Een nieuwe Paarse regering

(Geschreven in 2012) (Met Update 2022, 10 jaar later)

Diederik Samsom ziet een nieuwe samenwerking met de VVD als mogelijk. Veel van de problemen van vandaag zijn echter begonnen tijdens de twee Paarse regeringen (1994 – 2002) met de VVD, PvdA en D66. Wim Kok plukte de ideologische veren van de PvdA (en er bleef een kale kip achter), ze werden een middenpartij en gingen een semi-liberale koers varen met de VVD en D66.

  • In de Paarse tijd is de modieuze trend van ‘liberalisering’, ‘privatisering’, de ‘terugtredende overheid’ en vrij baan voor de ‘vrije markt’ begonnen, geheel volgens de VVD beginselen. Bijna 20 jaar later weten we dat betekent. De financiële markt is ontspoord, het aandeelhouderskapitalisme heeft gezorgd voor het primaat van het bedrijfsleven, kredietbeoordelaars regeren en bepalen de politieke agenda. De overheid zelf heeft een schuldenberg laten ontstaan waarvan de omvang op dit moment voor velen nog niet geheel duidelijk is. We zijn totaal ‘verschuldet’ zoals de Duitsers zeggen, we zitten tot over onze oren in de schulden. Het zijn de politici die in de heilige termijn van 4 jaar denken, tot de volgende verkiezingen, en de schulden laten groeien, jaar op jaar. De burger wordt verleid tot het op zich nemen van grote schulden voor het kopen van een huis of voor consumptiegoederen en dat is dan ook grif gebeurd. Vandaag is bekend geworden dat de financiële schuld door rood staan bij een bank 10 miljard bedraagt. Een hypotheek krijgen en nooit afbetalen(?), het mocht. Gisteren bleek dat de ‘redding’ van de banken in 2008 en 2009, waaronder een nationalisatie (de natte droom van iedere communist) net zoveel miljarden (ruim 30 miljard) heeft gekost als de bezuinigingen waar het Catshuisberaad al 5 weken, of zijn het er al 6, mee bezig is. De genationaliseerde bank is de ABN Amro, Gerrit Zalm is er sinds 2009 voorzitter van de raad van bestuur……..
  • Gerrit Zalm (12 jaar minister van  financiën) en Wim Kok (8 jaar minister-president) zijn verantwoordelijk voor het toelaten van Griekenland tot deelname aan de euro. Griekenland, een land zonder goed kadaster, zonder goede belastingdienst, een land waar de rijken geen belasting betalen (Griekse reders, 15% van de wereldhandel, betalen geen belasting), een land waar doden een uitkering kregen, enzovoort. Kortom een land dat nooit bij de euro had gemogen, de verantwoordelijken dachten dat het allemaal wel goed zou komen, hadden alleen een interne markt van 500 miljoen consumenten voor ogen en ondertussen werd er flink geëxporteerd naar Griekenland, leenden de Europese banken het geld daarvoor en maakte Griekenland in 2004 goede sier met de Olympische Spelen (de stadions staan te verkrotten) (zie Dossier Griekenland: Dossier Griekenland (Met Updates)). Die banken zijn in de problemen gekomen en moeten nu met Europese steun, dus geld van de Europese burger, geholpen worden.
  • Tijdens Paars stonden de grenzen open en er kwamen een aantal jaren achtereen gemiddeld 50.000 asielzoekers per jaar het land binnen. Of het economische of politieke vluchtelingen waren werd nooit duidelijk want de asielprocedures waren niet goed en duurden lang. Mensen werden in tenten ondergebracht want de asielzoekerscentra waren vol (zie Dossier Vluchtelingen: Dossier Vluchtelingen/Migratie (Met Updates)). De procedures duurden zó lang dat er 10 jaar later een generaal pardon nodig was om 27.000 mensen, die redelijkerwijs niet meer terug gestuurd konden worden, te laten blijven. In 2012 is deze problematiek nog steeds niet opgelost. Deze hele gang van zaken is mede de voedingsbodem geweest voor Pim Fortuyn, Rita Verdonk en Geert Wilders, meer dan 10 jaar politieke onvrede en onrust in Nederland. (Zie statistiek onder).

Keuzes uit het verleden zijn verantwoordelijk voor de situatie van vandaag. De 8 jaar (2002 – 2010) regeringsverantwoordelijkheid van de heer J.P. Balkenende (samen de PvdA), hebben alles waar Paars mee is begonnen voortgezet. We wachten nog steeds op ‘het zoet’ dat na ‘het zuur’ zou komen. Kortom, de PvdA met de VVD, geen goed idee! Bij de verkiezingen binnenkort zal wel blijken of Paars mogelijk wordt, waarschijnlijk wel, want de partij die het meest heeft bijgedragen aan de problemen van vandaag, de VVD, staat al tijden op winst en Diederik Samsom ziet het dus ook wel zitten. Fouten uit het verleden worden herhaald en niet gezien.

Update 03.06.2012 

De Eerste Kamer begint op maandag 5 juni 2012 met een onderzoek naar de privatisering van de afgelopen 20 jaar bij het spoor en in de energiemarkt. Personen die worden opgeroepen hierover te komen praten zijn de oud-ministers Zalm, Vermeend, Jorritsma en Brinkhorst. Andere mensen die komen zijn: oud-vicepresident Tjeenk Willink van de Raad van State, SER-voorzitter Rinnooy Kan en Rekenkamer-president Stuiveling. Er zal veel gepraat worden, maar ieder zal zeggen dat hij het goed gedaan heeft. In 2008 zei voorzitter van de banken Boele Staal het zo: er zijn dingen fout gegaan, maar er zijn geen fouten gemaakt. (?)

Update 30.03.2015

Statistiek van COA over asielzoekers. Paars regeerde van 1994 tot 2002:

Grafiek asielzoekers.

Update 05.06.2017 (5 jaar later)

“Kortom, de PvdA met de VVD, geen goed idee!”, (zie boven).

5 jaar later….lees het nog eens….. Waar is hr Samsom nu?…(hij trad af in december 2016).

(Over dat onderzoek naar privatisering hebben we nooit meer iets gehoord. Hr Boele Staal is tijdelijk ergens burgemeester, hij mag weer meedoen).

Update 05.05.2018 (6 jaar na het eerste bericht)

Vandaag op NPO Radio 1 in Nieuwsweekend een item over de herwaardering van de jaren 1990. De moeite waard om te beluisteren. Politiek analist Kees Boonman (een van de weinigen met een consequent heldere analyse) had het goed, hij gebruikt enkele van dezelfde argumenten die ik in 2012 schreef (zie boven).

In Nederland ontbreken vaak echte lange termijn analyses. Keuzes van gisteren hebben vandaag hun uitwerking, keuzes van vandaag hebben over 20 jaar hun uitwerking.

Er is wel veel discussie, maar in de praktijk blijkt dat ‘de politiek’, daarmee wordt de gevestigde politiek van VVD, CDA, PvdA en D66 bedoeld, zich niets van argumenten aantrekt, daarom regeren ze al 40 jaar in Nederland. Het gaat om de macht krijgen en de macht houden. Iedere nieuwkomer wordt direct bestreden: Fortuyn, Verdonk, Wilders, Baudet (zonder het met hen eens te zijn). Wat er toen met Pim Fortuyn is gebeurd voor hij werd vermoord is na 20 jaar nog steeds niet duidelijk. Maar ook de SP wordt op onzichtbare manieren tegengewerkt, want links mag het in Nederland nooit voor het zeggen hebben. Groen Links is het toegestane ‘links’: ongevaarlijk, modieus en hip, iedereen is nu voor het milieu (in tegenstelling tot vroeger toen we de VVD en het CDA het woord milieuschade nooit hebben horen uitspreken, want heilige koe economische groei ging altijd voor). Als regeringspartijen steun nodig hebben is Groen Links altijd bereid die te geven (Afghanistan).

De VVD heeft de PvdA de klappen van de bezuinigingen laten opvangen (de PvdA is gedecimeerd) en regeert nu vrolijk verder met het CDA, D66 en de Christen Unie. In het Dossier PvdA / SP (Met Updates) en Dossier VVD (Met Updates) zijn uitgebreide analyses te lezen over de gang van zaken.

De meeste mensen eisen liever het recht op om bedrogen te worden dan dat ze nadenken. 

Lees hier het partijprogramma van de Humanistisch Sociale Partij (HSP 2017), de politieke partij voor de 21e eeuw: Humanistisch Sociale Partij.

Update 24.10.2018

“Een hypotheek krijgen en nooit afbetalen(?), het mocht”, (zie boven). Dat is de erfenis van Paars in de jaren 1990. Banken zijn nu een campagne gestart om mensen aan te sporen hun hypotheek af te lossen, want dat kan problemen op gaan leveren, 30 jaar later. Mensen met een goed pensioen kunnen het waarschijnlijk wel betalen, maar anderen moeten dan misschien hun huis uit…. In totaal betreft het 2 miljoen mensen. Website NOS: NOS website met een artikel.

Diederik Samsom heeft een nieuwe goede baan, hij begon ooit als milieuactivist bij Greenpeace, werd politicus en is nu klimaatspecialist in het kader van de zogenoemde energietransitie. Dit soort mensen zijn nooit eens werkeloos met een paar jaar bijstandsuitkering, of moeten ander werk gaan doen dan waar ze voor opgeleid zijn….  

(Verder wordt er geen zin of letter veranderd of aangepast in dit stuk dat ik in 2012 schreef, 6 jaar geleden en voorspellende waarde had).

Update 01.11.2018

Treffend, PvdA Europarlementariër Paul Tang heeft een boek schreven en in dagblad Trouw 31.10.2018 staat een interview met hem. Veel van wat hij zegt schreef ik ook, maar dan niet in 2018, maar in 2012 en zelfs 20 jaar geleden al.

Enkele zinnen uit het interview: “… de Derde weg van Wim Kok, Gerhard Schröder en Tony Blair is een dwaalspoor geweest”. ”’…het tweede Paarse kabinet van Wim Kok heeft het draagvlak gecreëerd voor Pim Fortuyn”. …”we zijn het verhaal van de werkende klasse vergeten te vertellen’. “…maar inmiddels hebben de aandeelhouders de macht overgenomen, het aandeel van de lonen gaat achteruit”. “….ja er is sprake van grotere ongelijkheid waarin 99% het aflegt tegen 1%” (dit is wat de Occupy beweging in 2011 zei). Enzovoort. Mijn analyse is dat hij bij de verkeerde partij zit.

Update 28.11.2018

Een erfenis van de samenwerking PvdA en VVD van 2012 -2017 is dat tijdens de crisis veel mensen tegen hun zin zzp-er (zelfstandige) werden. Ze werden tijden de crisis ontslagen en mochten als zzp-er terugkomen (voor een lager loon, vooral bouwvakkers, er werden er 100.000 ontslagen), maar hadden geen pensioenverzekering omdat ze dat niet konden betalen. In de huidige discussie over hervorming van het pensioenstelsel heeft men het er over dat hiermee de armoede van de toekomst is geschapen.

Update 23.03.2019 (7 jaar later)

‘Deze hele gang van zaken is mede de voedingsbodem geweest voor Pim Fortuyn, Rita Verdonk en Geert Wilders, meer dan 10 jaar politieke onvrede en onrust in Nederland’ (uit 2012).

Forum voor Democratie heeft de verkiezingen gewonnen en is de grootste partij van het land (in de komende Eerste Kamer). Voorman Thierry Baudet is de politiek leider. De vergelijking met Fortuyn wordt gemaakt en dat is terecht, het is 1 groot Déjà Vu (we hebben het al eens gezien), bovendien voorspelde ik het. Al de gevestigde partijen hebben meer dan 20 jaar lang halsstarrig vastgehouden aan hun koers, zonder te reageren op een groeiende en structurele onderstroom die een ander beleid wil, vooral op immigratiegebied (waar we 20 jaar over hetzelfde praten: verandering van bevolkingssamenstelling, verandering van wijken, toelatingsbeleid, asielprocedures, kinderpardon, besnijdenis van vrouwen, uithuwelijken, eerwraak enzovoort). Inmiddels is er argwaan en scepsis op bijna alle gebieden (zoals klimaatverandering, hr Baudet ontkend het) en er is een verregaand cynisme ontstaan dat in potentie gevaarlijk kan worden, er zit veel ressentiment (wrok) achter (dat zien we in andere landen). Tevens is er een gevaarlijke vermenging met rechts-extremisme.

Vogelaarwijken zijn niet genoeg. Ze dachten door even wat geld in de achterstandwijken te stoppen het ‘populisme’ tegen te kunnen gaan, maar zo werkt dat niet. Het land is nu in rep en roer. Als je 20 jaar bijna niets doet en je wacht af, ontkend, negeert en hoopt dat het probleem vanzelf weggaat, dan krijg je de deksel op je neus. De politiek moet altijd oogsten wat zij zelf heeft gezaaid (ik schreef het eerder).

Het is ook een generatiekwestie, een nieuwe generatie heeft niets meer met PvdA, CDA, VVD, D66 en ziet terecht dat deze partijen hun beloftes hebben verbroken (de opportunisten van de VVD voorop (MP Rutte). Er is heel veel werk voor sociologen om dit te onderzoeken.

Begrijpen is moeilijker dan veroordelen, maar wel noodzakelijk.

In meerdere Dossiers schreef ik uitgebreide analyses, zie onder de zijbalk rechts.

Update 20.11.2019

In 25 jaar zijn de verantwoordelijke politieke partijen (met name de VVD, PvdA, D66, CDA) er niet in geslaagd de asielprocedures te verkorten en te verbeteren. Of het vluchtelingen met een economisch of politiek motief zijn is net als in de jaren 1990 vaak niet duidelijk (zie boven 2012). Vluchtelingen met een economisch motief willen niet vertrekken en de landen van herkomst willen ze niet hebben. De asielcentra zijn overvol. De druk op de woningmarkt blijft hoog (voor staatsburgers en statushouders, er is een tekort van 300.000 woningen en er mag niet gebouwd worden vanwege de stikstofcrisis…..kan het nog erger). Gisteren bleek dat er miljoenen euro’s moeten worden betaald aan asielzoekers die te lang moeten wachten op de procedure, zij kunnen dan naar de rechter voor een schadevergoeding (advocaten hebben ook weer werk). Lees hier: Dossier Migratie/Immigratie.

Update 06.03.2020 (8 jaar later)

De Partij van de Arbeid heeft spijt (NOS/Nieuwsuur website): De PvdA heeft spijt. Mijn analyse/constatering/voorspelling van 8 jaar geleden is uitgekomen.

Update 16.01.2021 (9 jaar later)

Een implosie, niet alleen van de PvdA maar van de maatschappij als geheel. Alle crises  komen samen en vormen een onontwarbare kluwe en culmineren in een stuurloos land, een schip dat op een woeste oceaan zonder kapitein ronddobbert.

Update 19.01.2022 (10 jaar later)

Geen wijzigingen of aanpassingen. Lees boven een tijdloze, onafhankelijke, politieke analyse. De geschiedenis herhaalt zich (met andere hoofdrolspelers), maar de problematiek blijft hetzelfde: woningnood, werk, asielproblematiek ed.

Waar zijn toch al die mensen uit de jaren 1990 vertegenwoordigers van privatisering, liberalisering, de terugtredende overheid, het ‘Einde van de Geschiedenis’, het einde van de Koude Oorlog ed. ?

Lees ook het vervolg: De Boze Burger en het ‘populisme’

Lees ook Dossier PvdA / SP over hoe de PvdA haar eigen graf heeft gegraven.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft de onderwijsbevoegdheid voor beide vakken.
Alle genoemde personen worden aangesproken in hun functie.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.

Over Ronald Puma

Fotograaf in Nederland / Photographer in the Netherlands.
Dit bericht werd geplaatst in Columns, cultuur, economie, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s