kan men er een zin aan geven? Jean-Paul Sartre schreef: ‘De mens kan pas iets willen al hij begrepen heeft dat hij alleen is, alleen op de wereld temidden van eindeloze verantwoordelijkheden, zonder hulp of toevlucht, zonder enig ander doel dan het doel dat hij zichzelf stelt, zonder enig andere bestemming dan de bestemming die hij zelf schept op deze aarde.’ De bestemming die men schept is de zin van het leven. Deze bestemming kan van alles inhouden, men kan: veel geld proberen te verdienen, een postzegelverzameling aanleggen, andere mensen helpen, als kunstenaar proberen onsterfelijk te worden, het Hogere dienen, voor nageslacht zorgen enzovoorts. Toch is dit alles maar een poging om iets te doen, meestal slechts om geld te verdienen, in leven te blijven.

Bij goede omstandigheden duurt een leven gemiddeld 75 jaar, een korte tijd op de tijdsbalk van onze jaartelling, ervoor was niets, erna is niets en de tijd van leven is voor de meeste mensen een periode van onzekerheid en lijden. Een onverdraaglijke gedachte, vandaar dat mensen een zingeving en houvast gecreëerd hebben. Vroeger haalde men zingeving uit de natuur, later uit een God en toen god dood was geconstateerd een ideologie. De ideologieën zijn in deze eeuw evenals god een illusie gebleken, wat nu? Nu is er niets meer over, enkel de wereld waarin wij leven, met oorlog en vrede, honger en overvloed, armoede en rijkdom, verslagenheid en hoop. Eigenlijk zoals het altijd geweest is en ook zal zijn. De geschiedenis beweegt zich daarom cyclisch én lineair voort, er is een voortgaande technische, wetenschappelijke en materiële ontwikkeling, maar binnen deze ontwikkeling is de mens hetzelfde gebleven en daarmee de vraag naar de zin van dit alles.

De vraag naar de zin van het leven is niet eenduidig te beantwoorden, het is uiteindelijk ‘slechts’ waarvoor je kiest, welke bestemming je schept, die keuze bepaalt (mede) je levensloop en lot. György Konrád, de Hongaarse schrijver, schreef daarom: ‘Op de vraag naar de zin van het leven antwoordt ieder met zijn levensloop.’

Update 12.12.2021 (28 jaar later)

Een bijzonder mooi boek van Michael Ignatieff (1947), een erudiete man, met de titel ‘Troost’ (Als licht in donkere tijden) waarin hij in 17 hoofdstukken onderzoekt waar mensen door de eeuwen heen hun troost hebben gevonden in een weerbarstige wereld en het persoonlijke leven vol met tegenslag en ellende. Goed om te lezen in deze tijd van klimaatcrisis en pandemie.

Bekijk de foto expositie met de titel Condition Humaine met zwart-wit fotografie uit de periode 1986-2001 hier: http://www.conditionhumaine.nl

Lees hier een beschouwing uit 1999, het jaar voor de eeuwwisseling, 22 jaar geleden: 2000 A.D..

Lees hier over Albert Camus die zocht naar een antwoord op een leven zonder god: Albert Camus (1913-1960)

België, Oostende 1987. Uit de foto expositie Condition Humaine.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit artikel is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, cultuur, filosofie, politiek, religie, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

1 Dag zonder vlees (Broccoli-Quiche)

(Geschreven in 2019)

Vet een bakvorm in met boter en doe er wat bloem in tegen het aanbakken, bekleed de bakvorm met bladerdeeg. Kook rijst en broccoli en bak 1 ui met knoflook en zout en peper. Meng rijst met met ui en leg de broccoli erbovenop. Leg plakjes monchoukaas erop. Kluts geraspte kaas met 3 eieren en een scheutje melk en zout/peper en giet erbovenop. Klaar. In hete oven tot de kleur is zoals op de foto. Maak tomaten/komkommersalade erbij. 

Deze quiche is voor 4 personen. Koud de volgende dag eten kan ook heel goed, of weer opwarmen.

Zelf deeg (piedeeg) maken kan ook: doe 200 gram bloem in een schaal, voeg 75 gram boter toe en een snufje zout en een beetje koud water, snij met mes en vork het geheel door elkaar en kneed met de koele hand tot een soepele deegbal is ontstaan. Gebruik een deegroller op het (schone) aanrecht en maak er een lap van die een paar maal gedraaid wordt. Bekleed hiermee de bakvorm en snij met een mes de randen eraf en maak hiermee een extra rand.

Variaties zijn er veel. Vullen met prei als groente. Vullen met worteltjes en sperzieboontjes. Zalm met broccoli. Zalm met ananas en broccoli.

Iets minder vlees eten is niet moeilijk (ik doe het al 30 jaar). Heb ongeveer 10 verschillende recepten zonder vlees die eens in de zoveel tijd terugkomen.

Helaas is het in Nederland zo dat als men zegt dat het beter is voor dier en milieu om 1 dag in week geen vlees te eten mensen BOOS worden.

Broccolitaart(C) Ronald Puma

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.

Geplaatst in Columns, cultuur, economie, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, milieu, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Vegetarisme

(Geschreven in 2013) (Update 2020, 7 jaar later)

Als mensen de dieren waar het vlees dat ze eten van afkomstig is zelf zouden moeten slachten, zouden er heel wat meer vegetariërs zijn. (De gemiddelde vleesconsumptie is 43 kilo per persoon per jaar in 2010). Iedereen die vlees eet zou minimaal 1 keer in zijn leven een dier moeten doden, bijvoorbeeld een kip slachten.

Update 06.12.2020

Zelf ben ik geen vegetariër en heb nooit een dier doodgemaakt, wel eet ik al dertig jaar minder vlees, wat ook wel aangeduid wordt met het lelijke woord flexitariër. Ik noem dat altijd half-om-half vegetariër (50%-50%).

Een anekdote in dit kader is een ervaring in 1983 toen ik op Kreta (Griekenland) was. Ik kwam aan de zuidkust aan met de bus in een klein dorp. Het was zomer en warm en midden op de dag. Iets buiten het dorp hing een dood schaap aan een boom met de kop naar beneden en een slachter was bezig om het dier van zijn vel te ontdoen, dit ging door blazen (om de huid los te maken) en snijden. Na enige tijd gekeken te hebben, er stonden meer mensen te kijken, bleek dat de slachter de eigenaar van het restaurant was in het dorp. Hij vertelde dat als we die avond zouden komen eten we het vlees van dit schaap zouden gaan eten. Die avond at ik daar een heerlijke Griekse maaltijd met het vlees van het schaap.

Kortom, dit is eigenlijk zoals het zou moeten gaan en het vroeger ging (voor de industriële verwerking van ons vlees ver weg bij een bedrijf (door slecht betaalde buitenlandse werkers, dit terzijde).Toen is mijn idee dat eigenlijk iedereen een keer zelf zou moeten slachten ontstaan.

Als de mensheid in de oertijd van jagers en verzamelaars kieskeurig was geweest en geen vlees had gegeten maar vegetariër was geweest was de mens al lang uitgestorven.

Over 3 weken is het kerst, zoals de afgelopen ongeveer 30 jaar zal ik met kerst geen vlees eten maar een quiche (soms gevuld met zalm (uit blik). (1 Dag zonder vlees (Broccoli Quiche)).

Helaas is het in Nederland zo dat als men zegt dat het beter is voor dier en milieu om 1 dag in week geen vlees te eten mensen BOOS worden.

Vrachtwagen met varkens op weg naar het slachthuis.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, economie, filosofie, journalistiek, klimaat, media, milieu | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Black Friday

(Geschreven in 2018) (Met Update 2021)

Nog zo’n verwerpelijk fenomeen dat uit de Verenigde Staten is komen overwaaien en toonbeeld is van de dolgedraaide consumptiemaatschappij.

We moeten de verbanden gaan leggen tussen zaken: Black Friday (overconsumptie) en klimaat/milieuvervuiling/uitbuiting ed.

(Zie Dossier Consumentisme (Met Updates) en Dossier Amerika (VS) (Met Updates)

Update 19.11.2021

Meer mensen zien dit hele verschijnsel als verwerpelijk.

We leven in een welvaartsillusie, de illusie die mensen is voorgespiegeld door verantwoordelijken in economie en politiek.

OMG. Black Friday is dit jaar opgerekt tot 2 weken…..

Geplaatst in Columns, cultuur, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, media, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Sport en meritocratie

(Geschreven in 2021)

De steeds vaker voorkomende berichtten en onderzoeken over misbruik van vooral jonge mensen in sport (turnen ea) komt ook voort uit de prestatiemaatschappij waar winnen het ultieme doel is geworden ten koste alles. Het is ook de uiting van de liberale ideologie van een meritocratie, je ben wat je presteert, winnen is te danken aan je eigen inspanning alleen. In de hele liberaal-kapitalistische maatschappij is winnen het doel geworden, in studie, werk, hoever je vliegreis is geweest, hoe mooi je woont en in welke auto je rijdt en dus ook sport: je wint of je verliest, als je verliest is dat je eigen schuld. Je moet winnen. In een trainingssituatie bij sport, ballet speelt de machtsverhouding tussen leraar en leerling en het leeftijdsverschil een grote rol. In de maatschappij is er ook een groot machtsverschil, dit is wat de meritocratie is gaan heten. De meritocratie gaat uit van gelijke kansen voor iedereen, in theorie, maar er zijn helemaal geen gelijke kansen hebben meerdere onderzoeken uitgewezen. Het milieu waar je geboren wordt, de stad, wijk, het schooladvies bepalen hoe het je later zal vergaan in de maatschappij. Een simpel voorbeeld is dat (witte) vermogenden steeds vaker hun kind naar een (witte) privéschool laten gaan en dat het regulier onderwijs kampt met geld- en personeel tekorten (ik schreef er jaren geleden over, als je een leidende rol wil spelen als kenniseconomie moet je er ook veel geld voor uitrekken: Kenniseconomie en onderwijs). Ook privé bijles is een steeds vaker voorkomende praktijk. Bovendien is de multiculturele maatschappij steeds complexer geworden en discriminatie een veelvoorkomend verschijnsel. Ook hier is de meritocratie aan de orde: als je niet slaagt heb je je best niet genoeg gedaan (men moet zich ‘invechten’ zoals een politicus (ik meen MP Rutte) heeft gezegd, als je dat zo formuleert dan krijg je de maatschappij van vandaag).

Ook de media (radio, tv etc) houden van winnaars en succes: voetballers, sporters (de Olympische Spelen met Gouden Medailles!), uit de cultuursector (kunstenaars: schrijvers, schilders, acteurs etc), succesvolle ondernemers enzovoort. Van verliezers houden ze niet, want die trekken geen publiek en kijkers. Hoewel een dramatisch verhaal over een mislukking het ook goed doet (liefst met tranen).

Het is eigenlijk het idee van de Amerikaanse droom, in theorie kan iedereen rijk en succesvol worden en dat heb je dan helemaal aan jezelf te danken. De praktijk zijn miljoenen armen die onder een brug slapen en voedselbonnen nodig hebben. Ik schreef er in de jaren 1990 al over (Dossier Amerika (VS). Als een een olievlek heeft deze illusie zich over de hele wereld verspreid. Vooral in deze tijd van grote transities waar het gaat om de verdeling van schaarste zal winnen of verliezen steeds meer een rol gaan spelen, de coronapandemie versterkt dit proces ondanks de massieve overheidssteun. Schaarste aan welvaart, schone lucht, schoon water, ruimte, grondstoffen, energie (gasprijs, stroomprijs) en dergelijke. Iedere vorm van solidariteit gaat op deze manier verloren. De mensen die niet mee kunnen komen zijn de ‘deplorables‘ (sneue, betreurenswaardige mensen, gezegd door Hillary Clinton). Hier komt de winst van Trump in 2016 vandaan. Het zogenoemde ‘populisme’ is er op gebaseerd, want zoals ik eerder al schreef heeft het populisme hoofdzakelijk een sociaal-economische achtergrond (De Boze Burger en het ‘populisme’), maar omdat buitenlanders, immigranten en vluchtelingen een makkelijk aan te wijzen groep zijn worden zij als oorzaak van de problemen gezien (de zondebok, we hebben het in de geschiedenis eerder gezien). Sociaal-economische problemen komen samen in de grote steden waar armoede en frustratie hoog zijn. Armoede is er hoofdzakelijk in de steden, rijkdom aan de randen van de stad en in de buitengebieden. In Nederland is er al sinds de jaren 1980 populisme (Hans Janmaat) en van begin af aan is er een overlapping geweest met rechts-extremisme en het einde van deze ontwikkeling is niet te verwachten (Dossier Migratie/Immigratie).

The winner takes all.

Als de regerende partijen lang genoeg de problemen niet aanpakken, ontstaat een giftig mengsel van onvrede en woede en uiteindelijk rijdt de ME politie door straat, want de macht zal verzet altijd gebruiken om haar bevoorrechte positie te verdedigen onder het mom van rechtsorde….zo is het in de hele geschiedenis gegaan in alle landen.

Update 07.12.2021

De toegang tot kwalitatief goed onderwijs hangt nu teveel af van de portemonnee van ouders’. Vandaag een artikel in de Volkskrant over toegenomen kansenongelijkheid: https://www.nos.nl/l/t/2408491

Aanvullingen en wijzigingen mogelijk, al schrijvend wordt een mening gevormd.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Slapen onder een brug, je eigen schuld.
Geplaatst in Columns, cultuur, economie, EU, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, media, milieu, politiek, privatisering, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Behaagzucht

Ik schrijf niet om te behagen, ik schrijf wat nodig is.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Een week zonder vlees

(Geschreven in 2019)

Het is weer de week zonder vlees. Dit is een particulier initiatief (uit 2018, nu een stichting) waarbij opgeroepen wordt minder vlees te eten. Een goed initiatief. In Nederland is het zo dat als je mensen echt boos wil maken je moet vragen 1 dag geen vlees te eten (ik schreef er al eerder over). Komisch en gênant zijn de commentaren op de sociale media van mensen die zeggen deze week extra veel vlees te gaan eten (vooral mannen, de ‘oerkrachten’ komen los).

Ben zelf al een jaar of 30 flexitariër, hoewel ik dit woord nooit gebruik, beter klinkt half-om-half-vegetariër. In de praktijk is dat een paar dagen geen vlees eten, dan weer een paar dagen wel vlees, maar met mate.

Het probleem in deze maatschappij is een innerlijke verdeeldheid tussen economie, gezondheid en milieu. Het is een psychologisch fenomeen, want reclame roept op tot het eten van vlees (oa. de bekende kip reclame, fastfood op iedere hoek van de staat etc), snoep, chips enzovoort terwijl aan de andere kant al decennia bekend is dat veel vlees eten niet nodig is en het milieu belast. Snoep (suiker) maakt dik, teveel zout is niet goed. Van tegenstrijdige berichten en ook de voedingsadviezen worden mensen onzeker en uiteindelijk trekken ze zich nergens meer wat van aan.

De politiek (met uitzonderingen) speelt een negatieve rol hierin aangezien ze geen keuzes maken. Met name de VVD en CDA (een christelijke VVD, steunt van oudsher de agrarische sector), maar ook anderen, blinken uit in het niet maken van keuzes door alles af te schuiven op de ‘eigen verantwoordelijkheid’ van mensen. Mensen hebben weliswaar een eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid, maar er is een ongelijke strijd tussen consument en bedrijfsleven. Laatstgenoemde heeft veel meer macht en invloed. Niet alleen door lobby’s, maar ook door haast onbeperkte reclamebudgetten (vooral al die verwerpelijke Amerikaanse fastfood/frisdrank/koffie etc ketens). (Ik schreef er over in: Dossier Consumentisme).

Economische groei wordt als noodzakelijk gezien, discussie hierover is er niet, terwijl de milieubelasting enorm is. Decennia lang wordt er over varkensstallen (stalbranden komen vaak voor) en de veestapel (mestoverschot) gediscussieerd. Dat Nederland wereldwijd na de VS de grootste exporteur van land- en tuinbouw en veeteelt producten is is absurd (het gaat om een bedrag van 92 miljard euro in 2018).

(Kan mij nog herinneren dat ik in de jaren 1980 altijd zei dat er in Nederland evenveel varkens wonen als mensen, namelijk 14 miljoen).

Lees ook: 1 Dag zonder vlees (Broccoli-Quiche)

Lees ook: Vegetarisme

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.

Onderstaand foto’s die het verhaal illustreren.

Geplaatst in Columns, cultuur, economie, filosofie, journalistiek, klimaat, media, milieu, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Gascrisis

(Geschreven 8 oktober 2021)

We moeten nu blijkbaar hopen op een zachte winter om de huizen warm te houden en om te kunnen koken.

Binnen deze hele problematiek komt alles aan het licht waar de hele kapitalistische ordening, alles aan ‘de markt’ overlaten en geen visie hebben, toe kan leiden. Ik schreef er in de jaren 1990 al over.

Als er tijd voor is wordt dit uitgewerkt.

Update 29.12.2021

Ook in de zomer kunnen er problemen ontstaan als er te weinig wind en zon is.

Zouden de verantwoordelijken in economie en politiek zich zelf ook niet afvragen: wat hebben we in het verleden verkeerd gedaan.

Rusland en president Poetin de schuld geven is al aan de orde, dit leidt alleen maar af van eigen falen. Er zijn oorlogen door uitgebroken (door verzonnen verwijten).

Er zijn dus 60 energieaanbieders en er zijn er al een stuk of 7 failliet/gestopt.

Lee ook in Dystopie wat er allemaal kan gebeuren en waar de verantwoordelijken het liever niet over hebben en wat INEENS komt opdoemen netzo als de coronapandemie.

(C) Ronald Puma

Dit blog is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Geplaatst in economie, EU, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, media, milieu, politiek, Uncategorized | Tags: , | Een reactie plaatsen

Storing (Kort verhaal)

(Geschreven in 2016)

Hij begon te trillen, langzaam werd het sterker. Hij werd bang, bang dat hij een paniekaanval zou krijgen. Zweet begon zijn weg naar de poriën te vinden. Het was vroeg in morgen, buiten twijfelde het weer wat het zou gaan doen, zon of regen. Eerst maar eens een kop sterke koffie, misschien zou dat helpen. Hij zette het koffiezetapparaat aan en keek met een doffe blik naar het water dat borrelend door het apparaat liep. Buiten op straat reed een brommer met een kapotte uitlaat langs. Het irriteerde hem, hij zou wel naar buiten willen rennen achter de brommer aan en de berijder een pak slaag willen geven, maar hij liep nog in een badjas, dus dat zou er wat vreemd uitzien. Het trillen werd sterker, was er geen pil tegen deze verslaving vroeg hij zich af. Er waren tegenwoordig klinieken om er vanaf te komen, net als voor andere verslavingen. Mensen werden er ziek van, kregen stress, burn-outs, depressies  en hoofdpijnen. Je zag ook steeds meer mensen met gebogen hoofd over straat lopen, hun blik naar beneden gericht, als zombies. Vooral kinderen die zo door de stad liepen zonder acht te slaan op hun omgeving waren pijnlijk om te zien, zo jong en nu al in de verlammende greep van het middel. Allemaal verslaafden, soms staken ze de straat over zonder te kijken of er een auto aankwam, er was al een dode gevallen. Meerdere auto-ongelukken waren er geweest omdat de bestuurder onder het rijden een dosis moest toedienen. Hij ademde een keer diep, de koffie was bijna klaar. Zou een koude douche niet helpen. Hij liep doelloos door het huis, stak uit verveling een sigaret op en bedacht dat in de volgende oorlog een vijand maar één ding hoefde te doen: zorgen dat het middel niet meer te verkrijgen was, iedereen zou in radeloze paniek raken en rondrennen als een kip zonder kop.

De koffie kalmeerde hem een beetje. Hij keek naar het apparaat waar het middel uit moest komen. Nog steeds geen sein op groen en dat duurde nu al drie uur! Een ondragelijk gevoel maakte zich van hem meester, hij begon te hallucineren en kreeg visioenen van ruisende graanvelden en zonsondergangen. Hij dacht aan de endorfine die nu langzaam uit zijn brein aan het verdwijnen was, dat veroorzaakte dat verlammende, paniekerige gevoel van het leven in de realiteit. Hoe lang zou dit nog gaan duren? Stel je voor dat het middel een hele dag of zelfs een hele week niet leverbaar zou zijn! Bij de buren hoorde hij niets vreemds, maar zij zouden toch ook afkickverschijnselen moeten gaan voelen, want bijna iedereen was aan het middel verslaafd. Sommigen kregen het echter via de lucht, dus zij zouden wel toegediend krijgen. Want die gedachte overviel je wel eens, was het middel niet gewoon een slinkse wijze om je rustig te houden. Er is niets zo prettig voor een staat om onderdanen aan een lijntje te houden en ze doen het vrijwillig, je hoeft ze niet eens te dwingen! Het lijntje moet dan wel precies goed zijn. De staat zat natuurlijk achter de knoppen, dat zag je bijvoorbeeld in China waar bepaalde westerse middelen simpelweg verboden zijn, maar ze hadden hun eigen middelen en die werkten nog beter.

Hij keek even naar het kastje of het middel weer beschikbaar was. Niet, dus liep hij naar de douche en liet ijskoud water over zich heen stromen. Zijn gedachten werkten op volle toeren. Zou een andere leverancier wel kunnen leveren? De buren? Na zich aangekleed te hebben begon zijn paniek snel toe te nemen. Hoe moest hij in godsnaam de dag doorkomen: ER WAS GEEN INTERNET!!….

Fotoreportage: Phones 

Geplaatst in Columns, cultuur, filosofie, journalistiek, kort verhaal, media, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dossier Duitsland

(Geschreven in 2012) (Met Update 2021 9 jaar later)

In de discussie over de economische crisis/recessie (die nu al bijna 4 jaar duurt) wordt Duitsland door bijna iedereen als lichtend voorbeeld in positieve zin aangehaald, maar dat is onterecht. Weliswaar doet Duitsland het in de statistieken goed, de werkelijkheid is echter dat er in Duitsland geen minimumloon is en er een wildgroei is aan tweede- en derderangs arbeidscontracten. In de Duitse vleessector werken ze voor 3 à 4 euro uurloon. In de industrie verdienen mensen bij hetzelfde bedrijf 40% minder door een ander contract. Er is in Duitsland een grote campagne voor de gelijke betaling van gelijk werk die wordt ondersteund door bepaald geen linkse politici: http://www.gleichearbeit-gleichesgeld.de

In Nieuwsuur van 11.05.2012 zei de econoom Barbara Baarsma dat Duitsland met 2-0 voorstaat op economisch gebied in vergelijking met Nederland. Ook zij ‘vergat’ te vertellen dat Duitsland geen minimumloon heeft en zij ziet lagere lonen ook voor Nederland als noodzakelijk. In de Volkskrant van 27.04.2012 stelt econoom Heleen Mees: ‘Alleen Duitsland kan ons redden.’ Dit noemen ze beide ‘de noodzakelijke hervormingen, die Duitsland eerder heeft doorgevoerd dan Nederland’. Dit zijn enkele recente voorbeelden, maar bijna iedere econoom en politicus haalt tegenwoordig Duitsland aan als zijnde ‘het goede voorbeeld.’

Ook de Verenigde Staten van Amerika worden meestal als voorbeeld gezien van een goede aanpak. Op RTL Nieuws was onlangs een reportage uit de VS waar een baan in de industrie voor de crisis 16 euro uurloon opleverde tegen 10 euro nu. De mensen accepteren het omdat ze geen keuze hebben en de vakbonden werken mee. We weten nu dat als er nieuwe cijfers komen over de daling van de werkeloosheid in de VS, meestal met directe invloed op de wereldwijde beurzen, wat er achter zit. Je krijgt net genoeg om in een trailerpark te wonen en een hamburger te kopen, maar meer ook niet. (In de VS krijgen bijna 50 miljoen mensen voedselbonnen als hulp).

Al deze voorbeelden laten de tendens zien van waar het heengaat. De conclusie is dan ook dat de geïndustrialiseerde landen, geheel tegen hun eigen principes in, gaan concurreren, vooral met met de BRIC landen (Brazilië, Rusland, India en China) maar ook onderling, met de loonkosten in plaats van te concurreren door de verhoging van de arbeidsproductiviteit door technologische vernieuwing, we moeten in Europa blijkbaar ook lagelonenlanden worden.

Er moet nog wat tijd overheen gaan en dan gaan ze in Nederland ook praten over loonsverlaging in plaats van bevriezing en nul-lijn.

Update 21.03.2015 (3 jaar later)

Sinds begin dit jaar is er een minimumloon in Duitsland. Er was veel verzet tegen en werkgevers willen er onder uit.

In Nederland ‘vraagt’ V & D om een loonsverlaging van 6%, anders wordt gedreigd met ontslag.

Update 09.06.2015

Duitsland heeft 10 jaar de lonen laag gehouden en hebben juist daarmee een enorme economische groei en export gehad. Er is in Duitsland veel armoede onder de bevolking en er is een echte economische en politieke elite die de dienst uitmaakt. Ze zijn de dominante economie in Europa geworden en spelen een grote rol in de kwestie Griekenland. Duitse en Franse banken hebben veel geld aan Griekenland geleend. In 2010 bleek dat dit onverantwoord is geweest, met enorme leningen is Griekenland overeind gebleven. De cynische redenatie is dat Griekenland nu (2015) wel uit de euro kan, de banken lopen geen risico meer, de risico’s komen nu terecht bij de Europese burger die via hun eigen staat geld tegoed heeft, in totaal 240 miljard, Nederland voor 17 miljard euro.

Over Griekenland, geschreven in 2011: Dossier Griekenland (Met Updates)

Update 19.09.2015

Soms duurt het een paar jaar voor je je eigen mening terugleest. Vandaag in de Volkskrant een interview van een Britse econoom Sir Antony Atkinson (1944). Hij zegt over Duitsland: “Neem Duitsland: door iedereen getypeerd als een succesverhaal, en qua werkgelegenheid heeft Duitsland het inderdaad relatief goed gedaan. Maar dat succes is ten koste gegaan van de lonen. Het Duitse armoedecijfer is gestegen”.

Over de VS en andere landen: “Het huidige ongelijkheidsniveau in het Verenigd Koninkrijk, Amerika en een aantal andere OESO-landen vormt nu een barrière voor de gelijkheid van kansen. Bovendien ondermijnt de huidige ongelijkheid de solidariteit: vooral in Amerika hebben de meeste mensen helemaal niet geprofiteerd van de economische groei van de laatste vijftien jaar”.

Update 19.10.2015

Het autobedrijf Volkswagen, de grootse autoproducent van de wereld, heeft jarenlang bedrog gepleegd met de milieueisen wat betreft de uitstoot van schadelijke stoffen. Ik zie dit in het kader van de kapitalistische productiewijze die zich in de eerste plaats richt op winst en bedrijfsresultaat. Het milieu en de gezondheid van mensen komt op de tweede plaats. Men kan met recht spreken van door de mand vallen, het economisch succes (zie boven) is gebaseerd op leugens en bedrog. 

Update 14.03.2016

Verkiezingen in 3 deelstaten laten een grote winst zien voor een nieuwe partij die tegen de immigratie van vluchtelingen is (Alternative für Deutschland (AfD). Het is de opstand van de middenklasse. In de meeste Europese landen is een grote kloof ontstaan tussen een economisch-politiek-culturele elite en de bevolking. Mijns inziens door de totale economisering die het kapitalisme oplegt en die zorgt voor structurele onzekerheid bij grote delen van de bevolking. 8 jaar economische crisis hebben het vertrouwen in politiek en bestuur ondergraven. Daar komt de massale immigratie bovenop.

Update 24.08.2016

In de Volkskrant vandaag een artikel over armoede in Duitsland. Er wordt een verband gelegd tussen de nieuwe partij AfD, de armoede en de massale toestroom van vluchtelingen. 20 procent van de bevolking zit in de gevarenzone voor armoede (in Nederland 12%). Duitsland heeft met 4% werkeloosheid het laagste werkloosheidcijfer van de hele EU. Het is een van de weinige landen met een begrotingsoverschot (1,2%) (het geld klotst tegen tegen de plinten, zogezegd).

In Duitsland wordt echter dezelfde vergissing gemaakt die ook in Nederland wordt gemaakt: iemand die werk heeft heeft het goed. Een laag werkloosheidcijfer geeft aan dat het in een land goed gaat. Ook in de VS, een land zonder minimumloon, maken ze die vergissing. Het is pure statistiek, lage werkeloosheid: het gaat goed. Daarom zijn er in Duitsland en ook in Nederland, net zo als overal waar de kapitalistische logica heerst ‘working poor‘, werkende armen.

Update 04.08.2017 (5 jaar na het eerste bericht)

Het economisch succes van Duitsland is volledig door de mand gevallen. Het is leugen en bedrog. Bijna alle autofabrikanten hebben meegedaan aan prijsafspraken (mensen hebben dus teveel betaald) en dat gebeurt al 20 jaar! Met dieselauto’s is massaal fraude gepleegd met de uitstoot van uitlaatgassen. Vooral dit laatste is te betitelen als misdadig. Er gaan mensen dood door fijnstof, klimaatsverandering wordt verergerd door de uitstoot van gassen. Willens en wetens is er bedrogen.

Volkswagen kreeg 4.5 miljard euro lening tegen lagere rente van Europa om schone auto’s te maken, ze gebruikten het geld om de boel te belazeren.

Verbijsterend, dit is die economisch-politieke Europese elite die de boel bedriegt, werknemers een laag loon betaalt, economische crises veroorzaakt en vervolgens verbaasd is dat er rechtse partijen opkomen. 

In de Volkskrant een artikel over armoede in Duitsland. Veel ouderen zijn arm en verdienen wat bij met het verzamelen van lege flessen. En dat in een van de rijkste landen van Europa. In Duitsland is er geen AOW voor ouderen.

Update 22.09.2017

Aanstaande zondag verkiezingen in Duitsland. De verwachting is dat Angela Merkel weer zal gaan winnen. Zij is sinds 2005 bondskanselier, dus al 12 jaar, misschien ongezond voor een democratie. In het land der blinden is eenoog koning, daarom wordt zij als reddende persoon gezien in de internationale politiek. Politiek gezien heeft zij door een sympathiek voorkomen en tactisch handelen de gunst van velen weten te behouden. Toch is Duitsland een gespleten land. De door Merkel gepropageerde ‘willkommenskultur’ wordt door vele niet gedeeld. Zoals ik boven al schreef is de AfD er voor een deel uit voortgekomen. Ondanks alle schandalen van de auto-industrie is er tegelijkertijd een enorm begrotingsoverschot én armoede onder de bevolking. De opkomst van rechts en extreem rechts is zorgwekkend. Bij de verkiezingen kan de rechtse AfD in de Bondsdag komen en groter worden dan de Groenen. De voorman viel deze week op door zijn uitspraak dat Duitsland best trots op de prestaties van Duitse soldaten in WO2 mag zijn, ze deden hun plicht. Hij probeerde een onderscheid te maken tussen de ‘gewone soldaten’ die hun plicht deden en de concentratiekampen. Ook is er de tendens om het oorlogsverleden te vergeten. Extreem rechts zijn volledige aanhangers van het nationaal-socialisme en Hitler bewonderaars. De beelden zijn beangstigend. Hoewel we weten dat de geschiedenis zich herhaald (hetzelfde op een andere manier) is het te hopen dat deze mensen nooit macht of invloed zullen krijgen.

Er zijn 2 wereldoorlogen geweest (1914-1918 en 1940-1945) en beide begonnen in Duitsland. De 2e wereldoorlog is voorgekomen uit de eerste (‘Verdrag van Versailles’). Men vraagt zich soms af of het mogelijk zou zijn dat de 3e wereldoorlog uit de 2e kan voortkomen. Nationalisme wordt in deze tijd weer als oplossing voor problemen gezien net zo als in vroeger tijden. Het is duidelijk dat Rusland het oprukkende westen sinds het einde van de Koude Oorlog en de val van de Berlijnse Muur niet als een goede gang van zaken ziet (zie Dossier Geopolitiek).

Er is naast de economische globalisering ook een globalisering van conflicten, alles hangt met alles samen en wijsheid is ver te zoeken. Wat ik zie is versplintering en fragmentatie en een middelpuntvliedende kracht waarin de wereld terecht dreigt te komen of al is…..

Waar behoefte aan is is wijsheid en humaniteit bij wereldleiders, maar dat komt zelden voor.

In 1992 schreef ik dit toen er bij de meeste mensen euforie was over de val van de Berlijnse Muur en het communisme:

“Francis Fukuyama, met zijn door velen geprezen constatering van het Einde van de Geschiedenis, waarbij hij stelt dat het liberalisme de enig overgebleven ideologie is, heeft daarom geen gelijk.”  

“Het einde van de geschiedenis is niet bereikt en zal ook nooit bereikt worden aangezien de mensen het nooit helemaal eens zullen worden. Het lijkt in deze tijd eerder op een hernieuwd begin van de geschiedenis waar in verhevigde vorm zal terugkeren wat geweest is en zelfs oorlog met militaire middelen, met alle daarbij behorende wreedheden, behoort tot de mogelijkheden als we naar het voormalige Joegoslavië kijken.”

“…..vandaar dat we in de huidige tijd terug zien keren wat, soms gedeeltelijk, is weggeweest of onderdrukt: religies (al dan niet fundamentalistisch), nationalisme, fascisme, de monarchie, zelfs een opleving van het communisme is mogelijk.” 

Afkomstig uit het artikel ‘De geschiedenis herhaalt zich’, zie zijbalk rechts. Niemand wilde het toen lezen in de euforie na de val van de Muur, maar ik studeerde geschiedenis en las de filosofen!

Update 25.09.2017

De verkiezingen zijn geweest, Merkel (CDU) verloor, de SPD verloor (samen de regeringscoalitie met ook CSU), Die Linke, de Groenen en de rechtse AfD wonnen. Enkele gedachten:

 • Dat zal zal nog een heel karwei worden om 90 Kamerleden in het Duitse parlement te volgen op hun uitspraken. De voorzitter van die nieuwe partij AfD zei vorige week dat Duitsland trots mag zijn op de prestaties van de gewone soldaten in WO1 en WO2. De man heeft duidelijk geschiedenisles nodig.
 • Het vreemdste commentaar is toch wel dat men zegt dat Duitsland nu een ‘gewoon Europees land’ is met een rechtse partij.
 • De SPD heeft de PvdA nagedaan, een liberale koers gaan varen en de achterban in de steek laten.
 • Ze krijgen nu net zo’n kabinetsformatie als in Nederland, er is geen makkelijke coalitie te vormen.
 • 12 jaar regeren (Merkel) en nog 4 jaar doorgaan is helemaal niet gezond in een democratie.

Update 20.11.2017

Ze krijgen nu net zo’n kabinetsformatie als in Nederland, er is geen makkelijke coalitie te vormen’ (Zie boven). Er is geen regering te vormen in Duitsland, waarschijnlijk komen er nieuwe verkiezingen. De liberalen stopten met de formatie. De voorman van de liberalen (FDP, Christian Lindner, de VVD van Duitsland) is een gewiekste politicus. Ze waren 4 jaar niet vertegenwoordigd in het parlement.

Update 18.08.2019

Inmiddels is Duitsland ook een gepolariseerd land (net zo als heel Europa) en is de rechtse partij AfD groot geworden. In voormalig Oost-Duitsland komen verkiezingen (bij de Europese verkiezingen werd de AfD de grootste) en men vreest onregeerbaarheid. De mensen zijn 30 jaar na de val van de Muur ontevreden en bang voor de toekomst, velen zijn weggetrokken naar het westen. Zoals elders al eens gezegd neigen mensen die sociaal-economisch onder druk staan, ‘lagere’ klasse en de middenklasse, naar rechts en niet naar links. Een historisch gegeven. Bondskanselier mevrouw Merkel regeert sinds 2005, dus 14 jaar, en gaat door tot 2021, ongezond lang voor een democratie.

De rechtszaken over het moedwillig auto’s bij controle minder milieubelastend maken door sjoemelsoftware (kwam in 2015 uit) lopen nog steeds, er zijn zelfs verantwoordelijken veroordeeld. De auto-industrie maakte ook kartelafspraken. Er is een innige band tussen politiek en industrie, dat is de economisch-politieke elite die we in Nederland ook hebben.

Update 20.02.2020 ((8 jaar later)

Een aanslag uit rechts-extremistische hoek, 9 doden. De eerste beschrijving van de dader laten een gek zien die een wapenvergunning had. Zoals boven beschreven is (ook) Duitsland een gepolariseerd land. Mijn analyse is nog steeds dat het zogenoemde ‘populisme’ na een aantal jaren een verbinding aangaat met rechts-extremisme, er ontstaat een giftig en gevaarlijk mengsel waarbinnen geweld en extremistische standpunten gaan woekeren, ook binnen de partij AfD. De politiek-economische elite heeft het populisme laten begaan omdat ze de oorzaken niet willen aanpakken: armoede (ouderen aan de onderkant van de maatschappij zijn vaak arm), werkeloosheid (goedkope en makkelijk inzetbare MOE-landers zorgen voor verdringing), woningnood (Duitsland kent extreme huurstijgingen). In een land met een geschiedenis van rechts-extremisme dat tot oorlog heeft geleid is de toekomst niet zo mooi als men het huidige klimaat ziet.

Update 25.09.2021 (9 jaar later)

Verkiezingen in Duitsland, Angela Merkel kan niet meer herkozen worden. Ook Duitsland is een gepolariseerd land net zo als Nederland. Het valt vaak op dat er in Duitsland dezelfde problemen als in Nederland zijn: woningnood, armoede, grote sociale verschillen, polarisatie en versplintering (door de kiesdrempel niet in het parlement zoals in Nederland met nu 19 fracties). De kandidaten voor opvolging van Merkel ( boekhouders van CDU en SPD) kennen 1 positieve: Annalena Baerbock (De Groenen) welbespraakt en sympathiek (hoewel ze haar cv zelf wat opwaardeerde). Liberaal Christiaan Lindner (zie boven) is de mogelijke verassing, hij valt op door welbespraaktheid, onverstoorbaarheid, een zeker charisma….en heeft zich tussen alle partijen in gepositioneerd. (Voorspelling).

Men verwacht het niet, maar enkele directeuren uit de auto-industrie die verantwoordelijk zijn voor sjoemelsoftware krijgen gevangenisstraf (zie boven), ze zijn er nu nog mee bezig.

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en onafhankelijk.
Geplaatst in economie, journalistiek, politiek | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dossier Terrorisme

(Geschreven in 2014) (Met Updates 2021)

Al die jongeren die vanuit Europa naar Syrië en Irak gaan omdat ze in een kalifaat (een door godsdienst, de islam, geregeerde staat) willen leven, zijn ontspoord in de multiculturele samenleving. Het is de derde generatie mensen die voortgekomen zijn uit de gastarbeidersgeneratie die in Nederland door de overheid en de werkgevers vanaf de jaren ’60 uit Marokko en Turkije hier naartoe gehaald zijn om goedkoop het vuile werk te doen. Men dacht dat ze wel terug zouden gaan, maar dat was naïef, want mensen aarden en de lonen zijn hier hoger dan in de landen van herkomst en de gezinshereniging kwam op gang. Maar ook massale instroom van asielzoekers in de jaren 1990 (1994-2002, toen de VVD ook regeerde met de PvdA*) heeft verstrekkende gevolgen gehad door de komst van mensen met een andere cultuur. Vooral de achterstandswijken waar de goedkopere huizen zijn werden een verzamelpunt van een botsing van culturen. (Hier begon de populariteit van Pim Fortuyn (in Rotterdam), een van eerste personen die de problemen benoemde en daardoor zo populair is geworden, daarna volgden Rita Verdonk en Geert Wilders).

(*Er kwamen in die jaren gemiddeld 50.000 mensen het land binnen. Mensen werden in tenten ondergebracht, want de opvang was vol. Het werd nooit duidelijk of het politieke of economische vluchtelingen waren. De asielprocedures duurden zeer lang, hierdoor moest er 10 jaar later een generaal pardon komen, want mensen die al zolang wachtten konden redelijkerwijs niet meer weggestuurd worden).

Ondertussen kwamen de nieuwe generaties in een voor hen vreemde cultuur en moesten een plaats vinden. Het contrast van het vrijgevochten Nederland met de landen van herkomst (van de ouders) is immens. Dit zorgt voor conflicten met de ouders. Er is verhulde discriminatie in Nederland. 10 jaar geleden bleek al dat een ‘allochtoon’ (hier geboren) die een kamer wilde huren werd afgewezen omdat het een ‘buitenlander’ was. Stageplaatsen waren er voor allochtonen niet. Men wilde een paar jaar geleden anoniem solliciteren mogelijk maken om discriminatie te voorkomen.  Als je jarenlang mensen afwijst en geen eerlijke kansen biedt gaan sommigen van hen de verkeerde kant op, eerst in de criminaliteit en de laatste jaren in de extremistische religiositeit.

(Men zou denken dat er uit voorgaande lessen geleerd zijn, maar vanaf 2006 is een nieuwe groep gastarbeiders hiernaartoe gehaald om in de ‘BV Nederland’ goedkoop het werk te doen: de Polen. Ze verlaten huis en haard en gaan hier in een caravan wonen of in een huis van een huisjesmelker. Malafide uitzendbureau’s zijn als paddenstoelen uit de grond  geschoten (na zes jaar wordt er iets aan gedaan). De Polen werken hard, maar zorgen ook voor problemen en kampen zelf met problemen. Maar dit terzijde).

Conclusie: als we hier autochtonen gewoon een goed salaris betalen hebben we geen instroom van buitenlandse werknemers nodig en hebben we ook niet meer te maken met ontspoorde jongeren. Als we asielzoekers toelaten moeten de procedures wel goed zijn en we moeten niet meer willen doen dan we als samenleving kunnen dragen, hoe moeilijk dat ook is.

Er is een uitstekende 3 delige documentaire met de titel ‘Land van aankomst’ van oa. Paul Scheffer die de geschiedenis laat zien van immigratie en de komst van gastarbeiders vanaf de jaren 1960.

Update 16.11.2015 (1 jaar later)

Van haat vervulde jongemannen uit de achterstandswijken van Parijs en Brussel stappen met hun geweren in auto’s en rijden naar drukke terrassen langs de boulevards van Parijs en naar een theater en schieten in het wilde weg 130 onschuldige mensen dood.

(stilte….

een heel lang zwijgen en nadenken, lezen…..en ons afvragen waarom dit in ons deel van de wereld, de westerse beschaving, de westerse cultuur gebeurt.

Het zijn de jongeren die niets te verliezen hebben (zie boven) en gegrepen zijn door een giftig gedachtegoed dat uit de islam te halen is en sterk anti-westers is. Deze jonge mannen zijn in de kracht van hun leven, maar de westerse maatschappij wil hen niet en zij willen de westerse maatschappij niet, dit is in heel west-Europa zo. Deze situatie is in decennia gegroeid, heeft voortgewoekerd, de opstanden in de buitenwijken van Parijs waren bijvoorbeeld in 2005.

De oplossing van deze problematiek moet in sociaal-economisch/psychologische hoek gezocht worden: mensen die wel wat te verliezen hebben doen zoiets niet, mensen met werk, vrouw, kinderen en dus een toekomst.

Het is beter een leger psychologen, psychiaters, leraren en onderwijzers naar banlieues van Parijs en de Brusselse wijk Molenbeek te sturen, dan een leger naar Syrië.

Armoede en deprivatie (achterstelling) zijn de vader en moeder van terrorisme en geweld. Deze uitspraak van mij blijft staan.

Update 20.11.2015

De man* die verantwoordelijk wordt gehouden voor 130 doden in Parijs (samen met zijn handlangers) voldoet precies aan het profiel dat ik boven schetste. Een kleine krabbelaar in Brussel van Marokkaanse afkomst die in de maatschappij ontspoort en langzaam afglijdt: afgebroken school, klein baantje, drugs, diefstallen, gevangenis. Het giftige gedachtegoed dat uit de islam te halen is en anti-westers is, zal een heel grote aantrekkingskracht hebben. Door de zogenoemd sociale media is de wereld kleiner geworden en deze jongeren zien op websites de wrede onthoofdingsvideo’s en ander geweld. Haatpredikers, die vanwege de vrijheid van meningsuiting zijn toegestaan, zeggen dingen die iemand die onzeker is een zekerheid kan geven, een schijnzekerheid.

We moeten dit vanuit de psychologie verklaren: hij had een schuldige voor zijn eigen falen en mislukken gevonden en kon wraak nemen. Tevens kon hij in zijn ogen een held zijn in plaats van een verliezer samen met heel veel andere jongemannen en vrouwen die in een cultuurdiaspora terecht zijn gekomen (zie boven) en veelal in een diepe identiteitscrisis verkeren en (soms) met ernstige psychische problemen kampen. Aangezien deze situatie in decennia is gegroeid, zal de maatschappij hier ook jaren over doen om dit tegen te gaan. Misschien is dit te vergelijken met de jaren 1970/1980 toen linkse jongeren geweld gebruikten met de RAF in Duitsland en de Rode Brigade in Italië.

(*Zijn naam noem ik expres niet in tegenstelling tot de media die ook zijn foto en filmbeelden herhaaldelijk tonen. Dit geeft hem geheel onterecht bekendheid en zijn vrienden gebruiken zijn naam als propaganda).

Update 23.03.2016 (2 jaar later)

Opnieuw aanslagen, ditmaal in Brussel, meer dan 30 doden door zelfmoordterroristen. Jongen mannen die zich zelf opbliezen, zelfmoord pleegden en anderen doodden. Het gevreesde middel van zelfmoordterrorisme is vanuit het Midden-Oosten en andere delen van de wereld naar Europa gekomen. Het is duidelijk dat er sprake is van een patroon, een ontstane structuur die, zoals ik boven al schreef, een giftig ideologisch gedachtegoed is dat is voortgekomen of gehaald uit de islam. Het is een ideologie van de dood, de martelaarsdood die een paradijs beloofd (met 72 maagden). De terroristen zien het als een oorlog, een heilige oorlog, een jihad. 

Op deze website probeer ik de lange termijn geschiedenis te analyseren. Het door de islam geïnspireerde terrorisme is eigenlijk al bezig sinds 2001 (dus 15 jaar, maar voor 2001 was het er ook al) met de aanslagen in New York. De mannen die dit deden waren intelligente jongemannen afkomstig uit Saoedi-Arabië en Egypte, ze studeerden in Hamburg. Ze namen vlieglessen in Florida en wat ik mij nog kan herinneren is dat ze alleen geïnteresseerd waren in rechtuitvliegen. Ze kaapten de vliegtuigen in de lucht en vlogen de wolkenkrabbers binnen.

Sindsdien is de geest uit de fles, er is een herhalend patroon ontstaan: Madrid 2004, Londen 2005, Boston 2013, Tunesië 2015, 2 x Parijs 2015, Brussel 2016. Op Wikipedia staat een indrukwekkende lijst die een patroon laat zien, een horribel patroon (zoekterm: lijst van terroristische aanslagen sinds 2000, filteren op islamitisch geïnspireerd terrorisme). De belangrijkste uitdaging in deze tijd is de diepere achtergronden te vinden voor dit giftige gedachtegoed dat uit de islam is gekomen. Men moet dit in de eerste plaats tegengaan met harde middelen, de staatsmacht. Dit is een kanker die in decennia gegroeid is. Kanker bestrijdt men agressief, door bestraling. In de tweede plaats moet de voedingsbodem die deze jongeren tot illusieloze zelfmoordenaars heeft gebracht diepgaand onderzocht worden. De volksmond, het gesundenes volksempfinden, doet niets liever dan alleen het eerste. Er wordt een zondebok aangewezen, in Duitsland voor de Tweede Wereldoorlog de Joden, zij werden voor alle kwaad in de wereld verantwoordelijk gesteld. Dit zou nu ook kunnen gebeuren met de islamieten.

De islam als religie zal aan diepgaand zelfonderzoek moeten doen om te verhinderen dat ze als zondebok gezien kunnen gaan worden. Dat zal een zware taak zijn. Deze religie kenmerkt zich door afzijdigheid, dat hebben de afgelopen 15 jaar laten zien, hoewel er soms een lichte verbetering is. Mijn gedachten hierover zijn dat de islam een jonge religie is, 700 jaar jonger dan het christendom, en dat ze de weg die het christendom heeft afgelegd nog moeten gaan: hervormingen en aanpassing aan de moderne tijd, de Verlichting en een filosoof als Friedrich Nietzsche. Maar aangezien er zelfs binnen het christendom nog tal van opvattingen zijn die het verlichtingsdenken (waar het bestaan van een almachtige god werd verworpen en wetenschap een hoge waardering heeft gekregen) die 300 jaar geleden in Europa ontstonden nog niet hebben geaccepteerd, laat zien dat dit een heel moeilijke en lange weg is.

De diepe haat tegen het westen en de maatschappij, waar komt die vandaan. Of is dit haat tegen het leven zelf. Is het iets in onze cultuur, de dominante westerse seculiere cultuur van de dolgedraaide consumptiemaatschappij met vervreemding, onthechting, prestatiedwang en losgeslagen seksuele moraal. 

De persoonsprofielen van twee van de zelfmoordterroristen in Brussel zijn net als die van de dader van Parijs die ik boven beschreef. Het waren broers, maatschappelijk ontspoord, eerst in zware criminaliteit (overvallen, carjacking (dit is iemand uit zijn auto trekken en ermee vandoor gaan), daarna islamitisch geïnspireerd terrorisme. Ze konden hun eigen falen op de maatschappij wreken, hadden niets meer te verliezen en zouden langdurig in de gevangenis terechtkomen.

Update 03.08.2016

In de Volkskrant vandaag het verhaal van (ook) twee broers, de een is een succesvolle sportheld, zijn 4 jaar jongere broer een zelfmoordterrorist. Een treffend verhaal dat mijn bovenstaande analyse bevestigd, maar tegelijkertijd gecompliceerder maakt aangezien de een wel slaagde en de ander ontspoorde.

In de broer die zich opblies en zelfmoord pleegde zie ik de botsing van culturen in één persoon. Hij had mijns inziens een identiteitsprobleem dat tot labiliteit en psychische problemen heeft geleid. Hij kwam vervolgens een andere jongen tegen die al geradicaliseerd was en anderen overhaalde tot geweld en reisde naar Syrië waar hij een militaire training kreeg. 3 jaar later blies hij zichzelf op in de Brusselse vertrekhal van het vliegveld.

Veel jongeren met dezelfde achtergrond worstelen met deze problematiek en er zullen jaren overheen gaan voordat dit is uitgedoofd en bedwongen. 40% van deze jongeren is zonder werk, daar ligt het begin van de oplossing.

Maar we echter moeten vooral ook niet vergeten welke rol het conflict Israël en de Palestijnen speelt. Dit heeft een wereldwijde impact, meer dan 65 jaar, sinds 1948. Over Israël praten is een taboe geworden in het westen, de status quo is geaccepteerd (bij de politiek). Veel mensen, dus ook de jongeren, die uit die regio komen hebben echter sympathie voor de underdog, de Palestijnen, moslims. Hier zit ook psychologie achter, in het westen voelen veel mensen met een Arabische achtergrond zich ook underdog door hun maatschappelijke positie waar verhulde, of tegenwoordig steeds vaker onverhulde, discriminatie en beledigingen veelvuldig voorkomen. Door de globalisering, de massamigratie en internet en sociale media voelt men zich sterk verbonden met het Midden-Oosten en de landen van herkomst.

Veel artikelen schreef ik niet, maar de twee artikelen die ik begin jaren 1990 schreef zijn pure predicties geworden. Dat we diverse ingrijpende problemen zouden gaan krijgen met de massamigratie omschreef ik in 1992 zo:

‘De door bevolkingsgroei en economische en politieke crisis op gang gekomen migratiestromen zorgen ervoor dat we geconfronteerd worden met vele van de eigen cultuur vervreemde, van hun wortels losgeraakte en daardoor identiteitszoekende mensen en dit, in combinatie met de botsing tussen de verschillende culturen, levert nu reeds in vele samenlevingen grote spanningen op’. 

Update 23.12.2016 (2 jaar na het eerste bericht)

Een Tunesische jongeman van 23 rijdt met een gekaapte vrachtwagen 11 mensen dood op een kerstmarkt in Berlijn nadat hij de chauffeur had gedood. Zijn profiel: een mislukt leven in Tunesië, naar Europa als bootvluchteling gegaan, jarenlange criminaliteit, onder invloed van de giftige anti-westerse ideologie (zie boven). Er zijn duizenden van deze jongemannen, het hele midden-oosten zit er vol mee (of ze zijn al in Europa).

Verontrustend is ook geworden dat de oplossing wordt gezocht in verregaande veiligheidsmaatregelen, de totale controlestaat is er nu al en dat wordt steeds erger. In Frankrijk is al een jaar de noodtoestand van kracht waarbij de rechten van het individu op de laatste plaats komen. Uiteindelijk zal de democratie het onderspit delven als  we niet oppassen.

Update 07.06.2017

Engeland is drie keer in korte tijd getroffen door terroristen. Een zelfmoordaanslag op kinderen die een concert bezoeken, lager kun je niet gaan. De persoonsprofielen laten hetzelfde zien als ik boven beschreef. Jongemannen met psychische problemen die in korte tijd radicaliseren en onder invloed komen van een giftig ideologisch gedachtegoed dat uit de islam gehaald wordt. Er is een Pakistaan, een Italiaanse Marokkaan en een Libische Marokkaan. Er is een schatting van 20.000 – 30.000 van dit soort jongemannen in Engeland (!). Ze moeten allemaal in de gaten gehouden worden. Men heeft het over het inperken van burgerrechten.

Ruim 130 imams hebben een verklaring ondertekend en willen niet bidden voor de omgekomen terroristen, want zij zien nu in dat hun geloof is gekaapt door anderen. Dit is een begin van een oplossing, want zoals ik boven beschreef heeft de islam zich altijd afzijdig gehouden, integendeel haatpredikers zijn nooit verboden of tegengegaan, ze hebben ze hun gang laten gaan, jaren lang (ook in Nederland).

Is het niet ‘gewoon’ pure godsdienstwaanzin die we in de geschiedenis al eerder hebben gezien en die we bij andere religies ook wel eens tegenkomen.

Een andere gedachte die bij mij opkwam is dat we in het westen al meer dan 100 jaar richting secularisering gegaan zijn, er is ontkerkelijking, kerken worden afgebroken of er komt een boekwinkel in. Echter via de achterdeur is een geheel andere religie, de islam, binnengekomen. Ik ben voor godsdienstvrijheid, mensen mogen geloven wat ze zelf willen, maar geloven moeten de mensen thuis doen en dat zei ik 30 jaar geleden al. Zoals boven reeds beschreven moet de islam nog door een fase van moskeehervorming en verlichting heengaan en terechtkomen in de moderne tijd.

Men vraagt zich af of bij een volgende aanslag de vlam niet in de pan zal slaan, ik lees her en der dat bij veel mensen de maat vol is. De politiek heeft laten zien geen antwoord te hebben op dit geweld. Voor veel mensen is een genuanceerde analyse zoals ik die bovenstaand heb gegeven toch teveel gevraagd….

Update 21.06.2017

Gisteren een poging tot het plegen van een aanslag in het station van Brussel. De bom ontplofte niet, de dader werd direct doodgeschoten. Zijn persoonsprofiel (zie boven): een in België geboren Marokkaan van 36 jaar die een westerse levensstijl had (te zien op foto’s) maar in de kleine (drugs)criminaliteit terecht kwam, gescheiden was van zijn vrouw en vervolgens onder invloed is gekomen van het giftige gedachtegoed dat uit de islam te halen is. 

De dag voor gisteren een poging tot een aanslag in Parijs, de dader werd ook hier direct doodgeschoten. Zijn persoonsprofiel is nog niet bekend, maar het zal niet verbazen als ook hij bovenstaand persoonsprofiel heeft.

Update 09.07.2017

In de Volkskrant van 8 juli een boekbespreking van een boek over het terrorisme, IS en jihadisten. Het boek (5 sterren) is geschreven door Souad Mekhennet, een Duitse Washington Post journalist van Marokkaans-Turkse oorsprong die de moed heeft gehad met ISers te gaan praten. De conclusies van de motieven voor de wandaden van de terroristen komen overeen met wat ik boven heb geschreven. Het zijn mensen uit gebroken gezinnen, vol met geweld en drugsproblematiek. Het terrorisme biedt de jongeren een identiteit, een geborgenheid en een duidelijke vijand: alles wat Westers is. 

Update 25.08.2017 (3 jaar later)

Aanslagen in Barcelona, 15 doden. Een terreurcel van ca 12 jongemannen. In de Volkskrant een goed overzicht met treffende feiten.

De instigator was een man (40), die zich imam noemt, met een crimineel verleden van hasjhandel, 4 jaar cel, ontmoet daar iemand die in 2004 bij de aanslagen in Madrid betrokken was. Uitzetten lukte niet, komt in aanraking met een groep jongeren, 20 ers, en begint hen te beïnvloeden en dat lukt. Het maken van grote bommen mislukt door een ontploffing. Dat mag een geluk heten, want ze hadden een enorme hoeveelheid explosieven.

Het is pure psychologie. De man van 40 heeft wraak willen nemen op de maatschappij waarin hij mislukt was. De jongeren zijn uiterst beïnvloedbaar, waarschijnlijk heeft de ‘imam’ hun een jaar lang gezegd dat alles wat in Westen gebeurd slecht en verderfelijk is, dat ze de koran moeten volgen, het is een plicht. Ze gingen zich anders kleden en popmuziek werd niet meer geluisterd. Een tegengeluid is er niet meer en daar ontstaat een kokerdenken richting de zelfmoord-martelaarsdood (zie boven).

Er is werk voor psychologen en voor de staat, ook in Nederland: gedragsverandering (op school, in de straat) van dit soort jongeren moet vroegtijdig worden opgemerkt en aangepakt. In iedere moskee moet worden meegeluisterd naar de inhoud van de preek. Iedere imam moet in de gaten worden gehouden.

(Lees ook Dossier Migratie/Immigratie

Update 24.04.2018 (4 jaar na het eerste bericht)

Nieuwsuur en NRC werkten een half jaar om uit te zoeken waar het geld vandaan komt dat moskeeën krijgen uit het buitenland, in het bijzonder uit het Midden-Oosten, Saoedi-Arabië en Koeweit. Een verbazingwekkend verhaal in alle opzichten. Dit is die ‘goede oude VOC mentaliteit’ van Balkenende en Rutte. Als de handel in gevaar komt is er geen kritiek meer op verwerpelijke landen.

 • Er worden miljoenen geïnvesteerd in conservatieve moskeeën waar het salafisme, de fundamentalistische islam, gepredikt wordt.
 • Is al 8 jaar aan de gang.
 • Onderzoek werd tegengewerkt.
 • De Tweede Kamer kreeg geen informatie.
 • Het aantal moskeeën met anti westerse predikers is verdubbeld.
 • De integratie wordt belemmerd.
 • Imams verkondigen anti-westerse boodschappen.

In Parijs werden in november 2015 130 onschuldige burgers vermoord door jongemannen die naar anti-westerse haatpredikers hadden geluisterd (zie boven).

Het is ongelofelijk, die naïviteit, die domheid en dat opportunisme. Het is een wonder dat er in Nederland geen aanslagen zijn geweest vergelijkbaar met Parijs, Brussel en andere steden.

Website NOS/Nieuwsuur: Website NOS/Nieuwsuur

Update 25.08.2018

Vandaag in de Volkskrant. Uit een groot onderzoek van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) blijkt dat tweederde van de terreurverdachten en jihadisten een crimineel verleden heeft. Veel van wat ik boven schreef wordt bevestigd. Het zijn jongeren die in de marge van de maatschappij ploeteren, alleen lager onderwijs hebben gehad, werkeloos zijn of geworden zijn, een uitkering hebben en dus niets te doen hebben. Ze zoeken een invulling van hun bestaan. In Duitsland en Frankrijk is er hetzelfde beeld. Een persoon van de aanslagen in Parijs 2015 wordt genoemd als kleine crimineel (zie boven). IS is grotendeels verslagen, maar het schijnt dat ze nog steeds jongeren proberen te rekruteren.

Wat niet genoemd wordt, maar wat ik zeg, is dat veel jongeren die uit een andere cultuur komen, zelfs tweede en derde generatie, een identiteitsprobleem hebben. Ik schreef hier in 1992 al over dat dit een van de gevolgen van de migratiestromen zou worden.

Update 28.09.2018

De persoonsprofielen van de jonge mannen die zijn gearresteerd, vanwege een terrorismeverdenking, deze week duiden allemaal op ontspoorde jongemannen die in een cultuurdiaspora terecht zijn gekomen. Het is echter makkelijker, zoals velen doen, een zondebok, de islam (waar veel terechte zorgen over zijn) aan te wijzen. Zoiets leidt vroeger of later tot extremiteiten van alle kanten, hoe dat zal gaan weet ik niet.

Update 06.03.2020

De man die vier mensen in een tram in Utrecht doodschoot (2019) is ontspoorde persoon, hij is een mengeling van godsdienstwaanzin (islamitisch), gewone waanzin en een crimineel. Vandaag werd de strafeis van levenslang geëist. Hij had een lang strafblad van geweld, wapenbezit en diefstal. Hij past in mijn analyse dat hij een schuldige voor zijn eigen falen heeft gezocht (zie boven), het geloof gaf hem een ‘rechtvaardiging’ voor zijn daden. Hij voelde zijn geloof beledigd en riep tijdens de aanslag terwijl hij schoot ‘God is groot’, Allahu Akbar.

Het valt wel op dat de media spreken van een terrorist en de woorden islamitisch geïnspireerde godsdienstwaanzin niet vallen. Er bestaat ook christelijke godsdienstwaanzin, iedere religie heeft godsdienstwaanzinnigen. Christelijk geweld is iets van vroeger, de Kruistochten en de Middeleeuwen. Gebruiken ze allemaal geweld, dat zou nog eens uitgezocht moeten worden.

Religie is de uitdrukking van het onvermogen van de mens om de samenhang der dingen te begrijpen.

Iedere religie claimt haar eigen onverbiddelijke gelijk en daar beginnen de problemen, want niet iedereen kan gelijk hebben. Zolang de mensen niet begrijpen dat de god die ze aanbidden overal dezelfde god is zullen er conflicten zijn. 

Lees ook over de angstmaatschappij waarin we terecht zijn gekomen: De angstmaatschappij

Update 19.06.2020

6 jongemannen staan terecht voor het beramen van een aanslag. Een infiltrant voorkwam de aanslag. Allemaal twintigers/dertigers die ontspoord zijn in de maatschappij. Onder invloed gekomen van het giftige gedachtegoed dat uit de uit de islam te halen is. Het patroon dat ik vanaf 2014 beschreef. Helaas worden de achtergronden niet gezocht. Wel smullen de media van het reconstrueren van het hele verhaal.

Update 29.10.2020

Nieuwe aanslagen in Frankrijk. Een leraar die een cartoon over de Islam in de klas liet zien is door een 18 jarige jongeman vermoord. Vandaag een aanslag met 3 doden.

Update 06.09.2021 (7 jaar later)

Een van de jongen mannen die de aanslagen in 2015 in Parijs pleegde staat 6 jaar later terecht. Zijn naam noem ik niet, want hij dient als mens vergeten te worden, zij allen wilden ‘martelaar’ worden, door hun namen niet te noemen zullen ze uit de geschiedenis worden gewist.

Sinds dit jaar heb ik kennis genomen van de Canadese filosoof Marshall McLuhan (1911-1980) een bijzonder interessante denker. In een van zijn vele tv interviews (op YouTube) zegt hij: ‘De zoektocht naar identiteit gaat altijd gepaard met geweld’ en ‘zelfs de bedreiging van de eigen identiteit gaat gepaard met geweld’. Dit is ook mijn eigen analyse van al die jonge mannen die terroristen werden. McLuhan noemt zelfs (in 1977) terroristen en vliegtuigkapers (wat toen geregeld gebeurde). Het is bekend dat veel politici niet naar oorzaken, achtergronden en sociologische verklaringen zoeken, ik doe dat wel.

In Afghanistan hebben de Taliban (islamitische religieuze extremisten, ze leven in de Middeleeuwen) na 20 jaar gewonnen van het VS leger, het leger met het hoogste budget van de hele wereld. De VS vochten samen met 30 NAVO landen (en andere landen) en ze hebben niet kunnen winnen. Op de tv beelden zien we jonge mannen met volle baarden, de Kalasjnikov in de hand, in pick-up trucks. Dit zijn de jongeren die 20 jaar geleden in Pakistan op Koranscholen werden geïndoctrineerd. De generatie ouderen zijn oudgedienden die zich 20 schuil hebben moeten houden en het nu voor het zeggen hebben. De les is dat ieder fanatisme met een ogenschijnlijke zwakheid toch kan winnen omdat ze weten waarom ze vechten…..

In Dossier Geopolitiek een analyse van de gebeurtenissen in Afghanistan.

Update 05.12.2021

Uit de Volkskrant van dit weekend: ‘Persoonlijkheidsstoornissen, autisme, laag IQ. Terroristen hebben meer psychische stoornissen dan gedacht, volgens een Nederlandse studie’. Ik schrijf er vanaf 2014 over in dit Dossier.

Het artikel: https://www.volkskrant.nl/ts-bc27df0b

Dit gaat ook toenemen, want er komen momenteel uit alle delen van de wereld vluchtelingen (Afghanistan, het hele Midden-Oosten, Libië, enzovoort) mensen die al dan niet getraumatiseerd zijn en/of in de westerse cultuur vervreemd raken en een identiteitsprobleem krijgen. Ik schreef er in 1 zin al over in 1992 (De Geschiedenis herhaalt zich), maar in dit Dossier heb ik dat verder uitgewerkt. Bij de autoriteiten en verantwoordelijken is er een grote naïviteit en onkunde, of een dubbele agenda (vluchtelingen voor de arbeidsmarkt) en kritiek wordt meestal in de rechtse hoek geplaatst. Vooral in Nederland een structureel probleem.

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, cultuur, economie, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, religie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Anno 2021

(Geschreven in 2018)

Maak geen vergissing: grote delen van de wereld leven anno 2018 nog in de donkere Middeleeuwen vol met bijgeloof, obscurantisme, oude religieuze gebruiken, dogma’s en angst. (Ook binnen de westerse wereld).

Update 2021

Maak geen vergissing: grote delen van de wereld leven anno 2021 nog in de donkere Middeleeuwen vol met geloof en bijgeloof, obscurantisme, oude religieuze gebruiken, dogma’s en angst. (Ook binnen de westerse wereld).

Geplaatst in Columns, cultuur, filosofie, journalistiek, media, politiek, religie, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Media en machteloosheid

(Geschreven in 2016) (Met Update 2021)

Nieuws is tegenwoordig gecultiveerde machteloosheid. 

Door de snelle communicatietechnieken zijn gebeurtenissen wereldwijd binnen een mum van tijd  zichtbaar. Nieuws uit Patagonië  (Zuid-Chili) of Kamchatka (Oost-Rusland) is er binnen een minuut. Filters zijn er niet of nauwelijks. Problemen ontstaan daar waar conflicten tussen landen, groepen mensen, religies als nieuws tot ons komen zonder context, uitleg of toelichting. Hier ontstaat het gevoel van machteloosheid dat de nieuwsconsument overvalt, de laatste jaren steeds vaker. Na de val van de Berlijnse Muur en het communisme eind jaren 1980 was er een periode van hoop. Er zouden geen conflicten meer zijn, de economie zou alleen nog maar groeien, het milieu zou verbeteren, de Derde Wereld zou het beter krijgen en de honger zou de wereld uit zijn: het Einde van de Geschiedenis (boek van Fukuyama) was bereikt met de democratische liberaal-kapitalistische heilstaat (lees ook De geschiedenis herhaalt zich).

Het is een hard ontwaken in de 21e eeuw. Dit begon met 11 september 2001 met de aanslagen in New York, bijna 3000 doden. In Nederland werden we midden in de zomer van 2014 opgeschrikt door het neerschieten van een passagiersvliegtuig met bijna 300 mensen onder wie 193 Nederlanders. Het jaar 2015 was nog geen week begonnen of mannen met Kalasjnikovs oorlogswapens liepen door de staten van Parijs naar een krantenredactie, 20 doden. September 2015 begon een Bijbelse exodus van vluchtelingen uit Syrië. Enzovoort enzovoort. (Lees ook: Dossier Terrorisme).

Machteloosheid ontstaat daar waar men geen oorzaak en gevolg meer ziet. De mainstream media geven hoofdzakelijk de gevolgen weer. De oorzaken blijven te vaak achterwege of gaan niet diep genoeg, want echte goede onderzoeksjournalistiek kost veel geld en tijd. De oorzaken kennen is de mogelijkheden van oplossingen bieden.

Syrië is een voorbeeld. Rusland steunt een wrede dictator die zijn eigen bevolking afslacht en houdt in de veilheidsraad van de Verenigde Naties iedere maatregel of actie tegen Assad al 5 jaar tegen. Waarom doet Rusland dat. De wereldmachten Rusland, de Verenigde Staten, China en ook Europa zijn verwikkeld in een geopolitieke strijd om macht en invloed. Rusland is een overblijfsel van de Sovjet-Unie, ze hebben van oudsher contact met Syrië, hebben daar bases en dat willen ze zo houden. De VS moesten begin deze eeuw Saoedi-Arabië uit en willen in het Midden-Oosten blijven (niet in de laatste plaats vanwege Israël), ze vielen Irak binnen in 2004 (met vervalste bewijzen) vanwege de olie en als reactie op de aanslagen van 11 september 2001 in New York (Groot-Brittannië en Nederland steunden hen). Kortom ieder land doet wat het beste uitkomt, het is politiek zonder moraal, puur opportunisme en machtspolitiek. In het Dossier Geopolitiek heb ik een uitgebreide analyse gemaakt (Dossier Geopolitiek (Met Updates)).

Een ander voorbeeld zijn de bootvluchtelingen uit Afrika die in Italië aankomen, als ze het halen en niet verdronken zijn in de Middellandse Zee. Dit zijn de vluchtelingen met economische motieven, ze zien geen toekomst in eigen land. Ook hier zijn er oorzaken die in het nieuws vaak achterwege blijven. Zelf schreef ik hier begin jaren 1990 al over, zie hiervoor het bericht Dossier Vluchtelingen met een analyse (Dossier Vluchtelingen/Migratie (Met Updates)

Er zijn nu mensen die de tv op zolder zetten of helemaal de deur uit doen en niet meer naar het journaal kijken of de krant lezen, nieuwsmijders worden ze genoemd, het is te zien als een reactie op het gevoel van machteloosheid dat in de huidige tijd is ontstaan. We moeten daarom naar veel meer duiding, grondige analyses en achtergronden kijken om de machteloosheid tegen te gaan. Dit moet vooral door de publieke omroep gedaan worden en door de kwaliteitsmedia. Het is een feit dat de Frans/Duitse zender ARTE dit simpelweg beter doet dan menig andere omroep met uitstekende thema avonden (op dinsdagen) over diverse maatschappelijke zaken, religie, economie, terrorisme en dergelijke.

Het gaat er om een goede balans te vinden tussen nieuws helemaal mijden en een overdosis nieuws. Men kan en hoeft niet alles te weten en te volgen en bovendien is het persoonlijke leven, de directe leef- en werkomgeving natuurlijk het belangrijkst.

Update 23.02.2017

In de Volkskrant vandaag een lang verhaal over nieuwsmijders, mensen die het nieuws niet meer volgen of zeer beperkt.

Update 05.08.2021 (Vijf jaar later)

Geschreven in 2016, nog steeds actueel. We worden steeds meer gedreven door ‘nieuws’, nieuws is een groot wereldomvattend organisme geworden, ook door de sociale media (meestal Amerikaans) die er er een verdienmodel van hebben gemaakt, nieuws is handel. Veel mensen hebben ‘pushmeldingen’ van nieuws op hun smartphone, ze krijgen direct bericht bij een gebeurtenis waar ze in principe niets mee te doen hebben. Voor ons is het totaal onbelangrijk of er in Zuid-Chili een bus in een ravijn rijdt. Media, televisie en sociale media zijn een integraal deel en verlengstuk van van onze psychosociale omgeving geworden (Marshall McLuhan in de jaren 1960, dit is met de sociale media exponentieel toegenomen op een wijze die hij niet heeft kunnen voorzien), we staan er mee op en gaan ermee naar bed (de smartphone).

Wat ook opvalt is dat door de financiële positie van media de zogenoemde ‘clickbait‘ (een lekker makend nieuwtje om bezoekers naar een website te lokken) is toegenomen, vooral voorpagina’s met moord en doodslag, (ongelukkige) celebrities (scheidingen) of bij aanschaf van een nieuwe dure auto, dramatische ongelukken, dodelijke ziektes die iemand persoonlijk zijn overkomen en die ze maar net overleefd hebben, sporters met succes (winnaars willen we zien!) en verzoeken voor gratis content (vooral foto’s). De berichten staan naast bewegende reclames (door elkaar heen) waarmee de noodlijdende media het hoofd boven water moeten houden (de uitgeverijen en eigenaren souperen de winst, want geld is er wel, maar dat is het kapitalisme, de bedrijfsresultaten zijn goed).

De oorzaken van het nieuws waardoor de bovengenoemde gecultiveerde machteloosheid is ontstaan verdwijnen steeds meer naar de achtergrond en ontstaat het bekende ‘wat kan ik er aan doen’ en onverschilligheid. Overigens is dit allemaal niet nieuw, Neil Postman schreef in zijn boek ‘Amusing Ourselves to Death’ (vertaald als ‘We amuseren ons kapot’) in 1985 al over de media en Marshall McLuhan deed dat al in de jaren 1960 (‘The Medium is the Message’, waar de analyse uit voortkomt dat het middel van informatieoverdracht belangrijker is dan de inhoud zelf. (Momenteel ben ik mij hierin aan het verdiepen). Van Postman is de uitspraak: ‘Maar het is de vraag of een cultuur zich kan handhaven als de mening postvat dat de wereld in tweeëntwintig minuten te overzien is en amusement de maat van alle dingen wordt’.

Een in deze tijd nieuw verschijnsel is aversie en wantrouwen tegenover ‘de media’ als geheel, veel mensen vertrouwen het nieuws niet meer en noemen dit Nep Nieuws/Fake News (er is een nieuwe omroep die het als uitgangspunt heeft genomen, de uitzendingen moeten nog beginnen). Dit is zich zelfs gaan uitten in agressie tegen journalisten die aan het werk zijn. Mijn inziens is het wantrouwen voortgekomen uit het niet begrijpen van zaken, van oorzaak en gevolg. Wat veelal wordt vergeten is dat heel veel mensen niet academisch of hooggeschoold zijn (in Nederland is anno 2021 sprake van laaggeletterdheid) en alles wat op het individu afkomt steeds complexer is geworden: zoals de pandemie en de klimaatverandering. Niet begrijpen leidt tot het ontkennen van feiten en wantrouwen tegenover de brenger van het nieuws. Het heeft groteske vormen aangenomen en zelfs politici uit de populistische hoek doen er aan mee, voor hen is het een dankbaar iets, want zeggen dat het allemaal leugens zijn, niet waar en ‘we allemaal onze vrijheid terug willen’ is een makkelijk te brengen boodschap waar veel mensen vatbaar voor zijn, dat laten de demonstraties zien. (Het is overigens een internationaal verschijnsel).

Publieke omroepen hebben hieraangaande een kans gemist (ik heb er eerder over geschreven) ze moeten de achtergronden beter uitleggen: direct na het 8 uur Journaal een rubriek met uitleg en achtergronden op een eenvoudige wijze gebracht: Wat is klimaatverandering, wat is de pandemie, waar komen al die vluchtelingen vandaan, wat is de politiek van Rusland enzovoort enzovoort.

In de Middeleeuwen werd een boodschapper die onplezierig nieuws aan een koning moest vertellen soms onthoofd. Shakespeare zei: ‘Don’t shoot the messenger’ (1598). Media (schrijvend/fotograferend etc) zijn in deze tijd de brenger van ongemakkelijk nieuws over corona, klimaatverandering, stikstof (etc) dat mensen ten diepste raakt en krijgen de schuld. Ook ‘Don’t shoot the pianoplayer’ uit het ‘Wilde Westen’ (VS 1860) roept op niet de verkeerde de schuld te geven (Karremans zei dit in 1995 tegen Mladic in Srebenica, maar dit terzijde).

(Aanvullingen mogelijk).

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, cultuur, filosofie, journalistiek, media, politiek, religie, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Nederland, een dunbevolkte stad

(Geschreven in 2018) (Update 2021)

Nederland is een dunbevolkte stad met de Oostvaardersplassen, de Veluwe, het Groene Hart en de Friese Meren als parken en recreatiegebieden.

Als we niet uitkijken wordt Nederland in de toekomst een díchtbevolkte stad.

Het aantal inwoners steeg van 14 miljoen in de jaren 1980 naar ruim 17 miljoen in 2018.

Update 12.10.2018

Ineens heel actueel, die discussie over de bevolkingsgroei. Men heeft het over mogelijk 20 miljoen Nederlanders en veel immigratie. Lees hierover het Dossier Migratie (Met Updates)

Update 28.06.2021

De woningnood is groot (er is een wooncrisis), er is een tekort van 330 duizend woningen; bouwen kan minder door de stikstofproblematiek, bovendien is er geen bouwgrond beschikbaar; men wil landbouwgrond een andere bestemming geven; het plan is voor 2030 1 miljoen woningen te gaan bouwen…..

Nederland heeft nu 17.5 miljoen inwoners, tendens stijgend (bevolkingsgroei en immigratie (gastarbeiders/arbeidsmigranten, het grootste taboe in Nederland sinds de jaren 1980).

Lees Dossier Woningnood

(C) Ronald Puma

Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.

Geplaatst in Columns, cultuur, economie, journalistiek, klimaat, media, milieu, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Fidel Castro (1926 – 2016)

(Geschreven in 2016) (Update 2021)

Als de overleden Fidel Castro net als Michail Gorbatsjov in de Sovjet-Unie eind jaren 1980 voor glasnost (openheid) en perestrojka (hervormingen) had gekozen, was hij als held de geschiedenis ingegaan, nu zal hij herinnerd worden als dictator.

De Cubaanse revolutie was een inspiratiebron en hoop voor de Derde Wereld en veel andere landen (vooral voor het verzet in de door de Verenigde Staten gesteunde rechtse dictaturen in Midden- en Zuid-Amerika) in de jaren 1960, 1970 en 1980, maar niet voor de westerse wereld, hoewel velen dit wel dachten. Het geweld moet echter niet worden gebagatelliseerd.

Fidel Castro was een universeel symbool geworden van verzet net als Che Guevara. Symbolen komen echter niet altijd overeen met de realiteit.

Lees ook het artikel Het Einde van het Communisme

Update 14.06.2021

De Verenigde Staten worden al jaren overspoeld met vluchtelingen uit Zuid- en vooral Midden-Amerika, allemaal landen die in de vorige eeuw rechtse wrede dictaturen hadden die de bevolking decennialang onderdrukten en arm hebben gehouden. Deze dictaturen werden door de VS ondersteund met geld en advies. De vluchtelingen lopen vanuit bijvoorbeeld Guatemala helemaal door Mexico heen op zoek naar een beter leven en ze laten alles achter. In de VS zullen ze worden uitgebuit op de arbeidsmarkt. De vertrokken president Donald Trump was begonnen met het bouwen van een muur en een hek om de vluchtelingen tegen te houden, een simplistische manier een dergelijk probleem aan te pakken, president Biden is er mee gestopt en laat (gereguleerd) weer vluchtelingen toe.

In de wirwar van nieuws zonder achtergrond en duiding wordt dit allemaal weggelaten en tot een ‘niemand heeft schuld’ en ‘niemand is verantwoordelijk’ geworden daarom halen mensen hun schouders op en reageren begrijpelijk met wat kan ik er aan doen’, een reactie die op heel veel gebieden plaatsvind. Daarom zeg ik al jaren dat er direct na het journaal een actualiteitenprogramma moet komen met de achtergronden van het nieuws. Op de Belgische tv zender Canvas doet men dit wel. Nieuws in een steeds gecompliceerder wordende wereld is zinloos zonder uitleg, want wij kijken naar de gevolgen, maar we moeten naar de oorzaken kijken.

Lees ook Gecultiveerde machteloosheid

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Jubileum Feiten en Meningen (10 jaar!)

177 blogberichten waarvan 16 Dossiers, geheel tot stand gekomen zonder subsidie en onafhankelijk. Bovendien met een partijprogramma voor een nieuwe politieke partij die een antwoord zoekt op de huidige illusieloze gevestigde politiek.

Slow opinions.

Datum 6 juni 2021. Koffie met taart en goede muziek!

Het minst gelezen blog van Nederland (waar het meest op staat!).

“Ik heb geen reden nodig om eigenzinnig te zijn omdat ik het LEF ervoor heb”.

Foto © Ronald Puma

Update 6 juni 2022.

11 jaar Feiten en Meningen! Voorwaarts!

***

Geplaatst in Columns, communisme, cultuur, economie, EU, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, kort verhaal, media, milieu, Muziek, politiek, privatisering, religie, sport, Uncategorized | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Dilettanten in de politiek

(Geschreven in 2015) (Update 2021)

Laten we vooral niet vergeten dat we al die dilettanten in de politiek van de afgelopen 15 jaar te danken hebben aan al de partijen die regeringsverantwoordelijkheid gedragen hebben en onmachtig bleken om de oorzaken van een brede onvrede in de maatschappij weg te nemen.

Lees ook de uitwerking van bovenstaande: De Boze Burger en het ‘populisme’

Geplaatst in Columns, cultuur, filosofie, journalistiek, media, politiek | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Uitzendbureaus

Alle uitzendbureaus moeten worden genationaliseerd en omgevormd tot arbeidsbureau nieuwe stijl waar mensen van werk naar werk worden begeleidt zonder winstoogmerk.

In de eerste plaats de dubieuze uitzendbureaus (die door het gebrek aan vergunningplicht als paddenstoelen uit vochtige bosgrond zijn omhooggeschoten) waartegen nauwelijks is opgereden door de overheid en die de werkers uit midden en oost Europa (de zogenoemde MOE landers die zoveel bijdragen aan de economie in de tuinbouw, vleesverwerking en andere sectoren) al jaren hebben uitgebuit. Uitzendbureaus spelen een hoofdrol in de flexibilisering van de arbeid waarvan zelfs rechts politieke partijen vinden dat dit uit hand is gelopen.

De meeste mensen weten het niet, maar een van de rijkste mensen van Nederland (miljardair) is een gepensioneerde oprichter van het bekendste uitzendbureau.

Lees ook de paragraaf in het partijprogramma van de Humanistisch Sociale Partij

(C) Ronald Puma

Dit blog is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Geplaatst in Columns, economie, EU, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, privatisering, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Een Nieuwe Politieke Partij

(Geschreven in 2016) (Met Update 2021, 5 jaar later)

Ja, nu bijna iedere Nederlander zijn eigen politieke partij heeft ga ik er ook maar een beginnen.

Update 03.12.2016

Er is vandaag een nieuwe partij bijgekomen die mee gaat doen aan de verkiezingen. De naam noemen is verspilde moeite. Er gaan 20 partijen meedoen in maart 2017.

Waar het om gaat is natuurlijk wat ik eerder al schreef: al die dilettanten (amateurs) en partijen gebaseerd op deelbelangen in de politiek van vandaag hebben we te danken aan het falen van al die partijen die regeringsverantwoordelijkheid hebben gedragen sinds een jaar of 15 tot 20 (VVD, CDA, PvdA, D66). Er is een brede onvrede in de maatschappij ontstaan die Pim Fortuyn als een van de eerste kanaliseerde. Daarna Rita Verdonk en Geert Wilders. Zie: De Boze Burger en het ‘populisme’

Als we niet oppassen mondt de democratie uit in een klucht.

Update 2018

Mijn politieke partij is een feit: de Humanistisch Sociale Partij (HSP 2017): Humanistisch Sociale Partij

Update 25.11.2019

“Als we niet oppassen mondt de democratie uit in een klucht”, uit 2016. We leven nu al in een klucht. Er is in de tussentijd een nieuwe partij bijgekomen (ze zijn in de Eerste Kamer de grootste, de leider en de aanhangers ontkennen dat er een klimaatprobleem is). 2 andere mensen hebben zich van hun eigen partij losgemaakt en zitten in de Tweede Kamer als onafhankelijk lid (de huidige regeringscoalitie is haar meerderheid kwijt, we zijn een millimeter verwijderd van nieuwe verkiezingen). Getuigt ook van een hoge arrogantie om als eenmans/eenvrouwsfractie door te gaan. Een is pandjesbaas in Amsterdam, hij zal wel bevriend zijn met een Prins die als hobby ook in onroerend goed zit (in Amsterdam is geen betaalbare woning te vinden. Er is in Nederland een tekort van 300.000 woningen, maar door de stikstofcrisis mag er niet gebouwd worden). Hoe erg kan iets zijn. (Zie Dossier Woningnood: Dossier Woningnood (Met Updates)).

Er is ook een nieuwe omroep die het ‘rechtse geluid’ dat ‘niet vertegenwoordigd is’ moet gaan vertolken. Dat er al zo’n omroep is weten ze blijkbaar niet (er werkt overigens een groot journalistiek talent). Dat de publieke omroep niet genoeg doet is echter wel waar, maar dat zit vooral in achtergronden en verbanden leggen (daardoor is de verwarring ontstaan die tot ‘gecultiveerde machteloosheid’ heeft geleidt, zie Gecultiveerde machteloosheid. De Frans-Duitse zender ARTE doet dit wel door thema avonden uit te zenden met echte onderzoeken en uitdieping, een avond lang die begint op prime-time (iedere dinsdag om 20.15 uur). (In Nederland zenden ze liever een ‘amusementsprogramma’ uit waarin volwassen mensen dirigentje gaan spelen). Maar dat is de nieuwe omroep niet van plan, zij willen een vertaling van 2 politieke partijen naar een omroep. De ‘verzuiling’ van vroeger is helemaal terug: iedereen zijn eigen omroep en politieke partij.

Update 29.06.2020 (4 jaar later)

Er is en nieuwe politieke partij: De ‘Partij voor de Toekomst’. Een politieke partij De Partij voor het Verleden noemen heeft geen zin, wie is er niet voor de toekomst. Deze nieuwe partij bestaat uit politiek ontheemden, politiek thuislozen, voorgekomen uit Partij voor de Dieren, de Ouderenpartij en Forum voor Democratie. Een vreemd samenraapsel van personen die zich van hun eigen partij hebben losgemaakt en een zetel meenamen.

De verkluchtiging (is dat een woord) van de politiek begon met de LPF 20 jaar geleden met eigenbelangebehartiging (is dat een woord) in de politiek met vastgoedmensen die hun toko wilden bevoordelen.

Het is bijzonder knap dat de gevestigde partijen VVD (10 jaar aan de macht), PvdA (lieten zich in het pak naaien door de VVD), D66 (waar is een Hans van Mierlo) en CDA (4 kandidaten voor lijsttrekker) 20 jaar populisme in stand hebben gehouden door hun beleid en daaruitvoortvloeiend de huidige versplintering. Ze zijn er wel bij mee, want een verdeelde oppositie is een groot voordeel bij de komende verkiezingen in maart 2021.

Als we niet oppassen mondt de democratie uit in een klucht (uit 2016).

De Humanistisch Sociale Partij (HSP 2017) (Humanistisch Sociale Partij) staat in de startblokken, maar eerst moeten andere partijen zich opheffen en aansluiten, want nog een partij erbij heeft geen zin.

Update 02.04.2021 (5 jaar later)

Als we niet oppassen mondt de democratie uit in een klucht (uit 2016).

De verkiezingen zijn geweest, er deden 37 partijen mee (zie boven), 17 zijn in de Tweede Kamer gekomen, 4 nieuwe, 3 eenpersoonsfracties. Maar liefst 69 nieuwe parlementariërs (Kamerleden), met veel ervaring, vertrokken. (VVD’er Dijkhoff (40 jaar jong, ‘de slimste mens’), driedelig pak met gymschoenen eronder (?) gaat met vrienden ‘een bedrijfje beginnen’, hij schreef mee aan het verkiezingsprogramma en gaat zelf weg (dit terzijde). De namen van de partijen die meededen laten al veel ideeënarmoede, verwarring en onzekerheid zien. Op het stembiljet stonden: JA21, BIJ1, CODE ORANJE, Volt, NIDA, Piratenpartij, Libertaire Partij, JONG, Splinter, BBB, NL Beter, OPRECHT, JEZUS LEEFT, TROTS, 30, DE FEESTPARTIJ.

Gisteren de eerste dag van de Kamer direct een historisch debat dat hopelijk geen voorbode is voor de komende jaren. Reconstrueren zou teveel werk zijn, maar mijn vrees dat de democratie kan uitmonden in een klucht zag ik bewaarheid worden. Totale verwarring die niet zonder gevaar is voor de toekomst van de democratie en het land zelf. Over MP Rutte schrijf ik sinds 2010 ( Dossier VVD) hij is de Houdini in de politiek met Machiavelli als handboek. Een waar rookgordijn ontstond tijdens 14 uur vergaderen tot 03.30 uur (ik keek niet).

Decennialang is er al achterkamertjespolitiek in Nederland, ik schrijf er al zo lang over. Een economisch-politieke (ook culturele) elite (ze kennen elkaar nog uit de studententijd: een vrindje van vroeger) ze verdelen de maatschappelijke posities, houdt de lonen laag, zorgen voor onzekerheid op de arbeidsmarkt door flexwerk (noemen dit hervormingen en een verbetering), laat goedkope arbeidskrachten (gastarbeiders in de jaren 1960 en arbeidsmigranten in de jaren 2000 uit de MOE-landen) concurreren met autochtonen en wentelt de problemen af op de oude wijken (hier komt het ‘populisme’ vandaan (vanaf de jaren 1980). De woningnood is structureel (krapte wordt geaccepteerd, want goed voor eigenaren), 60 jaar ‘gratis’ gas uit Groningen halen (miljarden inkomsten, ik las ergens 300 miljard), tot de aardbevingen er een einde aan maken, de bewoners in ontreddering achterlatend en ze wachten nog steeds op vergoeding van de schade. Conflicterend beleid met betrekking tot de landbouw waarbij met enorme subsidiegelden een gigantische productie tot stand is gekomen, maar de stikstofproblematiek de natuur aantast en de woningnood doet voortduren. Een overheid die jarenlang onterecht haar eigen burgers als fraudeurs bestempeld (25.000 gezinnen, 100.000 personen) en tot wanhoop drijft.

Een dan een MP die 10 jaar lang soms ‘ineens’ een selectieve herinnering heeft, zaken die slecht uitkomen zijn ‘vergeten’, ook nieuw Nederlands verzint: ‘verkeerd herinnerd’ (je iets verkeerd herinneren kan niet, het bestaat niet). Bovenal is er na al dit alles een partij die de meeste stemmen krijgt: de bange burgers klampt zich vast aan een ogenschijnlijk betrouwbare politicus in onzekere tijden. Dat is de rechts-conservatieve volksaard van het ‘gecultiveerde egoïsme’ en ‘als ik het niet doe een ander het toch’, lekker 130 rijden in je lease auto en gooi het afval maar in de sloot. Lees het goed.

Waar het om gaat is de achtergrond, het gaat om macht en geld, steeds meer, want we leven in een tijd van de onzekerheid en de verdeling van schaarste (energie, grondstoffen, schoon water, schone lucht enzovoort). Alles staat onder druk en de croronapandemie heeft voor nog meer druk gezorgd. De meeste mensen beseffen het niet, maar de economsche crisis moet nog beginnen.

We leven in een ‘welvaartsillusie’ (mijn woord): decennialang hebben de verantwoordelijken de burger wijsgemaakt dat de onbegrensde groei van productie en consumptie geen prijs heeft. Opvallend dat een kunstenaar onlangs op tv met een scherpe analyse zoveel bijval krijgt. Opvallend dat een tv satiricus (die nu stopt) al jarenlang maatschappelijk relevante onderwerpen op humoristische wijze zeer veel mensen weet te bereiken en meer impact heeft dan gewone journalistiek.

(De ‘Partij voor de Toekomst’ zie boven, hield er na 5 maanden al weer mee op, 2 leden zijn nu van het politieke toneel verdwenen, de derde noemt zich ‘groep’).

Wanhopig klampt de moderne mens zich in een woeste zee vast aan de rand van te volle reddingsboten midden op een ruige zee wachtend op een volgende storm….

Update 23.05.2021

Nu 18 partijen in de Volksvertegenwoordiging, 1 kamerlid heeft ruzie met partij en gaat met die ene zetel zelfstandig verder. Ze moeten bij een debat allemaal spreektijd hebben…..

Programma Tegenlicht laat bestuurskundige Bovens aan het woord. Hij zegt dat tot de jaren 1980, 1990 het aantal academici in de Volksvertegenwoordiging is gestegen van 50% naar 80%. Mijn analyse is dan dat we daardoor misschien wel die 20 jaar 20 tot 30 zetels ‘populisme’ hebben gekregen en die Nederland een bijna onregeerbaar land hebben gemaakt. Veel mensen, vooral jongeren, het is ook een generatiekwestie, herkennen zich niet meer in de gevestigde partijen en zijn op zoek naar iets anders, naar een partij die hen WEL vertegenwoordigd.

Misschien wordt dit bericht nog aangevuld.

(C) Copyright Ronald Puma 

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Alle genoemde personen worden aangesproken in hun functie.
Dit bericht is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding.

Fotogalerij (C) Ronald Puma

Geplaatst in Columns, cultuur, filosofie, journalistiek, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Russische spionnen

(Geschreven in 2018) (Update 2022)

Een Putinversteher (Duits, zo worden mensen met veel begrip voor Poetin en Rusland genoemd) ben ik niet en Rusland is een gemankeerde democratie, maar veel historici en ex-diplomaten (waaronder De Hoop Scheffer) zijn het er over eens dat na de val van de Muur (1989) en het communisme, het verdwijnen van de Sovjet-Unie en het einde van de Koude Oorlog de westerse ‘Drang nach Osten’ te groot is geweest en te snel is gegaan. De snelle Duitse eenwording in 1990 is mede te danken aan de toezegging van het westen aan Rusland dat al die Oost Europese landen geen NAVO leden zouden worden. Het tegendeel is gebeurd.

Voor Rusland komt de dreiging historisch gezien uit het westen, dit is begonnen met de inval van Napoleon in 1812 en twee aanvallen vanuit het westen door wereldoorlogen, door Duitsland. Van de geschatte ruim 50 miljoen doden in WO2 was bijna de helft Rus, toch zien velen Amerika (en Canada ea) als enige bevrijder van Europa van het nationaalsocialisme/fascisme. Dat heel Midden- en Oost Europa nu tot het westen behoort is voor Rusland bedreigend. Ook Oekraïne en de Krim moeten in dit kader worden gezien (zonder de Russische daden goed te praten). Van Balen (VVD) en Verhofstadt (Belg) waren er in 2014, na de Maidanrevolutie, als de kippen bij om Oekraïne binnen de westerse invloedssfeer te trekken. Getalsmatig is Rusland zwaar in de minderheid. In Rusland wonen ca 150 miljoen mensen (in een heel groot land in oppervlakte, 2x zoveel landoppervlak als Europa), in Europa meer dan 500 miljoen (de VS 326 miljoen). De Russische economie schijnt (ik kan de precieze cijfers niet vinden) even groot te zijn als die van 1 land, namelijk Spanje. Hun economie drijft hoofdzakelijk op de inkomsten uit fossiele brandstoffen (die op termijn mondiaal teruggedrongen gaan worden…).

Er is actie-reactie, we zijn al 25 jaar, onder leiding van de VS, in een bepaalde richting aan het varen. In ons, westers, onderwijs zit een bepaalde eenzijdigheid die door velen niet wordt gezien. Ook de media moeten oppassen niet in een bepaald vast kader te blijven analyseren op weg naar een confrontatie. (Ik schreef er oa. over in Dossier Geopolitiek en Dossier VS (Amerika).

Wat veel mensen ook niet weten is dat Rusland nooit overzeese koloniën heeft gehad in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland, België, Frankrijk, Spanje en Engeland (en andere landen). Begin vorige eeuw, voor de Russische Revolutie, was Rusland een feodaal tsarenrijk met een agrarische economie. In het westen was er toen al, met dank aan 200 jaar kolonialisme (met roof, plundering en slavernij) en 100 jaar industriële revolutie (met kinderarbeid en uitbuiting van de arbeiders), een grote voorsprong. In feite hebben ze hun economie in 100 jaar op bijna westerse hoogte gebracht. Dat gebeurde in de Sovjet tijd op gruwelijke wijze, te denken valt aan de gedwongen collectivisatie in de landbouw, waardoor miljoenen doden zijn gevallen door hongersnoden. Ook de industrie werd binnen de collectiviteit ontwikkeld met de bekende 5-jarenplannen die kunstmatig positief werden voorgespiegeld en uiteindelijk tot de ondergang hebben geleid: het land was eind jaren 1980 failliet. (Dat het gedwongen collectivisme niet werkte schreef ik in 1991 in het artikel Het Einde van het Communisme).

De uitbuiting in het westen die met de industriële revolutie en een kapitalistische systeem was opgetreden was voor Karl Marx (een Duitser, samen met Friedrich Engels) de reden voor het ontwikkelen van een andere economisch systeem, het communisme. Dat dit in de praktijk in Rusland samen met het Leninisme en Stalinisme tot rampen heeft geleid heeft de geschiedenis laten zien. Zijn analyses van het kapitalisme zijn echter gebleven en in deze tijd worden ze geherwaardeerd en door links én rechts bestudeerd.

“Het kapitalisme werkt echter ook niet goed”,  (ik schreef dit in 1992 in De geschiedenis herhaalt zich). In deze tijd doen de verantwoordelijken er alles aan om de afgelopen 10 jaar crisis als een natuurverschijnsel voor te doen en sterker nog: crises horen er nu eenmaal bij (banken kunnen worden genationaliseerd, belastingen verhoogd enzovoort) en zo blijft alles bij het oude. Nieuw is de rekening van de zogenoemde energietransitie. De verantwoordelijken beseffen het nog niet (of ze doen alsof) maar de energietransitie is de nieuwe klassenstrijd, het gaat nu om mensen die toegang tot energie en grondstoffen hebben en mensen die afvallen omdat ze het niet meer kunnen betalen.

De zaak met de betrapte Russische spionnen (de aanleiding voor dit artikel) roept veel vragen op. Het lijkt bijzonder amateuristisch van opzet. De details erachter zullen we echter nooit horen, daarom hebben de media, minimaal een week, een heerlijk onderwerp om over te speculeren en fantaseren. We moeten Rusland niet overschatten, maar ook niet onderschatten. Russen zijn overlevers, ze kennen in hun geschiedenis talrijke bloedige conflicten (revolutie, opstanden, oorlogen) die ze altijd doorstaan hebben. Bijna 25 miljoen doden in de Tweede Wereldoorlog, als je dat in je geschiedenis hebt weet je het leven op waarde te schatten en zul je alles doen om het niet weer te laten gebeuren.

De geschiedenis hoeft zich niet te herhalen en we kunnen leren van de geschiedenis, maar dan moet we niet de zelfde fouten maken als in het verleden.

Een geweldig boek over de ontsporing van het communisme is Animal Farm waarover ik eerder schreef: George Orwell (Big Brother)

Update 14.03.2021

Een interview met Jaap de Hoop Scheffer (in tv programma Buitenhof), zijn analyses van een paar jaar geleden is hij vergeten, het is nu weer het aloude vijand denken dat de klok slaat. Het is echter wel zo dat president Poetin ontspoord is en een ordinaire dictator geworden is. Lees ook Dossier Geopolitiek: Dossier Geopolitiek

Update 12.10.2022

Alles blijft hier staan, er wordt niets aangepast of gewijzigd, ook niet na 7 maanden oorlog waarbij Rusland buurland Oekraïne is binnengevallen en er oorlogsmisdagen worden gepleegd. In Dossier Geopolitiek meer, want het is duidelijk dat in het westen alles er op is gericht de geschiedenis zo te schijven in de boeken voor later dat het westen geen enkele blaam treft. 1 voorbeeld: na 2014 (Krim, Donbas. MH17) was in het westen geen bezwaar tegen handel met Poetin en oligarchen. Zolang er geld te verdienen was aan Rusland, vooral in belastingparadijs Nederland, gingen de contacten gewoon door. Dat heet handelen zonder moraal, we moeten nu de prijs betalen.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Alle artikelen komen tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding.
Geplaatst in Columns, communisme, cultuur, EU, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

2021

2021

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

De grote economische Shake Out van 2021

Volgend jaar (2021 na de verkiezingen) wordt het jaar van de Grote Shake Out, economisch en sociaal. Shake Out wordt doorgaans gebruikt om herschikking van de economie aan te duiden, waarbij faillissementen en oplopende werkeloosheid optreden, maar de term kan mijn inziens ook op het sociale vlak worden gebruikt waarbij grote aantallen mensen gemarginaliseerd zullen gaan worden.

De overheid doet nu veel met steunpakketten om ondernemers te behoeden voor faillissement, maar dat kan natuurlijk niet doorgaan. Staatsschuld en begrotingstekort stijgen. Het aantal faillissementen is echter erg laag en de werkeloosheid is nog niet dramatisch gestegen. Dit is uitstel van executie. De gevestigde partijen beloven momenteel erg veel in aanloop naar de verkiezingen, maar beloften zullen niet niet waargemaakt kunnen worden. Bovendien willen ze de huidige maatschappelijke ongelijkheid in stand houden en dat zal ten koste gaan van minder bedeelden. Er is een mogelijkheid om te zorgen dat JIJ niet door de shake-out in de marge van de maatschappij terecht gaat komen en de voedselbank moet opzoeken: stem op de goede partij.

Vooral de horecasector, waar over het algemeen de marges klein zijn, zal bij ophouden van overheidssteun een shock krijgen, veel cafés zullen niet meer open gaan en anderen zullen na enige tijd alsnog failliet gaan. Veel economische sectoren zullen getroffen worden zoals de de reisbranche, want of het ‘oude normaal’ (voor een paar tientjes vliegen) terug komt is de vraag door die andere crisis: de klimaatcrisis.

Wat vergeten wordt is de olifant in de kamer die ‘vergrijzing’ heet. Iedereen met verstand van zaken die in de jaren 1990 de bekende bevolkingspiramide bekeek met de bekende uitstulpingen van de naoorlogse bevolkingsexplosie, de babyboomers, die weet dat dit een groot probleem wordt (hoewel oud worden iedereen toegewenst is). (Zelf ben ik van de generatie daarna, de ‘verloren generatie’).

Vandaag in het nieuws: 1 miljoen werkers heeft nog geen 1000 euro reserve. Dit is het gevolg van 10 jaar beleidskeuzes door de gevestigde partijen (die 40 jaar regeren). In de Volkskrant: https://www.volkskrant.nl/ts-ba99101a

Update 18.12.2022 (2 jaar later)

De steunpakketten vanwege corona hebben veel economisch leed voorkomen, maar de oorlog die Rusland is begonnen heeft grote invloed op de maatschappij vanwege de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen die nu zijn weggevallen. Ook de energietransitie zorgt voor problemen. In andere Dossiers meer. Onder andere in Dossier Geopolitiek en een Energie en grondstoffen quotum.

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde aardrijkskunde en geschiedenis en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, economie, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, Uncategorized | Een reactie plaatsen

Tradities

Maatschappij, moraal en tradities veranderen in de loop der tijd, eeuwen. Palingtrekken (1886), Zwarte Piet en vuurwerk zijn de voorbeelden. Nieuwe tradities ontstaan: Roetveegpiet, LAWAAI maken op potten, pannen en trommels om 24.00 uur bij de jaarwisseling (milieuvriendelijk en gratis). Het is de natuurlijke loop der dingen. Opvoeding, onderwijs en media moeten het behandelen.

Lees ook: Geschiedenis en morele groei

LAWAAI!
Geplaatst in Columns, cultuur, filosofie, journalistiek, media, milieu, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De buitengrenzen van Europa

De naïviteit van de Europese politici ten aanzien van bewaking van de buitengrenzen van Europa en het vrij reizen van personen sinds midden jaren 1990 heb ik nooit gehad. Dat komt omdat ik twee maal (1982 en 1983) vanuit Zuid-Italië (oorspronkelijk vertrekpunt was Kreta) ben teruggelift naar Nederland en dus wist dat het erg makkelijk en gratis is als je in Italië bent, zoals veel vluchtelingen, om naar het noorden te reizen. Op een vrachttrein klimmen als je geen geld hebt kan ook en het gebeurt. Zonder kaartje in de trein stappen (eerst goed kijken waar de conducteur instapt) is ook mogelijk.

Bij een discussie begin jaren 1990 over open grenzen in Europa zonder grenscontroles was mijn opmerking: ‘Iedereen die voet aan wal zet in Zuid-Europa is binnen de kortste keren naar het noorden gereisd’.

Dit na aanleiding van het bericht vandaag in de Volkskrant dat anno 2020, dus ongeveer 25 jaar later nadat ik dit gezegd heb, de buitengrenzen beter bewaakt moeten worden: https://www.volkskrant.nl/ts-beac280d De urgentie is bepaald door de aanslag onlangs in Nice waar een Tunesische man via Italië naar toe was gereisd en 3 mensen doodde.

Overigens was ik in 1993 al voor het tegenhouden van migranten met een economisch motief maar voor het ontwikkelen van de Afrikaanse landen door goede ontwikkelingshulp, het verminderen van importheffingen, het niet dumpen van voedseloverschotten en dergelijke. Westers egoïsme heeft na al die decennia de voedingsbodem gelegd voor de uit de hand gelopen migratieproblematiek waarbij duizenden (men schat richting 100.000 mensen) zijn verdronken in de Middellandse Zee. De mooie Mediterranee met dat blauwe water is een massagraf, daar moeten al die mensen die langs de Côte d’Azur in hun bootjes en luxe-jachten witte wijn aan het drinken zijn aan denken….

(Ik schreef over vluchtelingen met een economisch motief in ‘De Geschiedenis herhaalt zich’ in 1992).

2 Foto’s gemaakt vanuit een vrachtwagen van de Duitse Autobahn in gemaakt in 1982. Van de vrachtwagenchauffeur kreeg ik een lift.

(C) Ronald Puma

Dit blog is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Geplaatst in Columns, EU, journalistiek, kort verhaal, media, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen