Dossier Coronapandemie

(Geschreven 25 april 2020) (Met Updates 2022)

Een verkenning in coronatijd.

Wetenschap en technologie hebben de mensheid in ruim 150 jaar veel opgeleverd. In het kader van dit bericht de medische wetenschap. Veel ziekten zijn overwonnen, sommige ziekten zijn vergevorderd in de behandeling (kanker), naar genezing van andere ziekten wordt naarstig gezocht (oa. spierziekten). De algemene hygiëne is toegenomen (sterfte bij geboorten is teruggedrongen). Ook de kwaliteit van voeding is verbeterd (in de westerse landen is zelfs overvloed waardoor de helft van de mensen te dik tot zeer dik (obesitas) is. De landbouwtechnieken zijn verbeterd met betere tegen ziekten en weer resistente zaden (ondanks dat zijn er mensen met honger).

Door al deze factoren is de gemiddelde levensverwachting in 70 jaar wereldwijd met 20 jaar gestegen van 52 naar 72 jaar (vooral door China en India). Ook in Afrika is de levensverwachting gestegen. In westerse landen is de levensverwachting nog sterker gestegen, 100 jaar geleden was 60 jaar oud, 50 jaar geleden 70, nu is 80 jaar oud en steeds meer mensen worden 100 jaar (vooral vrouwen). Het streven van de wetenschap is mensen steeds ouder te laten worden.

Alles bij elkaar is de wereldbevolking sterk gegroeid naar meer dan 7 miljard mensen, de tendens is een groei naar 9 tot 11 miljard wereldbewoners aan het einde van deze eeuw. Eind jaren 1990 schreef ik dit op: Jaar 0: 300 miljoen mensen op de hele aarde, in jaar 1800 1 miljard, 1930 2 miljard, 1960 3 miljard, 2000 6 miljard, nu ruim 7.5 miljard. De prognose 20 jaar geleden was 9 miljard in 2050 en dat lijkt een goede voorspelling.

Enkele cijfers die ik vond: 1804: 1 miljard, 1927: 2 miljard, 1960: 3 miljard, 1975: 4 miljard, 1987: 5 miljard, 1999: 6 miljard, 2011: 7 miljard.

Nederland: 10 miljoen in de jaren 1950 (Nederland was VOL, de overheid vroeg mensen te emigreren (zie Dossier Dossier Migratie/Immigratie), 15 miljoen mensen in 1990, 16 miljoen in 2000, nu ruim 17 miljoen. (De ‘vergrijzing’ (klinkt wat denigrerend) was in de jaren 1990 al af te lezen aan de bevolkingspiramide met de bekende uitstulping van de naoorlogse geboortegolf, ook wel de ‘babyboomers’ geheten, tegenwoordig afgekort tot ‘boomer’ ( ‘OK boomer’). (Ondergetekende is van de generatie daarna, de ‘verloren generatie’, afgestudeerd in de jaren 1980 toen de werkeloosheid met 15.000 personen per maand steeg en er net als nu woningnood was (10 jaar geleden zocht ik daarom naar de oorzaken: Dossier Woningnood (Met Updates). In mijn tijd is de wereldbevolking meer dan verdubbeld van 3 naar 7.5 miljard (en zelf deed ik er niet aan mee….)(Maar dit geheel terzijde).

Wat is de consequentie van dit alles, daar gaat het in deze tijd van de desastreuze coronapandemie (officiële naam Covid-19/SARS-CoV-2) over die de hele wereld in haar greep heeft gekregen en tot veel zieken, doden en ongekende economische schade gaat leiden in de komende decennia. Balans vandaag (wereld): bijna 3 miljoen gevallen, bijna 200.000 doden. Deze pandemie gaat lange tijd doorwerken zolang er geen vaccin is, jaren. De huidige situatie is te vergelijken met oorlog, maar dan zonder geweld, honger en onderdrukking. Mensen staan nu (nog?) in de rij om een supermarkt binnen te komen omdat er niet teveel personen tegelijk binnen mogen zijn en niet vanwege schaarste. 75 jaar geleden tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1944/1945 hadden de mensen honger en werden uit nood tulpenbollen gegeten, in de hongerwinter.

7 miljard mensen willen (onder andere) wonen, werken, zich verplaatsen, op vakantie en consumeren (vooral voedsel, vooral vlees). Hiervoor zijn natuurlijke hulpbronnen, grondstoffen en andere fossiele brandstoffen en grootschalige voedselproductie nodig. De analyse tot nu toe is dat het virus in China op een vleesmarkt van dier op mens is overgegaan. China heeft 1.4 miljard inwoners, het is een land met staatskapitalisme waar net als in westerse landen grote welvaartsverschillen zijn. Arme mensen zien zich genoodzaakt inferieure diersoorten te eten (dit is ook in Afrika), maar er zit ook een cultureel aspect aan want bijvoorbeeld het eten van honden is geaccepteerd (hoewel ze er vanaf willen begrijp ik).

Wat is de consequentie van dit alles, ergens ligt een grens aan wat de aarde aankan. Verstandige mensen waren er in de jaren 1970 al mee bezig (1972, Club van Rome, rapport Grenzen aan de Groei). Zij zagen de exponentiële  bevolkingsgroei als problematisch, zij zagen het grootschalige gebruik van grondstoffen en energie (fossiele brandstoffen kolen, olie, gas en kernenergie) als problematisch. we zijn in 2020 50 jaar verder en de verschillenden crisissen zijn inmiddels structureel (ik schrijf er zelf sinds de jaren 1980 en 1990 al over, zie de diverse Dossiers. De ervaring heeft uitgewezen dat publicatie in kranten en bladen niet mogelijk is (verspilde moeite), bovendien is gratis werken niet gewenst (behalve voor mijzelf op dit blog).

Wat is de consequentie van dit alles. Kort samengevat heeft de mensheid alles in het werk gesteld om ouder te worden, maar bevolkingsgroei en grootschalige consumptie hebben een grens. Er overlijden veel oude mensen, boven de 70, boven de 80, dat is niet vreemd, want dit nieuwe venijnige virus veroorzaakt een ernstige longontsteking en oudere mensen kunnen dat fysiek niet aan (daarom zijn kinderen minder vatbaar). Hierdoor komen ze ook in de intensieve zorg terecht en hebben beademing nodig. Ook mensen die al gezondheidsproblemen hebben lopen een groter risico. De oudere mensen kunnen er niets aan doen (een lang leven is mooi), mensen met gezondheidsproblemen deels wel, de mensen met een ongezonde levenswijze (roken, drinken, teveel eten, ongezond eten, geen lichaamsbeweging enzovoort). Factor is hierbij dat in de westerse wereld, maar eigenlijk overal, veel eten, ongezond eten niet ontmoedigd wordt, ja zelfs wordt aangemoedigd (fastfood, overal snoep/sigaretten/drank/ijs verkopen, kinderen veel suikerhoudende zaken laten eten in de opvoeding en op school).

Niet aan de orde komt hier de gigantische hoeveelheid geld die gezondheidszorg nu al kost (in Nederland richting 100 miljard euro per jaar) en de stijging gaat in rap temp door. Als dat geld moet ergens verdiend worden, want het is deels belastinggeld. De eigen bijdrage door premiebetalingen, het (steeds hogere) eigen risico en het kopen van medicijnen wordt door de mensen zelf betaald.

Ook niet aan de orde komt de ongezonde levenswijze van de, hoofdzakelijk westerse, mens. De helft van de mensheid is te dik door voedingspatroon en een levenswijze met roken en alcohol. Het is een taboe, maar ongezond leven wordt gestimuleerd door bedrijven en overheden accepteren dat, ik schreef er al zo vaak over (oa in Dossier Consumentisme). (Amerikaans) fastfood op iedere hoek van de straat, letterlijk. Snoepautomaten op stations. Benzinestations halen meer omzet uit snacks, snoep en sigaretten dan met benzine. Enzovoort.

De lockdown die op zondag 15 maart door de persconferentie live op tv werd opgelegd was ingegeven door het besef bij de verantwoordelijken in politiek en bij de gezondheidsautoriteiten dat er een situatie zou ontstaan waarbij er heel veel mensen tegelijk ziek zouden worden en er geen intensieve zorg voorhanden zou zijn. Een ziekenauto met een coronaviruspatiënt zou dan nergens heen kunnen en er zouden heel veel mensen tegelijk doodgaan. Het per direct verhinderen van contact tussen mensen heeft dat tegengegaan.

Where are we now, waar zijn we nu? De mensheid staat voor een duivels dilemma en moet een gordiaanse knoop ontwarren en bovendien is dit voor veel mensen onverwacht, het is een hard ontwaken. De Tweede Wereldoorlog is dit jaar 75 jaar geleden, iedereen onder de 75 jaar heeft geen oorlog meegemaakt. Leven en dood liggen echter dicht bij elkaar, dat beseffen veel mensen in de welvarende landen niet meer, wel in Afrika en bijvoorbeeld India en elders waar doodgaan zichtbaarder is. Ook persoonlijke ervaringen kunnen zorgen voor een sterker besef van leven en dood en de relativiteit der dingen. Er zijn wel mensen die het beseffen. Hoorde op de radio dat er ouderen zijn die met het virus bij de huisarts zijn gekomen en niet naar het ziekenhuis wilden gaan voor behandeling. Heel wijs. Er zijn de verhalen van de oorspronkelijke bewoners van Amerika (doorgaans indianen genoemd), die op hoge leeftijd inzagen dat hun tijd gekomen was en ze een belasting voor de stam waren geworden. Ze gingen de bergen in naar een heuveltop of grot, gingen zitten, aten niet meer en wachten op het levenseinde, de dood….

Euthanasie speelt ook een rol binnen dit kader. Wat is de tijd om te sterven. Filosoof Nietzsche heeft hierover gezegd in zijn boek Aldus sprak Zarathoestra: Velen sterven te laat, en sommigen sterven te vroeg. Sterf te rechter tijd’. Maar dat is voor velen in deze tijd van hoogmoed en arrogantie een beetje te confronterend. Misschien later meer hierover. (Over Nietzsche: Friedrich Nietzsche (1844 – 1900)

Een boeiend gesprek tussen de filosofen Marli Huijer en Ad Verbrugge op YouTube (1 uur) waarin enkele dilemma’s besproken worden die ik ook noemde: Coronacrisis en de gevolgen voor de toekomst

Lees ook Dossier Depressie uit 2007 (13 jaar geleden) met de analyse dat depressie ook maatschappelijke oorzaken heeft en dat er een taboe op rust: Dossier Depressie (Met Updates)

Update 14.07.2020

Het vlindereffect van Edward Lorenz (1917-2008) behelst dat kleine gebeurtenissen grote gevolgen kunnen hebben (de chaostheorie). Op een vleesmarkt in China ademen enkele mensen bij het slachten van dieren een nieuw virus in (het coronavirus, een zoõnose (gaat van dier op mens over), de Chinese overheid wil de economische belangen niet schaden en doet niets (2019). Klokkenluiders wordt het zwijgen opgelegd, een is er later overleden aan het virus. Mensen gaan naar het buitenland en besmetten anderen die weer anderen besmetten: een pandemie. Het gevolg is een oorlogssituatie (zonder geweld en honger) en een radeloze wereld. Angstige mensen geloven in complotten en/of volgen een leider die pretendeert het antwoord te hebben (soms de schadelijkheid van het virus ontkent). Het is in de geschiedenis vaker gebeurd en kan tot volksopstanden leiden. Zien we nu al op kleine schaal. Ook wordt het virus ontkend door anderen.

Complotdenkers, virusontkenners, klimaatverandering ontkenners (ook 9/11, 5G ed) zijn een uiting van het niet begrijpen van oorzaak en gevolg en de samenhang der dingen. Het ontkennen van feiten komt hieruit voort. De mediakanalen waar iedereen gratis video’s kan plaatsen (en die als paddenstoelen uit een vochtige bosgrond zijn geschoten) laten een stoet aan warhoofden voorbijkomen. Ook mensen die vroeger verstandige dingen zeiden zijn voor de bijl gegaan en hebben zich verloren in complotten en zelfs het ontkennen van de aanwezigheid van een virus.

Balans vandaag (wereld): 13 miljoen coronabesmettingen, richting 600 duizend doden. In Nederland ruim 6000 doden.

Update 19.09.2020

Had een pandemie kunnen worden voorkomen? dat is de vraag. Vandaag 30 miljoen besmettingen, richting 1 miljoen doden. Gigantische economische schade, de echte crisis moet nog beginnen.

Iemand waar de verantwoordelijken naar hadden MOETEN luisteren is Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. In deze ruim 20 minuten durende toespraak uit 2015 blijkt dat de coronapandemie er aan zat te komen. De toespraak zit vol met voorspellende uitspraken, waarvan de ‘ellebooggroet’ het meest opvalt. Maar belangrijker is de waarschuwing voor een virus dat van mens op mens overgaat. Het aantal doden is minder dan voorspeld. De vergelijking met de Spaanse Griep 1918 is moeilijk te maken, aangezien de medische wetenschap en techniek toen natuurlijk een stuk minder waren en er minder wereldbewoners waren. Dit zou percentueel uitgerekend moeten worden. Er van uitgaande dat er ongeveer ruim 2 miljard wereldbewoners waren en het getal 50 miljoen doden door de Spaanse griep is er sprake van een enorm hoog aantal doden.

Ik zeg het bijna nooit maar dit moet je zien: http://www.onesingleplanet.nl/zoonosen/

De coronapandemie is een beproeving voor de maatschappij, voor de mensheid.

Update 29.09.2020

Nieuwe beperkende maatregelen in Nederland. Wereldwijd ruim 30 miljoen besmettingen, bijna 1 miljoen doden.

Het ziet er slecht uit, bijzonder slecht. De verantwoordelijken zullen het niet in de openbaarheid zeggen, maar de vooruitzichten zijn niet goed. De WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, verwacht nog eens 1 miljoen doden erbij komende tijd voor er ergens volgend jaar hopelijk een vaccin zal zijn. Er zijn meer dan 300 experimenten met een vaccin gaande, maar het is er nog niet.

Het zal de komende tijd gaan om mentale kracht en weerbaarheid. Hele generaties hebben nog nooit echte tegenslag gehad en dit is een ontnuchtering uit de welvaarts-consumptiemaatschappij waarin alles mogelijk en vanzelfsprekend was, maar dat was slechts schijn.

Update 01.10.2020

Er zijn in Nederland 10.000 mensen in maart tot juni overleden aan Covid-19. 60% had al problemen met de gezondheid. De gemiddelde leeftijd was rond de 80 jaar (mannen iets jonger).

Update 15.12.2020

De tweede totale lockdown is een feit, 5 weken tot 19 januari 2021. Een schok ging gisteren door het land. Deze maatschappij raakt voor jaren ontwricht, kinderen en jongeren die minder en gebrekkig onderwijs krijgen zullen dat jaren merken. Het zal een generatie kenmerken.

Vandaag: wereldwijd 73 miljoen besmettingen, 1.6 miljoen doden.

Dit is net als een oorlog, maar dan zonder geweld, onderdrukking en honger. We staan nu (nog) in de rij voor een winkel omdat er maar een beperkt aantal mensen binnen mogen. In de oorlog (40-45) stonden mensen in de rij omdat ze honger hadden. (Ik zei het in het voorjaar). Het kan nog erger, een grote stroomstoring, een nieuw computervirus dat wereldwijd netwerken platlegt, dan staan de mensen in tuinen parken op gasbranders en houtvuurtjes voedsel te bereiden….Eerst kerst 2020 doorkomen, maximaal toegestaan bezoek 3 personen. Wie in 2010 had gezegd dat de regering kerst 2020 zou gaan bepalen hoeveel gasten je thuis mag ontvangen, zou voor gek zijn verklaard.

Update 17.01.2021

Er zijn wereldwijd meerdere vaccins en ze worden snel toegediend. Men vraagt zich af hoe het kan dat er zoveel verschillende vaccins zijn. Het is een race tegen de klok van de wanhoop, want de psychische belasting is enorm. Vooral jongeren, die zelf het minste last hebben van het coronavirus, hebben het moeilijk. Overal zijn lockdowns verlengd en strenger geworden met de avondklok (huisarrest). De voorspelling van de WHO in september van 1 miljoen doden erbij was goed, het is zelfs erg snel gegaan. Nu 2 miljoen doden en bijna 100 miljoen besmettingen. China staat na 1 jaar toe dat de WHO onderzoek gaat doen. Zoals eerder gezegd zullen ze in China alles doen om dit in de geschiedenisboeken te laten vermelden als ‘niemand had schuld’ en ‘de overheid heeft goed en adequaat gehandeld’.

Update 22.01.2021

De coronapandemie en de klimaatcrisis zijn door de mensheid zelf veroorzaakt door de onverantwoorde omgang met de natuur, inclusief de dieren. Dit is langzaam opgebouwd door de economische groei profeten en beleidsmakers die decennialang de mensen hebben wijsgemaakt dat economische groei het doel is en niet een middel om een zinvol leven te leven. Het zijn de ministers van economische zaken, de industriëlen, de intellectuelen en wetenschappers. De coronapandemie was voorspeld door deskundigen, het broeikaseffect (opwarming van de aardatmosfeer door fossiele brandstoffen) was in de jaren 1970 al bekend. Shell zwakte een eigen rapport af om geen economische schade te leiden.

De avondklok gaat 23 januari om 21.00 uur in, iedereen moet thuisblijven tot 04.30 en mag maar 1 persoon thuis ontvangen. Dit gaat ver, heel ver. De vergelijking met oorlog die ik in april 2020 maakte lees ik nu vaker….

Update 14.03.2021

De avondklok is er nog steeds. Vandaag weer demonstraties.

Zelf val ik in de leeftijdscategorie die aan de beurt is en heb sinds kort AstraZeneca door de aderen lopen: ik deed het niet voor mijzelf, maar voor de maatschappij. Waarvan acte. Ik twijfelde wel, ook omdat men in nieuwsberichten de dag voor vaccinatie hoort over bijwerkingen en degelijke…..

Voor de geschiedenisboeken: vandaag wereldwijd 119 miljoen infecties, 2.6 miljoen doden. Nederland: 16.000 doden.

Update 16.04.2021 (1 jaar later)

De coronacrisis duurt voort en verdiept zich zelfs ondanks de vaccinaties. Wanhopig worstelt de maatschappij met een zo groot fenomeen dat het bijna uit controle raakt. Iedereen is ziek, zwak, misselijk, kwetsbaar, depressief, dement, dik (de helft van de mensen heeft overgewicht of zelfs obesitas, oud (boven de 50 ben je oud) of heeft verzorging of hulp nodig. Het is een teken van de tijd, van de staat van de cultuur. Ik schreef er in 2007 (14 JAAR geleden over in Dossier Depressie (Dossier Depressie): maatschappij en cultuur zelf zijn het probleem niet het individu. Het eerste dat nu aan de gang is binnen een testsamenleving het oude leven weer oppakken. Er is niets tegen een vliegreis naar een ver oord of naar de zon (eens in de paar jaar vanwege die andere crisis, de klimaatcrisis), maar het probleem is dat men het als eerste levensbehoefte is gaan zien (blijf thuis en lees een boek!).

In de Volkskrant staat geregeld een rubriek met de titel Het Eeuwige Leven geschreven door Peter de Waard. Het zijn korte necrologieën, levensbeschrijvingen, van mensen die overleden zijn. Op 15.04.2021 een bijzondere over een mevrouw van 68 die gezond was, maar vond dat haar tijd gekomen was, eigenlijk 10 jaar later dan ze vroeger dacht. Ze had de middelen gevonden en zette er een punt achter. De Zweedse schrijver Stig Dagerman (1923-1954) stapte op zijn 31e uit het leven, hij schreef: ‘Het enige bewijs van de menselijke vrijheid is zelfdoding’. De westerse mens is ver van de natuur af komen te staan. Zoals boven beschreven, ouder worden was het doel en wetenschap en technologie maakten het mogelijk, maar er is ergens een grens, het is terra incognita voor de mensheid, onontgonnen gebied in geestelijk opzicht. De vergrijzing neemt toe, neemt sterk toe, er zijn straks niet genoeg mensen om al de ouderen te verzorgen. ‘Nederland wordt 1 groot bejaardentehuis’, uit de Notities 1990-2000, wel wat provocatief gezegd. Het aantal ouderen zou in de prognose toenemen van 3 naar 6 miljoen.

‘De beschaving zal eindigen als een klucht’, ook uit de notities van de jaren 1990, maar ik dacht toen aan ergens ver in deze eeuw als ik al lang dood ben, maar dat ik het allemaal zelf nog moet meemaken is toch wel ongelofelijk…..

China heeft een WHO onderzoek toegestaan, maar ze hebben geen openheid van zaken gegeven. Zie boven, ik verwachtte niet anders. De economische groeicijfers in China zijn momenteel hoger dan ooit.

De verschillende vaccins hebben bijwerkingen, niet bij veel mensen, maar de verwarring is groot. Het vaccinatietempo is laag. In Nederland zijn de besmettingscijfers te hoog om de avondklok en andere beperkingen te stoppen.

In mijn archief vond ik een overheidsdocument (PDF) uit 2007 (!) van ministerie van Volksgezondheid/Binnenlandse Zaken (VWS/BiZa) bestemd voor ondernemers en kleinbedrijf over hoe men zich op een pandemie, die bijna zeker te verwachten is, kan voorbereiden. 2007 is 13 jaar voor Corona, deze pandemie kan dus nooit door de overheid als onverwacht worden gebruikt bij de verdediging van de hele gang van zaken. De overheden zijn er toch om de burger te beschermen, men kan niet van burgers verwachten dat ze iets van een dergelijke omvang zien aankomen. Bovendien waren er recent al epidemieën, de Mexicaanse griep, Sars en Mers (dit zou nog eens moeten worden uitgezocht).

Het bericht wat de chaos compleet zou kunnen maken is dat de vaccins toch niet zo goed werken….

De cijfers: bijna 140 miljoen besmettingen, bijna 3 miljoen doden (wereldwijd).

Aanvullingen mogelijk.

Update 07.06.2021

Een bijzondere documentaire van Omroep Human over de inwerking van de pandemie op de mens, de oorzaken en oplossingen:

https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2021/zand-in-de-machine.html#

Update 27.07.2021

Cijfers wereldwijd: ruim 4 miljoen doden, bijna 200 miljoen besmettingen. De wereld draait in wanhopige rondjes rond het virus. Nieuwe varianten van het virus, nu de Delta variant. De pandemie is te groot voor de mensheid als geheel en individueel. Individueel worden mensen gek, geloven in de meest wilde complotten en verschijnselen. Mensen spreken over moord door politici Dit is de grote ontnuchtering van de mensheid, zoals eerder wel eens geschreven is echte tegenslag, bijvoorbeeld een oorlog, 75 jaar geleden. Er is sprake van een welvaartsillusie’ dit houdt in dat alles in de moderne maatschappijen vanzelfsprekend lijkt (zie foto van zonnebloem in de fotogalerij). Welvaart en zekerheid zijn niet vanzelfsprekend.

Ook in Nederland worden beleidsfouten gemaakt, waarschijnlijk, naast het feit dat zelfs beleidsmakers en politici hier zelf ook voor het eerst mee te maken hebben, doordat de uitgangspunten verkeerd zijn, namelijk de economie voorop stellen. Dezelfde fouten als een jaar geleden worden gemaakt: te snel en te veel versoepelen van coronamaatregelen. Elders schreef ik dat de nachthoreca in clubs en cafés als aller-allerlaatste open hadden moeten gaan. Ook het bekende ‘Dansen met Jansen’, direct na een vaccinatie alles kunnen doen, is wetenschappelijk gezien een grote fout geweest. De minister wilde zo ‘meer jongeren overhalen zich te laten vaccineren’.

 • Als men de snelle corona versoepelingen als als experiment had gezien is het experiment geslaagd: de besmettingen namen snel zeer sterk toe en na de daarna afgekondigde beperkingen weer snel af (deze week).
 • Wat ook opvalt is dat iedereen zelf deskundige wil worden en veel mensen verdiepen zich in de hele materie (werking ‘spike eiwit’ etc). Dit is echter heel moeilijke materie, zelfs de vakmensen weten het allemaal niet zeker. Hoor ook deskundigen beweringen doen die twijfelachtig zijn.
 • China staat geen verder onderzoek naar de bron van het virus toe (oa. virus uit laboratorium). China zal er voor zorgen dat in de geschiedenisboeken staat dat de overheid zeer adequaat heeft gehandeld en veel mensenlevens heeft gered (wat deels waar is door de totale lockdown van 3 maanden, dat kan in een dictatuur, in de rest van de wereld durfden ze dat niet aan want zou tot opstand hebben geleidt).
 • Iedereen is aan het argumentenshoppen/argumentwinkelen: je gebruikt dat argument dat JOU het beste uitkomt.
 • Vaccinatie is niet verplicht, maar ongevaccineerden worden uiteindelijk buitengesloten (letterlijk en figuurlijk). Dit zag ik in april al aankomen, daarom ben ik gevaccineerd (2x AstraZeneca) terwijl ik er eigenlijk niet voor ben, ook niet tegen, maar iedereen moet het toch zelf weten. Ik heb het alles afwegende voor de maatschappij gedaan….. It’s a choice between the devil and de deep blue sea. Overigens zou ik bij niet-vaccinatie geen aanspraak willen maken op een ziekenhuisbed en dat zou eigenlijk voor iedereen moeten gelden. Of ik voor nog een vaccinatie zal kiezen weet ik niet, maar ik denk van niet.
 • Echte populisten (het meeste populisme heeft een sociaaleconomische achtergrond, heb dit eerder uitvoerig beschreven) gedijen goed bij zo’n crisis, vooral door te zeggen dat ‘we onze vrijheid weer terug willen’.
 • De verantwoordelijke politici doen, ondanks de enorme steunmaatregelen, het voorkomen alsof we allemaal een stap terug moeten doen, maar het is waarschijnlijker dat we een grote herverdeling van welvaart en vermogen gaan krijgen.

De waarheid is vaak veel banaler dan men denkt, mensen kunnen niet accepteren dat een pandemie ook stomme pech is. In Afrika en elders zijn zoönozen al eerder van dier op mens overgegaan, alleen is er toen geen wereldwijde pandemie uitgebroken (puur geluk).

De wereldbevolking vaart in een schip zonder kapitein en zonder bestemming op een woeste oceaan.

Update 12.11.2021

Samenvatting:

Een nieuw griepvirus waartegen mensen geen afweer hebben kan zich makkelijk verspreiden (de pandemie) en moet uiteindelijk uitdoven in groepsimmuniteit. Dit kan op een harde of zachte manier: niets doen en miljoenen doden accepteren (een veelvoud van de huidige 5 miljoen wereldwijd) of de zachte manier door het beperken van direct menselijk contact (tegengaan speekseloverdracht/aerosolen (mondkapjes (ook thuis), door lockdowns, afstandhouden en vaccinatie en duurt in beide gevallen jaren.

Vandaag: ruim 5 miljoen doden, 250 miljoen besmettingen. (cijfers website WHO).

Update 14.11.2021

Toevoeging vorige update. Sommige deskundigen denken dat er met dit coronavirus geen groepsimmuniteit zal ontstaan, zoals bij een gewone griep. Tevens kijkt men met angst en beven naar de mogelijkheid van een nieuw gemuteerd virus waar de huidige vaccins niet tegen helpen, er zal dan een nieuw vaccin ontwikkeld moeten worden en iedereen opnieuw gevaccineerd…………..

‘De mensheid is slim, dat hebben de ontwikkeling van wetenschap en techniek laten zien (zie boven), maar uiteindelijk toch te dom om te overleven’. (Eerder dit jaar geschreven).

Update 27.11.2021

Geloven in complotten, ontkenning en afzonderen zijn een uiting van het niet begrijpen van oorzaak en gevolg en angst. De remedie is BETER uitleggen, een dagelijkse duiding na 8 uur journaal, begrijpelijk voor iedereen (2 miljoen laaggeletterden in NL). Misschien een apart Coronajournaal gepresenteerd door Frans Bauer.

Update 06.12.2021

Een nieuwe variant van het virus, besmettelijker dan de voorgaande: Omikron.

Update 19.12.2021

Geschreven op 25 april 2020: ….ingegeven door het besef bij de verantwoordelijken in politiek en bij de gezondheidsautoriteiten dat er een situatie zou ontstaan waarbij er heel veel mensen tegelijk ziek zouden worden en er geen intensieve zorg voorhanden zou zijn. Een ziekenauto met een coronaviruspatiënt zou dan nergens heen kunnen en er zouden heel veel mensen tegelijk doodgaan. Het per direct verhinderen van contact tussen mensen heeft dat tegengegaan. Dit is nog steeds aan de orde bij de lockdown die vandaag is ingegaan. Het gaat de verantwoordelijken om de ziekenhuis/ic bezetting die mogelijk door de nieuwe omikron variant van het virus (uit Zuid-Afrika) sterk gaat stijgen. Om dit voor te zijn is er de lockdown. En vraag die ik nog niet beantwoorde heb gezien is hoeveel ic capaciteit er in een land per hoofd van de bevolking nodig is om een goede gezondheidszorg te garanderen (in vergelijking met andere landen).

Hoorde op de radio in het voorbijgaan dat er in Nederland 1 miljoen mensen onder de 60 zijn met een medisch probleem. Dat is heel erg veel, kan het echter nergens checken. De pandemie houdt ook verband met leefstijl in de welvaarts- consumptiemaatschappij (zie boven) en de algehele gezondheidszorg (preventie), dit is naar de achtergrond verschoven.

De vraag is natuurlijk: wat komt er na omikron?? en wat komt er daarna, we kunnen toch niet jaren en jaren zo doorgaan met ieder jaar een (of meerdere) booster/opfrisprik…..heeft de mensheid het niet verkloot (excuzes le mot/sorry voor het woord) door haar eigen gedrag. Het is een Gordiaanse Knoop geworden, een onontwarbare knoop. Zal deze Griekse mythologie eens opzoeken, meestal straffen de goden de mens voor zijn daden…

Update 30.12.2021

De inkt is nog niet droog, 19 december geschreven: we kunnen toch niet jaren en jaren zo doorgaan met ieder jaar een (of meerdere) booster/opfrisprik….Het is al in de planning voor 2022: de booster + nog twee vaccinatieprikken…..en in 2023 ook nog een. Maar niets is zeker, want na Omikron kan nog een variant komen, nog besmettelijker, nog dodelijker. Het zorgsysteem kan het dan niet meer aan en dan krijgen we toch de gevreesde TRIAGE, selecteren wie mag overleven: JIJ wel JIJ niet.

Update 30.01.2022

De Omikron variant is minder ziekmakend, wel besmettelijker. De coronabeperkingen zijn iets versoepeld. De vraag is of er na de pandemie niet een mentale crisis gaat komen, want veel mensen hebben vertrouwen verloren…..

Update 16.02.2022

 • Het lijkt de goede kant op te gaan en de inperkingen van vrijheden wordt afgebouwd.
 • In een PDF document dat ik in bezit heb, geschreven door ministerie van Volksgezondheid in 2007, staat oa de zin: ‘het staat vast dat er een pandemie komt‘. Men kan dus niet zeggen dat het allemaal onverwacht is. Vandaag een eerste onderzoekresultaat van de eerste maanden in 2020: Nederland was niet goed voorbereid. Jarenlang gaat er nu gediscussieerd worden over de aanpak van de pandemie, maar helaas is het zo dat (zoals ik boven al schreef) een pandemie is te groot voor de mensheid in de moderne tijd…..
 • China moet nog steeds de oorsprong van het virus bekendmaken.
 • Vandaag: 5.8 miljoen doden, 400 miljoen besmettingen.
 • Veel mensen begrijpen na twee jaar nog steeds niet was een virus is.

Update 02.03.2022

Geweldig werk van onderzoekers. De handel in levende dieren werd door China altijd ontkend, het gebeurde toch is uitgezocht. Bijna de precieze plaats van de oorsprong van het virus is bekend. Wat zei ik in april 2020: Nobody is to blame is no option! Waarschijnlijk gaat China (weer) ontkennen. De corona pandemie is veroorzaakt door menselijk handelen, het is GEEN toeval of ongeluk. Misschien moet China schadevergoeding betalen, de volgende stap. De consumptie van vlees moet terug.

Het artikel in de Volkskrant: https://www.volkskrant.nl/ts-be6a1141

Update 08.08.2022

Een nieuw virus: het apenpokken virus dat is komen ‘overwaaien’ (zo werd dit genoemd) uit Afrika en hoofdzakelijke wordt overgedragen door mannen die verkeer met mannen hebben….misschien is een tijdje seksuele onthouding of verandering van methoden verstandig, heb het nog niemand (durven) horen zeggen…De vaccinatie is begonnen.

Coronacijfers cijfers vandaag (WHO): bijna 580 miljoen besmettingen, ruim 6.4 miljoen doden.

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Het schrijven van het eerste deel van dit artikel heeft ca 5 uur tijd in beslag genomen. Correcties, aanpassingen en toevoegingen zijn mogelijk.
Alle informatie op dit blog wordt op eenvoudige wijze verkregen: eigen archief en openbare bronnen (maar er wordt niets overgeschreven). Dit heeft een beperking in zich, want het is niet altijd mogelijk informatie te vinden die men zou willen hebben.

Fotogalerij (alle foto’s zijn te koop via ronaldpuma.nl).

Over Ronald Puma

Fotograaf in Nederland / Photographer in the Netherlands.
Dit bericht werd geplaatst in Columns, communisme, cultuur, economie, EU, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, kort verhaal, media, milieu, Muziek, politiek, privatisering, religie, sport, Uncategorized en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s