Dossier Griekenland

(Geschreven in 2011) (Met Update 2022 11 jaar later)

Over Griekenland en de EU. Arnon Grunberg vergelijkt vandaag in zijn column Voetnoot in de Volkskrant de Griekse schuldencrisis en de enorme bedragen die Griekenland heeft geleend en moet terugbetalen met het verdrag van Versailles (1919) na de Eerste Wereldoorlog toen Duitsland gedwongen werd tot herstelbetalingen. Deze schuldenlast wordt wel gezien als de veroorzaker van de Tweede Wereldoorlog aangezien Duitsland niet aan haar betalingsverplichtingen kon of wilde voldoen. In Duitsland zelf werd het verdrag het Dictaat van Versailles genoemd. Grunberg leest in de Franse krant Le Monde dat de Grieken hard werken en niet eerder met pensioen gaan dan in andere landen en gebruikt dit als argument dat het met Griekenland wel mee valt en hij pleit voor het kwijtschelden van een deel van de Griekse schulden.

Zelf kijk ik in de Grieks/Portugees/Spaans/Ierse en sinds kort zelfs Italiaanse crisis ook naar verantwoordelijkheden. Griekenland moest 10 jaar geleden  bij de Europese Unie omdat de Europese politici een sterk Europa wilden (een interne markt van 500 miljoen inwoners/consumenten) tegenover de grootmachten de Verenigde Staten, Japan en China. Griekenland kon 10 jaar zijn gang gaan en vorig jaar in 2010 bleek ‘ineens’ dat de Grieken de verkeerde cijfers over hun economie en staatshuishouding hebben gegeven, dat er geen goed kadaster is (belangrijk voor een goed werkende economie), dat het systeem van belastinginning niet goed functioneert, waarbij het feit dat de schatrijke Griekse reders, die 15% van de wereldmarkt van de handel over zee beheersen, in eigen land geen belasting betalen, wel het meest verbijsterende is. De Europese Unie stond er 10 jaar bij en keek ernaar.

‘De’ Grieken bestaan niet, net zo als ‘de’ Nederlander niet bestaat, alleen mag je dat hier geloof ik niet meer zeggen van sommigen. In Griekenland is net zo als in Nederland en alle andere Europese landen een politieke en economische elite die groot wil denken, maar het afgelopen decennium collectief gefaald heeft. Ierland heeft dankzij de lage rente teveel geld kunnen lenen, in Portugal, Spanje (enorme speculatieve woningbouwprojecten) en nu ook Italië is de staatsschuld hoog opgelopen, Duitsland en Frankrijk overtraden in 2005 zelf de Europese begrotingsregels (door ze te versoepelen) en gaven daarmee het slechte voorbeeld, zoals algemeen door economen is vastgesteld.

Arnon Grunberg heeft gelijk dat de hele reddingsoperatie van Griekenland in de eerste plaats gebeurt om de schuldeisers (de banken) en de internationale economie te redden.

Ze willen een politieke en economische unie van nu 27 landen en in de toekomst nog meer, maar er is niet genoeg deskundigheid om dit hele proces in goede banen te leiden.

Update 02.11.2011

We moeten hier in Nederland en in alle Europese landen een referendum houden over al die politici die voor deelname aan de Euro door Griekenland waren.

In 2010 bleek ‘ineens’ dat in Griekenland het belastinginning systeem niet werkt, dat er geen goed kadaster is, dat Griekenland geen goede staatsbegrotingen maakt, dat familie van overledenen een uitkering kregen op de naam van de overledene, dat de Griekse elite, bijvoorbeeld de reders, geen belasting betalen, enzovoort. Naast de verantwoordelijkheid van ‘de Grieken’ (‘de Griek’ bestaat niet) waarmee de Griekse elite wordt bedoeld, is er de verantwoordelijkheid van de Europese politici. Ze willen een Europese Unie met veel landen en 1 munt en een interne markt van 500 miljoen consumenten, maar ze hebben niet de deskundigheid om het in goede banen te leiden.

Ze hebben Griekenland meer dan 10 jaar zijn gang laten gaan (horen, zien, zwijgen), de banken hebben goed geld verdiend met het verstrekken van leningen, de bedrijven deden goede zaken met de export en de Olympische spelen in 2004 waren een feest (de meeste stadion staan al jaren te verkrotten), nu blijkt dat het niet deugde. Het brengt het bestaan van miljoenen hardwerkende mensen in heel Europa in gevaar.

Het is te hopen dat de Griekse bevolking tegen hun regering ingaat, het niet accepteert, al dan niet met een referendum, wij kunnen ‘onze’ politici dan ter verantwoording roepen.

Update 07.11.2011 Een Nederlander die bij het IMF werkte constateerde in 2009 dat Griekenland zijn schulden niet meer zou kunnen betalen, onder druk van Griekse functionarissen ontbrak zijn analyse in een officieel IMF-rapport.

Het laat zien hoe niet alleen de Griekse verantwoordelijken gefaald hebben, maar ook de controlerende instanties en politici die hiervan wisten en niets deden. Al die mensen moeten verantwoording afleggen. Tevens blijkt dat het binnen het IMF mogelijk is om de waarheid te verdoezelen, hetzelfde IMF dat, bijvoorbeeld, Italië moet gaan controleren.

Volgens de Duitse Bondskanselier Angela Merkel kan de Eurocrisis 10 jaar gaan duren.

Update 07.12.2011

Minister van financiën Jan Kees de Jager zegt al een week (o.a. op 06.12.2011 in Nieuwsuur) dat de eurocrisis nog een tijd zal duren omdat deze is ontstaan in de afgelopen 10 tot 15 jaar. Hij erkend daarmee dat de verantwoordelijken van de afgelopen 10 jaar fouten hebben gemaakt. Wie waren er de afgelopen jaren dus verantwoordelijk: minister-president W. Kok (PvdA, 1994-2002) en minister-president J.P. Balkenende (CDA, 2002-2010), samen 16 jaar regeringsverantwoordelijkheid. Verantwoording afleggen zullen ze nooit, want de Nederlandse politiek is gebaseerd op de heilige termijn van 4 jaar. Ook bij het electoraat gaat het geheugen niet verder dan 4 jaar, want anders zou de VVD nooit de verkiezingen kunnen winnen zoals in 2010. De VVD is in de Nederlandse politiek de partij die de fundamentele keuze voor liberalisering en privatisering gemaakt heeft (tijdens de Paarse regeringen). Waar dat toe leidt in de economie en de financiële wereld zien we vandaag de dag, wanorde, hebzucht, private rijkdom en publiek armoede. De PvdA heeft alles lijdzaam toegezien en stond erbij en keek ernaar. Na het plukken van de ideologische veren door Wim Kok, een van de meest tragische personen in de Nederlandse politiek, bleef er een kale kip achter. Ze zijn nu wanhopig op zoek naar een nieuwe reden voor hun bestaan. Over het CDA kunnen we heel kort zijn: een christelijke VVD, de partij die verantwoordelijk is voor de uit de hand gelopen agrarische sector met zijn megastallen en milieuvervuiling.

Als de huidige minister-president Mark Rutte zou kiezen voor een sociaal-liberale koers zou het met Nederland een stuk beter gaan. Maar iemand die accepteert dat het grote graaien in de publieke sector en de semi-overheidsorganisaties 3 jaar na het begin van de crisis gewoon doorgaat en dat er ruim een miljoen mensen onder de armoedegrens leven zal nooit succes hebben.

Griekenland is het voorland van armoede in Europa, in Griekenland wordt het minimumloon, dat lager is dan in Nederland, met 20% verlaagd. Griekenland is een land dat als eerste geofferd wordt. De schulden zijn zo groot dat die de komende decennia niet meer afbetaald kunnen worden.

Update 01.04.2014 (3 jaar later)

Vandaag in het NOS journaal een reportage over het kadaster in Griekenland. Het kadaster is een kantoor met vergeelde boeken waar met pen wijzigingen in worden aangebracht. Dat is een euroland in 2014. 25% van de bevolking is werkeloos.

Update 20.02.2015 (4 jaar later)

In 2008 kon Griekenland niet failliet gaan want dan zouden de Europese banken in problemen komen. In 2015 kan Griekenland wel failliet gaan en uit de euro, want de schulden zijn overgenomen door Europa, dus de Europese burger/belastingbetaler. Al de noodsteun is naar de banken gegaan. Zo wordt er door de beleidsbepalers geredeneerd. Nederland zit er voor 18 miljard euro in. In totaal gaat het om een schuld van 240 miljard, afbetalen gaat tot 2054 duren.

Update 17.06.2015

Men kan met recht spreken over een Griekse Tragedie, een land in ontbinding met een enorme sociale neergang. Toch is de vraag niet beantwoord of de Grieken wel  genoeg hebben gedaan om hun eigen politieke en economische elites en bevoorrechten aan te pakken. Dat zijn de verantwoordelijken die de afgelopen decennia het land bestuurd hebben. De politici, de banken, de reders (zie boven). Griekenland heeft net als overal een rijke bovenlaag die herverdeling van bezit tegengaat. We horen en zien vooral reportages over de bejaarden en werkelozen, maar over de vermogenden horen we niets.

Update 04.07.2015

Waarschijnlijk zal Griekenland wel gered worden aangezien sinds enige tijd de geopolitieke factor een rol is gaan spelen. Rusland wil Griekenland wel helpen en dan krijgen we op de zuidflank van Europa een linkse regering gesteund door Rusland (denk aan Russische oorlogsschepen die voor een vriendschapsbezoek in de haven van Athene/Piraeus liggen) en dat kan evenmin als Mexico een linkse regering zou krijgen. Geopolitiek mag wat kosten dat laat de steun aan Oekraïne zien, het land kreeg zomaar 40 miljard dollar van het IMF en zo houden we het binnen de westerse invloedssfeer.

Update 08.07.2015

In het tv programma Nieuwsuur (02.07.2015) een noodzakelijke terugblik op 15 jaar geleden toen Griekenland tot de muntunie met de euro toetrad. Het kon economisch gezien niet, maar het moest vanwege politieke redenen, Griekenland hoort bij de NAVO en westen. Hr Zalm, de toenmalige minister van financiën, was voor, er was weinig discussie. Het CDA was tegen.

Helaas was de reportage te kort, dit is een minimaal 2 uur durende documentaire over de EU en de euro op prime time uitgezonden op de publieke omroep waar man en paard genoemd worden. Kan ook 6 uur duren in delen van 2 uur, begin om 20.30 uur na het journaal, waar de Frans/Duitse zender ARTE zo in uitblinkt, maar zoals elders al gezegd: dat durven ze in Nederland niet, want dan zouden mensen misschien lastige vragen gaan stellen en zich af gaan vragen waarom er in Nederland 7 jaar bezuinigingen geweest zijn. Ze zenden liever nep-survival programma’s uit of programma’s waar alle mogelijke moeite gedaan wordt om mensen aan het huilen te krijgen, dat houdt de mensen zoet.

Wat de afgelopen dagen ook opviel was dat Griekenland intern verdeeld is. De JA stemmers waren de rijkere burgers die wel aan de eisen van de rest van Europa willen voldoen en in de euro willen blijven, de NEE stemmers (die gewonnen hebben) zijn mensen die niets meer te verliezen hebben. Komende zondag is de deadline voor Griekenland.

Update 14.07.2015

Zoals boven reeds gezegd is Griekenland in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de huidige situatie, maar het akkoord dat nu is gesloten en een Grexit voorkomt zal geen oplossing zijn. Het land wordt onder curatele gesteld, misschien kan het woord schuldsanering gebruikt worden. Het is zelfs gênant te noemen dat Europa in feite gaat bepalen wat de economische en sociale koers wordt. De economische keuzes zijn dezelfde destructieve privatiseringsmaatregelen die bijvoorbeeld in Nederland al jaren zoveel schade hebben aangericht (denk aan privatisering van de sociale woningbouw, de spoorwegen, de nutsvoorzieningen etc). Gevreesd moet worden voor een verdere sociale neergang van de maatschappij met armoede en tweedeling.

De bekende economen Paul Krugman en Joseph Stiglitz spreken over ‘waanzin’ en ‘een gebrek aan solidariteit’.

Update 29.03.2017 (6 jaar later)

Engeland heeft bij referendum besloten tot uittreding uit de EU, de Brexit, het eerste land dat dit doet. Uit 2011 (zie boven): Ze willen een politieke en economische unie van nu 27 landen en in de toekomst nog meer, maar er is niet genoeg deskundigheid om dit hele proces in goede banen te leiden). In Engeland werken een half miljoen Polen onder de lonen van de Engelse werkers, een belangrijke reden voor de voorstanders van het verlaten van de EU. Tevens wil men geen grote aantallen vluchtelingen, immigranten, ze willen hun grenzen kunnen sluiten. Het gevaar in deze tijd is dat nationalisme gezien wordt als oplossing voor de problemen, niet alleen in Engeland. Nationalisme is echter eeuwen de oorzaak van conflicten en oorlogen geweest, een verontrustende ontwikkeling.

Uit Griekenland ‘geen nieuws’. Je leest er niets veel meer over, maar de sociale neergang is nog steeds gaande. Tevens is het falen van de hele buitenlandpolitiek (Schengen zonder bewaking van de buitengrenzen) ten aanzien van de vluchtelingenstromen op het bordje van Griekenland terecht gekomen. Er bivakkeren duizenden vluchtelingen in Griekenland. We zagen beelden van mensen op slippers in de sneeuw voor een tent. Voor Noord-Europa geldt: wat we niet zien is er niet.

Update 15.01.2018 (7 jaar later)

Protest en demonstraties in Griekenland. Het land heeft al een paar jaar een linkse regering, maar ze doen hetzelfde als ieder andere regering. Om weer een nieuw deel van het Europese steungeld te krijgen neemt de linkse regering maatregelen, 400 wetswijzigingen: oa het stakingsrecht wordt beperkt, toeslagen worden beperkt voor gezinnen, het veilen van een huis dat niet meer betaald kan worden door de bewoners wordt makkelijker via internet. 

Op de Griekse eilanden en in Athene bivakkeren nog steeds duizenden vluchtelingen, ze zijn gedumpt aan de randen van Europa, net zo als in Italië.

Het land heeft een ongekende sociale neergang gekend die nog steeds doorgaat. Het zou niet verbazen als in zo’n land een opstand uitbreekt, want het is een klassieke crisis van een kapitalistisch systeem.

Update 23.06.2018

‘Griekenland kan weer op eigen benen staan’: het land heeft een schuld van 300 miljard euro die tot in 2060 afbetaald moet worden. 15.000 jongeren zijn geëmigreerd, de werkeloosheid is ruim 20%. De linkse premier draagt vandaag voor het eerst een das. Enkele feiten van vandaag in het nieuws. (Een das dragen is een teken dat je nu bij de elite hoort).

Update 20.08.2018

Griekenland ‘kan weer op eigen benen staan’ na de laatste financiële steun. In het land is echter in een diepe sociale neergang gaande, de helft van de bevolking leeft in armoede. De Europese migrantencrisis is willens en wetens op Griekenland (en Italië en Spanje) afgewend. Het populisme groeit in heel Europa, rechtse partijen groeien als kool. Het is niet de eerste keer dat een ontspoord kapitalisme tot rampen leidt.

Griekenland is het land dat geofferd wordt op het altaar van het internationale kapitalisme. 

2021 (10 jaar later)

Artikel geaccordeerd, er hoeft niets aangepast, verwijderd of gewijzigd te worden.

2022 (11 jaar later)

De moeite waard om nog eens te lezen.

Uit 2011: ‘Ze willen een politieke en economische unie van nu 27 landen en in de toekomst nog meer, maar er is niet genoeg deskundigheid om dit hele proces in goede banen te leiden‘.

De EU wordt steeds groter. Het opkomstpercentage bij EU verkiezingen is echter al 20 jaar lang onder de de 50%, toch regeren ze alsof iedereen het eens is met de gang van zaken. De verschillen binnen de EU zijn heel groot. Uit de geschiedenis weten we dat imperia die te groot worden aan innerlijke verdeeldheid ten onder kunnen gaan, niet iedereen streeft namelijk hetzelfde na. Fukuyama dacht in 1992 van wel, maar het was een wensdroom. (Lees hierover De Geschiedenis herhaalt zich). Hoewel democratie natuurlijk wel de minst slechte staatsvorm is (Winston Churchill).

Aanvullingen mogelijk.

(C) Copyright Ronald Puma 

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog wordt geschreven zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Alle genoemde personen worden aangesproken in hun functie.

Over Ronald Puma

Fotograaf in Nederland / Photographer in the Netherlands.
Dit bericht werd geplaatst in economie, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, Uncategorized en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s